Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 3
За місяць : 180
Кількість
статей : 972
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Ясинський Михайло Ілліч
Рубрики : Персоналії
Ясинський Михайло Ілліч

imageЯсинський Михайло Ілліч [21.11.1889, м. Київ – 12.05.1967, м. Київ] – український бібліограф, бібліографо-, книго- та бібліотекознавець, родоначальник української бібліографії бібліографії, теоретик, методист та організатор бібліографії.

Народився в сім’ї вчителя. Закінчив історико-філологічний факультет Київського університету (1914). Займався приватними уроками, був завідувачем бібліотеки Кам’янець-Подільського університету. Брав участь у роботі бібліографічного гуртка, організованого М. Плевако.

Повернувшись до Києва, Михайло Ілліч був завідувачем відділу «Україніка» Всенародної бібліотеки України (ВБУ) (1923–1933); займався комплектуванням фонду «Україніка», опрацюванням літератури, складав покажчик першого і другого ступеня. Був одним із розробників понятійного апарату книго- та бібліотекознавства, бібліографії, зокрема основоположних понять українського бібліографічного репертуару: «українська книга», «бібліографічний репертуар», «індивідуальна (персональна) бібліографія», «бібліографічний реєстр українознавства» та ін.

М. Ясинський уклав перший ретроспективний покажчик української бібліографічної продукції, яка вийшла у дореволюційні роки та в перше десятиріччя радянської влади. Щорічно публікував у «Журналі бібліотекознавства та бібліографії» огляди, теоретично-методичну бібліографію матеріалів, приділяв увагу питанням опису, анотування бібліографічних посібників, їх групуванню, укладанню допоміжних покажчиків Підготував проектні інструкції для створення бібліографії української бібліографії. Був членом редколегії «Бібліотечного журналу», опублікував ряд статей, присвячених бібліотечній статистиці, організації фондів, перш за все, українознавчих і краєзнавчих, удосконаленню роботи бібліотек, організації архіву української книжки.

Підготував до друку рукопис «Короткий підручник для упорядкування й ведення селянських бібліотек» (1923), доля якого невідома. Викладав на курсах ВБУ теорію бібліографії, історію української і російської бібліографії. Керував аспірантами ВБУ, склав програму бібліографічної дисциплін.

На початку 1930-х рр., через необґрунтовану критику, М. Ясинський був змушений відійти від бібліографічної діяльності. Повернувся до бібліографічної роботи у 1946–1962 рр.: працював завідувачем бібліографічного відділу, головним бібліографом Наукової бібліотеки Київського університету; бібліографом у Київському педагогічному інституті іноземних мов. Згодом був бібліографом у Держполітвидаві УРСР (1955–1960), працював у редакції бібліографії, де займався бібліографічним забезпеченням видань УРЕ (до 1965 р. – часу виходу на пенсію).

В останні роки життя М. Ясинський виявляв особливий інтерес до вивчення життя і діяльності М. Комарова. Брав участь у багатьох конференціях, нарадах, комісіях, виступав у пресі.

 

Твори

  

Шифр Кетера // Бібліол. вісті. – 1923. – № 1. – С. 26–30.

Бібліографічна робота відділу «Україніка» як завдання // Бібл. журн. – 1925. – № 2/3. – С. 13–14.

Бібліотеки й архіви на Україні в їх краєзнавчій роботі по збиранню краєзнавчих друкованих матеріалів // Бібл. журн. – 1925. – № 6/7. – С. 18–20.

До питання про сконцентрування й поширення українознавчої бази в роботі ВБУ // Бібл. журн. – 1925. – № 6/7. – С. 10–14.

З питань книжкової культури : [про бібліографічні вимоги до видавничого оформлення видань] / М. Ясинський  // Нова книга. – 1925. – № 4–6. – С. 44–45.

Українська книжка як поняття // Бібл. журн. – 1925. – № 8/10. – С. 16–20.

Питання з теорії бібліографії на Першій конференції наукових бібліотек УРСР // Бібл. журн. – 1926. – № 6/8. – С. 5–12.

Створення в наукових бібліотеках України краєзнавчих осередків і організація бібліографії продукційних сил // Бібл. зб. – 1926. – Ч. 1. – С. 68–78.

Бібліографічна робота на Радянській Україні в 1926 році // Журн. бібліотекознавства та бібліогр. – 1927. – № 1. – С. 64–72;

Бібліографія бібліографічних покажчиків за 1926 рік // Журнал бібліотекознавства та бібліогр. – 1927. – № 1. – С. 72–97;

Головні моменти з історії української бібліографії // Бібл. зб. – 1927. – № 3. – С. 8–29.

Український книжковий фонд Всенародної бібліотеки України // Бібл. зб. – 1927. – Ч. 2. – С. 54–65.

Бібліографічна комісія Української Академії наук і проблеми бібліографії на Україні // Культура і побут. – 1928. – 23 черв.

Бібліографія української бібліографії // Українська бібліографія : методол. зб. – К., 1928. – Вип. 1. – С. 107–123.

Архивизация украинской книги // Веч. Киев. – 1929. – 29 мая.

Бібліографія на Радянській Україні 1927 р. // Журн. бібліотекознавства та бібліогр. – 1929. – № 3. – С. 71–82;

Бібліографія бібліографічних покажчиків за 1927 рік // Журнал бібліотекознавства та бібліогр. – 1929. – № 3. – С. 83–106;

До характеристики М.Ф. Комарова як бібліографа // Україна. – 1929. – Кн. 38. – С. 65–72.

Бібліографія на Радянській Україні 1928 р. // Журн. бібліотекознавства та бібліогр. – 1930. – № 4. – С. 34–44;

Бібліографія бібліографічних покажчиків за 1928 рік // Журнал бібліотекознавства та бібліогр. – 1930. – № 4. – С. 45–58;

Індивідуальна бібліографія // Бібліол. вісті. – 1930. – № 1. – С. 23–47.

Шевченківська бібліографія та її завдання // Україна. – 1930. – Кн. 40. – С. 113–132.

Українознавча робота Всенародної бібліотеки України // Шлях освіти. – 1934. – № 11/12. – С. 257–259.

Бібліографія праць М. М. Боголюбова // Наук. зап. Київ. ун-ту. – 1952. – Т. 11, вип. 7. – С. 119–127. – У співавт.

Михайло Комаров : З минулого укр. бібліогр. // Рад. літературознавство. – 1965. – № 11. – С. 24–28.

 

Джерела

 

 Сарана Ф. К. Піввіку служіння книзі : [про відзначення 75-річчя з дня народж. М. Ясинського] / Ф. К. Сарана // Літ. Україна. – 1964. – 27 листоп.;  

Корнєйчик І. І. Михайло Ілліч Ясинський / І. І. Корнєйчик // Бібліотекознавство та бібліогр. – Х ., 1971. – Вип. 11. – С. 147–155;  

Сарана Ф. К. Список праць [М. Ясинського] / Ф. К. Сарана // Бібліотекознавство та бібліогр. – Х., 1971. – Вип. 11. – С. 155–157;  

Ясинський Михайло Ілліч // Шевченк. слов. : у 2 т. – К., 1978. – Т. 2. – С. 408;  

Геращенко М. В., Королевич Н. Ф. Бібліограф М. І. Ясинський (1889–1967) : біобібліогр. нарис / М. В. Геращенко, Н. Ф. Королевич. – К., 1995;  

Арутюнова С. А. Книгознавчі та бібліографознавчі публікації М. І. Ясинського на сторінках українських періодичних видань 20–60-х рр. ХХ ст. / С. А. Арутюнова // Зб. пр. Наук.-дослід. центру періодики / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 1996/1997. – Вип. 3/4. – С. 362–366;  

Арутюнова С. Бібліографічна діяльність М. І. Ясинського у ВБУ / С. Арутюнова // Бібл. вісн. – 1997. – № 4. – С.22–25;  

Геращенко М., Арутюнова С. З архіву бібліографа : (епістолярна спадщина М. Ясинського) / М. Геращенко, С.Арутюнова // Перші книгознавчі читання : зб. наук. пр. – К, 1997. – С. 111–116;  

Арутюнова С. А. Бібліографічна спадщина Михайла Ілліча Ясинського : автореф. дис. ... канд. іст. наук / С.А.Арутюнова. – К., 1998;  

Михайло Ясинський // Королевич Н. Ф. Українські бібліографи ХХ століття. – Київ, 1998. – С. 48–71;  

Арутюнова С. «Комаріана» Михайла Ясинського : [110 років від дня народж. М. Ясинського] / С. Арутюнова // Вісн. Кн. палати. – 1999. – № 8. – С. 27–28;  

Арутюнова С. Михайло Ясинський та катеринославський журнал «Зоря» / С. Арутюнова // Вісн. Кн. палати. – 1999. – № 11. – С. 27–28;  

Ясинський Михайло Ілліч завідуючий відділом україніки ВБУ в 1923–1933 рр. // Степченко О. П . Українські вчені – фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В. І Вернадського (1918–1934). – Київ, 2008. – С.153–165;  

Прокопчук В. С. Камянець-Подільський період в житті й діяльності видатних українських бібліотекознавців і бібліографів С. О. Сірополка, Л. Ю. Биковського, М. І. Ясинського / В. С. Прокопчук // Матеріали наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», Львів, 12 листоп. 2009 р. – Львів, 2009. – С.214–224;  

Дубровіна Л. А., Онищенко О. С. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко. – К., 2009. – Див. «Імен. покажч.»: с. 526;  

Четверті бібліографічні студії, присвячені 120-річчю Михайла Ясинського / уклад.: Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик. – Харків, 2009;  

Ясинський Михайло // Солоіденко Г. І. Українська бібліотечна термінологія : становлення та основні етапи розвитку : монографія / Г. І. Солоіденко. – Київ, 2010. – С. 201–202.


 

Кононенко Валентина Олексіївна
Статтю створено : 27.08.2014
Останній раз редаговано : 19.02.2024