Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 14
За місяць : 1147
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Шейко Василь Миколайович
Рубрики : Персоналії
Шейко Василь Миколайович

image

Шейко Василь Миколайович (9 травня 1942 р., м. Охтирка Сумської обл.) – науковець у галузі культурології та соціальних комунікацій. Доктор історичних наук (2002), професор (1991), академік Міжнародної академії інформатизації при ООН (1995), член-кореспондент Національної академії мистецтв України; академік-секретар Української академії наук (2004), Міжнародної кадрової академії (1996), Російської гуманітарної академії (1995); заслужений діяч мистецтв України (1999); Президент Асоціації культурологів України (2011).

Навчався в Бєлгородському музичному училищі (1959–1963) за фахом диригент оркестру народних інструментів; Харківському державному інституті культури (1964–1968), де набув спеціальності «культурно-освітній працівник вищої кваліфікації»; аспірантурі Інституту історії АН СРСР (1968–1971).

Трудову діяльність розпочав у 1960 р. викладачем музичної школи, диригентом оркестру і солістом-баяністом. У ХДАК працює з 1968 р. Обіймав посади викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, декана, проректора. У 1989 р. обраний на посаду ректора. Під його головуванням навчальний заклад набув статусу Академії і IV рівня акредитації, став одним із провідних освітніх, наукових, творчих центрів мистецько-культурологічного та документно-інформаційного профілю в Україні. З ініціативи В. М. Шейка в академії розроблено і введено в освітній процес навчальні плани нового покоління, інноваційні навчальні дисципліни, видано десятки підручників, навчальних посібників, хрестоматій, конспектів, лекцій з документознавства, електронного документообігу, соціальних комунікацій, наукового оброблення документів, історії бібліотечної справи в Україні, бібліотечних інформаційно-пошукових систем, бібліотечного менеджменту і маркетингу, бібліотечного краєзнавства, реклами в книжковій галузі, інформаційних технологій та ін. У ВНЗ здійснюється фундаментальна науково-дослідна робота «Документально-комунікаційні структури суспільства: інноваційні стратегії розвитку». Тут створено перші в Україні кафедри культурології та документознавства, аспірантуру з 9-ти наукових спеціальностей, докторантуру з 4-х наукових спеціальностей, 2 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських (кандидатських) дисертацій у галузях культурології, мистецтвознавства та соціальних комунікацій; упроваджено 14 нових гуманітарних і мистецьких спеціальностей та 53 спеціалізації; виходять друком два збірники наукових праць «Вісник Харківської державної академії культури», «Культура України», затверджені МОН України як наукові фахові видання.

В. М. Шейко ініціював уведення в Україні двох нових наукових галузей: «культурологія» та «соціальні комунікації», організував та взяв безпосередню участь у розробленні номенклатури наукових спеціальностей, їх паспортів, формул і напрямів наукових досліджень, програм вступних і кандидатських іспитів, затверджені Кабінетом Міністрів України та МОН України. Він є головою комісії з культури науково-методичної ради з освіти Міністерства освіти і науки України; першим президентом Асоціації культурологів України тощо.

У науковому доробку Василя Миколайовича більше 600 праць з питань теорії та історії культури, інформаційної культури, серед яких: близько 50 монографій, підручників, навчальних посібників тощо. Він розробник фундаментальної НДР «Українська культура: історико-культурологічні виміри», яку здійснює разом з Інститутом культурології Національної академії мистецтв України, науковий керівник загальноакадемічної НДР «Вітчизняна та світова культура: історико-теоретичні аспекти».

Визнанням наукових заслуг В. М. Шейка є обрання його дійсним членом багатьох міжнародних академій наук, неодноразові запрошення для участі в міжнародних симпозіумах та читання лекцій у США, Великій Британії, Нідерландах, Німеччині, Данії, Болгарії, Угорщині, Словаччині, Польщі.

В Україні нагороджений кількома медалями, відзнаками, Почесною грамотою Верховної Ради України; є повним кавалером ордена «За заслуги».

Твори

Історико-культурологічні аспекти психоаналізу  : монографія / В. М. Шейко. – Харків : Основа, 2001. – 151 с. – Бібліогр. : 240 назв;

Історія української культури : монографія / В. М. Шейко. – Харків : ХДАК, 2001. – 400 с. – Бібліогр.: 258 назв;

Культура. Цивілізація. Глобалізація (кінець XIX – початок XX ст.) : у 2 т. : монографія. – Харків : Основа, 2001. – Т. 1. – 518 с. ; Т. 2. – 399 с.;

Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.) : монографія / В. М. Шейко, Ю. П. Богуцький. – Київ : Генеза, 2005. – 592 с.;

Історія світової культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, О. А. Гаврюшенко, О. В. Кравченко. – Київ : Кондор, 2006. – 407 с.;

Еволюція художніх і літературних об’єднань України: історико-культурологічний вимір : монографія / Ганна Романенко, Василь Шейко ; Ін-т культурології Акад. мистецтв України. – Київ, 2008. – 207 с. : ілюстр. – Бібліогр.: с. 165–191;

Культура та цивілізація в історико-культурній думці України в добу глобалізації : монографія / Василь Шейко, Марина Александрова ; Ін-т культурології Акад. мистецтв України. – Київ : Ін-т культурології Акад. мистецтв України., 2009. – 311 с.;

Культура України в глобалізаційно-цивілізаційному вимірі (історико-методологічні аспекти) : монографія / Василь Шейко ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології. – Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2011. – 623 с.;

Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 7-е вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 310 с.;

Історія української культури  : навч. посіб. / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. – 5-е вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 271 с.

Інші публікації див. на персональній веб-сторінці В. М. Шейко: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4HU-7YkAAAAJ&hl=ru.

Джерела

Василь Миколайович Шейко : біобібліогр. покажч. (до 60-річчя від дня народж.) / Харків. держ. акад. культури; уклад.: О. М. Онуфрієва, Т. С. Раскіна ; відп. ред. Л. П. Семененко. – Харків : ХДАК, 2002. – 96 с. – (Видатні педагоги Харківської державної академії культури);

Ректор третьего тысячелетия. – Київ : Болгов, 2002. – С. 113;

Шейко Василь Миколайович // Україна, регіони. Харкову – 350. 500 впливових особистостей / Східно-Український біографічний ін-т. – Харків, 2004. – С. 333;

Шейко Василь Миколайович // Хто є хто в Україні. – Київ : К.І.С., 2007. – С. 1079–1080;

Пионеры третьего тысячелетия // Губерния. – 2008. – Февраль. – С. 22–23;

Шейко Василь Миколайович : Харківська державна академія культури // Нова ділова Україна : всеукр. зб. – Київ, 2009. – С. 34–35;

Шейко Василь Миколайович // Лідери України : інформ.-біогр. каталог. – Харків, 2011. – С. 341;

Шейко Василь Миколайович // Почесні імена України: еліта держави. – Харків : Логос Україна, 2011. – С. 237;

Шейко Василь Миколайович : (до 70-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад. : С. В. Євсеєнко, О. М. Левченко, О. С. Хижна ; наук. ред. Н. М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2012. – 211 с. – (Видатні педагоги Харківської державної академії культури);            

Шейко Василь Миколайович // Науково-освітній потенціал України: наукові установи, підприємства та організації, навчальні заклади, відомі імена в освіті і науці. – Київ : Укр. рейтинг, 2013. – С. 96–97.

Кушнаренко Наталя Миколаївна
Статтю створено : 11.03.2016
Останній раз редаговано : 11.03.2016