Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Шпілевич Віра Володимирівна
Рубрики : Персоналії
Шпілевич Віра Володимирівна

image

Шпілевич Віра Володимирівна [10.05.1888, в деяких джерелах – 1889 або 1892, м. Київ – 1979, там само] – український бібліограф, бібліотекознавець, шевченкознавець.

Представниця знаної родини Тутковських-Шпілевичів (Шпилевичів), серед яких були науковці, музиканти, письменники, бібліотекарі. Наукове та культурно-мистецьке оточення: спершу в родині, згодом у колі співробітників Всенародної бібліотеки України (ВБУ) та Українського наукового інституту книгознавства (УНІКу) благодійно сприяло формуванню та становленню В. Шпілевич як різнобічної особистості та фахівця у книжковій сфері.

Закінчила Київську гімназію з 2-річним педагогічним класом (1909). Володіла українською, російською, німецькою, французькою мовами. У 1910–1921 рр. працювала вчителем народних та трудових шкіл, на курсах ліквідації неписьменності.

Бібліотечно-бібліографічну діяльність розпочала у ВБУ (з 24.05.1921 р.). У 1921–1922 рр. працювала у Головній книжній палаті в Києві (нині – Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова») на посадах бібліографа та завідувача фондами, де продовжила опановувати основи книгознавчих наук під керівництвом Ю. Меженка та Ю. Ковалевського. Брала участь у створенні Всеукраїнського бібліографічного репертуару. Разом з М. Іванченком та Т. Волобуєвою упорядковувала покажчик вітчизняних видань 1917–1918 рр. (рукопис не зберігся).

З перших днів створення в листопаді 1922 р. УНІКу В. Шпілевич – його співробітник. Працювала на посадах старшого бібліографа, завідувача архівом преси; з жовтня 1926 р. і до початку 1934 р. – науковим співробітником І категорії бібліографічної секції.

Період праці в УНІКу був найбільш плідним у бібліотечно-бібліографічній діяльності В. Шпілевич. Займалась створенням довідково-бібліографічного апарату інституту, брала участь в науково-організаційних заходах та у важливих бібліографічних та бібліотекознавчих проектах УНІКу другої половини 1920-х рр., зокрема, як член Бібліографічної комісії – в обговоренні програми з розробки методологічних засад Всеукраїнського бібліографічного репертуару та практичної його реалізації.

image
Бібліографія української літератури та літературознавства за 1928 рік / В. Шпілевич; за редакцією Юра Меженка; Укр. наук. ін-т книгозн. – Харків: Державне видавництво України. – 1930. – 298 с. – (Труди інституту книгознавства / за ред. Юр. Меженко; Укр. наук. ін-т книгознавства. – Т. III)
В УНІКу підготувала три праці бібліографічного спрямування – ґрунтовні покажчики «Бібліографія української літератури та літературознавства за 1928 рік» та однойменний за 1929 рік і «Матеріяли до історії обов’язкового примірника на Україні», які отримали високу оцінку бібліографів за повноту, детальну систематизацію та нові методологічні підходи до створення галузевих бібліографій та фактично стали продовженням відомої праці А. Лейтеса і М. Яшека «Десять років української літератури». Дослідження «Матеріяли до історії …» тривалий час залишалось єдиним документальним джерелом відомостей про реальну хронологію та факти з історії державної бібліографії в Україні за 1917–1921 рр. Інша праця В. Шпілевич – «Матеріяли до історії земських народніх бібліотек на Україні» (1930) стала цінним доробком у діяльності Кабінету вивчення книги й читача УНІКу і не втратила своєї актуальності й дотепер.

З посиленням жорстких гонінь проти УНІКу та його кадрів на початку 1930-х рр. та відсутністю перспектив подальшої роботи в інституті В. Шпілевич у січні 1934 р. звільнилась з установи. У 1934–1938 рр. працювала завідувачем бібліотеки Геологічного тресту, редактором газети «Вісті ЦВК УРСР»; надалі реалізувала свій потенціал як бібліограф творів Т. Шевченка та літератури про життя та діяльність поета, готувала також бібліографії М. Рильського (з ним товаришувала з дитинства), П. Тичини, О. Корнійчука. У 1938–1941 рр. вона – співробітник Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Шевченка, Будинку-музею Т. Шевченка (БМШ), старший науковий співробітник, завідувач книжково-бібліографічного відділу Центрального музею Т. Шевченка, співробітник Управління в справах мистецтв при РНК УРСР.

Під час війни залишилась з хворою матір’ю в окупованому Києві. З вересня 1941 р. працювала інспектором Книжкової палати, з лютого 1942 р. до листопада 1943 р. – завідувала бібліотекою Історичного архіву; надалі – заввідділом друкованих видань Крайового архіву.

У 1944–1949 рр. працювала у БМШ на посадах бібліографа, наукового співробітника, завідувача бібліотекою; брала участь в обговоренні та організації виставок та експозицій, наданні шефської допомоги музеям України.

У 1949–1959 рр. працювала бібліографом в Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР (нині – Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України), брала участь у збиранні та упорядкуванні матеріалів до галузевих бібліографій: з історії українського радянського театру, музикознавчої; біобібліографії М. Рильського та ін. Її діяльність високо оцінювалась бібліографами, літературознавцями, шевченкознавцями, письменниками.

Документи про В. Шпілевич зберігаються в архівах Києва, зокрема в архіві УНІКу (Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського), особових фондах Ю. Меженка, О. Білецького (Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка). Власний особовий фонд В. Шпілевич відсутній.

Твори

Матеріяли до історії обов’язкового примірника на Україні / В. Шпілевич // Українська бібліографія. Вип. 1 : методол. зб. / Всеукр. акад. наук, Бібліогр. коміс. – Київ, 1928. – С. 139–150.

Українське красне письменство 1928 року : [бібліогр. покажч.: 2689 назв] / В. Шпілевич ; за ред. Ю. Меженка // Життя й революція. – 1929. – Кн. 9. – С. 185–189 ; Кн. 10. – С. 195 –199 ; Кн. 11. – С. 174–191 ; Кн. 12. – С. 175–192.

Бібліографія української літератури та літературознавства за 1928 рік / В. Шпілевич ; за ред. Ю. Меженка. – Харків ; Київ : ДВУ, 1930. – 299 с. – (Тр. Ін-ту книгознавства. Т. 3 : Пр. бібліогр. секції).

Бібліографія української літератури та літературознавства за 1929 рік : [бібліогр. покажч.: 3910 назв] / В. Шпілевич ; за ред. Ю. Меженка // Життя й революція. – 1930. – Кн. 7. – С. 162–175 ; Кн. 8/9. – С. 148–176 ; Кн. 10. – С. 160–175 ; Кн. 11/12. – С. 164–225.

Матеріяли до історії земських народніх бібліотек на Україні // Бібліотека і читач на Україні. – Харків ; Київ : ДВУ, 1930. – С. 208–240. – (Тр. Ін-ту книгознавства. Т. 2 : Пр. Кабінету вивчення й книги читача : зб. перший).

Мовами народів світу : [твори Т. Шевченка] / В. Шпілевич // Рад  Україна. – 1941. – 8 квіт.;

Республіканська ювілейна Шевченківська виставка : каталог-путівник / Упр. в справах мистецтв при РНК УРСР ; [упоряд.: В. В. Шпілевич, Я. П. Галайчук, Я. П. Затенацький, Л. В. Розенберг]. – Київ, 1941. – 152 с. : 44 іл.;

Сорок років тому : [про М. Рильського] / В. Ш. // Україна. – 1945. – № 3. – С. 35;

Матеріали до бібліографії наукових праць М. Т. Рильського / К. І. Скокан, В. В. Шпілевич, О. І. Майстренко // Нар. творчість та етногр. – 1965. – № 4. – С. 95–101 ; № 5. – С. 91–93;

З днів юності / В. Шпілевич // Незабутній Максим Рильський : спогади. – Київ : Дніпро, 1968. – С. 24–29.

Джерела

Немирович Н. Наукові установи в Києві  [діяльність В. Шпілевич на чолі «Книжкової  палати»] / Н. Немирович  // Пробоєм. –  1942. – Ч.2. – С. 102–107.

Рильський М. Т. В місячнім морі. В. В. Шпілевич : [вірш] // Рильський М. Твори : у 10-и т. – Т. 1 : Лірика. 1910–1932. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – С. 52.

Маркіянова О. Ювілей трудівниці : [В. Шпілевич] / О. Маркіянова // Веч. Київ. – 1958. – 29 квіт., № 101;

М. Т. Рильський : бібліогр. покажч. 1907–1965 / АН УРСР. ЦНБ ; уклад. К. Є. Скокан ; [відп. ред. С. А. Крижанівський]. – Київ : Наук. думка, 1970. – 520 с. – Про В. Шпілевич: с. 4.

Шпілевич Віра Володимирівна // Шевченківський словник : у 2-х т. Т. 2 : Мол–Я / Ін-т літ. імені Т. Г. Шевченка АН УРСР. – Київ, 1978. – С. 391.

Казакова Н. Фея мрій : [В. Шпілевич] / Н. Казакова // Культура і життя. – 1999. – № 16/17. – 27 листоп. – С. 6.

Ковальчук Г. І. Український науковий інститут книгознавства (1922–1936) / Г. І. Ковальчук ; наук. ред. В. І. Попик ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2015. – Про В. Шпілевич: с. 471–472.

Хлебцевич Є. Шпілевич Віра Володимирівна / Євген Хлебцевич // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. Т. 6 : Т–Я / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка] ; [ред.: В. Л. Смілянська, Н. П. Чамата], 2015. – С. 753.

 Казакова Н. Бібліограф Віра Шпілевич / Наталія Казакова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2021. – № 2. – С. 56–60.

 

_____________________

Шпілевич Віра Володимирівна (1888 або 1889 чи 1892 – 1979) // Електронна бібліотека ”Україніка”

 

 

Казакова Наталія Володимирівна
Статтю створено : 26.07.2017
Останній раз редаговано : 10.05.2023