Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 5
За місяць : 182
Кількість
статей : 972
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Шевченко Ірина Олександрівна
Рубрики : Персоналії
Шевченко Ірина Олександрівна

imageШевченко Ірина Олександрівна [20.12.1961 р., с. Никифорівка Артемівського (нині – Бахмутського) р-ну Донецької обл.] – науковець, фахівець у галузі неперервної освіти, кандидат педагогічних наук (1999), доцент (2002), професор, бібліотечний і громадський діяч.

Зростала в селянській родині. Бібліотечну професію обрала за прикладом матері, яка 50 років завідувала сільською бібліотекою. Після закінчення восьмого класу сільської школи навчалася на бібліотечному відділенні Донецького культурно-освітнього училища (1976–1979). Вищу бібліотечну освіту здобула в Київському державному інституті культури ім. О. Є. Корнійчука (нині – Київський національний університет культури і мистецтв) (1979–1983).

Працювала в Державній публічній науково-технічній бібліотеці СРСР (Москва) на посадах редактора, бібліографа (1983–1987); у Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв (нині – Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, НАКККіМ) на посадах методиста, старшого викладача, доцента, професора кафедри (1989–2006). У 1998 р. захистила дисертацію на тему «Функціонування та організація системи підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів України» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (наук. кер. – канд. пед. наук, проф. В. Скнарь).

У 2006–2007 рр. працювала заступником директора Департаменту мистецтва і регіональної політики – начальником відділу аналізу і прогнозування діяльності бібліотек Міністерства культури і туризму України.

Із липня 2007 р. – директор Інституту післядипломної освіти (нині – Центр неперервної культурно-мистецької освіти) НАКККІМ та за сумісництвом – професор кафедри теорії, історії і практики культури (2007–2013); професор кафедри бібліотекознавства та інформаційних комунікацій (2013–2015). З вересня 2015 р., у зв’язку з реорганізацією структури НАКККІМ, обіймала посаду директора Інституту публічного управління та кадрової політики; професор кафедри інформаційних комунікацій та бібліотекознавства. Нині – директор Центру неперервної культурно-мистецької освіти НАКККіМ.

Автор понад 120 науково-методичних видань і публікацій у професійній пресі з проблематики модернізації освіти, культури, бібліотечно-інформаційної діяльності, міжнародного співробітництва, безперервної бібліотечно-інформаційної освіти, дистанційного навчання; укладач навчально-методичних комплексів та дистанційних курсів «Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернет в бібліотеці» (2010) та «Бібліотеки у системі забезпечення євроінтеграційних процесів України» (2016).

Провадить активну громадську діяльність, відстоює інтереси бібліотечної спільноти та підвищення фахового рівня бібліотекарів. Від 2007 р. – член Президії Всеукраїнської громадської організації «Українська бібліотечна асоціація» (УБА). Президент УБА протягом 2009–2018 рр.; з листопада 2018 р. – віце-президент УБА. Співавтор трьох стратегій розвитку Асоціації – до 2012 р., на 2012–2014 рр. та на 2015–2018 рр. (http://ula.org.ua/ua/252-dokumenti/dokumenti-uba).

Співавтор Концепції якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України (до 2025 року), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 219-р.

Опікується проблемами безперервної освіти бібліотекарів. Була серед організаторів Головного тренінгового центру УБА в Києві і Центру безперервної інформаційно-бібліотечної освіти УБА та НАКККіМ.

Є членом редколегії журналу  «Бібліотечна планета» (з 2007 р.), головою редакційної колегії бюлетеня «БібліоТек@» (з 2010 р.), членом Громадської ради при Держкомтелерадіо (з 2010 р.), Наглядової ради Національної історичної бібліотеки України (з 2011 р.), Комітету зі щорічної премії Президента України «Українська книжка року» (з 2014 р.) та робочої групи Міністерства культури України з розроблення нової редакції Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (з 2018 р.).

Викладає низку курсів для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» – «Бібліотечне краєзнавство», «Електронне урядування», «Бібліотечний менеджмент і маркетинг», «Реклама і PR бібліотеки».

Для працівників бібліотек, які підвищують кваліфікацію, викладає навчальні курси та модулі: «Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці»; «Публічна бібліотека як інститут демократичного суспільства»; «Зміна соціокультурних орієнтирів діяльності публічної бібліотеки»; «Інноваційні процеси в організації обслуговування користувачів бібліотеки»; «Організація доступу до інформації органів державної влади України в бібліотеках»; «Інноваційне планування діяльності публічної бібліотеки в межах проекту»; «Адвокація як система захисту інтересів бібліотек, бібліотечних фахівців і користувачів»; «Маркетинг як частина управлінської функції»; «Бібліотеки у системі забезпечення євроінтеграційних процесів України»; «Стратегії розвитку бібліотек: регіональний аспект» та ін.

У 2009 р. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури України».

 

Твори

 

Hові перспективи у післядипломній освіті бібліотечних кадрів / І. Шевченко // Вісник Книжкової палати. – 1998. – № 10. – С. 19–21;

Готовність персоналу публічних бібліотек до впровадження Інтернет-послуг / І. О. Шевченко // Інтернет-центри в публічних бібліотеках. – Київ, 2003. – С. 17–20;

Публічні бібліотеки як місце доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету : матеріали дослідження / Укр. бібл. асоц. ; . В. С. Пашкова, І. О. Шевченко, Я. О. Хіміч. – Київ : [б. в.], 2008. – 127 с.

Використання сучасних інформаційних технологій у публічних бібліотеках України (за матеріалами дослідження) / В. С. Пашкова, І. О. Шевченко, Я. О. Хіміч // Бібліотечний форум України. – 2009. – № 1. – С. 2–25;

Бібліотека відкриває шлях до суспільства знань : інтерв’ю // Урядовий кур’єр. – 2010. – 30 верес.;

Інформація органів державної влади України: як шукати і використовувати наявні інформаційні ресурси : програми навчання користувачів публічних бібліотек / НАКККіМ; укладач І. О. Шевченко. – Київ, 2010. –24 с.;

Організація доступу до інформації органів державної влади України в бібліотеках : програма підвищення кваліфікації працівників бібліотек / НАКККіМ; уклад. : В. В. Загуменна, І. О. Шевченко. – Київ, 2010. – 24 с.;

Рижкова С. А. Творення, трансляція, інтерпретація і споживання культури : монографія / С. А. Рижкова, І. В. Кузнєцова, І. О. Шевченко ; М-во культури і туризму України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Ін-т післядипл. освіти. – Київ, 2010. – 476 с. : іл.;

Тематика модулів для підвищення кваліфікації працівників бібліотечних категорій / упоряд. О. С. Бородавка, І. О. Шевченко. – Київ : НАКККіМ, 2011. – 22 с.;

Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці : посібник для бібліотекарів за програмою підвищення кваліфікації / УБА, НАКККіМ. – Київ: Самміт-книга, 2012. – 76 с. + електрон. диск;

Роль Української бібліотечної асоціації в розвитку молодіжних ініціатив // Библиотека нового века в единстве традиций и новацій : сб. материалов V Форума молодых библиотекарей Луганщины «Книга. Молодежь. Интеллект». – Вып. 5. – Луганск, 2013. – С. 25–27;

Украинская библиотечная ассоциация и формирование профессионального библиотечного пространства / И. А. Шевченко // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2013. – № 2. – C. 35–38;

Бібліотечний менеджмент і маркетинг : робоча програма навч. дисципліни / розроб. І. О. Шевченко ; НАКККіМ. – Київ, 2014. –50 с.;

Бібліотечне краєзнавство : робоча програма навч. дисципліни / розроб. І. О. Шевченко ; НАКККіМ. – Київ, 2014. – 46 с.;

Відкрита бібліотека у контексті сталого розвитку суспільства // Бібліотека – територія єдності : збірник матеріалів наукової конференції Української бібліотечної асоціації / УБА ; редкол. : В. С. Пашкова, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська, О. В. Васильєв. – Електрон. вид. – Київ, 2014.

Діяльність Інституту публічного управління та кадрової політики Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв у контексті підготовки та підвищення кваліфікації бібліотекарів // Розбудова громадянського суспільства : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. Української бібліотечної асоціації / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. – Київ., 2015;

Бібліотеки у системі забезпечення євроінтеграційних процесів України навч.-метод. посібник для підвищення кваліфікації працівників бібліотек / уклад. : Пашкова В. С., Шевченко І. О.; НАКККіМ. – Електрон. вид. –  Київ, 2016. – 60 с.;

Європейський контент освітніх програм : від розробки до впровадження та ефективність для бібліотечної практики // VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири» : зб. матеріалів / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. – Київ, 2107;

Трансформація і стабільність як умова розвитку : спроба прогнозування 2018 року для УБА // БібліоТека. – 2017. – № 4. – С. 1;

Шляхи реалізації Програми адвокаційної діяльності «ДІЄВА БІБЛІОТЕКА – УСПІШНА ГРОМАДА!» // VІІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум «Бібліотека@: від ідеальної до ефективної» : зб. матеріалів. – Електрон. вид. – Київ, 2017.

Джерела

 

Вчений, викладач, лідер бібліотечного співтовариства / В. Пашкова, Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2012. – № 1. – С. 31–32;

Шевченко Ірина Олександрівна : біобібліографічний покажчик / уклад. : О. В. Воскобойнікова-Гузєва, І. П. Антоненко. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 76 с.

 

 

———————————————

Шевченко Ірина Олександрівна 

Сайт НАКККіМ

Сайт УБА

Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна
Статтю створено : 26.03.2019
Останній раз редаговано : 27.03.2019