Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 820
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Шенфінкель Віра Костянтинівна
Рубрики : Персоналії
Шенфінкель Віра Костянтинівна

imageШенфінкель Віра Костянтинівна [криптоніми: В. К. Ш., В. Ш.; 17.04.1867, м. Херсон – 27.04.1928, там само] – бібліограф, бібліотекознавець, організатор бібліотечної справи на Херсонщині, керівник Херсонської громадської бібліотеки (з січня 1923 р. – Херсонська центральна міська бібліотека, нині – Херсонська ОУНБ імені Олеся Гончара) з 1890 р. до початку 1928 р. (з перервами).

Походила з бідної багатодітної родини земельного орендаря, єврея за походженням, К. Шейнфінкеля (але свої праці підписувала як Шенфінкель). У 1884 р. закінчила сім класів Херсонської громадської жіночої гімназії (іспит за 8-й клас склала в Харкові), потім – Вищі жіночі (Бестужевські) курси у Санкт-Петербурзі. Наприкінці 1889 р. остаточно повернулася до Херсона і майже одразу занурилась у роботу заснованої в 1872 р. Херсонської громадської бібліотеки (була її дійсним членом із 1887 р.). Справами бібліотеки на рубежі 19–20 ст. займалася виборна дирекція. 28 січня 1890 р. В. Шенфінкель було обрано на посаду одного з її членів. Попри неоплачувану роботу на громадських засадах, В. Шенфінкель увесь свій вільний час віддавала бібліотеці, сприяла її розвитку, поповненню фондів, науковому опрацьовуванню статистичних даних щодо вивчення читачів, їхніх інтересів, виконувала й інші роботи, тісно пов’язані з громадськими справами, культурним життям Херсона. Невдовзі вона стала керівником бібліотеки і до кінця свого життя очолювала її.

Досить швидко В. Шенфінкель перетворила бібліотеку на культурний центр міста, навколо якого гуртувалася прогресивна інтелігенція, революційна молодь. Її молодший брат М. Владимиров (Шейнфінкель; 1879–1925) став професійним революціонером, після 1917 р. обіймав високі партійні й урядові посади в Україні, Росії та СРСР, його першим з-посеред партійної еліти поховали у Кремлівській стіні. Саме через таку громадську активність В. Шенфінкель (попри її усвідомлену відстороненість від будь-яких партій і рухів) 9 червня 1907 р. було заарештовано, проте після кількатижневого перебування в губернській в’язниці звільнено за відсутністю доказів.

Продовжувала активну роботу серед читачів. У червні 1908 р. за розпорядженням херсонського губернатора Ф. Бантиша В. Шенфінкель вивели зі складу дирекції бібліотеки й усунули від роботи.

З вересня 1912 р. знову почала працювати в бібліотеці на посаді її завідувача, але в січні 1914-го її вдруге було усунуто від роботи, і лише революційні події 1917 р. дали змогу В. Шенфінкель повернутися до управління бібліотекою. Утім, незважаючи на усунення від справ бібліотеки, В. Шенфінкель не поривала зв’язків із нею і провадила далі свою наукову роботу.

imageВ icтopiю бібліотечної справи Херсонщини й України В. Шенфінкель увійшла передусім як організатор бібліотечного руху, бібліограф, укладач друкованих каталогів бібліотеки та низки бібліографічних покажчиків. У співавторстві з громадським діячем, заступником міського голови (1884–1893), міським головою Херсона (1901–1909), багаторічним членом дирекції бібліотеки, бібліографом-ентузіастом М. Беккером (1842–1909) вона впорядкувала «Систематический каталог Херсонской общественной библиотеки (1872–1896)» (Херсон, 1897). У ньому відображено весь книжковий фонд бібліотеки від часу її заснування до 1896 р. включно (майже 12,5 тис. пр.), а також окремі статті  актуальної проблематики з журналів, які передплачувала книгозбірня. Згодом вийшли з друку три окремі доповнення до основного каталогу (1901, 1905, 1911). Нині каталог, що був визнаний авторитетними бібліографознавцями (І. Корнєйчиком, М. Здобновим, М. Машковою) як один із найґрунтовніших друкованих каталогів такого типу в Російській імперії, є бібліографічною рідкістю і має історико-культурну цінність. Також В. Шенфінкель уклала каталоги книжкових фондів двох філій бібліотеки – воєнно-форштатської та забалківської, у створенні яких брала активну участь.

imageНа пошану видатного діяча Херсона М. Беккера В. Шенфінкель ініціювала створення у Херсонській громадській бібліотеці спеціалізованого відділу його імені, де було зосереджено літературу з питань міського самоврядування та діяльності земства й уклала двотомний «Систематический указатель отдела имени Михаила Евгеньевича Беккера» (1911). Покажчик дістав високі оцінки фахівців у масових і спеціальних виданнях, що висвітлювали проблеми муніципального управління.

imageУ 1891 р. за ініціативою дирекції у Херсонській громадській бібліотеці був утворений т. зв. місцевий відділ ім. князя Потьомкіна для формування спеціалізованого фонду видань краєзнавчого змісту. В. Шенфінкель уклала «Указатель книг и статей отдела имени Кн. Г. А. Потемкина по истории и современному состоянию Новороссийского края» (1913). Завдяки повноті охоплення матеріалу й точності бібліографічних описів цей покажчик є одним з най достовірніших джерел для виявлення літератури про Південь України.

Крім бібліографічної діяльності, багато уваги В. Шенфінкель приділяла і масовій роботі. У роки революції та національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. її основною турботою було збереження фондів бібліотеки, яка стала центром культурно-просвітницької роботи в місті.

Активну участь В. Шенфінкель брала в організації філій Херсонської громадської бібліотеки для обслуговування робітників, що мешкали на околицях міста.

Помітний внесок вона зробила у формування мережі бібліотек на селі: організовувала перші семінари для сільських бібліотекарів (1919) і бібліотечні курси (1920). У травні 1920 р., не полишаючи роботи в бібліотеці, обійняла посаду завідувача бібліотечної секції Херсонської політосвіти. На початку завідування В. Шенфінкель у Херсонському повіті було лише 25 бібліотек,  за її керівництва кількість книгозбірень зросла до 71, а також запрацювали 75 хат-читалень. За свідченнями херсонського книгознавця, мистецтвознавця і бібліофіла С. Сильванського (1893–1937), у 1920-ті рр. вона склала та опублікувала «Азбуку библиотечного дела» для сільських бібліотекарів, організувала т. зв. голосні читальні при профспілках і бібліотеках, бібліотечні семінари на курсах позашкільної освіти та лікнепу, читала лекції з пропаганди книги. За активну й плідну діяльність  В. Шенфінкель у 1922 р. було присвоєно звання «Герой Праці».

 На початку 1923-го  книгозбірню було реорганізовано Херсонську державну центральну міську бібліотеку. Того ж року В. Шенфінкель очолила створену на базі книгозбірні бібліотечну раду, яка займалася керуванням бібліотечною справою в навколишніх селах (з 1923 р.).

У 1924 р. В. Шенфінкель домоглася створення окремої міської бібліотеки для дітей (т. зв. дитячої Центрочитальні, нині – Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки), що стала однією з п’яти перших спеціалізованих книгозбірень для дітей в Україні. У 1925 р. працювала бібліотечним інспектором Херсонської округової політосвіти, надавала організаційну допомогу книгозбірням і хатам-читальням, дбала про фахову підготовку їхніх працівників.

Як один із провідних бібліотечних діячів України В. Шенфінкель брала участь у роботі Першого Всеукраїнського з’їзду бібліотечних робітників (1926) і виступила з доповіддю «Пересувна робота».

Бібліографічна діяльність В. Шенфінкель у 1920-ті рр. була максимально наближена до вирішення нагальних проблем того часу. Вона складала покажчики до журнальних статей із красного письменства, бібліографії і бібліотекознавства, а також створювала ілюстровані плакати-каталоги з різних питань зі списками рекомендованої літератури. Ці роботи (50 плакатів) наприкінці життя В. Шенфінкель було покладено в основу плакатного музею при бібліотеці, створення якого вона ініціювала (музей не зберігся).

Протягом 1890–1908 рр. В. Шенфінкель готувала статистичні відомості до 18 опублікованих щорічних звітів дирекції бібліотеки. Її останньою друкованою працею став «Звіт Херсонської центральної державної бібліотеки за 1926–1927 рік» (1928). Ці звіти стали цінним історичним джерелом, літописом діяльності бібліотеки на рубежі 19–20 ст.

Твори

Друковані каталоги

Систематический каталог Херсонской общественной библиотеки. 1872–1896 : в 2 ч. / [сост. В. Шенфинкель]. – Херсон, 1897–1898.

Ч.1. – Тип. А. С. Розенштейна, 1897. – XII, 348 с.

Ч.2. – Тип. М. И. Ковалева, 1898. – 304, XXXVI с.

Систематический каталог Херсонской общественной библиотеки : 1-е доп. 1897–1901 / [сост. В. Шенфинкель]. – Херсон: Паровая типо-литогр. О. Д. Ходушиной, 1901. – VIII, 282, XX с.

Систематический каталог Херсонской общественной библиотеки : 2-е доп. 1902–1905 / [сост. В. Шенфинкель]. – Херсон : Паровая типо-литогр. О. Д. Ходушиной, 1905. – VI, 404, LIV с.

Систематический каталог Херсонской общественной библиотеки : 3-е доп. 1905–1911 / сост. В. Шенфинкель. – Херсон: Паровая типо-литогр. наследников О. Д. Ходушиной, 1911. – Xерсон, 583 с.

[Систематический каталог Херсонской общественной библиотеки : 4-е доп.] Март 1911–1918. Отд. 6–7 / [сост. В. Шенфинкель]. – Херсон, б. г. – 150 с. – Рукопись.

Систематический каталог Херсонской общественной библиотеки : 4-е доп. 1 марта 1911-1919 г. Отд. 4-5. / [сост. В. Шенфинкель]. – Херсон, 1919. – 160 с. – Рукопись.

Каталог 1-го отделения Херсонской общественной библиотеки. 1899–1900 / [сост. В. Шенфинкель] – Херсон : Паровая типо-литогр. О. Д. Ходушиной, 1901. – 60 с.

Каталог 1-го отделения Херсонской общественной библиотеки. 1899 – 1913. I/VII / [сост. В. Шенфинкель]. – Херсон : Паровая типо-литогр. О. Д. Ходушиной, 1913. – 146, XIV с.

Каталог 2-го отделения Херсонской общественной библиотеки. 1901 – 1903. – Херсон : Паровая типо-литогр. О. Д. Ходушиной, 1904. – 49, [2], VI с.

Каталог 2-го отделения Херсонской общественной библиотеки. 1901–1913. I/VII / [сост. В. Шенфинкель]. – Херсон : Паровая типо-литогр. наследников О. Д. Ходушиной, 1913. – 112, [1], X с.

 

Бібліографічні покажчики

Систематический указатель отдела имени Михаила Евгеньевича Беккера. І отд. По вопросам городского самоуправления (книги и журнальные статьи) / Херсон. обществ. б-ка; сост. В. К. Шенфинкель; предисл. Л. Г. Осинского. – Херсон : Паровая типо-литогр. наследников О. Д. Ходушиной, 1911.

Ч. 1: Деятельность Херсонского Городского самоуправления. – VI, 57 с.

Ч. 2: Городское самоуправление в России и за границей. – 166 с.

Систематический указатель отдела имени Михаила Евгеньевича Беккера. II отд. Литература по земским вопросам (книги и журнальные статьи) / Херсон. обществ. б-ка ; [сост. В. Шенфинкель]. – Херсон, 1911. – 204 с. – Машинопись с рукописными дополнениями В. Ш.

Указатель книг и статей отдела имени Кн. Г. А. Потемкина по истории и современному состоянию Новороссийского края / сост. В. К. Ш.; Херсон. обществ. б-ка. – Херсон : Паровая типо-литогр. преемников О. Д. Ходушиной, 1913. – II, 115 , [2] с. : іл. – Містить портр. кн. Г. О. Потьомкіна, репрод. картини Ф. Я. Алексеєва «Вид Херсона в 1787 год».

Джерела

Коган Л. Р. В. К.Шенфинкель : некролог / Л. Р. Коган // Крас. библиотекарь. – 1928. – № 8. – С. 78.

Сильванский С. Библиотеки Старого Херсона / С. Сильванский. – Херсон, 1928.

Якушів Т. Пам’яті В. К. Шенфінкель : некролог / Т. Якушів // Наддніпрян. правда. – 1928. – 28 квіт.

Сільванський С. Віра Констянтинівна Шенфінкель / С. Сільванський // Журн. бібліотекознавства та бібліографії. – 1930. – № 4. – С. 65–71;

Сільванський С. Віра Костянтинівна Шенфінкель / С. Сільванський. – Київ : Всенар.б-ка України при Всеукр. Акад. наук, 1930. – 11 с. Окремий відбиток з «Журналу бібліотекознавств та бібліографії». – 1930. – № 4.

Писаренко Є. В. Герой труда – библиограф / Э. В. Писаренко // Сов. библиография. – 1981. – № 6. – С. 45–50;

Лавренев Б. А. Моя первая академия // Собр. соч. : в 8 т. – Москва, 1995. – Т. 7. – С. 332;

Віра Костянтинівна Шенфінкель (1867–1928) : біобібліогр. покаж. / уклад. О. Лянсберг; Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара. – Херсон, 1997. – 23 с.

Лянсберг О. В. Віра Шенфінкель : (сторінки життя, внесок в справу каталогізації) / О. В. Лянсберг // Бібл. вісн. – 1997. – № 5. – С. 27–29;

Лянсберг О. В. Віра Костянтинівна Шенфінкель: сторінки життя / О. В. Лянсберг // Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека : від минулого століття майбутньому : зб. ст. – Херсон, 1998. – С. 18–27;

Бородіна Г. Бібліотекар за покликанням : не тільки професія, а й справжня пристрасть / Г. Бородіна // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 4. – С. 47–48.

 

———————————————

«Віра Костянтинівна Шенфінкель»

Відеоекскурсія Миколи Гоманюка «Видатні жінки Херсона», зокрема про В. Шенфінкель

«Вічна книжниця з Херсона…». Сторінки життя Шенфінкель В. К. (17.04.1867–28.04.1928)

Шенфинкель в судьбе Сильванского

Лянсберг Ольга Василівна
Статтю створено : 21.12.2019
Останній раз редаговано : 17.02.2020