Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 41
За місяць : 708
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Яблонська Галина Людвигівна
Рубрики : Персоналії
Яблонська Галина Людвигівна

imageЯблонська Галина Людвигівна [18.11.1913, с. Бджільна Теплицької вол. Гайсинського пов. Подільської губ., нині Теплицького р-ну Вінницької обл. – 15.07.1999, м. Київ] – діяч бібліотечної справи, бібліограф. Протягом 28 років (1963–1991) очолювала Науково-технічну бібліотеку НДІБВ Держбуду УРСР (нині Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного, ДНАББ ім. В. Г. Заболотного).

Походила з сім’ї незаможних польських переселенців. Батько, Людвиг Андрійович (Анджейович), працював слюсарем на цукрових і спиртових заводах; мати, Марія Станіславівна, вчителювала.

У 1931 р. закінчила садівничий технікум, 1934 р. – курси хіміків, надалі працювала хіміком-аналітиком на спиртзаводах Вінничини, завідувачем лабораторії Вінницького спиртотресту. У 1937 р. за сімейними обставинами переїхала до Києва, де працювала хіміком в лабораторіях Наркомхарчопрому УРСР.

Від січня 1945 р. – на посаді бібліотекаря у новоствореній Науковій бібліотеці Академії архітектури УРСР (нині – ДНАББ ім. В. Г. Заболотного) згодом – завідувача відділу книгозберігання. Освоїла всі технологічні процеси бібліотечної діяльності – комплектування, каталогізування, книгозберігання, інвентаризацію, обслуговування читачів, виконувала бібліографічну роботу. У 1950–1954 рр. без відриву від роботи навчалась у Харківському державному бібліотечному інституті (нині – Харківська державна академія культури), де отримала спеціальність бібліографа.

Під час роботи в Науковій бібліотеці Академії архітектури УРСР працювала з її першими директорами М. Вязьмітіною (1944–1948), М. Грідіною (1948–1963), була незамінним їхнім помічником у становленні книгозбірні, творчо переймала їх досвід управлінської роботи. У 1963 р., з поверненням М. Грідіної до Ленінграда (нині Санкт-Петербург), стала третім директором бібліотеки. У квітні 1991 р. за власним бажанням залишила цю посаду і була призначена завідувачем відділу рідкісної книги та краєзнавства, а у червні 1993 р., за станом здоров’я, переведена на посаду бібліографа І категорії цього ж відділу. 26 квітня 1995 р. закінчила 50-річний трудовий шлях в бібліотеці і вийшла на пенсію.

Г. Яблонська була відомим бібліофілом, досконало знала історію галузевої книги, брала діяльну участь у комплектуванні бібліотечного фонду, особисто відбирала видання в книжкових, букіністичних магазинах, вела постійне листування з комплектаторами з різних міст СРСР, які на її прохання розшукували для бібліотеки профільну літературу. Шанобливе ставлення Г. Яблонської до стародруків та наполегливість у їх придбанні уможливили поповнення фонду бібліотеки цінними та рідкісними виданнями з історії архітектури і будівництва та декоративно-ужиткового мистецтва, класичними зразками видавничої продукції. Завдяки такій кропіткій роботі у бібліотеці зібрано унікальний фонд рідкісних і раритетних видань 16–19 ст.

Г. Яблонська володіла енциклопедичними знаннями, була висококваліфікованим знавцем не лише архітектурно-будівельної, але й мистецтвознавчої та історичної книги. Наслідком цих її уподобань стало формування низки тематичних добірок літератури на допомогу користувачам у їхній науково-дослідній і пошуковій роботі, формуванню джерельної бази та написанню сценаріїв документальних кінофільмів. Зокрема, на студії «Укртелефільм» режисер В. Соколовський за участі Г. Яблонської створив низку фільмів, що розкривають історію архітектурної спадщини України, сприяють її популяризації і відродженню.

Велику увагу Г. Яблонська приділяла організації книжкових виставок. Її активна виставкова діяльність неодноразово відзначалась у публікаціях користувачів ДНАББ ім. В. Г. Заболотного – мистецтвознавців та журналістів. Вона є автором численних публікацій, була ініціатором і учасником укладання фундаментальних бібліографічних покажчиків з актуальних галузевих проблем – потокового будівництва, використання нових будівельних матеріалів, ландшафтної архітектури тощо.

Під керівництвом Г. Яблонської бібліотека перетворилась на одну з найкращих спеціалізованих бібліотек СРСР як за повнотою фонду, так і рівнем бібліотечно-інформаційного забезпечення потреб галузі. Зокрема, колектив бібліотеки здобув перше місце у Всесоюзному громадському конкурсі серед галузевих бібліотек та був нагороджений грамотою Держбуду СРСР (1970).

Протягом 50 років бібліотечної діяльності Г. Яблонська неодноразово відзначалась почесними нагородами Держбуду СРСР, Держбуду УРСР, Мінбудархітектури України, Науково-дослідного інституту будівельного виробництва, Українського республіканського правління науково-технічного товариства будіндустрії тощо. У 1997 р. Г. Яблонська стала лауреатом премії імені академіка М. Буднікова Академії будівництва України.

Зображення
image
Г. Яблонська працює з фондом рідкісних видань бібліотеки
image
Архітектор Є. Тиманович дає поради Г. Яблонській щодо оформлення виставки

Твори

 

Библиотека для архитекторов и строителей / Г. Яблонская // Строительство и архитектура. – 1966. – № 2. – С. 36.;

Поточное строительство. Вып. ІІ : аннотир. указ. отечеств. лит. за 1930–1967 гг. / НТБ НИИСП Госстроя УССР ; сост.: Г. Н. Бахтина, Л. М. Бурбело, Г. Л. Яблонская ; консультанты: А. М. Клиндух, П. И. Недавний, А. П. Обозный. – Киев : [б. и.], 1967. – 79 с.

Поточное строительство. Вып. ІІІ : аннотир. указатель отечеств. лит. за 1930–1967 гг. / НТБ НИИСП Госстроя УССР ; сост.: Г. Н. Бахтина, Л. М. Бурбело, Г. Л. Яблонская ; консультанты: А. М. Клиндух, П. И. Недавний, А. П. Обозный. – Киев : [б. и.], 1968. – 102 с.;

Важнейшее звено службы информации / Г. Яблонская // Строительная газета. – 1969. – 28 нояб. (№ 46). – С. 2.;

Издания научно-технической библиотеки НИИСП Госстроя УССР за 1948–1970 гг. : библиогр. указ. / НТБ НИИСП Госстроя УССР ; сост. Л. М. Бурбело ; отв. за вып. Г. Л. Яблонская. – Киев : НИИСП Госстроя УССР, 1971. – 23 с.;

Прогнозирование научно-технического прогресса : указ. отечеств. лит. за 1967–1971 гг. / НТБ НИИСП Госстроя УССР ; сост.: Г. Н. Бахтина ; консультант М. Г. Кучер ; отв. за вып. Г. Л. Яблонская. – Киев : [б. и.], 1972. – 75 с.;

Издания научно-технической библиотеки НИИСП Госстроя УССР за 1971–1975 гг. : библиогр. указ. / НТБ НИИСП Госстроя УССР ; сост. Ю. А. Яковиненко ; отв. за вып. Г. Л. Яблонская. – Киев : НИИСП Госстроя УССР, 1976. – 10 с.;

Издания научно-технической библиотеки НИИСП Госстроя УССР за 1976–1980 гг. : библиогр. указ. / НТБ НИИСП Госстроя УССР ; сост. Н. Г. Семеновская ; отв. за вып. Г. Л. Яблонская. – Киев : НИИСП Госстроя УССР, 1980. – 5 с.;

Об организации библиотечного обслуживания / Г. Яблонская // Строительство и архитектура : экспресс-информация / ВНИИИС. – 1986. – Bып. 3. – С. 14–17. – (Сер 15. Науч.-тех. инф. в стр-ве).;

Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека (ДНАББ) Мінбудархітектури України : [проспект] / Мінбудархітектури України, ДНАББ Мінбудархітектури України ; уклад.: Г. А. Войцехівська, К. В. Боліла, Г. Л. Яблонська. – Київ : Укрархбудінформ, 1994. – 7 с. : іл.

 

Джерела

 

Особова справа Яблонської Г. Л. – Архів ДНАББ ім. В. Г.  Заболотного.

Дегтярев М. Выставка раритетов: все о городе / М. Дегтярев // Комсомольское знамя. – 1982. – 19 дек. – С. 2.;

Підгора В. Рецензують глядачі / В. Підгора // Літературна Україна. – 1982. – 28 жовт. – С. 8.;

Терещенко М. У Гостинний ряд / М. Терещенко // Прапор комунізму. – 1985. – 4 жовт. (№ 227). – С. 4.;

Лауреати премії імені М. С. Буднікова 1997 року // Будівництво України. – 1997. – № 6. – С. 45 : фот.;

Войцехівська Г. Галина Людвигівна Яблонська / Г. Войцехівська, С. Артамонова // Бібліотечний вісник. – 1998. – № 6. – С. 30.;

Войцехівська Г. А. Покликання – бібліотекар / Г. А. Войцехівська, С. С. Артамонова // Будівництво України. – 1998. – № 6. – С. 47–48 : фот.;

Бердичевский Я. И. Бердичеевы сказы: о книжниках и коллекционерах града стольного Киева в середине ХХ века / Я. И. Бердичевский. – Киев : Бутон, 2002. – С. 165.;

Премія Академії будівництва України імені академіка М. С. Буднікова: лауреати премії // Вісник Академії будівництва України : здобутки 10 років та перспективи розвитку. 1993–2003 / під ред. Г. К. Злобіна ; Акад. буд-ва України. – 2003. – № 12. – С. 270.;

Артамонова С. С. Личности в деятельности Государственной научной архитектурно-строительной библиотеки имени В. И. Заболотного / С. С. Артамонова // Библиотечное дело – 2004: всеобщая доступность информации : материалы Девятой междунар. науч. конф. Москва, 22–24 апр. 2004 г. / МГУКИ [и др.]. – Москва, 2004. – С. 278–279.;

Войцехівська Г. А. Історія ДНАББ імені В. Г. Заболотного в постатях / Г. А. Войцехівська // Видатні українські вчені та інженери-будівельники / голов. ред. М. М. Жербін ; АБУ, КНУБА, ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 19.;

Войцехівська Г. З літопису Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного / Галина Войцехівська // Бібліотеки України загальнодержавного значення: історія і сучасність : зб. ст. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ, 2007. – С. 153–164.;

Войцехівська Г. Особистість в історії галузевої бібліотеки (до 100-річчя від дня народження Г. Л. Яблонської) / Галина Войцехівська // Будівництво України. – 2013. – № 6. – С. 38–39.

Артамонова Світлана Самсонівна
Войцехівська Галина Анатоліївна
Статтю створено : 17.10.2018
Останній раз редаговано : 17.05.2019