Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 1122
Кількість
статей : 971
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Віртуальна виставка
Віртуальна виставка

Віртуальна виставка – публічна демонстрація в мережі Інтернет за допомогою інструментів вебтехнологій віртуальних образів спеціально дібраних і систематизованих творів друку та інших джерел інформації, а також загальнодоступних електронних ресурсів, що пропонуються віддаленим користувачам бібліотеки для ознайомлення і використання.  

В. в. є порівняно новим видом інформаційно-бібліотечного обслуговування  користувачів, що набув поширення від початку 21 ст. і водночас синтезом традиційного (книжкового) і новітнього (електронного) способів надання інформації у формі багатофункціонального інформаційного ресурсу.

У порівнянні з традиційними виставками творів друку В. в. має низку переваг: використання інформаційних технологій, динамічний синтез тексту, графіки, відео, звуку; відсутність просторових і часових обмежень; масовість; варіативність, здатність до швидкого оновлення, доповнення, адаптації джерел інформації; економність на стелажах, стендах, виставкових шафах і площах.

Використання у бібліотечній практиці В. в. дозволяє уникати проблем, які є характерними для традиційних виставок: забезпечення збереженості документів; оперативність організації виставок та можливість по­стійного їх поповнення новими документами; подання документів у будь-якій кількості; необмеженість терміну експонування документів; можливість візуального перегляду змісту окремих документів, зо­крема збірників наукових праць, альманахів, журналів, ілюстрацій у зручному масштабі та ін.

Основні етапи підготовки В. в. такі ж, як і для традиційних експозицій: розроблення плану, відбір документів, компонування матеріалів, оформлення рубрик, пояснювальних текстів та ілюстрацій. Водночас структурування документів може бути довільним, вони подаються не лише за розділами, а й за абеткою назв, хронологією чи іншими ознаками, що, у свою чергу, спрощує процес організації виставок. В. в., створені в форматі HTML, уможливлюють використання гіперпосилань.

В. в. має бути зручною для сприйняття користувачами у вебпросторі  і може містити велику кількість різноманітної інформації. Наприклад: візуальну (зображення обкладинки), бібліографічну (бібліографічний запис), аналітичну (анотації, рецензії, відгуки читачів про документ тощо). Серед інших сервісних можливостей В. в. типовими є: зазначення шифру документа у фонді бібліотеки; подання оцифрованих частин документа (передмова, окремі глави (розділи), найбільш цікаві витяги з тексту тощо); наявність посилань на повні тексти видань, якщо вони доступні в бібліотеці або в мережі Інтернет (із дотриманням вимог чинного законодавства про авторське право) та на інтернет-ресурси (біографії, критичні статті, рецензії, відгуки, ілюстративні матеріали, тематичні сайти та ін.);  інформація про можливість (порядок) замовлення електронної копії експоната чи оригіналу з допомогою МБА, ЕДД.

Джерела

Збаровская Н. В. Выставочная деятельность публичных библиотек / Н. В. Збаровская; [Отв. ред. Т. Захарчук]. — СПб. : Профессия, 2004. — 224 с.;

Кудря Л. Віртуальна книжкова виставка – нова форма популяризації документів / Л. Кудря // Бібл. планета. – 2009. – № 1. – С. 37-39.

Бондаренко В. Віртуальні виставки як дистантна бібліотечна послуга / В. Бондаренко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2015. –Вип. 41. – С. 467–478.

Віртуальні виставки літератури: ефективний інструмент промоції фонду: інформ.-метод. матеріали / Департамент культури і туризму Харків. облдержадмін., Харків. обл. універс. наук. б-ка ; [ред.-уклад. О. В. Зубренко]. – Харків : ХОУНБ, 2021. – 16 с.


 

Кудря Людмила Миколаївна
Статтю створено : 23.06.2014
Останній раз редаговано : 09.08.2021