Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 13
За місяць : 1146
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Іваницький Віктор Федорович
Рубрики : Персоналії
Іваницький Віктор Федорович

imageІваницький Віктор Федорович (20.11(02.12).1881, с. Калузьке Херсонської губ., нині с. Калуга Березнегуват. р-ну Микол. обл. – 26.02.1955, м. Кам’янець-Подільський Хмельн. обл.) – бібліотекознавець.

Закінчив історичне відділення Київської духовної академії (КДА) (1906), як один із найкращих випускників отримав запрошення працювати на кафедрі біблійної історії. 1911 р. захистив дисертацію «Филон Александрийский. Жизнь и обзор литературной деятельности», одержав ступінь магістра, 1912 р. – звання доцента, 1917 р. – екстраординарного професора; викладав у КДА до квітня 1919 р. Автор кількох видань, а також низки рецензій та статей у «Трудах КДА». Уклав «Систематический указатель статей, помещенных в «Трудах императорской Киевской духовной академии» за 1905–1914 гг.» (1915), 1918 р. обраний членом бібліотечної комісії КДА. Одночасно, як професор, викладав у різних київських вищих навчальних закладах курси «Історія стародавнього сходу», «Вавилоно-Ассирійська література» та ін.

У жовтні–грудні 1920 р. працював у бібліотечній секції Київського відділу народної освіти завідувачем книжкових фондів та головою комісії з розподілу книжок між школами.

Від 1921 р. – у Всенародній бібліотеці України, ВБУ) (нині – Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, НБУВ): молодший, підстарший, старший бібліотекар, завідувач відділів орієнталії, бібліотекознавства та стародруків, 1923–1933 рр. – заступник директора, з жовтня 1929 р. по квітень 1930 р. – в. о. директора.

imageБрав активну участь у комплектуванні фондів ВБУ, у т. ч. шляхом одержання зібрань націоналізованих релігійних, культурних, навчальних, наукових закладів, приватних бібліотек, розсилав численні листи, спрямовані на рятування ретроспективних фондів. Розробляв питання розподілу й опрацювання фондів, заклав підґрунтя українського бібліотечного фондознавства; запропонував систему розстановки фондів ВБУ. Розробив проект визначення грошової вартості книжкового майна ВБУ і подальшого бухгалтерського обліку нових надходжень. Підготував інструкції для опрацювання стародруків, єврейських рукописів і друків, а також бібліографування видань східними мовами; заклав фонд «бібліотековіани», розробив проект положення відділу бібліотекознавства (нині – Інститут бібліотекознавства НБУВ); правила користування книгами ВБУ на дому, правила регулювання роботи з дублетним фондом та ін. Йому належать методичні засади розподілу фондів на основний і підручний; сформував науково-методичні основи підручної бібліотеки, керував її створенням у Всенародній бібліотеці України. Розробив проект інструкції довідкового відділу. Наголошував на вдумливому впровадженні госпрозрахунку в бібліотеках, на механізації бібліотечної роботи. Постійно займався вирішенням господарчих питань ВБУ; величезна його роль у добудові нового корпусу бібліотеки на вул. Володимирській, розміщенні тут фондів та організації обслуговування користувачів. Ретельно розглядав плани роботи підрозділів, детально їх аналізував. Фактично керував основними напрямами життя бібліотеки, на багатьох документах в архіві ВБУ стоїть його підпис. Розробляв теоретичні питання щодо визначення та зберігання стародруків, рідкісних і цінних видань, заклавши таким чином основи книгознавчої діяльності в бібліотеках.

Редактор «Журналу бібліотекознавства та бібліографії», автор розділу щодо зарубіжних бібліотек у рубриці «Хроніка», укладач бібліографії іноземних бібліотекознавчих видань. Брав участь у роботі Науково-дослідного інституту бібліотекознавства, згодом реорганізованого у Науково-дослідну комісію бібліотекознавства та бібліографії (НДКБ), входив до складу президії НДКБ, був головою її бібліотекознавчої секції, готував доповіді на засідання, зокрема з обліку роботи у ВБУ, з бібліотечного життя за кордоном; залишив «міркування» щодо стану бібліотекознавства, історії бібліотечної справи. Значну увагу приділяв питанням підготовки бібліотечних кадрів, а також розвитку бібліотекознавства як науки. Викладав на бібліотечних курсах ВБУ «Вступ до організації бібліотек». Акцентував увагу на відсутності фахівців вищої кваліфікації з бібліотекознавства та бібліографії; уклав Положення про аспірантуру ВБУ (1925), сприяв відкриттю у ВБУ аспірантури. Опублікував низку бібліотекознавчих праць, у т. ч. з міжнародного бібліотечного досвіду, а також рецензій на бібліотекознавчі праці. Виступав з доповідями на різних фахових зібраннях, зокрема на Першій конференції наукових бібліотек. Першим спробував проаналізувати поняття наукової діяльності щодо наукової бібліотеки, окресливши два напрями: науково-технічну та науково-дослідну; перша стосується технічних операцій з комплектування, організації фондів, каталогізування та класифікування, а друга – розроблення теоретичних питань («наукової творчості»). Висував ідею об’єднання бібліотечних працівників академічних і наукових бібліотек, ініціював створення секції академічних бібліотекарів з низкою комісій. Був членом Бібліографічної комісії, а також інших комісій ВУАН.

Звільнений з ВБУ (у числі 42-х інших провідних співробітників) 23 серпня 1933 р. з несправедливими звинуваченнями в «українському націонал-фашизмі», в боротьбі «проти радянізації ВБУ», не забезпеченні охорони соціалістичної власності, в «гноїнні цінних книжкових фондів у коморах», а також у тому, що «був за основну постать у ВБУ, навколо якого купчились класово-ворожі елементи, вихідці з попів тощо». Подавав заяви в Робітничо-селянську інспекцію УСРР щодо несправедливості обвинувачень, проте безуспішно. У жовтні 1933 р. виїхав із дружиною до Йошкар-Оли.

1933–1950 рр. – у Марійській республіканській бібліотеці в Йошкар-Олі: засновник і завідувач довідково-бібліографічного відділу. Під його керівництвом упорядковано книжковий фонд, складено інструкції з опису та систематизування книжок, організовані алфавітний та систематичний каталоги, здійснювалося консультативне та методичне керівництво районними бібліотеками, організовано міжбібліотечний абонемент, одержання обов’язкового примірника видань. Займався питаннями краєзнавчої бібліографії, уклав систематичний покажчик до основних журналів, що видавалися на території Марійської АРСР 1923 – 1934 рр. Сприяв організації бібліотечної освіти, підготовці бібліотечних кадрів; брав участь у проведенні республіканських нарад бібліотечних працівників, виступав із доповіддю на Всеросійській нараді в Москві в 1948 р. Частина його приватної бібліотеки виявлена у фондах Національної бібліотеки ім. С. Чавайна Республіки Марій Ел. Одночасно викладав різні дисципліни в Марійському педагогічному інституті.

Після виходу на пенсію переїхав з дружиною до Кам’янець-Подільського, ймовірно – на батьківщину дружини. Перекладав із давніх мов, писав мемуари. Після смерті В. Іваницького дружина передала його архів до відділу рукописів Російської державної бібліотеки (Москва), ф. 388. Інформація про нього, окремі його рукописи та машинописи зберігаються в різних архівних фондах НБУВ.

На вшанування пам’яті В. Іваницького в листопаді 2016 р. в Інституті книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського відбулися книгознавчі читання. У 2018 році до 100-річчя  НБУВ видано збірник наукових праць ”Віктор Федорович Іваницький (1881–1955). Життя, віддане книзі”.

Твори

Відділ бібліотекознавства Всенародної бібліотеки // Бібліологічні вісті. – 1923. – № 3. – Ствп. 40–42. –  Хроніка. – Підпис: В. І.;

Бібліотековіана Всенародної бібліотеки України // Бібліологічні вісті. – 1923. – №. 4. – Ствп. 45–48. Бібліогр.: 33 назви праць про Бібліотеку.

Кілька уваг до організації підготування бібліотечних робітників на Україні : [доп. на прилюдному засіданні Науково-дослідного інституту бібліотекознавства ВБУ 17.05.1926 р.] // Бібліотечний журнал. – 1926. – № 4–5. – С. 12–21.

Науково-дослідча праця в галузі книгознавства та бібліотекознавства в зв'язку з підготуванням бібліотекарів та встановленням аспірантури при наукових бібліотеках // Бібліотечний зб.– 1926. – № 1. – С. 29–39;

З життя закордонних бібліотек // Журнал бібліотекознавства та бібліографії. – 1927. – № 1. – С. 138–146; 1928. – № 2. – С. 125–130; 1929. – № 3. – С. 122–130.

Міжнародне співробітництво бібліотек // Журнал бібліотекознавства та бібліографії. – 1927. – № 1. – С. 136–138. – Підпис: В. І. 

Бібліотекознавча література чужими мовами // Журнал бібліотекознавства та бібліографії. – 1927. – № 1. – С.157–164, 93 назви; 1928. – № 2. – С. 142–147, 105 назв; 1929. – № 3. – С. 142–145, 93 назви (без підпису). 

Підготування наукових бібліотекарів і взагалі наукових робітників у галузі бібліотекознавства та бібліографії // Бібліотечний збірник. – 1927. – № 2. – С. 93–102.;

Положення про аспірантів у галузі бібліотекознавства та книгознавства: затв. Президією Укрнауки 3.Х.1925 № 4358 // Бібліотечний збірник. – 1927. – № 2. – С. 103–105.;

Рец. на кн.: A survey of libraries in the United States conducted by the A. L. A. Chicago 1926–1927. Vol. I. 316 p.; vol. II. 370 p.; vol. III. 328 p.; vol. IV. 267 p. / В. І. // Журнал бібліотекознавства та бібліографії. – 1928. – № 2. – C.132–133.; 

Рец. на кн.: Биковський Л. Бібліотечна справа в Чехословаччині 1904–1927. – Подєбради, 1928 / В. І. // Журнал бібліотекознавства та бібліографії. – 1929. – № 3. – C. 131.; 

Рец. на кн.: Институт библиотековедения публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Словарь библиотечных терминов на русском, английском, немецком и французском языках с предисл. Л. Хавкиной. – Москва, 1928. – 90 с / В. І. // Журнал бібліотекознавства та бібліографії. –1929. – № 3. – C. 133–134.; 

В справі підготування наукового бібліотечного персоналу // Журнал бібліотекознавства та бібліографії. – 1929. – № 3. – С. 68–70.; 

Рец. на кн.: Termini d’usonelle bibliografie dei periodici. Roma, MCMXXIX // Бібліологічні вісті. – 1930. – № 3. – С.115–116.;

Всенародна бібліотека України // Київ : провідник. – Київ, 1930. – С. 209–210.

Університетський відділ Всенародної бібліотеки при ВУАН / Іваницький В., Ернст Ф. // Київ : провідник. – Київ, 1930. – С. 256–260; іл.

Библиография Марийской библиографии. – Йошкар-Ола : Маргосиздат, 1948. – вип. 1. – 22 с.

Джерела

 Ковальчук Г. Керівники ВБУ-НБУВ (1918-1998) // Бібліотечний вісник. –1998. –№ 5. С. 20-21;

Кутасова В. Є. Крупный библиотечный работник – Виктор Фёдорович Иваницкий / В. Е. Кутасова // Библиотека в контексте истории : материалы 4-й междунар. науч. конф., Москва, 24–26 окт. 2001 г.. – Москва : Пашков дом, 2001. – С. 393–396.;

Юркова О.В. Іваницький Віктор Федорович // Енциклопедія історії України. – Київ, 2005. – Т. 3.–С.397. – портр.;

Мансурова Л. В. Ф. Иваницкий и просветительская деятельность в Марийском крае (К 125-летию со дня рожд.) // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 3; 

Іваницький Віктор Федорович, заступник директора ВБУ, завідуючий відділами бібліотекознавства, стародруків та орієнталії 1920-1933 рр. // Степченко О. Українські вчені – фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918–1934). – Київ, 2008. – С. 53–66;

Цыганкова Э. Г. Виктор Федорович Иваницкий (1881-1955) – историк Древнего Востока, гебраист и библиограф / Э. Г. Цыганкова, О. Д. Василюк // Східний світ. – 2010. – № 2. – С. 147–160.; 

Ковальчук Г. Іваницький Віктор Федорович // Енциклопедія сучасної України. – Київ,2011. – Т. 11. –С. 71-72.;

Пастушенко Л. А. Іваницький Віктор Федорович // Київська духовна академія в іменах: 1819-1924 : енциклопедія : в 2 т. / упоряд. і  наук. ред. М. Л. Ткачук. – Київ : Видавничий дім «Києво–Могилянська академія», 2015. – Т. 1 : А–К. – С. 546–549, портр.;

Здановська В. Книгознавчі читання до 135-річчя від дня народження Віктора Федоровича Іваницького / Бібліотечний вісник. – 2017. – № 1. – С. 55–56.;

Віктор Федорович Іваницький (1881 – 1955). Життя, віддане книзі / упоряд., наук. ред. Г. І. Ковальчук ; ред. колегія: Л. А. Дубровіна (голова) та. ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – 312 с.

 

–––––––––––––––––

 

ІВАНИЦЬКИЙ ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ (1881–1955);

Мультимедійна презентація «Цій бібліотеці я віддав кращі роки свого життя» із серії «Особистості НБУВ»;

«Цій бібліотеці я віддав кращі роки свого життя…». До 135-річчя від дня народження Віктора Федоровича Іваницького;

Виктор Федорович Иваницкий

Ковальчук Галина Іванівна (Київ)
Статтю створено : 16.03.2015
Останній раз редаговано : 26.11.2021