Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Biblio-Колегіум (видання)
Biblio-Колегіум (видання)

image«Biblio-Колегіум» – науково-теоретичний і практичний електронний журнал відкритого доступу, що висвітлює питання бібліотекознавства та бібліографознавства. Заснований Науковою бібліотекою Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (НБ ОНУ ім. І. І. Мечникова) у 2007 р. Вільний доступ до публікацій надається через сайт журналу за адресою: http://minilib.onu.edu.ua.

Виходить один раз на рік. Нумерація продовжувана. Станом на 2019 р. опубліковано 13 випусків. Мови видання – українська, російська.

У журналі публікуються матеріали виступів на секції «Бібліотечно-бібліографічна справа», що є невід’ємною складовою традиційної щорічної Звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ ім. І. І. Мечникова.

Концепція видання передбачає надання вільного доступу до наукових статей співробітників НБ ОНУ ім. І. І. Мечникова, що репрезентують результати їхніх досліджень з історії та розвитку бібліотечної справи, актуальних проблем використання комп’ютерних технологій у бібліотечних процесах, нових можливостей фіксування, зберігання та використання інформації, а також висвітлюють різноаспектні бібліографічні студії. Більшість публікацій «B.-К.» стосуються історії університетської бібліотеки, вивчення та розкриття її фондів, зокрема, фонду стародруків та рідкісних видань, особових книжкових колекцій, рукописних та архівних матеріалів; досліджень у галузі бібліотечної біографістики; розкриття проблем інноваційної діяльності сучасної бібліотеки, підвищення якості та впровадження нових методів бібліотечної практики.

Головний редактор  журналу – М. Подрезова (директор НБ ОНУ ім. І. І. Мечникова). До складу редколегії входять заступник директора В. Пружина (керівник секції) та О. Суровцева (відповідальний секретар). науковці ОНУ ім. І. І. Мечникова О. Бачинська (д-р іст. наук), В. Валецький (д-р габіл.), І. Великодна (канд. філол. наук), І. Гребцова (д-р іст. наук), О. Дьомін (д-р іст. наук), О. Полевщикова (канд. іст. наук), М. Руссєв (д-р габіл. історії), В. Хмарський (д-р іст. наук), Є. Черноіваненко (д-р філол. наук).

Серед постійних авторів «B.-К.» – провідні фахівці НБ ОНУ ім. І. І. Мечникова: М. Алєксєєнко, А. Бережок, Г. Великодна, О. Мурашко, О. Полєвщикова, В. Самодурова.

Основні рубрики журналу: «До історії Наукової бібліотеки ОНУ», «Дослідження книжкових колекцій, стародруків та рідкісних видань», «Бібліотека у сучасному інформаційному просторі», «Бібліографічні дослідження».

Журнал підтримує політику вільного доступу, виходячи з принципу безперешкодного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

На сайті «B.-К.» подаються відомості про основні вимоги, критерії та правила публікації в часописі відповідно до принципів і норм міжнародного законодавства в частині авторського права на електронні інформаційні ресурси.

Усі надані для публікації матеріали підлягають ретельному відбору та рецензуються. Рецензування здійснюють члени редакційної колегії журналу та / або сторонні незалежні експерти з урахуванням принципу об’єктивності й міжнародних академічних стандартів якості.

До друку видання готують спеціалісти інформаційно-бібліографічного відділу НБ ОНУ ім. І. І. Мечникова.

Офіційний сайт «B.-К.» містить загальні відомості про видання, його політику, склад редколегії, вимоги до статей (рубрика «Про нас»), форму для реєстрації користувача, форму для пошуку публікацій (система забезпечує пошук за авторами, назвами публікацій, анотаціями та в повному тексті). На сайті представлено також архів усіх випусків журналу.

 

Джерела

 

Biblio-Колегіум : електрон. вид. : офіц. сайт / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Електрон. дані. – Україна, Одеса, [2014–2019].

Зайченко А. В. «Biblio-Колегіум»: нові інформаційні можливості для наукового середовища бібліотекарів / А. В. Зайченко // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2014. – Т. 19, вип. 2. – С. 161–164.

Мурашко Олена Сергіївна
Статтю створено : 11.11.2020
Останній раз редаговано : 11.11.2020