Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 9
За місяць : 188
Кількість
статей : 808
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Гуменюк Михайло Прокопович
Рубрики : Персоналії
Гуменюк Михайло Прокопович

imageГуменюк Михайло Прокопович (псевд. Михайло Рейський; 05.12.1918, с. Рея, згодом Бердичівського р-ну Житомирської обл. – 17.02.1988, м. Львів) – бібліограф, книгознавець, літературознавець і літературний критик, дослідник історії української преси та бібліографії, організатор бібліографічної практики.

Походив з селянської сім'ї. Після закінчення Житомирського учительського інституту (1939) працював учителем української мови і літератури в сільській школі. Учасник Другої світової війни, партизан, сапер, мав бойові нагороди. Після демобілізації деякий час працював бібліотечним інспектором Львівського облліту, з 1947 р. до кінця життя – бібліографом у Львівській науковій бібліотеці, де з 1954 р. очолював відділ бібліографії. Екстерном закінчив філологічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка (1952).

Становлення Михайла Прокоповича як бібліографа і дослідника відбувалося під впливом його вчителя в ЛНБ ім. В. Стефаника Ф. П. Максименка. З іменем М. Гуменюка нерозривно пов'язаний розвиток бібліографічної діяльності в Україні в 1950–1980-х pp. Він є автором і співавтором понад 170 публікацій: статей-досліджень про видатних діячів – фундаторів української бібліографії, історію вітчизняних періодичних видань, національну бібліографію, літературознавчих та публіцистичних студій, рецензій на бібліографічні покажчики, художні твори та ін. Михайло Прокопович вважав пріоритетним завданням створення українського бібліографічного репертуару, розробляв його теоретичні і організаційні засади. Творчо використовуючи унікальні фонди ЛНБ, вивчав діяльність перших бібліографічних товариств в Україні, досліджував часописи («Бібліологічні вісті», «Друг», Житє і слово», «Жовтень», «Народ», «Світ»), зокрема аналізував бібліографічну інформацію на їх сторінках. Велику увагу приділяв літературознавчій персональній бібліографії. В його доробку – бібліографічні посібники «Письменники радянського Львова» (вип. 1, 1960, за участю Є. М. Лазеби), «М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький» (1962, співавт. Є. Є. Кравченко), про класиків української літератури Л. Глібова, П. Грабовського, Я. Галана, П. Козланюка, І. Котляревського, Леся Мартовича, І. Тобілевича, С. Тудора, Марка Черемшину, І. Франка та ін. Упорядник краєзнавчих щорічників «Соціалістична Львівщина» (1953, 1954, 1956, у співавт.), «Радянські Карпати» (1978, у співавт.).

Найважливіший науковий доробок М. Гуменюка – ґрунтовне історико-бібліографічне дослідження, що має першоджерельний характер – «Українські бібліографи ХІХ – початку ХХ століття» (1969). Це – перша в Україні монографія з історії української дожовтневої бібліографії. В ній за хронологічним принципом вміщено нариси-портрети 15 видатних представників української науки і культури, які не були професійними бібліографами: М. О. Максимовича, О. М. Лазаревського, П. С. Єфименка, Я. Ф. Головацького, Г. П. Данилевського, М. Ф. Комарова, М. І. Петрова, І. О. Левицького, Х. Д. Алчевської, І. Я. Франка, М. І. Павлика, В. Лукича (Володимира Левицького), І. Ф. Павловського, В. М. Доманицького, Б. Д. Грінченка, розкрито їх роль у започаткуванні тих чи інших видів бібліографії в Україні. Попри підтримку з боку академіка АН УРСР, поета М. Т. Рильського, який дав рекомендацію до друку в 1963 р., з ідеологічних причин опублікування книги тривалий час блокувалося. Логічним і хронологічним продовженням цієї праці став збірник «Біля джерел української радянської бібліографії» (опублікований посмертно в 1991), в якому висвітлено діяльність Ю. Меженка, К. Копержинського, І. Бойка, В. Гущина, І. Калиновича, розкрито місце бібліографії в працях академіків Д. Багалія, М. Возняка, П. Тутковського.

Михайло Прокопович був членом редколегій усіх тематичних збірників статей, виданих ЛНБ ім. В. Стефаника в 1972–1980 рр. Автор численних статей про українські часописи та бібліографів, вміщених в «Українській літературній енциклопедії», енциклопедичному словнику «Книговедение». Співпрацював з журналами «Архіви України», «Вітчизна», «Жовтень», «Радянське літературознавство», «Советская библиография», «Соціалістична культура» та ін. Особовий архів М. Гуменюка зберігається в рукописному відділі ЛННБ ім. В. Стефаника (ф. 226).

 

 

Твори

Письменники Радянського Львова : матеріали до бібліогр. Bип. 1. – Львів, 1960. – У співавт.;

М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький : бібліогр. покажч. – Львів, 1962. – У співавт.;

Бібліографічні товариства на Україні // Наук.-інформ. бюл. Архів. упр. УРСР. – 1965. – № 2. – С. 44–49;

Українські бібліографи XIX – початку XX століття : нариси про життя та діяльність. – X., 1969;

Бібліографія на сторінках прогресивних українських видань «Друг», «Світ», «Народ», «Житє і слово» // Книга і знання. – Львів, 1974. – С. 101–117;

Журнал «Бібліологічні вісті» (1923–1930) // Книгознавство та бібліографія : зб. наук. пр. – К., 1983. – С. 75–81;

Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР : іст. нарис. – К., 1989. – У співавт.;

Біля джерел української радянської бібліографії. – К., 1991.

 

Джерела

Михайло Прокопович Гуменюк : бібліогр. покажч. / уклад. Л. Ільницька. – Львів, 1980; Вальо М. А. Гуменюк М. П. // УЛЕ. – К., 1988. – Т. 1;

Вальо М. А. На ниві української радянської бібліографії // 3 історії книги та бібліографії. –  К., 1990;

Королевич Н. Ф. Михайло Гуменюк // Королевич Н. Ф. Українські бібліографи XX століття. – К., 1998;

Кошик Н. Внесок М. П. Гуменюка у дослідження історії української бібліографії // Зап. ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 2002. – Вип. 9/10;

Рева Н., Рева Л. Михайло Прокопович Гуменюк у бібліографії і в житті : спогади // Львівська національна наукова бібліотека : історія і сучасність : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф. – Львів, 2010; Харгелія О. В. Гуменюк М. П. // ЕСУ. – К., 2006. – Т. 6.

Кононенко Валентина Олексіївна
Статтю створено : 16.03.2015
Останній раз редаговано : 29.01.2019