Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 23
За місяць : 200
Кількість
статей : 972
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Запаско Яким Прохорович
Рубрики : Персоналії
Запаско Яким Прохорович

image

Запáско Яким Прохорович [28.08.1923, с. Розсішки Орадівського р-ну Уманської округи Київської губ., нині Уманського р-ну Черкаської обл. – 01.11.2007, Львів] – книгознавець-медієвіст, мистецтвознавець, бібліограф. Доктор мистецтвознавства (1974), професор (1976), член Наукового товариства ім. Шевченка (1995), академік Академії наук вищої школи України (1996), заслужений працівник освіти України (2003).

Народився в багатодітній родині малописьменних селян, батько працював на залізниці. Початкову освіту здобував у рідному селі. У жовтні 1932 р. батько, рятуючи сім’ю від голодомору, влаштувався на роботу в Москву на ткацьку фабрику, забравши з собою Якима, де той вчився у 28-й школі. Навесні 1935 р. обидва повернулися додому. 1941 р. закінчив з похвальною грамотою середню школу в смт Христинівка на Черкащині.

Після навчання в Нальчицькому піхотному училищі з 1942 по 1944 рр. пройшов війну від Сталінграда до Польщі, де отримав важке поранення в голову і рік лікувався в Мінському шпиталі.

Демобілізувавшись, Я. Запаско протягом 1945–1950 рр. навчався у Львові на редакційно-видавничому факультеті Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова (нині – Українська академія друкарства), де його наставниками були художники – професор О. Кульчицька та В. Форостецький. Завдяки відмінному навчанню став першим у виші Федорівським стипендіатом.

У 1950–1952 рр. працював за фахом – художнім редактором у Львівському книжково-журнальному видавництві. З 1952 по 1958 рр. – науковий співробітник Державного музею етнографії і художнього промислу АН УРСР у Львові, завідувач відділу художнього промислу.

Сферою основних наукових зацікавлень Я. Запаска стали українські стародруки, які він вивчав у багатьох архівах, музеях, бібліотеках, монастирях і церквах. Першими публікаціями, в яких аналізується вплив народного мистецтва на художнє оздоблення української рукописної книги 11 – першої половини 18 ст. стали його статті 1956–1957 рр. у збірнику «Матеріали з етнографії та художнього промислу» (Київ). 1958 р. в Москві Я. Запаско захистив кандидатську дисертацію «Орнаментальне оформлення української рукописної книги», 1973 р. за сукупністю праць – докторську дисертацію «Мистецтво книги на Україні ХVІ–ХVІІІ ст.».

Протягом 1958–1971 рр. – ректор (посаду залишив за станом здоров’я), 1971–1999 рр. – завідувач кафедри історії та теорії мистецтва Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва (нині – Львівська національна академія мистецтв).

Праці Я. Запаска присвячено історії української культури і мистецтва, питанням художнього оформлення книги, історії читання в Україні. У доробку вченого понад 200 опублікованих і 50 неопублікованих наукових і науково-методичних праць, 25 збірників наукових праць за його редагуванням, 15 розгорнутих рецензій на ґрунтовні видання. Основні книгознавчі праці: «Орнаментальне оформлення української рукописної книги» (1960), «Першодрукар Іван Федоров» (1964), «Мистецтво книги на Україні в ХVІ–ХVІІІ ст.» (1971), «Мистецька спадщина Івана Федорова» (1974), «Львівські стародруки» (1983, у співавторстві), «Мистецтво української рукописної книги» (1993), «Ошатність української рукописної книги» (1998), «Початки українського друкарства» (2000, у співавторстві) та ін. Кожна праця Я. Запаска супроводжується ґрунтовною бібліографією, укладеною вченим.

Особливо важливою справою книгознавець вважав збереження та наукове каталогізування книжкових раритетів. У співавторстві з львівським істориком Я. Ісаєвичем вчений підготував «Пам’ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків, виданих на Україні» (в 2 кн., 3 ч., 1981–1984) – унікальний за глибиною обліку реєстр усіх стародруків, надрукованих кириличним (старослов’янським і гражданським) і латинським (антиквою і готичним) шрифтами, що побачили світ в Україні в 16–18 ст. і збереглися до наших днів, описаних за принципом de visu. Укладаючи каталог науковці дослідили стародруки у фондах 38 бібліотек, музеїв та архівів колишнього СРСР та Польщі.

Видатною подією в культурному житті України став вихід у світ монографії Я. Запаска «Пам’ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга» (1995), в якій вчений узагальнив результати своєї 40-річної праці з дослідження фондів найбільших книгозбірень України, Росії, Італії, Франції та монастирських бібліотек Європи. За цю монографію вчений отримав Премію ім. Івана Франка НАН України 1998), а журі фахівців та дослідників книжки у Парижі визнало її кращим виданням в Україні за 1995 рік.

Перша частина видання знайомить з історією розвитку української рукописної книги та її оздоблення 11–18 ст., у другій – вміщено ретельно підготовлений каталог рукописів, в якому подано бібліографічний опис, відомості про розміри, зовнішній вигляд, формат, матеріал, письмо, оздоблення, зміст, мовні особливості давніх книг. Загалом описано 128 манускриптів, доповнених 500-ми кольоровими репродукціями мініатюр, орнаментом прикрас, окремих сторінок тексту, що вичерпно презентують кожну рукописну пам’ятку. Низка додатків – «Бібліографічний покажчик», «Покажчик рукописів», «Покажчик імен авторів, переписувачів, художників, замовників і власників рукописів» претендують на рівень самостійних праць.

Поєднуючи науково-дослідну працю з підготовкою художників декоративно-ужиткового мистецтва, мистецтвознавців вищої кваліфікації, вчений видав посібник «Бібліографічні матеріали до вивчення курсу "Мистецтво української рукописної книги″» (1994). Брав активну участь в організації наукових заходів на відзначення 1000-ліття книжкової справи в Україні, виступав із доповідями на багатьох конференціях, нарадах, зі статтями у пресі тощо.

Я. Запаско – член Спілки художників України (1958), Міжнародної асоціації дослідників слов’янської кириличної книги (1975, Оксфорд, Великобританія), голова правління Львівської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури (1966–1976), член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (1991), голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій у галузі мистецтвознавства у Львівській академії мистецтв (1994).

Вчений активно співпрацював з науковими бібліотеками, друкувався у фахових виданнях – «Бібліотечному віснику», наукових збірниках «Рукописна та книжкова спадщина України», «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» та ін. Його наукова спадщина використовується в роботі відділів рідкісних і цінних книг багатьох книгозбірень України, бібліотечних музеїв книги, в укладанні тематичних бібліографічних посібників.

Нагороджений орденами «Знак Пошани» (1961), Червоної Зірки (1968), Трудового Червоного Прапора (1971), Вітчизняної війни ІІ ступеня (1985), 12-ма медалями.

 

Твори

Використання народного орнаменту в оформленні українських рукописних книг кінця XVI – першої половини XVIII ст. / Я. П. Запаско // Матеріали з етнографії та художнього промислу / АН України, Укр. держ. музей етнографії та худож. промислу. – Київ, 1956. – Вип. 2. – С. 32–47 : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Килимарство артілі «Перемога» в с. Глиняни, Львівської області / І. О. Добрянська, Я. П. Запаско // Матеріали з етнографії та художнього промислу / АН України, Укр. держ. музей етнографії та худож. промислу. – Київ, 1956. – Вип. 2. – С. 21–31. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Орнаментовані рукописи XI–XVI ст. в книгосховищах Української РСР / Я. П. Запаско // Матеріали з етнографії та художнього промислу / АН України, Укр. держ. музей етнографії та худож. промислу. – Київ, 1957. – Вип. 3. – С. 145–159. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Рукописна книга як джерело вивчення народного мистецтва минулого / Я. П. Запаско // Нар. творчість та етнографія. – 1957. – Кн. 2. – С. 108–115 : іл.

Матеріали до вивчення української рукописної орнаментики / Я. П. Запаско // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства / АН України, Укр. держ. музей етнографії та худож. промислу. – Київ, 1959. – Вип. 4. – Київ, 1959. – С. 127–139 : іл.

Орнаментальне оформлення української рукописної книги / Я. П. Запаско ; відп. ред. П. М. Жолтовський ; АН УРСР, Укр. держ. музей етнографії та худож. промислу. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – 183 с. : іл. – Бібліогр.: с. 172–181 та у підрядк. прим.

Першодрукар Іван Федоров : нарис / Я. П. Запаско. – Львів : Каменяр, 1964. – 111 с., 35 л. іл. – Бібліогр.: с. 104–108.

Килимарство : [нариси] / Я. П. Запаско // Історія українського мистецтва : у 6-х т. / АН УРСР, Голов. ред. УРЕ [та ін.] ; редкол.: М. П. Бажан (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 1969. – Т. 4, кн. 1. – С. 257– 264 ; 1970. – Т. 4, кн. 2. – С. 311–320.

Килимарство : [нариси] / Яким Запаско // Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва / Львів. держ. ін-т приклад. та декорат. мистецтва ; редкол.: П. М. Жолтовський [та ін.] ; відп. ред. Я. П. Запаско. – Львів, 1969. – С. 9–10, 23–29, 66–73, 150–161 : іл.

Знахідка болгарського вченого : [укр. стародруки у сховищах Болгарії, віднайдені Петером Атанасовим] / Яким Запаско // Літ. Україна. – 1971. – 28 трав. – С. 4.

Каталоги українських стародруків / Яким Запаско // Архіви України. – 1971. – № 5. – С. 93–94.

Мистецтво книги на Україні в XVI–XVIII ст. / Я. П. Запаско. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1971. – 310 с. : іл. – Список літ.: с. 286–291.

Колиска українського друкарства / Яким Запаско ; Укр. т-во охорони пам'ятників історії та культури, Львів. обл. орг. – Львів : Каменяр, 1972. – 23 с. : іл. – (Скарби народні).

Мистецтво українських стародруків : (бібліогр. огляд літ.) / Я. П. Запаско // Поліграфія і видавн. справа. – 1972. – № 8. – С. 145–152. – До 400-річчя українського книгодрукування. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Острозькі видання Івана Федорова / Яким Запаско // Початк. шк. – 1972. – № 3. – С. 85–87.

Українське народне килимарство / Яким Запаско. – Київ : Мистецтво, 1973. – 112 с. : іл.

Мистецька спадщина Івана Федорова / Яким Запаско. – Львів : Вища шк., Вид-во при Львів. ун-ті, 1974. – 223 с. : іл. – Покажч. і підписи парал. укр., рос., англ., фр. та нім. мовами. – Бібліогр. на боковинах.

Нові матеріали до словника українських граверів / Я. П. Запаско // Високе призначення радянського мистецтва : (зб. матеріалів) / МВССО УРСР, Львів. держ. ун-т приклад. та декорат. мистецтва ; редкол.: В. Н. Борисенко (відп. ред.) [та ін.]. – Львів, 1975. – С. 72–75.

Мистецтво оновленого краю : наук.-попул. нарис / Я. П. Запаско, В. А. Овсійчук, О. О. Чарновський, С. П. Степко. – Київ : Мистецтво, 1979. – 173 с., 136 л. іл.

Пам’ятки книжкового мистецтва : кат. стародруків, вид. на Україні / Я. П. Запаско, Я. Д. Ісаєвич. – Львів : Вища шк., 1981. – . –

Кн. 1 : (1574–1700). – 1981. – 135 с. : іл.

Кн. 2, ч. 1 : (1701–1764). – 1984. – 131 с. : іл.

Кн. 2, ч. 2 : (1765–1800). – 1984. – 127 с. : іл.

Видання Івана Федорова / Я. П. Запаско, Я. Д. Ісаєвич. – Львів : Вища шк., 1983. – 206 с.

Львівські стародруки : книгознав. нарис / Я. П. Запаско, О. Я. Мацюк. – Львів : Каменяр, 1983. – 175 с. : іл. – Текст парал. укр., рос., англ.

Перлина книжкового мистецтва / Я. П. Запаско // Пам’ятки України. – 1986. – № 3. – С. 24–25.

[Вступна стаття] / Яким Запаско // Графіка львівських художників, 1939–1984 : кат. вист. / Спілка художників УРСР, Львів. орг. спілки художників УРСР ; упоряд.: З  Є. Кецало, Р. М. Яців. – Львів, 1987. – С. 2–4.

Дмитро Власович Степовик : [вступ. ст.] / Яким Запаско // Дмитро Степовик. Українська мистецька класика. Болгаристика : бібліогр. покажч. / авт.-упоряд. С. Білокінь ; Добровіл. т-во любителів кн. УРСР, Секція книгознавства, Сум. клуб екслібрисистів та любителів графіки. – Київ, 1988. – С. 3–4.

Основи науково-дослідної роботи студентів : конспект лекцій / Я. П. Запаско ; М-во вищ. освіти України, Львів. держ. ін-т приклад. та декор. мистецтва. – Львів, 1992. – 67 с. – Бібліогр.: с. 65–66.

Попередній список українських граверів ХVІ–ХVІІІ ст. / Я. П. Запаско // Декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво : історія, теорія, практика. – Львів, 1992. – Вип. 3. – С. 20–30.

Мистецтво української рукописної книги : конспект лекцій / Я. П. Запаско ; Львів. держ. ін-т приклад. та декор. мистецтва. – Львів, 1993. – 139 с. : іл. – Бібліогр.: с. 66–89.

Бібліографічні матеріали до вивчення курсу «Мистецтво української рукописної книги» / М-во освіти України, Львів. держ. ін-т приклад. та декор. мистецтва ; уклад. Я. П. Запаско. – Львів, 1994. – 122 с. : іл.

Пам’ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга / Я. П. Запаско. – Львів : Світ, 1995. – 478 с. : фотоіл. – Бібліогр. в тексті та с. 458–467.

Мистецькі рукописні пам’ятки України / Яким Запаско ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Ін-т Центр.-Сх. Європи у Львові. – Львів, 1997. – 80 с. : іл. – Бібліогр.: с. 63–69.

До історії Євангелія ХVІ століття з Новгорода / Яким Запаско // Записки НТШ : пр. Ком. образотвор. та ужитк. мистецтва / ред. тому: О. Купчинський, В. Овсійчук. – Львів, 1998. – Т. 236. – С. 541–544.

Нотатки з історії українського рукописного мистецтва / Я. П. Запаско // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. – Київ, 1998. – Вип. 4. – С. 100–112.

Ошатність української рукописної книги / Яким Запаско ; Укр. акад. друкарства, Львів. акад. мистецтв. – Львів : Фенікс, 1998. – 136 с. : [16] арк. іл., портр.

Її величність – книга / Яким Запаско // Вісн. Кн. палати. – 1999. – № 6. – С. 14–17. – Рец. на вид.: Тимошик М. С. Її величність – книга : історія видавн. справи Київ. ун-ту, 1834–1999 (Київ, 1999).

Мистецтво художнього оформлення української рукописної книги / Яким Запаско // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 верес. 1996 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; упоряд., заг. ред. текстів, допом. покажч. М. М. Трегуб. – Львів, 1999. – С. 290–294.

Запаско Я. «Книга, як і хліб, має бути доступна кожній сім’ї» / Яким Запаско // Бібл. вісн. – 2000. – № 6. – С. 39–42. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Початки українського друкарства / Яким Запаско, Орест Мацюк, Володимир Стасенко ; Львів. акад. мистецтв [та ін.]. – Львів : Центр Європи, 2000. – 222 с. : іл. – Бібліогр.: с. 205–213 та у підрядк. прим.

Роль рукописної книги у тисячолітній історії книжкової справи в Україні / Яким Запаско // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / редкол.: В. Попик (голова) [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 3. – С. 28–32.

«Доброписці тоді славні були» : (нариси з історії укр. рукоп. мистецтва) / Ярослав Ісаєвич, Яким Запаско. – Львів : Афіша, 2003. – 135 с. : 16 л. іл.

 

Джерела

Касіян В. Краса стародруків / Василь Касіян, Ярослав Ісаєвич // Культура і життя. – 1972. – 2 квіт. – С. 3. – Рец. на вид.: Запаско Я. П. Мистецтво книги на Україні в XVI–XVIII ст. (Львів, 1971).

Бібліографія праць наукових співробітників Державного музею етнографії та художнього промислу АН УРСР, 1951–1973 / АН УРСР, Держ. музей етнографії та худож. промислу ; уклад.: В. О. Гавриленко, Л. С. Худаш. – Львів, 1974. – 102 с. – Про Я. Запаска: с. 65, 73–74.

Запаско Яким Прохорович : бібліогр. покажч. / упоряд.: П. В. Якобчук, І. В. Голод. – Львів, 1993. – 37 с.

Зустріч з історією : [презентація монографії Я. П. Запаска «Пам’ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книжка» (Львів, 1995) в Музеї літ. України, м. Київ, берез. 1996 р.] / комент. Олександра Федорука // Уряд. кур’єр. – 1996. – 16 берез. – С. 10.

Яким Запаско : бібліогр. покажч. / М-во освіти України, Львів. акад. мистецтв ; уклад. Н. А. Потапова. – Львів : Каменяр, 1996. – 38 с. : іл., портр. – (Серія бібліографічних покажчиків).

Запаско Яким Прохорович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / відп. ред. М. І. Дубина ; редкол.: В. І. Стріха (голова) [та ін.]. – Київ, 1997. – С. 105.

Запаско Яким Прохорович // Мистецтво України : біогр. довід. / упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський. – Київ, 1997. – С. 255.

Академік Яким Запаско. Життєвий шлях. Наука і педагогіка. Праці. Публікації про вченого / І. В. Голод. – Львів : Брати Сиротинські і К., 1998. – 47 с. : фот. – Бібліогр. в тексті.

Федорук О. Дзеркало душі української нації / Олександр Федорук // Укр. слово. – 1998. – 14 трав. – С. 6–7.

Щербак В. Наукова праця, що дорівнює подвигу / Василь Щербак // Культура і життя. – 1998. – 9 груд. – С. 2.

Кисельова Т. Яким Запаско – провідний дослідник національних особливостей українських книжкових пам’яток / Т. Кисельова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 65–72.

Онищенко В. Ювілей учителя / Володимир Онищенко // Культура і життя. – 2003. – 22 жовт. – С. 3.

Стасенко В. Високий чин ученого-книгознавця : [з нагоди 80-річчя Я. П. Запаска] / Володимир Стасенко, Олена Скержинська // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 1. – С. 48–50.

Щербак В. Яким Запаско : (до 80-річчя від дня народж.) / В. Щербак // Мистецькі обрії'2003 : наук.-теорет. пр. та публ. / Акад. мистецтв України. – Київ, 2004. – Вип. 6. – С. 379–382.

Яким Запаско : матеріали ювіл. наук. конф., присвяч. 80-річчю від дня його народж. (Львів, 12 верес. 2003 р.) / Львів. нац. акад. мистецтв ; редкол.: А. Бокотей (голова) [та ін.]. – Львів, 2004. – 115 с., 1 л. портр. – (Імена Академії).

Голод І. Пам’яті Якима Запаска / Ігор Голод // Вісн. Львів. нац. Акад. мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 322–325 : портр.

Запаско Яким Прохорович // Хто є хто в Україні / уклад. та ред. вид.: Ю. Марченко, О. Телемко. – Київ, 2007. – С. 345–346.

Тимошик М. Історія видавничої справи : підручник / Микола Тимошик. – Вид. друге, випр. – Київ : Наша культура і наука, 2007. – 496 с. – (Бібліотека видавця, редактора, автора). – Про Я. Запаска: с. 52, 68, 70, 95, 139–141, 142, 145, 175, 192, 196, 480.

Дубровіна Л. А. Бібліотечна справа в Україні в XX столітті / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. – Київ, 2009. – 530 с. – Бібліогр. у прим. в кінці розд. – Про Я. Запаска: с. 401, 405, 439, 441, 447, 481, 496.

Міщук С. М. Збирання та наукове описування рукописно-книжкової спадщини України : (друга половина XIX – 30-ті роки XX) / С. М. Міщук ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України, М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Київ, 2009. – 376 с. – Бібліогр. наприкінці розд. – Про Я. Запаска: с. 10–12, 86, 123, 326.

Дем’янчук А. Визначний дослідник українського мистецтва: світлій пам’яті Якима Запаска / Андрій Дем’янчук // Вісн. Львів. нац. акад. мистецтв. – 2018. – Вип. 38. – С. 26–37 : фот., іл. – Бібліогр.: с. 31–33.

Маланчук-Рибак О. З. Українська мистецтвознавча медієвістика у вищій школі 1960–1980-х років: межі можливого : (роздуми над наук. доробком Я. Запаска) / О. З. Маланчук-Рибак // Дриновський збірник / Болгар. АН, Ін-т іст. дослідж. [та ін.], Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Софія ; Харків, 2018. – Т. 11. – С. 377–383. – Бібліогр. в кінці ст.

Маланчук-Рибак О. Яким Запаско – мистецтвознавець-медієвіст / Оксана Маланчук-Рибак // Вісн. Закарпат. акад. мистецтв : зб. наук. пр. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 38–41. – Бібліогр.: с. 41.


__________________


Коцький О. Учень першодрукаря : пам'яті д-ра мистецтвознавства Я. Запаска / Олександр Коцький // УкрТайм : [сайт].

Гулюк Є. Вчений, який «сіяв» любов до давніх книг [Електронний ресурс] : 5 мініатюр з життя Я Запаска / Євген Гулюк // Фотографії старого Львова : [сайт]. – Електрон. текст., фот. дані. – Львів, 2018.  

28 серпня 1923 року народився Яким Запаско – відомий книгознавець, історик українського друкарства / підгот. О. Бондаренко // Рідна країна : [сайт]. – Електрон. текст., фот. дані. – Київ, 2019.

Яким Прохорович Запаско // Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України   

 

Жданова Рона Станіславівна
Білик Олена Іванівна
Статтю створено : 27.08.2014
Останній раз редаговано : 07.02.2022