Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 25
За місяць : 202
Кількість
статей : 972
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Авторський аркуш
Авторський аркуш

Авторський аркуш – умовна одиниця виміру обсягу текстового, табличного, ілюстративного матеріалу друкованого твору, що є основою для обліку праці автора, укладача, рецензента тощо та оплати за неї. Один А. а. дорівнює 40 тис. друкованих знаків прозаїчного тексту (з урахуванням цифр, розділових знаків, проміжків між словами; такий обсяг відповідає приблизно 20–21 сторінкам машинописного тексту при інтервалі 1,5, шрифті – 14), або 40 кілобайтам комп’ютерного тексту (разом з проміжками), або 700 віршованим рядкам, або 3000 см2 площі графічного матеріалу (ілюстрацій, карт, схем тощо) на сторінках видання.

А. а. поряд з друкованим аркушем та обліково-видавничим аркушем є основою спеціальної системи підрахунків при визначенні обсягів підготовлених до друку творів.

Джерела

 

 

Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник : [всесторонняя информация по издат. делу]. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Олма-Пресс, 2003; 

Словник книгознавчих термінів / Кн. палата України ; [уклад.: В. Я. Буран та ін.]. – Київ, 2003. – 159 с.;

Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250 000 : [А–Я] / [уклад. і голов. ред. В.  Т.  Бусел]. – Київ ; Ірпінь : Перун, [2007]. – VIII, 1719, [8] с.;

Правові та нормативні документи з видавничої справи : темат. добірка / Держ. наук. установа «Кн. палата України ім. І. Федорова» ; [уклад. Г.  М.  Плиса]. – Київ : Кн. палата України, 2013. – 58 с. : табл.

Макогон Світлана Володимирівна
Статтю створено : 15.05.2017
Останній раз редаговано : 15.05.2017