Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 2
За місяць : 555
Кількість
статей : 721
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Кримський Агатангел Юхимович
Рубрики : Персоналії
Кримський Агатангел Юхимович

image

Кримський Агатангел Юхимович [03.(15)01.1871, м. Володимир-Волинський (тепер – Волинської обл.) – 25.01.1942, м. Кустанай, Казахстан] – український історик, сходознавець, мовознавець, літературознавець, фольклорист, етнограф, письменник, перекладач, академік АН УРСР (1919).

У працях, що друкувалися в Галичині у зв’язку з цензурними переслідуваннями українського друкованого слова у Росії, А. Ю. Кримський розглядав бібліографію як важливу допоміжну складову наукових досліджень та мірило здобутків національної культури.

У статті про українського бібліографа і літературного діяча М. Ф. Комарова, вчений вітав вихід у світ складений М. Ф. Комаровим покажчик про Т. Г. Шевченка («Киевская старина». – 1886. – № 3). Агатангел Юхимович підносив роль бібліографії як фіксатора стану розробки певного питання, проблем науки, що наочно виявляє досягнення і недоліки. Він одним із перших порушив питання про створення книготорговельних каталогів.

Праці А. Ю. Кримського вирізняються багатим бібліографічним оснащенням. У дослідженні «История Персии, ее литературы и дервишеской теософии» (1903, 1917) подається критико-бібліографічний огляд джерел арабських, європейських та російських вчених; на початку книги «Історія Персії та її письменства» (1923) подано список джерел арабською та перською мовами, які цитуються в цьому виданні. У журналі «Этнографическое обозрение» (1892) А. Ю. Кримський подав бібліографічний список найважливіших праць М. Драгоманова і літератури про його життя та діяльність.

А. Ю. Кримський – автор понад 500 статей і бібліографічних списків, присвячених письменникам, вченим, суспільним діячам, установам, країнам, національностям для різноманітних енциклопедичних видань. Його архів та колекція зберігаються в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського НАН України.

 

Твори

 

История арабов, их халифат, их дальнейшие судьбы и краткий очерк арабской литературы. – М., 1903.

История мусульманства. – М., 1903. – Т. 1, 2.

История Персии, ее литературы и дервишеской теософии : в 3 т. – М., 1903, 1917.

Мусульманство і його будучність. – Львів, 1904.

История Турции и ее литературы : в 2 т. – М., 1910–1916.

Історія Персії та її письменства. – К., 1923.

Життєпис і літературна діяльність С. О. Єфремова // Зап. істор.-філол. від. ВУАН. – К., 1923. – Кн. 2/3. – С. 42–48.

Історія Туреччини. – К., 1924. – Т. 1; 1927. – Т. 2, ч. 2.

Бібліографія писаннів співробітників [істор.-філол.] відділу ВУАН, що друкувалися рр. 1918–1925 // Зап. істор.-філол. від. ВУАН. – К., 1925. – Кн. 5. – С. 308–349. – У співавт.

Кримське ханство // Зап. істор.-філол. від. ВУАН. – 1928. – Кн. 19. – С. 367–371.

Література кримських татар // Студії з Криму. – К., 1930. – С. 165–191.

Сторінки з історії Криму та кримських татар : татари ; Кримське ханство ; Чуфут-Кале ; Про долю українських поляників у Кримському ханстві // Студії з Криму. – К., 1930. – С. 1–17.

Тюрки, їх мови та літератури // Зб. істор.-філол. від. ВУАН. – К., 1930. – № 105. – Ч. 1, 2.

 

Джерела

 

Бібліографічний покажчик друкованих писань проф. А. Ю. Кримського // Зап. істор.-філол. від. ВУАН. – К., 1919. – Кн. 1. – С. ХХХVI–LXX.

Бібліографічний покажчик писаннів академіка А. Ю. Кримського. – К., 1926.

Агатангел Юхимович Кримський // Укр. іст. журн. – 1971. – № 1. – С. 121–123.  

Гурницький К. І. Кримський як історик / К. І. Гурницький. – К., 1971.  

Колесник Є. О. Сходознавче зібрання імені А. Ю. Кримського / Є. О. Колесник // Укр. іст. журн . – 1971. – № 8. – С. 150–152.  

Колесник Є. Бібліотека А. Ю. Кримського / Є. Колесник // Літ. Україна. – 1971. – 19 січ.  

Сороковская С. Крымский А. Ю. как библиограф / С. Сороковская // Библ.-библиогр. информ. б-к. – 1971. – № 2. – С. 107–112.  

У Києві відзначено ученого-поета Агатангела Кримського // Сучасність. – 1971. – № 4. – С. 126.  

А. Ю. Кримський : бібліогр. покажч. (1889–1971) / уклад.: Н. М. Деркач, Н. М. Ісаєва та ін. – К., 1972.

Матяш І. Книгознавчий аспект наукової діяльності Агатангела Кримського / І. Матяш // Бібл. вісн. – 1997. – № 2. – С. 21–22.  

Клименко І. В. Кримський Агатангел Юхимович / І. В. Клименко // Особові архівні фонди інституту рукопису : путівник. – К., 2002. – С. 276–282.  

Денисенко Г. Кримський Агатангел Юхимович / Г. Денисенко // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : біобібліогр. довід. – К., 2005. – Ч. 1. – С. 287–293.  

Кримський Агатангел Юхимович // Пащук І. Літературно-краєзнавча енциклопедія Рівненщини / І. Пащук. – Рівне, 2005. – С. 95.  

Агатангел Кримський у контексті української та світової культури : зб. наук. пр. – Луцьк, 2006. – Вип. 1.  

Агатангел Кримський : нариси життя і творчості. – К., 2006.  

Даниленко О. В. Кримський Агатангел Юхимович / О. В. Даниленко // Діячі науки і культури України : нариси життя та діяльн. – К., 2007. – С. 213–216.  

Агатангел Ефимович Крымский // Ушаков Д. А. Великие украинцы / Д. А. Ушаков. – Х., 2008. – С. 104–105.  

Бібліографія в житті та діяльності Агатангела Юхимовича Кримського // Геращенко М. В. Українські вчені та бібліографи : навч. посіб. / М. В. Геращенко. – К., 2008. – С. 79–99.  

Гривко А. В. Кримський Агатангел Юхимович / А. В. Гривко // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / за ред. С. Я. Єрмоленко. – К., 2008. – С. 136–139.  

Завальнюк О. М. Агатангел Юхимович Кримський / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Т. 3. – С. 524–530.  

Кримського А. Ю. Бібліотека // Лисенко І. Словник українських приватних бібліотек / І. Лисенко. – К., 2009. – С. 91–92.  

Кримський Агатангел Юхимович // Бондар Ю. В. Енциклопедія для видавця та журналіста / Ю. В. Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко. – К., 2010. – С. 171.  

Кримський Агатангел Юхимович // Є. Чикаленко, А. Ніковський. Листування, 1908–1921 роки / упоряд.: Н. Миронець, Ю. Середенко, І. Старовойтенко. – К., 2010. – С. 369.

Кримський Агатангел Юхимович // Науковці України ХХ–ХХІ століть : метабібліографія / уклад.: М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Гальченко. – К., 2010. – С. 161.  

Ясь О. Кримський Агатангел Юхимович / О. Ясь // Українські історики : біобібліогр. довід. – К., 2010. – Вип. 3. – С. 146–150;

 

________________

 

КРИМСЬКИЙ АГАТАНГЕЛ ЮХИМОВИЧ (1871–1942);

Агатангел Кримський – всесвітньо відомий орієнталіст і один з фундаторів Всенародної бібліотеки України;

Із когорти фундаторів НБУВ.

Геращенко Михайло Васильович
Статтю створено : 20.01.2015
Останній раз редаговано : 16.01.2018