Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 1
За місяць : 1063
Кількість
статей : 825
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Сороковська Софія Володимирівна
Рубрики : Персоналії
Сороковська Софія Володимирівна

image

Сороковська Софія Володимирівна [09.09.1918, м. Київ – 02.05.2000, м. Київ] – український бібліограф, бібліографо- та бібліотекознавець, педагог. Кандидат історичних наук (1971).

Закінчила бібліотечний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького.

На початку 30-х років працювала у Київській обласній бібліотеці. Займала посади в різних громадських організаціях, в редакціях районних газет (1939–1953). Очолювала в 1948–1950 роках відділ опрацювання літератури і каталогів Державної публічної бібліотеки АН УРСР. З 1953 р. остаточно пов’язує свою виробничу і наукову діяльність із цією бібліотекою аж до виходу на пенсію в 1982 р. Довгий час займала тут посаду старшого наукового співробітника. Захистила кандидатську дисертацію за темою: «Украинская советская историческая библиография: Ее становление, развитие и задачи». Останні 10 років викладала різні курси бібліографії (загальну українську бібліографію, зарубіжну, краєзнавчу) у Київському державному інституті культури ім. О. Корнійчука. Під час роботи у Центральній науковій бібліотеці основними галузями, які були предметом дослідження С. В. Сороковської, стали бібліотекознавство і бібліографія. Працюючи завідувачем відділу опрацювання літератури, докорінно змінила методику обліку надходження літератури, ввела єдину інвентарну книгу. За її керівництва й участі був створений алфавітний читальний каталог. Набутий досвід роботи у відділі систематизації та обробки документів був узагальнений у наукових статтях. Вони були присвячені темі вдосконалення інформаційному-пошуку системи бібліотеки, зокрема, системі систематичних і алфавітних каталогів. Загальних і спеціальних проблем бібліотекознавства відображені у низці статей в енциклопедичних видань, зокрема, в «Енциклопедії народного господарства». Стаття С. В. Сороковської із проблеми бібліотекознавства є значним внеском у розвиток бібліотечної справи в Україні.

З переходом у науково-бібліографічний відділ змінилися наукові інтереси Сороковської С. В. Готуючи бібліографічні покажчики (тематичні, галузеві, персональні), вона досліджувала й теоретичні проблеми бібліографії. У численних рецензіях висвітлювала методичні засади укладання посібників.

У 1968 р. вийшла фундаментальна бібліографічна праця «Історія економічної думки на Україні (ІХ – початок ХХ ст.)», яка охоплювала матеріали, опубліковані у 1917–1966 рр., і була першою спробою зібрати й систематизувати літературу з історії економічної думки в Україні. В журналі «Економіка Радянської України» Сороковська С. В. друкувала бібліографічні списки-огляди «Нові книги з економіки…» (1971–1988). Створила бібліографічні розвідки, присвячені М. Павлику, М. Костомарову, Ю. Меженку, С. Маслову, П. Тутковському, О. Лазаревському, А. Кримському та ін.

Накопичувала і викладала у численні статті матеріал з історії української бібліографії, а також матеріал кандидатської дисертації покладено в основу монографії «Українська радянська історична бібліографія» (1980). У полі її зору – дослідження бібліографії ІІ ступеня. Цій проблемі присвячено доповідь на ІV Всесоюзній нараді (Вільнюс, 1981). Сороковська С. В. – співавтор першого українського підручника із загальної бібліографії. Діяльність Сороковської С. В. в галузі рецензування та редагування праць з проблем бібліотеко-, бібліографо- та книгознавства – внесок у методику й теорію книгознавства, оскільки відображає погляд на методи роботи, принципи побудови та систематизації матеріалів тощо.

Нагороджена Почесною грамотою і Грамотою Президії Верховної Ради УРСР за участь у створенні 26-томної «Історії міст і сіл Української РСР» (1975).

 

Твори

 

Наша работа по улучшению систематического каталога // Совет. библиогр. – 1956. – № 44. – С. 61–63.

Об алфавитно-предметном указателе к систематическому каталогу // Библ.-библиогр. информ. б-к АН СССР и акад. наук. союз. респ. – 1958. – № 20. – С. 54–63.

О системе каталогов крупной библиотеки // Библ.-библиогр. информ. б-к АН СССР и акад. наук союз. респ. – 1959. – № 22. – С. 71–77.

Путівник по каталогах Державної публічної бібліотеки Академії наук Української РСР. – К., 1962. – У співавт.

М. І. Павлик : матеріали до бібліогр. // Рад. літературознавство. – 1963. – № 6. – С. 141–145.

Библиография в помощь науке : обзор изд., вышедших в УССР в 1962–1963 гг. // Совет. библиогр. – 1964. – № 2. – С. 88–94.

Видатний радянський вчений-статистик і демограф М. В. Птуха // Економіка Рад. України. – 1964. – № 6. – С. 90–92.

Перший український бібліограф (М. Ф. Комаров, 1844–1913) // Вітчизна. – 1964. – № 9. – С. 217–219.

Бібліографічні покажчики на сторінках «Науково-інформаційного бюлетеня Архівного управління УРСР» // Укр. іст. журн. – 1965. – № 6. – С. 129–131.

М. В. Птуха как библиограф-статистической литературы // Библ.-библиогр. информ. б-к АН СССР и акад. наук союз. респ. – 1965. – № 54. – С. 51–57.

О библиографической деятельности С. И. Маслова // Библ.-библиогр. информ. б-к АН СССР и акад. наук союз. респ. – 1965. – № 5. – С. 94–105.

Бібліографія бібліографії в історії Української РСР, 1960–1965 рр. // Укр. іст. журн. – 1966. – № 2. – С. 156–159; № 3. – С. 155–159; № 5. – С. 157–160; № 6. – С. 157–159; № 9. – С. 159–160; № 10. – С. 158–160.

В помощь изучению истории Украины : обзор укр. библиогр. за 1959 – нач. 1966 г. // Совет. библиогр. – 1966. – № 6. – С. 64–70.

Дослідження з історії економічної думки на Україні : бібліогр. огляд // З історії марксистсько-ленінської економічної думки на Україні. – К., 1966. – С. 108–118.

Павло Павлович Тутковський [як вчений, громадський діяч, бібліограф] // Арх. України. – 1966. – № 6. – С. 38–42.

Вопросы библиографии на страницах сборников Центральной научной библиотеки Академии наук Украинской ССР (1919–1930 гг.) // Библ.-библиогр. информ. б-к СССР и акад. наук союз. респ. – 1968. – № 2. – С. 121– 130.

Історія економічної думки на Україні (ІХ – поч. ХХ ст.) : бібліогр. покажч. вид. за 1917–1966 рр. – К., 1968.

Про бібліографічну діяльність Ю. О. Меженка : (до 75-річчя Ю. Меженка) // Бібліотекознавство та бібліогр. – Харків, 1968. – Вип. 6. – С. 151–157.

Критика і бібліографія на сторінках «Українського історичного журналу» // Історіогр. дослідж. в УРСР. – К., 1969. – Вип. 2. – С. 180–188.

В помощь изучению истории Украины : (обзор библиогр. материалов за 1967–1969 гг.) // Совет. библиогр. – 1970. – № 5. – С. 39–46.

До 150-річчя з дня народження Фрідріха Енгельса : (метод.-бібліогр. матеріали). – К., 1970. – У співавт.

А. Ю. Кримський як бібліограф // Укр. іст. журн. – 1971. – № 1. – С. 121–123; № 5. – С. 50–60.

Из истории украинской советской библиографии периода строительства социализма в СССР // Совет. библиогр. – 1971. – № 5. – С. 50–60.

Нові книги з економіки, що вийшли у видавництвах республіки // Економіка Рад. України. – 1971. – № 2. – 3 с. обкл.; № 8. – С. 95; № 12. – 3 с. обкл.

Украинская советская историческая библиография : ее становление, развитие и задачи : автореф. дис. … канд. ист. наук. – К., 1971.

Нова економічна література у виданнях Української РСР // Економіка Рад. України. – 1972. – № 1, 8, 9, 11; 1974. – № 4, 12;1975. – № 1/3, 4, 12; 1976. – № 1, 2; 1977. – № 1–5; 9–11; 1978. – № 5–8; 10–12; 1979. – № 1–8, 11–12; 1980. – № 2; 1981. – № 1, 2, 4, 5, 8, 9; 1982. – № 1–8, 11; 1983. – № 1–8; 1984. – № 1, 2, 5, 6, 10–12; 1985. – № 2–6, 8, 10–12; 1986. – № 1–4, 6, 7, 9–12; 1987. – № 2–5, 8–10, 12; 1988. – № 1, 4–7.

Оказание библиографической помощи в написании истории городов и сел Украинской ССР : из опыта ЦНБ АН УССР // Библ.-библиогр. информ. б-к АН СССР и акад. наук. союз, респ. – 1972. – № 3. – С. 126–136.

Дружба народів СРСР : екон. основи : (нові кн. до 50-річчя утворення Союзу РСР) // Економіка Рад. України. – 1973. – № 2. – С. 94–95.

Покажчик бібліографічних посібників з суспільних наук за 1972–1981 рр. – К., 1973–1982.

Состояние ретроспективной библиографии по общественным наукам в Украинской ССР и ее использование в научной и справочной работе // Тезисы докладов на конференции «Актуальные вопросы ретроспективной библиографии научной литературы», проведенной библиотекой АН СССР 20–30 ноября 1973 г. – Л., 1973. – С. 28–31.

Бібліографія Великої Вітчизняної війни // Укр. іст. журн. – 1975. – № 8. – С. 128–131.

Развитие библиографии второй степени в УССР // Вопросы национальной библиографии второй степени. – Л., 1976. – С. 24–33.

Центральна наукова бібліотека Академії наук УРСР : бібліогр. покажч., 1975–1978. – К., 1979.

Указатель библиографических пособий по общественным наукам за 1979–1981 гг. – К., 1980–1982.

Українська радянська бібліографія : [навч. посіб.]. – К., 1980. – У співавт.

Українська радянська історична бібліографія. – К., 1980.

Покажчик бібліографічних посібників з історії Української РСР (1966–1977 pp.) // Укр. іст. журн. – 1981. – № 3. – С. 153–157.

 

Джерела

 

Нагородження учасників 26-томної «Історії міст і сіл Української РСР» // Укр. іст. журн. – 1975. – № 5. – С. 152–154.  

Софія Володимирівна Сороковська : біобібліогр. покажч. / уклад.: Р. С. Жданова, І. А. Певзнер. – К., 1993.  

Жданова Р. С. Визначний бібліограф України – Софія Сороковська / Р. С. Жданова // Вісн. Книжк. палати. – 1998. – № 9. – С. 36–39.  

Софія Володимирівна Сороковська (1918–2000) : біобібліогр. нарис / уклад. Р. Жданова. – К., 2007.

Жданова Рона Станіславівна
Статтю створено : 29.01.2015
Останній раз редаговано : 14.12.2016