Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 37
За місяць : 1119
Кількість
статей : 971
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Державна політика в галузі бібліотечної справи
Державна політика в галузі бібліотечної справи

Державна політика в галузі бібліотечної справи – цілеспрямована діяльність органів державної влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи.

Основою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.

Держава: підтримує бібліотечну справу та її розвиток шляхом гарантованого фінансування бібліотек, пільгової податкової, кредитної та цінової політики;

фінансує створення інформаційних мереж і телекомунікаційних систем для інформаційного обміну, входження у світові глобальні комп'ютерні мережі, об'єднання та забезпечення доступності розподілених бібліотечних ресурсів;

 стимулює взаємовикористання бібліотечних ресурсів через систему міжбібліотечного абонемента, зведених каталогів, депозитаріїв, обмінних бібліотечних фондів, інтеграцію бібліотек України у світовий інформаційний простір;

координує діяльність бібліотек усіх форм власності, регулює діяльність бібліотек, що є в державній і комунальній власності;

забезпечує розвиток бібліотечного обслуговування соціально незахищених верств населення;

 розробляє програми розвитку бібліотечної справи та забезпечує їх цільове фінансування;

створює умови для міжнародного співробітництва бібліотек.

Безпосередньо державну політику в галузі бібліотечної справи реалізує Міністерство культури України, яке:

здійснює загальне методичне керівництво бібліотеками та координацію їх роботи;

забезпечує формування державної політики щодо бібліотечної справи в Україні;

координує роботи щодо об’єднання бібліотек в єдину бібліотечно-інформаційну систему;

сприяє централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів;

проводить атестацію бібліотечних кадрів та визначає порядок її проведення;

здійснює розроблення державних бібліотечних стандартів, інструкцій, положень, інших нормативних документів;

розробляє та реалізує державні програми в межах своєї компетенції та програми розвитку бібліотечної справи;

організовує підготовку та перепідготовку бібліотечних кадрів, підвищення їх кваліфікації; здійснює контроль за діяльністю бібліотек, що є в державній і комунальній власності, збереженням ними бібліотечного фонду України;

сприяє проведенню наукових досліджень, методичному забезпеченню бібліотечної справи;

заохочує працівників бібліотечних закладів відповідно до законів.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні бібліотеки, здійснюють керівництво цими бібліотеками, реалізують державну політику в галузі бібліотечної справи, визначають систему управління мережею підпорядкованих їм бібліотек, забезпечують координацію їх діяльності з бібліотеками сфери впливу Міністерства культури України.  

Джерела

 

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

Розколупа Наталія Іванівна
Статтю створено : 10.11.2014
Останній раз редаговано : 28.05.2015