Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 14
За місяць : 822
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Якимович Богдан Зіновійович
Рубрики : Персоналії
Якимович Богдан Зіновійович

imageЯкимович Богдан Зіновійович [29.01.1952, с. Серафинці Городенківського (нині – Коломийського) р-ну Івано-Франківської обл. – 27.06.2022, Львів] – історик, краєзнавець, дослідник книговидавничої справи, культуролог, бібліотечний діяч, видавець. Доктор історичних наук (2009), професор (2012). Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (2017). Заслужений працівник культури України (2006). Директор Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (1998–2007).

Народився в сімʼї сільських вчителів, в якій шанували національну культуру, звичаї і традиції. Вчителькою була і бабуся Анна Якимович з роду Онуцьких (навчалась в учительській семінарії в Заліщиках за часів директорства в ній письменника О. Маковея). Дід по матері, Степан Павчак, – один з лідерів Української соціалістично-радикальної партії на Городенківщині, активний громадський діяч повіту, організатор читальні товариства «Просвіта».

Дитячі роки Б. Якимович провів у рідних Серафинцях, а в 1959 р. родина переїхала до м. Городенки. Навчався в Городенківській середній школі № 1 (1959–1969) й одночасно – в музичній школі. Вищу освіту здобув на інженерно-будівельному факультеті Львівського політехнічного інституту (нині – Національний університет «Львівська політехніка»), який закінчив у 1974 р. за спеціальністю «промислове та цивільне будівництво».

Працював інженером-конструктором Львівського автобусного заводу (1974–1976), секретарем його комсомольської організації (1976–1979), далі – першим секретарем Ленінського (нині – Галицький р-н) райкому комсомолу (1979–1982), керував півторатисячним колективом житлово-експлуатаційного об'єднання Ленінського (нині – Галицького) району Львова (1982–1986).

У 1985 р. у 33-літньому віці зайнявся науковою діяльністю як пошукувач в Інституті суспільних наук АН УРСР (нині – Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України) під керівництвом відомого історика, академіка Я. Ісаєвича. Впродовж 1986–1989 рр. – старший інженер цього Інституту, від травня 1989-го – молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник. У 1994 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Видавнича діяльність Івана Франка (друга половина 70-х – 80-і роки XIX ст.)» (спеціальність 07.00.01 – історія України; науковий керівник – Я. Ісаєвич). У 1996 р. здобув вчене звання старшого наукового співробітника. В 1996–2001 рр. викладав за сумісництвом на кафедрі українознавства Львівського державного інституту фізичної культури (нині – Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського).

З 1998 р. працював директором Наукової бібліотеки Львівського державного (з 1999 р. – національний) університету імені Івана Франка (НБ ЛНУ ім. Івана Франка), а також доцентом кафедри новітньої історії України (за сумісництвом); старшим науковим співробітником Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України (за сумісництвом). У 1999 р. отримав вчене звання доцента.

Під керівництвом Б. Якимовича в НБ ЛНУ ім. Івана Франка розпочалася комп'ютеризація бібліотечних процесів, відбулося значне оновлення фондів, помітно активізувалася науково-бібліографічна та видавнича діяльність – розпочато систематичний випуск серійних видань, зокрема, «Українська біобібліографія», «Каталоги книгозбірні», «Doctor Honoris Causa», «Мемуари і документи» (спільно з Інститутом літературознавчих студій ЛНУ ім. Івана Франка), «Дрібненька бібліотека» (заснована в 1999 р. за аналогією з Франковою «Дрібною бібліотекою»). Одночасно був ініціатором і виконавцем багатьох видавничих проєктів, у т. ч. автором ідеї та головним редактором (2006–2007, вип. 1–2) наукового часопису «Вісник Львівського університету». Серія «Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології», членом його редколегії (2008, 2012–2017, вип. 3, 7–12). Започаткував факсимільне перевидання низки визначних раритетів українського друку. Очолював редколегії кількох інших видавничих серій.

За ініціативи Б. Якимовича у бібліотеці університету створено меморіальну читальну залу І. Франка з унікальним вітражем до його поеми «Мойсей».

Від вересня 2007 р. зосередився на викладацькій роботі: доцент, з лютого 2011-го – професор кафедри історичного краєзнавства історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка. Докторську дисертацію на тему «Іван Франко як книгознавець і видавець (1890-ті роки XIX ст. – 1916 р.)» захистив у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (2008; спеціальність 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство). Обіймав посаду провідного наукового співробітника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (за сумісництвом). Від 2017-го до 2021 р. – в. о. завідувача кафедри бібліотекознавства і бібліографії факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка, професор цієї ж кафедри (2017–2022). У 2019–2022 рр. – старший науковий співробітник відділу бібліотекознавства Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (ЛННБ України ім. В. Стефаника; за сумісництвом).

Викладав бібліотекознавчі та історичні дисципліни. Автор і співавтор навчальних курсів з історії України, історичного краєзнавства, військової історії; навчально-методичних посібників. Був науковим керівником великої кількості студентів ЛНУ ім. Івана Франка, які підготували якісні дипломні і магістерські роботи. Під його керівництвом захистили дисертації аспіранти: О. Каліщук, Н. Кобрин, В. Мельник, Р. Тютенко, Л. Шелестак та ін., а також О. Седляр та М. Пірко, що продовжують започатковані професором дослідження у галузі бібліотекознавства і книгознавства і працюють в наукових бібліотеках Львова. Був членом низки спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських робіт (07.00.01 – історія України; 20.02.22 – військова історія).

Результати наукової роботи Б. Якимовича, яку він здійснював понад 40 років, втілені у чотирьох монографіях, майже 500 наукових і науково-популярних працях, статтях, есеях, рецензіях. Упорядкував і видав понад 60 книжок і низку брошур.

Широке коло наукових зацікавлень ученого органічно охоплювало франкознавство, історію видавничої справи, військову та воєнну історію, біографістику, національну символіку, книгознавство, вексилологію, біобібліографію, краєзнавство, лексикографію та інші напрями.  

image
Якимович Б. Книга, просвіта, нація: Видавнича діяльність Івана Франка у 70–80-х роках ХІХ ст. Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 1996.
image
Якимович Б. Іван Франко – видавець: книгознавчі та джерелознавчі аспекти. Львів, 2006.
Провідною темою у доробку Б. Якимовича було франкознавство. Він комплексно дослідив видавничу діяльність І. Франка на основі аналізу книгознавчих і джерелознавчих аспектів друкованих видань, документальних матеріалів. Ця тематика висвітлена у майже 200 наукових публікаціях ученого, з постаттю Каменяра пов’язані його кандидатська і докторська дисертації. На основі зазначених досліджень опубліковано монографії: «Книга, просвіта, нація: Видавнича діяльність Івана Франка у 70–80‑х роках ХІХ ст.» (1996), «Іван Франко – видавець: книгознавчі та джерелознавчі аспекти» (2006). Б. Якимович був співорганізатором міжнародного симпозіуму під егідою ЮНЕСКО «Іван Франко і світова культура» (Львів, 11–15 вересня 1986 р.) та упорядником його матеріалів, одним із ініціаторів створення Міжнародної асоціації франкознавців (2007), обіймав посаду її віце-президента. За активної участі вченого ця громадська організація провела низку наукових засідань у Львові, Бухаресті, Перемишлі, Варшаві, Черкасах, Кам’янці-Подільському, Дрогобичі, Стрию, Івано-Франківську, Коломиї, Хмельницькому, Острозі. За особисті високі досягнення в галузі франкознавства, відповідно до наказу ректора ЛНУ ім. Івана Франка, Б. Якимовича нагороджено пам’ятною відзнакою вишу – ювілейною медаллю «Іван Франко» до 150‑річчя від дня народження письменника.

Винятковим є внесок ученого у вексилологію, зокрема у відродження української національної символіки. На початку 1990-х рр. він став активним членом Українського геральдичного товариства. Ґрунтовна стаття Б. Якимовича «До питання про українську національну символіку» (1989) відіграла вирішальну роль у подальшому утвердженні синьо-жовтої колористики державного прапора України. Був співавтором резолюції наукової конференції «Історичні традиції української національної символіки» (Київ, червень 1991 р.); разом із М. Брайчевським, Я. Дашкевичем, А. Ґречилом, Г. Логвином та іншими відомими істориками, мистецтвознавцями – членом конкурсної комісії з розгляду проєктів Державного Герба України. Підсумком цих процесів стало утвердження Верховною Радою України у 1992 р. українських національних символів як державних. Викладом дослідження вченого про походження й історичні традиції герба (Тризуба), синьо-жовтого прапора та гімну «Ще не вмерла Україна» відкривається збірник статей «Відродження української національної символіки» (2021). 

image
Історія українського війська (1917–1995) / В. Гриневич, Л. Гриневич, Б. Якимович [та ін.] ; упоряд. Я. Дашкевич. Львів, 1996. 840 с.
Однією з центральних проблем наукових досліджень Б. Якимовича була військова та воєнна історія України. Він доклав багатьох зусиль для українізації Збройних Сил України (ЗСУ) і на цю тему написав понад 50 наукових праць, серед яких дві монографії – «Збройні сили України: нарис історії» (1996), «Українська військова та воєнна історія» (у 2 ч., 2015), декілька брошур, зокрема «Генерал Мирон Тарнавський – життя і чин» (1994, 2012), «Гей “Січ” іде, красен мак цвіте…» (2000). Був упорядником та співавтором ґрунтовної праці «Історія українського війська», що витримала чотири видання (Львів, 1992, 1996; Київ, 1994, 1995), збірки військово-історичних праць І. Карпинця «Галичина: військова історія 1914–1921 років» (Львів, 2005) та ін.

Працював заступником Я. Дашкевича як голови термінологічної комісії, утвореної в 1992 р. за дорученням міністра оборони України генерал-полковника К. Морозова та керівником авторських колективів за участю відомих мовознавців, які створили Російсько-український словник для військовиків майже на 32 000 слів і словосполук (1995), проєкт української редакції загальновійськових статутів ЗСУ (1994; не був затверджений). За плідну працю в галузі військової історії та термінології, внесок у царину національної безпеки країни відзначений низкою відомчих нагород.

Був автором і упорядником чотирьох випусків малоформатних («кишенькових») книжок з української історії, літератури та культури для сучасних ЗСУ із серії «Бібліотека українського воїна» (Київ – Львів), створеної за його ж та шевченкознавця і громадського діяча С. Гальченка ініціативою. Завдяки зусиллям Б. Якимовича у «львівській» частині цієї серії побачили світ: «Українська військова та воєнна історія» (у 2 ч.), перший міжконфесійний «Молитовник для українських вояків» (обидва видання – 2015), «Співаник українського вояка» (2019), куди ввійшли понад 100 народних та авторських пісень різних періодів національно-визвольних змагань українців.

Вагомим є внесок ученого в українську біографістику. Йому належать біографічні нариси про письменника А. Чайковського, історика М. Андрусяка, видавця І. Тиктора, художника І. Марчука та ін.

За часів роботи в НБ ЛНУ ім. Івана Франка вчений був упорядником та головою редколегій низки біобібліографічних посібників, присвячених відомим діячам культури та науки, серед яких: В. Моторний, Г. Кочур (обидва – 1999), О. Чичерін, С. Злупко (обидва – 2000), І. Вакарчук (2001), М. Лукаш, Н. Королева (обидва – 2003), В. Шухевич, Р. Зорівчак (обидва – 2004), І. Волошин (2005), М. Гнатюк (2007), Ф. Стеблій (2010) та ін. Був також головою редколегій друкованих каталогів книжкових видань та виставкових експозицій, бібліографічних покажчиків: «Йоганн Вольфґанґ фон Ґете» (2001), «Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914–1939)» (2003) та ін.

Долучався вчений і до проведення наукових конференцій, присвячених творчості Г. Сковороди, Т. Шевченка, П. Куліша, які відбулися в Києві, Ніжині, Черкасах, Переяславі, Чернівцях.

 Вагомим є також видавничий доробок Б. Якимовича. Здійснював упорядкування й наукову підготовку до друку перевидань творів інших авторів. Зокрема, повернув у сучасний суспільно-культурний процес історичні нариси А. Лотоцького, зібрані в книжку «Княжа слава» (1991); заборонені радянською владою, але широковідомі на Заході книги І. Крипʼякевича «Історія України» (1990, 1992), «Історичні проходи по Львову» (1991, 2009); науково-публіцистичну працю шведського історика А. Єнсена «Мазепа: Історичні картини» (1992).

Як голова Наукової фундації Андрія Чайковського (заснована в 1995 р.) видав чотири томи наукової, публіцистичної та мемуарної спадщини цього видатного галицького письменника та громадського діяча (Львів, 2002, 2007), організував низку конференцій про нього у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Бережанах, Коломиї. У співавторстві зі своєю ученицею Н. Кобрин підготував до друку збірник наукових праць «Визначні постаті України. Андрій Чайковський та Теофіл Окуневський (до 150-річчя від дня народження)» (2010).

За ініціативою Б. Якимовича було здійснено факсимільне перевидання низки визначних раритетів українського друку. Серед них: репринтні відтворення  виданої у 1893 р. знаменитої Франкової поетичної збірки «З вершин і низин» (2004); «Кобзаря» Тараса Шевченка, який побачив світ 1908 р. у Львові за редакцією І. Франка (у 2 т., 2014–2016); «Творів» Василя Стефаника (2021) за львівським виданням 1933 р.

Вагомим був внесок ученого в організацію видання літературно-краєзнавчого альманаху «Ямгорів» (1991–1995, вип. 1–8). Б. Якимович – багатолітній головний редактор збірника наукових праць «Наукові зошити історичного факультету Львівського університету» (2014–2022, вип. 15–23). Був заступником головного редактора (2009–2014 рр., вип. 12–22) і членом редколегії (2015–2022 рр., вип. 23–37) наукового періодичного видання «Військово-науковий вісник».

Цінною для української науки є багаторічна праця Б. Якимовича у Шашкевичівській комісії у Львові разом із Ф. Стеблієм, М. Шалатою, В. Горинем, М. Ільницьким. Він долучався до проведення низки конференцій та видання шести випусків збірника «Шашкевичіана. Нова серія». Відомими є дослідження історика з проблем шашкевичезнавства, зокрема, розвідки про послідовників «Руської Трійці» на Городенківщині; про Шашкевичів край як терен діяльності УПА; про шашкевичіану в творчій спадщині А. Чайковського; матеріали до родоводу М. Шашкевича. Вчений був співорганізатором першого львівського перевидання альманаху «Руської Трійці» – «Русалки Дністрової» (2007), ініціатором і співорганізатором факсимільного перевидання фольклористичної збірки сподвижника «Руської Трійці» Г. Ількевича «Галицькі приповідки і загадки» (Львів, 2002). 

Плідно працював у галузі шевченкознавства. Ініціював та упорядкував разом з Ф. Стеблієм та В. Горинем спеціальний ювілейний випуск збірника «Україна: Культурна спадщина, національна свідомість, державність». Ч. 25 «Тарас Шевченко і соборна Україна» (2015), опублікував низку студій про Кобзаря. Зібрав унікальну колекцію «Шевченкіана родини Якимовичів», яка охоплює понад 200 видань літературної спадщини Т. Шевченка і його портрети. Рідкісні та найцікавіші видання «Кобзаря» із сімейної бібліотеки вченого вже неодноразово, з нагоди ювілейних дат поета, були представлені громадськості у виставкових залах ЛНУ ім. Івана Франка (2014), Львівського національного аграрного університету (2014;  нині – Львівський національний університет природокористування), у львівських бібліотеках для дітей (2016–2017).

Високопрофесійним рівнем вирізняються рецензії Б. Якимовича на низку наукових видань, опублікованих не лише в Україні, а й за її межами – у Молдові, Польщі, Румунії. Його статті опубліковані в багатьох довідкових та енциклопедичних виданнях: Енциклопедії історії України, Енциклопедії сучасної України, Українській літературній енциклопедії, Шевченківській енциклопедії, Франківській енциклопедії, «Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923», «Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка», «Українська журналістика в іменах».

Наукову та педагогічну діяльність учений поєднував з громадсько-політичною. На початку 1990-х рр. був заступником голови експертної комісії Львівської міської ради з упорядкування назв вулиць і площ Львова. Завдяки його ініціативам у місті з’явилися вулиці на честь Л. Мацієвича, О. Алмазова, О. Грекова, Д. Грицая, В. Курмановича, М. Тарнавського, генерала Чупринки (підпільний псевдонім Р. Шухевича), полковника П. Болбочана, Д. Вітовського та ін.  Розуміючи важливість популяризації цих змін, систематично публікував у пресі «Абетку нових назв», подаючи стислі біограми маловідомих широкому загалові осіб, увічнених у назвах львівських вулиць.

Б. Якимович – співорганізатор Народного руху України за перебудову і голова мандатної комісії установчої конференції Львівської регіональної організації Руху (1989); член-засновник Демократичної партії України; член Львівської обласної організації Спілки офіцерів України (СОУ, з 1991 р.); заступник голови Конгресу української інтеліґенції Львівщини (1995–2010); заступник голови Львівського обласного обʼєднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка (2000–2004).

У 1990 р. очолив Львівське обласне відділення Товариства зв’язків з українцями за межами України «Україна–Світ» (за рекомендацією В. Чорновола), головою якого був до останніх днів життя. Під його керівництвом організація розширила свою діяльність в області: засновано філії з центрами у містах Дрогобичі, Радехові, Стрию, функціонує Молодіжна секція. Товариство бере активну участь у громадському житті Львівщини, співпрацює зі світовим українством у Польщі, Словаччині, Румунії, Молдові, Словенії, Чехії, Латвії, Литві, Канаді, а також з обласними товариствами «Лемківщина», «Надсяння», «Любачівщина», «Холмщина»; провело низку культурологічних заходів, присвячених Т. Шевченку, І. Франку, Б.-І. Антоничу, М. Вербицькому в Бухаресті, Будапешті, Перемишлі, Сяноку. Завдяки старанням Б. Якимовича до роботи в Товаристві були залучені непересічні особистості: мистецтвознавець Б. Возницький, скульптор І. Самотос, поет і громадський діяч Р. Лубківський, літератори М. Шалата та Р. Пастух, живописець В. Патик, композитор Б. Янівський.  

Одним із напрямів діяльності Товариства «Україна-Світ» є наукова і науково-пошукова робота, в межах якої, за ініціативою та безпосередньою участю Б. Якимовича, було здійснено три всеукраїнські науково-пошукові й  агітаційні експедиції на Сіверщину, Полтавщину, Черкащину, Київщину, організовані спільно із ЛНУ ім. Івана Франка: «Від Карпат до Путивля» (2017), «Шевченкове Лівобережжя» (2018), «Шевченкове Правобережжя – 2019» (присвячена 205-й річниці від дня народження Кобзаря).

Б. Якимович був членом Комісії польсько-українських зв’язків Відділення Польської АН у Любліні (від 2014 р.),

Маючи різнобічні знання та інтереси, вчений захоплювався фотографією. Його фотоархів налічує сотні світлин з подорожей, експедицій, різних громадських заходів, презентацій книг, наукових конференцій, об’єднаних темою «Моя Україна».

Результати наукових пошуків із широкого спектра проблем, що відображають роздуми Б. Якимовича щодо знакових подій новітньої української історії, сучасником та активним учасником яких він був, опубліковано у збірнику його вибраних праць «Україна та українці. Події далекі і близькі» (Львів, 2014; 2017). Творчий доробок дослідника з різних галузей знань висвітлено у біобібліографічному покажчику «Богдан Якимович» (2002), який підготували до 50-річчя від дня його народження співробітники ЛНУ ім. Івана Франка та Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Видання охоплює наукові праці та доповіді за 1985–200  рр. До 60-річчя вченого побачило світ видання «Україна: Культурна спадщина, національна свідомість, державність». Ч. 21 «SCRIPTA MANENT: ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича» (2012), де опубліковані доповнення до біобібліографії історика за період 2001–2011 рр. Продовжує бібліографію його доробку за період 2012–2022 рр. публікація І. Степової на сторінках «Вісника Львівського університету. Серія історична» (2022, вип. 54).

З нагоди 70-ліття від дня народження Б. Якимовича у виставковій залі ЛННБ України ім. В. Стефаника експонувалася книжково-документальна виставка. На пошану вченого вийшов друком ювілейний випуск збірника статей «Наукові зошити історичного факультету Львівського університету» (2022, вип. 23).

За активну громадсько-культурну працю, вагомий внесок в українізацію і розбудову ЗСУ Б. Якимовича було відзначено низкою нагород: настільною медаллю першого міністра оборони України К. Морозова (1992); Хрестом Орггрупи створення Військово-Морських Сил України (1992); за опрацювання нормативної термінології для українських прикордонників – медаллю «За сумлінну службу в Прикордонних військах України» (2001); за досягнення у воєнній та військовій історії ухвалою Президії Головної управи Об’єднання бувших вояків українців у Великій Британії – пам’ятним Хрестом 50-річчя ОБВУ (2001) та «Срібним Хрестом Заслуги другої кляси» (2002); медаллю до 20-річчя заснування СОУ (2011). За вагомий внесок у спорудження памʼятника І. Франку в с. Пустовіти Миронівського (нині – Обухівського) р-ну Київської обл. вченого нагороджено орденом Кирила і Мефодія Української православної церкви Київського патріархату (2006).

Мав Подяки від Президента України, голів Київської, Тернопільської обласних державних адміністрацій, двічі – від ректора ЛНУ ім. Івана Франка, а також пам’ятну медаль до 100-річчя від дня народження С. Бандери від Львівської обласної ради та Львівської обласної адміністрації (2009).

Визнанням наукових заслуг історика стала й почесна грамота Президії НАН України і ЦК профспілки НАН України (2001). Б. Якимович – лауреат літературно-мистецької премії ВМС України імені адмірала Ярослава Окуневського (2011).

За вагомий внесок у розбудову рідного краю, Української держави нагороджений нагрудним знаком «Знак пошани» міністра оборони України, відзнакою «Слава Україні» до 30-річчя заснування СОУ, ювілейною медаллю – знаком народної пошани «30 років незалежності України» всеукраїнських громадських організацій (усі – 2021).

Твори

Видавець-революціонер [І. Франко] / Б. Якимович // Жовтень. – 1986. – № 5. – С. 108–113.

Видано І. Франком / Богдан Якимович // Пам’ятки України. – 1988. – № 1. – С. 38–39.

До питання про українську національну символіку / Богдан Якимович // Пам’ятки України. – 1989. – № 3. – С. 44–48.

Видавнича діяльність Наукового Товариства імені Шевченка / Б. Якимович // Т. Шевченко і українська національна культура : матеріали наук. симп. (Львів, 8–9 черв. 1989 р.). – Львів: Світ, 1990. – С. 138–139.

Возз’єднання, з’єдинення, злука / Б. Якимович // Ямгорів : літ.-краєзн. і мистец. альм. – 1990. – Ч. 2. – С. 64–72.

Вулиці Львова : абетка нових назв / Б. Якимович // Ратуша. – 1992. – 30 січ.; 4, 6, 8, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 лют. ; 3, 5, 7, 10, 12, 14 берез.

Генерал Мирон Тарнавський – життя і чин : до 125-річчя від дня народж. Начального Вождя Укр. Галиц. Армії / Б. Якимович. – Львів : Львів. новини, 1994. – 28 с.

Російсько-український словник для військовиків = Русско-украинский словарь для военнослужащих : майже 32 тис. слів і словосполук / А. Бурячок, М. Демський, Б. Якимович ; відп. ред. Д. Гринчишин. – Київ ; Львів : Варта, 1995. – 384 с.

Історія українського війська (1917–1995) / В. Гриневич, Л. Гриневич, Б. Якимович [та ін.] ; упоряд. Я. Дашкевич. – Львів : Світ, 1996. – 840 с.

Книга, просвіта, нація: Видавнича діяльність Івана Франка у 70–80-х роках ХІХ ст. / Богдан Якимович. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – 1996. – 307 с.: іл.

Збройні сили України : нарис історії / Б. Якимович ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 1996. – 359 с.

Вождь національно-визвольного руху : (до 110-ї річниці від дня народж. полковника Євгена Коновальця) / Б. Якимович // Український альманах 2001. – Варшава : Об’єднання українців у Польщі, 2001. – С. 178–182.

Андрій Чайковський – науковець, публіцист, мемуарист (До питання про маловідому спадщину) / Б. Якимович // Чайковський А. Спогади. Листи. Дослідження : у 3 т. / упоряд. Б. З. Якимовича за участю З. Т. Грень, О. В. Седляра ; редкол.: Б. З. Якимович (голова) [та ін.]. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 295–304.

Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка / Б. Якимович // Хто є хто на Львівщині: видатні земляки : довідково-біогр. вид. / редкол.: А. Г. Бабієва, Т. І. Батенко, В. В. Болгов [голова], ... Б. З. Якимович. – Київ : [б. в.], 2003. – Вип. 1. – С. 110–112.

Шашкевичів край – терен діяльності УПА / Б. Якимович // Шашкевичіана. Нова серія : зб. наук. пр. / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Тернопіл. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Ін-т-заповідник Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі, Шашкевичівська комісія у Львові. – Львів ; Вінніпеґ, 2004. – Вип. 5/6. – С. 273–280.

Іван Франко – видавець: книгознавчі та джерелознавчі аспекти / Богдан Якимович. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 691 с., портр. : іл.

Творча спадщина Тараса Шевченка у видавничих програмах Івана Франка / Богдан Якимович // Наук. зошити іст. факультету Львів. ун-ту : зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 9. – С. 208–213.

Патріотичне виховання: теорія та практика реалізації у Збройних Силах України : монографія / за ред. П. П. Ткачука ; [авт.: Б. З. Якимович, Т. М. Мацевко, О. Л. Гапеєва та ін.]. – Львів : АСВ, 2012. – 291 с.

Україна та українці. Події далекі і близькі : вибр. пр. / Б. З. Якимович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича [та ін.]. – Львів, 2014. – 1086 с.

Українська військова та воєнна історія :  збірка наук. пр. / Б. З. Якимович ; [редкол.: П. П. Ткачук (голова) та ін.]. ; Нац. акад. сухопутних військ. – Львів, 2015. – Ч. І : Події, постаті, символи. – 231 с. ; Ч. ІІ : «Нехай вічна буде слава...». – 215 с.

Україна та українці. Події далекі і близькі : вибр. пр. / Б. З. Якимович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича [та ін.]. – Вид. 2-ге, випр. – Львів, 2017. – 1096 с.

Причини поразки ЗУНР: вторгнення, бездіяльність чи зрада? / Б. Якимович // Укр. іст. журн. – 2019. – № 1. – С. 180–193.

Апологія деяких сучасних краєзнавців про початки українського друкарства / Богдан Якимович // Укр. іст. журн. – 2021. – № 3. – С. 182–190.

 

Видання, в яких Б. Якимович брав участь як голова редколегії, редактор, упорядник, автор вступних статей

Іван Франко і світова культура : матеріали міжнар. симп. ЮНЕСКО (Львів, 11–15 верес. 1986 р.) : у 3 кн. / упоряд. Б. Якимович ; редкол.: І. Лукінов, М. Брик, Г. Вервес [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1990. – Кн. 1. – 528 с . ; Кн. 2. – 504 с. ; Кн. 3 : Документи та ілюстративні матеріали / упоряд.: Б. Якимович, В. Пилип’юк. – 96 с.: іл.

Крип’якевич І. Історія України / упоряд. тексту, прим., коментарі Б. З. Якимовича ; відп. ред. Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович. – Львів : Світ, 1990. – 520 с. – («Пам’ятки історичної думки України»).

Крип’якевич І. Історичні проходи по Львові / авт. передмови Я. Д. Ісаєвич ; упоряд., текстол. опрац. та прим. Б. З. Якимовича. – Львів : Каменяр, 1991. – 151 с.

Лотоцький А. Княжа слава : для дітей серед. шк. віку / підготовка тексту, вступ. ст. Б. Якимовича ; іл. П. Андрусіва. – Львів : Каменяр. – 1991. – 232 с. : іл.

Про державну символіку України : резолюція та рек. наук. конф. «Історичні традиції української національної символіки» // За вільну Україну. – 1991. – 2 серп. – Ч. 139 (264). – С. 2. – Б. Якимович – один із авторів резолюції.

Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.) / І. Крип’якевич, Б. Гнатевич, З. Стефанів [та ін.] ; упоряд., покажчики Б. Якимовича ; передмова Я. Дашкевича. – Вид. 4-е, змін. і допов. – Львів : Світ, 1992. – 702 с.

Крип’якевич І. Історія України / упоряд. тексту, прим., коментарі Б. Якимовича ; редкол.: Ю. Дяченко, В. Замлинський, Ф. Шевченко (голова) [та ін.] ; відп. ред. Ф. Шевченко, Б. Якимович. – Вид. 2-е, переробл. і допов. – Львів : Світ, 1992. – 556 с. – (Пам’ятки історичної думки України).

Історія Українського війська. Т. 1 / І. Крип’якевич, Б. Гнатевич, З. Стефанів [та ін.] ; упоряд., покажчики Б. Якимовича. – 5-е вид., змін. і допов. – Київ : Варта, 1994. – 384 с.

Йоганн Вольфґанґ фон Ґете : кат. книжкових видань / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад.: М. Колодій, З. Домбровська ; наук. ред., авт. передм. К. Кусько ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка], 2001. – 256 с. – (Серія «Каталоги книгозбірні» ; ч. 1).

Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала / Ліна Костенко ; вступ. слово Б. Якимовича ; редкол.: Б. Якимович (голова), Н. Бічуя, М. Гнатюк [та ін.]. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 52 с. – (Серія «Дрібненька бібліотека» ; ч. 3).

Чайковський А. Спогади. Листи. Дослідження : у 3 т. / упоряд. Б. З. Якимовича за участю З. Т. Грень, О. В. Седляра ; редкол.: Б. З. Якимович (голова) [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, НАН України, Ін‑т українознавства ім. І. Крип’якевича, Наук. фундація Андрія Чайковського. – Львів, 2002. – Т. 1. – 514 с., 1 портр. : іл. ; Т. 2. – 468 с., 1 портр. : іл. ; Т. 3. – 576 с., 1 портр. : іл.

Галицькі приповідки і загадки / зібрані Григорієм Ількевичем ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [авт. післямови Р. Кирчів ; авт. ідеї: Б. Якимович, Р. Кирчів. – Репринтне відтворення з вид. 1841 р.]. – Львів, 2003. – 144 с.

Лев Жемчужников – ювілейна сильветка : (до 175-річчя від дня народж.) / ідея, упоряд., переклад, прим. Б. Якимовича ; редкол.: Б. Якимович (голова), Н. Бічуя, М. Гнатюк [та ін.]. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 65 с.: іл. – (Серія «Дрібненька бібліотека» ; ч. 10).

Микола Лукаш : бібліогр. покажч. / уклад. В. Савчин ; наук. ред. Р. Зорівчак ; ред.-бібліогр. Г. Домбровська ; редкол.: Б. Якимович [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 356 c. : портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; ч. 10).

Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914–1939) : бібліогр. покажч.  = World Literature in Western Ukrainian Periodicals, 1914–1939 : : Biobibliographical Guide / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, Наук. т-во ім. Шевченка ; [редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. ; наук. ред. Р. Зорівчак]. – Львів: [Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка], 2003. – 192, [1] с. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; ч. 13).

Микола Ільницький : біобібліогр. покажч. = Mykola Ilnytskyi : Biobibliographical Guide / М-во освіти України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад. Л. Ільницька ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка], 2004. – 249, [4] с., [12] арк. іл. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; ч. 16).

Франко І. З вершин і низин. Збірка поезій Івана Франка / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [упоряд. та авт. післямови Б. Якимович]. – Репринтне відтворення з вид. 1893 р. – Львів, 2004. – 4¬ + 468 + VI, XXVI с.

Карпинець І. Галичина: військова історія 1914–1921 років / упоряд.: Ф. І. Стеблій, Б. З. Якимович. – Львів : Панорама, 2005. – 376 с. : іл.

Іван Франко : кат. кн. вид. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; уклад. Б. Геляс ; ред. Б. Якимович ; авт. передм. М. Гнатюк. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 253 c. : іл. – (Серія «Каталоги книгозбірні» ; ч. 2).

Олег Шаблій : біобібліогр. покажч. = Oleh Shabliy : Biobibliographical Guide / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. ; уклад.: М. Любицька, О. Вісьтак ; авт. передм. О. Вісьтак]. – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка], 2006. – 218, [1] с., [8] арк. іл. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; ч. 24).

Яворницький Д. Україно-руське козацтво перед судом історії / авт. вступ. ст. та наук. ред. Б. Якимович. – Львів : Піраміда, 2006. – 72 с. – (Серія «Дрібненька бібліотека» ; ч. 14).

Чайковський А. Спогади. Листи. Дослідження / упоряд. О. В. Седляра, Б. З. Якимовича ; редкол.: Б. З. Якимович (голова) [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка, НАН України, Ін‑т українознавства ім. І. Крип’якевича, Наук. фундація Андрія Чайковського. – Львів, 2007. – Т. 4. – 680 с., 1 портр. : іл.

Михайло Гнатюк : біобібліогр. покажч. = Mykhaylo Hnatyuk : Biobibliographical Guide / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад.: Є. Белена, З. Домбровська ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін.]. – Львів : [Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка], 2007. – 130, [1] с., [4] арк. іл. : портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; ч. 25)

Визначні постаті України: Андрій Чайковський та Теофіл Окуневський : (до 150-річчя від дня народж.) / авт. ідеї, упоряд. і ред. Б. Якимович, за участю Н. Кобрин, В. Мельник, Р. Мельника, О. Седляра ; редкол.: Б. Якимович (голова) [та ін.] ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, НАН України, Акад. Сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, Наук. фундація Андрія Чайковського. – Львів : Афіша, 2010. – 325 с. : іл. – (Серія «Визначні українці» ; ч. 2).

Шевченко Т. Кобзар (Твори Тараса Шевченка. Факсимільне відтворення з видання: Львів, 1908) / авт. ідеї та упоряд. Б. З. Якимович. – Львів : Вид. М. М. Ощипок, Б. З. Якимович, 2014. – Т. 1. – 4¬ + Х + 442 с. ; 2016. – Т. 2. – 4¬ + 438 + ХХІ с. (в одній оправі).

Молитовник для українських вояків / упоряд. Б. З. Якимович. – Львів : Проман, 2015. – 164 с. – (Серія «Бібліотека українського воїна»).

Співаник українського вояка / авт. ідеї Б. Якимович ; упоряд. Н. Кобрин, Б. Якимович. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Львів : Проман, 2019. – 306 с. – (Серія «Бібліотека українського воїна»).

Стефаник В. Твори / Василь Стефаник ; НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника ; [авт. ідеї, словничка та післямови, упоряд. Б. З. Якимович]. – Факсим. відтворення вид. 1933 р. – Львів, 2021. ­– 6¬ + 226 + XL с.

Джерела

 Богдан Якимович : [біогр. відомості] // Шашкевичіана. Нова серія : зб. наук. пр. / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Інститут-Заповідник Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі, Шашкевичівська комісія у Львові ; редкол.: Я. Ісаєвич, М. Ільницький, [...] Б. Якимович. – Львів ; Броди ; Вінніпеґ, 1996. – Вип. 1/2. – С. 453.

Якимович Богдан Зіновійович : [біогр. довідка] // Львівщина–96 : регіонал. річник. – Львів, 1996. – С. 462.

Якимович Богдан Зіновійович : [біогр. довідка] // Пономаренко Л. Міжнародний довідник «Хто є хто з термінологів». – Житомир, 1998. – С. 154.

Якимович Богдан : [коротка біогр. довідка] // Бабій В. Серафинці: п’ять віків : матеріали до історії села / Бабій В., Мулярчик В., Шлемкевич І. – Івано-Франківськ : Сіверсія, 2000. – С. 130. 

Якимович Богдан Зіновійович : [біогр. довідка] // Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук України: Наукова діяльність, структура, працівники / відп. ред. Я. Ісаєвич. – Львів, 2001. – С. 328–329.

Якимович Богдан Зіновійович : [коротка біогр. довідка та бібліогр. його пр.] // Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук України. Бібліографія праць наукових співробітників. 1990–2001 / упоряд. О. Аркуша ; відп. ред. Я. Ісаєвич. – Львів, 2001. – С. 230–246.

Богдан Якимович : біобібліогр. покажч. / уклад. Г. Домбровська ; наук. ред. Ф. Стеблій ; редкол.: Т. Лучук (голова) [та ін.]. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 146 с. : іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; ч. 7).

Степчук М. «Україна-Світ» – зодчий звʼязків з діяспорою : [про громад. діяльність Б. Якимовича] // За вільну Україну. – 2003. – 29 листоп.

Хто ж насправді був героєм Листопадового чину? : [інтервʼю Б. Козловського з Б. Якимовичем з нагоди 85-річчя з дня проголошення ЗУНР] // Високий Замок. – 2003. – 1 листоп.

Якимович Богдан Зіновійович : [біогр. довідка] // Хто є хто на Львівщині: видатні земляки : довід.-біогр. вид. / редкол.: А. Г. Бабієва, Т. І. Батенко, В. В. Болгов [голова], ... Б. З. Якимович. – Київ : [б. в.], 2003. – Вип. 1. – С. 95.

Баран Є. Наукова епопея Богдана Якимовича : [рец. на кн. Б. Якимовича «Іван Франко – видавець: книгознавчі та джерелознавчі аспекти» (Львів, 2006)] / Є. Баран // Ямгорів : літ.-краєзн. і мистец. альм. – 2008. – Ч. 15. – С. 219–222.

Якимович Богдан : [біогр. довідка] // Збірник пам’яті українського бібліографа Федора Максименка / упоряд.: Г. Домбровська, Л. Панів ; редкол.: В. Кметь (голова), С. Білокінь, Я. Дашкевич, …, Б. Якимович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка. – Львів, 2008. – С. 361.

Якимович Богдан Зіновійович : [біогр. довідка, бібліогр. пр. за 2001–2006 рр.]  // Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України. Бібліографія праць наукових співробітників. 2001–2010 / відп. ред. М. Литвин ; упоряд. О. Рак, М. Чебан. – Львів, 2011. – С. 237–248.

Вітаємо поважного ювіляра! : (до 60-річчя від дня народж. Богдана Якимовича) // Наш Голос : літ.-культ. журн. укр. письменників Румунії (Бухарест). – 2012. – Лютий, № 212. – С. 8–9. – Підпис: Редакція «Нашого Голосу».

Інтерв’ю Вільяма (Біла) Ріша (США) з Богданом Якимовичем // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 21 : Sсripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича : [зб. наук. пр.]. / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. – Львів, 2012. – С. 851–876.

Лучук Т. Богдан Якимович: бути собою, бути істориком / Тарас Лучук, Феодосій Стеблій // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. пр. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2012. – Вип. 21. – С. 5–15.

Панів Л. Матеріали до біобібліографії Богдана Якимовича (2001–2011) / Панів Л. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича : [зб. наук. пр.] / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. – Львів, 2012. – С. 16–114.

Якимович Богдан Зіновійович : довідка про автора // Україна та українці, Події далекі і близькі : вибр. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича [та ін.]. – Львів, 2014. – С. 997–998.

Сварник І. Вітовський проти Дзержинського (з історії новітніх перейменувань вулиць Львова) : [про діяльність Б. Якимовича у складі експерт. коміс. Львів. міської ради з упорядкування назв вулиць і площ Львова на поч. 1990-х рр.] // Одухотворений інтелект – рушійна сила розвитку суспільства : матеріали Всеукр. наук. конф., приуроч. до 80-річчя від дня народж. професора С. Гелея. – Львів : вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2021. – С. 141–145.

Костюк П. Богдан Якимович: що плекаємо, те і маємо // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – 2022. – Вип. 23. – С. 575–577.

Степова І. Бібліографія доктора історичних наук, професора Богдана Зіновійовича Якимовича (1952–2022) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2022. – Вип. 54. – С. 384–402.

 

___________________

 

Відбулося відкриття книжково-ілюстративної виставки, присвяченої 70-річчю від дня народження професора Богдана Якимовича

У виставковій залі Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника розгорнуто книжково-документальну експозицію, присвячену 70-річчю від дня народження Богдана Якимовича

Якимович Богдан Зіновійович (1952–2022) // Електронна бібліотека «Україніка»

Пірко Марія Іванівна
Статтю створено : 08.06.2023
Останній раз редаговано : 08.06.2023