Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Шкільна бібліотека плюс
Шкільна бібліотека плюс

image«Шкільна бібліотека плюс» – науково-методичний часопис, професійне газетне видання, адресоване бібліотекарям навчальних закладів загальної середньої освіти, педагогам, спеціалістам органів управління освітою різного рівня та їхніх методичних служб, що курують діяльність підпорядкованих бібліотек. Заснований у 2003 р. Благодійним фондом сприяння розвитку освіти імені Бориса Грінченка на підтримку ініціативи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського та за сприянням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Виходить двічі на місяць, окремі випуски – здвоєними числами обсягом до 32 с., розповсюджується за передплатою. Сфера розповсюдження – загальнодержавна. Мови – українська, в окремих випадках російська. Наклад у різні роки коливається в межах 400–1300 пр.

Перший випуск, під назвою «Шкільна бібліотека plus», вийшов у липні 2003 р. здвоєним числом. У вступному слові викладено концептуальні засади видання, що полягають у науково-методичному забезпеченні діяльності шкільних бібліотек, упровадженні в їхню практику сучасних інноваційних форм та методів роботи, інформаційному супроводі освітнього процесу. Видання публікує офіційні документи в галузі освіти й бібліотечної справи, методичні матеріали, що сприяють реформуванню та оптимізації роботи бібліотек навчальних закладів системи загальної середньої освіти; висвітлює кращий вітчизняний та зарубіжний досвід; пропонує розробки тематичних занять, конкурсів, виховних годин, ігрових програм; сценарії свят, бібліотечних уроків, рекомендаційні бібліографічні списки літератури різної тематики тощо.

Статті компонуються за рубриками: «Нормативно-правове забезпечення» (законодавчі, нормативно-інструктивні документи, державні програми в галузі освіти й бібліотечної справи, консультації юриста); «Інформаційно-комунікаційні технології» (статті про комп’ютеризацію шкільних бібліотек, автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи, електронні ресурси бібліотек, електронні каталоги, шкільні медіа-центри); «Методична робота»; «Навчально-виховна робота» (матеріали на допомогу вчителям, класним керівникам, методистам); «Наша професія» (матеріали з актуальних питань бібліотекознавства, діяльності професійних об’єднань, підготовки бібліотечних фахівців, безперервної освіти); «Зарубіжний досвід»; «Інформаційна культура»; «Дитяче читання» (висвітлення проблем дитячого читання та популяризація форм і методів залучення дітей до читання); «Консультації фахівців»; «Калейдоскоп подій» (анонси та огляд заходів для шкільних бібліотек); «Корисна інформація» (акції, конкурси, заходи УБА, знайомство з продукцією видавництв, орієнтованих на школи та освіту, анонси видань, що готуються до друку, дайджести, рецензії на видання); «Інтернет-ресурси»; «Розкажи про себе» (досвід та професійні здобутки успішних бібліотекарів).

Окремі числа часопису виходять спецвипусками і містять повнотекстові методичні посібники, підготовлені фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в серії «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек», зокрема: «Формування інформаційної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів: науково-методичні рекомендації» (2006, № 11–12); «Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації» (2009, № 17–18); «Упровадження в практику роботи бібліотек освітянської галузі ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання»: практичний посібник» (2010, № 15–16).

На сторінках «Ш. б. п.» опубліковані методичні рекомендації «Перевірка бібліотечних фондів» (2012, № 19–20); методичні рекомендації для створення шкільних електронних бібліотек (2010, № 6); «Доукомплектування фондів бібліотек освітянської мережі МОНмолодьспорту України та НАПН України» (2011, № 5); оприлюднені результати паспортизації бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України державної та комунальної форм власності (2011, № 15) та інші матеріали практичного змісту.

У газеті публікуються для обговорення проекти законодавчих документів у галузі бібліотечної справи, а також організаційно-управлінські документи для шкільних бібліотек, розроблені фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського («Примірне положення про шкільний бібліотечно-інформаційний центр», «Типові правила користування бібліотекою загальноосвітнього навчального закладу», «Типова посадова інструкція завідувача бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу», «Концепція інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України»). На допомогу плануванню діяльності шкільної бібліотеки з проведення різних заходів щорічно, починаючи з 2003 р., у вересневих випусках «Ш. б. п.» друкується довідкове видання ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського «Календар знаменних та пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки».

До редакційної ради часопису входять: В. Кремень, президент НАПН України, д. філософ. н., професор, академік НАН України, дійсний член (академік) НАПН України; І. Бех, директор Інституту проблем виховання НАПН України, дійсний член (академік) НАПН України, д. психол. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України; С. Максименко, директор Інституту психології НАПН України, дійсний член (академік) НАПН України, д. психол. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України; І. Хемчян, завідувач відділу науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського; З. Жеребкіна, завідувач бібліотеки КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Харківської обласної ради; Л. Зініченко, завідувач відділу музейної освіти та бібліотечної справи КВНЗ «Академія неперервної освіти» Київської обласної ради; О. Неннова, завідувач лабораторії перспективного передового досвіду КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради; Н. Дяченко, методист навчально-методичного кабінету виховної роботи та шкільних бібліотек КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»; Т. Рябіщук, методист КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Черкаської обласної ради.

Редакційна рада «Ш. б. п.» залучає до співпраці науковців, керівників закладів освіти, методистів, педагогів, бібліотекарів, учнів, усіх тих, кому не байдужі проблеми шкільної бібліотеки. Серед постійних авторів – Л. Бондар, Р. Войцех, І. Мандибура, О. Матвійчук, О. Нерушак, А. Рубан, Л. Самчук, Ю. Спащенко, Л. Федоренко, І. Хемчян, І. Чурса та ін.

Хемчян Ірина Іванівна
Статтю створено : 03.08.2018
Останній раз редаговано : 03.08.2018