Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 21
За місяць : 198
Кількість
статей : 972
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Київська обласна бібліотека для дітей
Рубрики : Бібліотеки
Київська обласна бібліотека для дітей

imageКиївська обласна бібліотека для дітей (КОБД) – спеціалізована установа, метою якої є забезпечення впровадження державної та регіональної політики з питань бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування дитячого, а з 1992 р. – і дорослого населення Київської області; просвітницький, культурно-дозвіллєвий центр для читачів-дітей та спеціалістів, які працюють із дітьми, науково-методичний, координаційно-консультативний центр для бібліотек Київської області, що обслуговують доросле і дитяче населення.

Бібліотека є правонаступницею заснованої в 1909 р. Дитячої бібліотеки Д. Ю. Доброї  для дітей віком від 5 до 15 років. Була відкрита в приватному помешканні Д. Доброї за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 5 і утримувалась її власним коштом до 1919–1920 рр. На час відкриття фонд бібліотеки складав близько 1 840 примірників книг із приватної колекції Дори Доброї. Частина цих видань збереглася і становить основу відділу рідкісних видань Київської обласної бібліотеки для дітей. Кількість читачів становила близько 2 380 осіб, які за віком поділялися на дошкільнят, молодших, середніх, старших і дорослих. 1909–1913 рр. бібліотекою Дори Доброї було видано понад 90 000 книг.

За рішенням Наркомосу від 1919 р. протягом 1922–1927 рр. при бібліотеці було створено єдиний в Україні Музей дитячої книги, який існує і понині.

З 1921 р. заклад функціонує як Центральна бібліотека для дітей м. Києва. У 1934 р. її реорганізовано в Київську обласну бібліотеку для дітей та юнацтва ім. 15-річчя РКСМ і підпорядковано Київському обласному відділу народної освіти. Під час Другої світової війни колектив бібліотеки під керівництвом Т. П. Гиби зберіг бібліотеку та її фонди від руйнації та вивезення до Німеччини.

У 1953 р. бібліотеці присвоєно ім'я письменника О. М. Бойченка.

З 1921 р. по 1967 р. бібліотека – головна наукова бібліотечна установа для всіх новоутворених дитячих бібліотек УРСР. З відкриттям в 1967 р. Республіканської бібліотеки для дітей України функції Київської обласної бібліотеки для дітей як науково-методичного, координаційно-консультативного центру поширюються виключно на Київську область. За рішенням Київської міської ради від 1967 р. бібліотеку відселено з приміщення по вул. Володимирській, 46 на вул. Русанівська набережна, 12 у м. Києві.

У 1992 р. відповідно до наказу Обласного управління культури на бібліотеку додатково покладені функції наукової обласної універсальної бібліотеки як науково-методичної, координаційно-консультативної та бібліографічно-інформаційної установи для всіх бібліотек Київської області, що обслуговують доросле населення.

В структурі бібліотеки функціонують відділи: науково-методичний; комплектування та обробки документів; довідково-бібліографічної та інформаційної роботи; організації, гігієни та зберігання документального фонду; обслуговування дошкільників та читачів-учнів 1–4 класів; обслуговування читачів-учнів 5–9 класів; естетичного виховання; рідкісних, цінних видань та архівних документів; нестаціонарного обслуговування читачів; автоматизації та комп'ютеризації бібліотечних процесів; бухгалтерського обліку та фінансової роботи; адміністративно-господарської діяльності.

 Документний фонд бібліотеки міститьє понад 270 тис. пр. українською, російською та іншими мовами. Серед них: художня література, книги з відповідних галузей знань на допомогу вивчення предметів шкільної програми; видання з питань бібліотечної справи, історії, теорії та критики дитячої літератури, книги на електронних носіях, колекції книг, подаровані читачами. Є обмінний фонд. Щороку бібліотека отримує до 800 назв книг та до 300 назв періодичних видань. Кількість представлених електронних видань у фонді бібліотеки становить 180 назв.

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки складається з системи традиційних каталогів (абетковий, систематичний) і картотек (газетно-журнальних статей, зведеної краєзнавчої), електронного каталогу. Електронний каталог містить близько 7 000 записів (на початок 2015 р.). У 1998–2001 рр. створена та щорічно поповнюється зведена алфавітна картотека описів рідкісних і цінних видань у фондах бібліотек, музеїв та музейних структур Київської області «Раритети Київщини».

До послуг читачів-дітей – дві читальні зали: для учнів 1–4 класів та учнів 5–9 класів, в яких проходять різноманітні бібліотечні заходи, зустрічі з письменниками, краєзнавцями, майстер-класи, етнографічні свята, перегляди мультимедійних презентацій, вистави бібліотечного театру ляльок «Сонечко», який діє вже  понад 30 років.

Щороку бібліотека обслуговує понад 15 тис. читачів. Загальна річна кількість книговидач становить понад 315 тис. примірників книг. Загальна кількість відвідувань протягом року становить понад 175 тис.

Бібліотека надає методичну та практичну допомогу 882 публічним бібліотекам, що обслуговують дитяче та доросле населення. Щорічно  організовує та проводить обласні семінари, семінари-практикуми, «круглі столи», тренінги, майстер-класи, методичні дні для окремої ЦБС, методичні дні для сільських бібліотек, видає методико-бібліографічні посібники. Здійснює виїзди з комплексними та тематичними обстеженнями для надання методичної та практичної допомоги публічним бібліотекам області.

Вагоме місце в роботі бібліотеки займає наукова діяльність. За результатами вивчень у 1997 р. видані науково-допоміжний покажчик матеріалів періодичних видань «Становлення та розвиток публічних бібліотек для дітей кінця XIX–поч. XX ст.», науково-допоміжний анотований покажчик україніки кінця XIX–поч. XX ст. з фонду рідкісних і цінних видань «Друковане слово України» та ін. Протягом 2001 –2011 рр. організовано та проведено науково-історичні дослідження «Історія бібліотек Київщини» та «Бібліотечне історичне краєзнавство Київщини» за участю всіх районних і міських бібліотек Київської області. Висновки наукових розвідок відображені в довідковому виданні «Бібліотеки Київщини і краєзнавство» та біобібліографічному довіднику «Бібліотечні імена Київщини», виданих у 2014 р. у серії «За результатами наукових досліджень».

Щороку бібліотека видає до 20 назв методико-бібліографічних видань, серед яких: науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Література про Київщину» (з 1973); щорічний статистичний збірник «Основні показники діяльності бібліотек Київської області системи Міністерства культури України» (з 1992); «Календар знаменних і пам'ятних дат» (з 2001) та ін. Бібліотека започаткувала серійні видання методико-бібліографічних посібників: «В практику роботи бібліотек» (з 1998); «Видатні люди Київщини» (з 1998); «Українські імена в науці і техніці»; «Ювілеї творчої особистості» (з 2010); «Скарби художньої літератури» (з ­2014); «За результатами наукових досліджень» (з 2014).

З 2008 р. бібліотека працює в автоматизованій інформаційній пошуковій системі ІРБІС.  Має доступ до Інтернету та власну веб-сторінку, де представлено інформацію про бібліотеку, висвітлено цікаві заходи для читачів-дітей, професійні заходи за участю бібліотек Київської області, корисні посилання, календарі знаменних, пам'ятних  та літературних дат, методико-бібліографічна продукція різної тематики у форматі PDF, яку видає бібліотека, просвітницька сторінка «Історичний лікбез», сторінка Асоціації працівників бібліотек для дітей, на якій розміщено нормативно-правові акти з питань українського бібліотекознавства. За результатами акції «Буква в цифрі» (2013) позитивно відмічено сайт бібліотеки. Вона має власну сторінку в соціальній мережі «Фейсбук».

З 2013 р. бібліотека є учасником проекту електронної бібліотеки «Культура України», де на початок 2015 р. представлено 9 видань історико-бібліографічної та бібліотекознавчої тематики, методико-бібліографічного спрямування. Бібліотека представлена в корпоративному проекті «Кращі Інтернет-ресурси від Української асоціації працівників бібліотек для дітей». Тема наповнення веб-ресурсів: для дітей – «Країни та континенти», для батьків та педагогів «Дитяча психологія та виховання».

Виконує функції бібліотечного колектора з отримання та розподілу для бібліотек Київської області літератури за державними та обласними програмами поповнення бібліотечних фондів.

Є базою проходження виробничої практики студентів КНУКіМ, Київського обласного коледжу культури і мистецтв.

За штатним розписом у бібліотеці – 67 осіб. З них – 42 бібліотечні працівники. Найбільший внесок у розвиток бібліотеки зробили її директори Г. Марголіна, Т. Гиба, П. Рутківська, М. Зайшла, К. Дубаніна, М. Зніщенко  (з 1987 р. – директор, з 1992 р. – генеральний директор, канд. іст. наук, засл. працівник культури України) та провідні фахівці: Л. Соляник, заст. директора з наукової роботи, автор публікацій з питань історії бібліотечної справи, укладач та редактор-укладач всіх науково-допоміжних та методико-бібліографічних посібників, котрі видає бібліотека; В. Сітько,  заступник директора по роботі з централізованими бібліотечними системами області, з 1984 р. незмінний укладач щорічного посібника «Календар ювілейних дат видатних діячів Київщини», куратор низки науково-допоміжних бібліографічних покажчиків; Т. Кучеря, головний методист, упорядник і науковий редактор краєзнавчого каталогу «Література про Київщину» та ін.

Адреса бібліотеки: 02154, м. Київ, вул. Русанівська набережна, 12

e-mail: kobdd@voliacable.com.

http://child-library.kiev.ua.

 

Зображення

image
Літературно-мистецький фестиваль "Бібліотека – територія дитячої творчості і самостійності"
image
Тренінгове заняття - "Інформаційне портфоліо члена Малої академії наук"
image
Мультимедійна презентація
image
Методичний день для окремої ЦБС

 

Джерела

Берз Н. Киевская областная библиотека для детей и юношества им. 15-летия ВЛКСМ // Красный библиотекарь. – 1937. – № 10. – С. 28–35.

Одна з перших в Україні (з історії Київської обласної бібліотеки для дітей) / Київське обл. упр. культури , Київ. обл. б-ка для дітей ; укл. : Г. І. Погребняк, Л. О. Юракова ; ред. З. І. Матвейчук ; відп. за вип. М. П. Зніщенко.– Київ, 1994. – 38 с.

Зніщенко М. П. Д. Ю. Добра як засновниця Першої публічної бібліотеки для дітей / М. П. Зніщенко. – Київ : Смолоскип, 1997. – 15 с.

Київська обласна бібліотека для дітей – найдавніша бібліотека для дітей в Україні : іст. довідка / наук.-іст. дослідж. М. П. Зніщенка ; уклад. тексту іст. довідки Т. П. Грабко ; наук. ред. та відп. за вип. М. П. Зніщенко ; ред.-упоряд. Л. П. Соляник. – Київ : [КОБдД],  2009. – 14 с. – (За результатами наукових досліджень) (100 років Київській обласній бібліотеці для дітей 1909–2009). 

Бібліотеки Київщини і краєзнавство : довід. вид. / Укр. культури, національностей та релігій Київ. облдержадмін., Київ. обл. б-ка для дітей ; [ред.-упоряд. Л. П. Соляник ; наук. ред. та відп. за вип. М. П. Зніщенко]. – Київ : [КОБдД], 2014. – 160 с. – (До 105-ї річниці Київської обласної бібліотеки для дітей) (Серія "За результатами наукових досліджень").

 

Зніщенко Микола Павлович
Соляник Людмила Петрівна
Статтю створено : 20.04.2015
Останній раз редаговано : 10.11.2022