Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 14
За місяць : 822
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Яшек Микола Федорович
Рубрики : Персоналії
Яшек Микола Федорович

imageЯшек Микола Федорович [11(23).11.1883, ст. Лозова-Азовська, нині смт Панютине, у складі Лозівської міської громади Харківської обл. – 17.08.1966, Харків] – бібліограф, літературознавець, перекладач.

Народився в сім’ї малописьменного залізничника. Закінчив народну і залізничну школи, згодом – Павлоградську гімназію (1904). Навчався в Імператорському Харківському університеті (нині – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) на юридичному факультеті (1904–1909). Працював в юридичних установах, в 1-й безкоштовній народній бібліотеці-читальні ім. М. О. Некрасова Харківського товариства поширення в народі грамотності (1906–1917), де активно співпрацював з Комісією зі складання рекомендаційного списку красного письменства (до 1914 р.). Досліджував питання керівництва читанням в народних бібліотеках.

З 1917 р. М. Яшек розпочав практичну діяльність у галузі бібліографії, друкувався в харківських газетах «Рух», «Наш путь».

Працював бібліографом у Державному видавництві України (ДВУ, 1922–1930), друкував на сторінках журналів «Знання», «Шлях освіти», «Червоний шлях», «Голос друку», «Радянська освіта» та інших рецензії, бібліографічні списки. огляди. Навчався в аспірантурі Інституту Тараса Шевченка в Харкові (з 1933 р. – Науково-дослідний інститут Тараса Шевченка, нині – Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України). Згодом став його науковим співробітником (1930–1939), працював у кабінеті бібліографії, керував практичними заняттями аспірантів. Паралельно очолював сектор бібліографії Книжкової палати УСРР (1931–1932). В період репресій, гонінь і цькування національно свідомої інтелігенції, діячів культури в Україні вимушено відійшов від активної бібліографічної діяльності. У перші повоєнні роки працював старшим бібліографом Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (1945–1949).

image
Т. Шевченко : матеріали до бібліогр. (р. р. 1903–1921). Вип. 1 / Микола Яшек ; Центр. бібліогр. від. – Харків : Всеукр. держ. вид-во, 1921. – 108 с.
Провідною темою діяльності М. Яшека була бібліографічна шевченкіана. Він підготував і видав через Центральний бібліографічний відділ ДВУ перший після 1917 р. бібліографічний покажчик «Т. Шевченко : матеріали до бібліографії (р.р. 1903–1921)» (1921, вип. 1), накладом в 6 тис. пр., хронологічно розширивши і продовживши дореволюційну працю М. Комарова «Т. Шевченко в литературе и искусстве» (1903). До свого покажчика М. Яшек вмістив вітчизняну і частково іноземну літературу, у т. ч. брошури, статті зі збірників і періодичних видань (загалом 1 684 записи, згрупованих у 14 розділах), що вийшла друком на території царської Росії, Бессарабії, Буковини, Закарпаття, України (УСРР), РСФРР та деяких зарубіжних країн. Покажчик дістав схвальну оцінку Ю. Меженка. Проте у 1930-х роках це видання було заборонене (через те, що в ньому зазначено імена багатьох репресованих радянською владою літературознавців та інших осіб) і потрапило до фондів спеціального зберігання, відтак стало бібліографічною рідкістю. В наступні роки опублікував загалом 12 різних за формою бібліографічних посібників шевченківської тематики (з них п’ять списків – протягом 1925 р.).

image
Бібліографічні матеріали з архіву М. Яшека з його підписом (ЦДАМЛМ України, ф. 276, оп. 1, од. зб. 11)
Серед праць бібліографічної шевченкіани, підготовлених і опублікованих М. Яшеком – покажчики «Нове про Т. Шевченка» (в журналах ««Радянська освіта» і «Шлях освіти», 1925 р.), «Шевченківська література в 1925 р.» (в журналі «Червоний шлях», 1926 р.), «Шевченківська література» (в «Радянській освіті», 1927 р.) та ін.

Іншим провідним напрямом бібліографічної діяльності М. Яшека було укладання покажчиків із проблем становлення і розвитку української радянської літератури. Помітною подією стала поява у 1928 і 1930 рр. двотомної фундаментальної праці, одного з найавторитетніших на той час біобібліографічних джерел – «Десять років української літератури (1917–1927)», підготовленої у співавторстві з О. Лейтесом. Видання було відзначено премією ім. Івана Франка Управління наукових установ УСРР (1928) й високо оцінено фахівцями і критикою. В цій роботі М. Яшеком виконана бібліографічна частина відомостей про тогочасних українських письменників, багато із яких згодом зазнали репресій. Тривалий час цей покажчик залишався єдиним джерелом інформації про українських письменників, різні літературні організації, їхні платформи та інші літературні процеси у перше десятиріччя розвитку радянського письменства в Україні. Важливою складовою цього видання є самостійно укладений М. Яшеком покажчик «Літературна дискусія р.р. 1925–1928: бібліографічний дослід», вміщений у т. 2 (с. 313–429), який став першим тематичним покажчиком в українській літературній бібліографії.

У 1930-ті роки цю двотомну працю також вилучили із загального користування; його вцілілі примірники до кінця 1980-х років зберігались у бібліотечних фондах спеціального зберігання.

М. Яшек приділяв увагу також бібліографуванню літератур інших країн в українських перекладах. В укладеному ним у співавторстві з Ю. Меженком фундаментальному покажчику «Чужомовне письменство в українських перекладах» (1929) з максимальною повнотою відбито майже всі переклади, опубліковані в періодичних виданнях, альманахах і збірниках протягом 1841–1927 рр.

М. Яшек готував покажчик-трилогію «Українські революційні письменники Західної України Галан Ярослав, Тудор Степан, Гаврилюк Олександр (бібліографічне дослідження життя і творчості)» (залишився незавершеним), а також про М. Драгоманова.

Підтримував колегіальні зв’язки з багатьма українськими бібліографами – Ф. Максименком, Ф. Сараною та ін.

Загалом у доробку бібліографа налічується близько 50 праць, що відзначаються типологічною різноманітністю, а методика складання посібників –  новаторськими пошуками, завдяки яким М. Яшек залишив помітне місце в історії української літературної бібліографії.

Особовий архівний фонд М. Яшека зберігається в Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України (ф. 276). Після його нового опрацювання у 2020 р. обсяг фонду вміщує 70 од. зб. (https://csamm.archives.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/Fond_276-Opys_1.pdf).

 

Твори

Каталог первой Харьковской бесплатной народной библиотеки-читальни Харьковского общества грамотности имени Н. А. Некрасова / [сост. Н. Ф. Яшек и др.]. – 3-е изд., доп. и перераб. – Харьков : типолитогр. Н. В. Петрова, 1909. – 79 с.

Каталог книг 1-й бесплатной народной библиотеки-читальни Харьковского о-ва грамотности имени Н. А. Некрасова / [сост. Н. Ф. Яшек и др.]. – Харьков : типолитогр. С. А. Шмерковича, 1914. – VI, 163 с.

Т. Шевченко : матеріали до бібліогр. (р. р. 1903–1921). Вип. 1 / Микола Яшек ; Центр. бібліогр. від. – Харків : Всеукр. держ. вид-во, 1921. – 108 с.

До історії «Кобзаря» : матеріали [список л-ри] / М. Яшек // Червоний шлях. – 1926. – № 3. – С. 285–293.

Нове про Шевченка / М. Яшек // Шлях освіти. – 1925. – № 3. – С. 226–231. Тарас Шевченко : (бібліографія) / М. Яшек // Знання. – 1926. – № 4. – С. 32–33.

Тарас Шевченко : бібліогр. список // Знання. – 1926. – № 4. – С. 32–63.

Шевченківська література в 1925 р. / М. Яшек // Червоний шлях. – 1926. – № 2. – С. 199–206; № 3. – С. 235–241.

Шевченкознавство за останній час : [ бібліогр. огляд] / М. Яшек // Комуніст. – 1926. – 12 берез.

Літературна дискусія (1925–1927 рр.) : бібліогр. покажч. // Плуг. – 1927. – Зб. 3. – С. 473–548.

Шевченкіана ДВУ / М. Яшек // Бюлетень ДВУ. – 1929. – № 3. – С. 4–6.

Десять років української літератури (1917–1927) : у 2 т. / А. Лейтес, М. Яшек ; Ін-т Тараса Шевченка. – Харків : Держ. вид-во України, 1928. – Передрук: Мюнхен, 1986.

Т. 1 : Біо-бібліографічний. – ХVІ, 673 с.

Т. 2 : Організаційні та ідеологічні шляхи української радянської літератури. – 444 с.

Чужомовне письменство в українських перекладах : бібліогр. покажч. / Ю. Меженко, М. Яшек // Життя й революція. – 1929. – № 4. – С. 191–202 ; № 5. – С. 163–173 ; № 6. – С. 147–158 ; № 7/8. – С. 232–255.

Джерела

Багрий А. В. К библиографии Т. Г. Шевченка : (по поводу указателя М. Яшека) // Изв. Горского ИНО. – Баку, 1923.

Сарана Ф. К. Невтомний дослідник / Ф. К. Сарана // Літ. Україна. – 1963. – 22 листоп.

Неженец А. Юбилей украинского книголюба / А. Неженец, М. Пасечник // Крас. знамя. – 1963. – 23 нояб.

Меженко Ю. Піонер української бібліографії / Ю. Меженко // Рад. культура. – 1964. – 23 січ.

Пам’яті Миколи Федоровича Яшека // Бібліотекознавство і бібліографія. –Харків, 1967. – Вип. 4. – С. 191.

Королевич Н. Ф. Бібліограф Микола Федорович Яшек (1883–1966) : біобібліогр. нарис / Н. Ф. Королевич ; М-во культури і мистецтв України, Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 1997. – 29 с. – (Видатні діячі української книги, вип. 10).

Королевич Н. Ф. Микола Яшек // Королевич Н. Ф. Українські бібліографи ХХ століття / Н. Ф Королевич. – Київ : Кн. палата України, 1998. – С. 72–90.

Турчин Н. Творча спадщина українського бібліографа М. Яшека / Н. Турчин // Вісн. Кн. палати. – 2002. – № 11. – С. 40–44.

Яшек Микола Федорович // Українські бібліографи : біогр. відом., проф. діяльність, бібліогр. / М-во культури і туризму України, Держ. закл. «Нац парлам. б-ка України» ; авт.-уклад. Р. С. Жданова, Н. І. Абдуллаєва, В. О. Кононенко. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 228–230.

Яшек Микола Федорович // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець XIX ст. –1941 р. : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л. В. Гарбар ; ред. кол.: Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна (голова), В. І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. – С. 523–524.


———————————————

Невтомний дослідник: до 140-річчя від дня народження М. Яшека // Херсонська обласна універсальна бібліотека імені Олеся Гончара

Негрейчук Ірина Олександрівна
Статтю створено : 28.07.2021
Останній раз редаговано : 19.12.2023