Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 42
За місяць : 709
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Швецова (Швецова-Водка) Галина Миколаївна
Рубрики : Персоналії
Швецова (Швецова-Водка) Галина Миколаївна

image

Швецова (Швецова-Водка) Галина Миколаївна [01.12.1943, с. Анаш Новоселівського р-ну Красноярського краю РСФСР – 30.04.2023, Рівне] – вчена у галузях бібліографознавства, книгознавства, документознавства, ноокомунікології, кандидат педагогічних наук (1972), доктор історичних наук (2002), професор (2005).

Батько, Микола Водка, був військовослужбовцем, мати, Ніна Водка, працювала медсестрою. Згодом жила с мамою в с. Кизил-Мажалик Барун-Хемчицького району Тувинської автономної області, де закінчила середню школу (1960). У 1960–1961 рр. перебувала на лікуванні у зв’язку з важкою хворобою. У серпні 1961 р. розпочала трудову діяльність у рідній школі, де працювала спочатку лаборантом, а згодом бібліотекарем.

 У 1962–1966 рр. навчалася на бібліотечному факультеті Східно-Сибірського державного інституту культури (м. Улан-Уде), де здобула спеціальність бібліотекаря-бібліографа за спеціалізацією «Бібліотекознавство і бібліографія масових і наукових бібліотек». У 1971 р. закінчила аспірантуру Ленінградського державного інституту культури ім. Н. К. Крупської за спеціальністю «Бібліотекознавство і бібліографія». Там само у жовтні 1972 р. захистила кандидатську дисертація на тему «Критико-бібліографічний журнал "Книга и революция"» (1920–1923 гг.) та його роль в становленні радянської бібліографії» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (науковий керівник – к. пед. н., доц. Н. Чагіна).

У 1966–1967 рр. та 1971–1979 рр. працювала викладачем, ст. викладачем, доцентом по кафедрі бібліографії Східно-Сибірського державного інституту культури.

У 1975 р. побралася з В. Швецовим і взяла прізвище чоловіка. Надалі у науковому житті свої публікації підписувала як Г. Швецова-Водка. У 1979 р. сім’я переїхала до м. Рівного.

Від часу заснування (1979) працювала в Рівненському державному інституті культури (після реорганізації – Рівненський державний гуманітарний університет, РДГУ): на посаді доцента кафедри бібліографознавства (1979–1987), завідувачем кафедри бібліографознавства (1987–1993); з 1995 по 2023 рік – професор кафедри бібліографознавства (після реорганізацій – кафедри бібліотекознавства і бібліографії, кафедри документальних комунікацій та бібліотечної справи).

Фахову дослідницьку діяльність розпочала з вивчення питань історії та типології книгознавчих періодичних видань. В подальшому наукові інтереси Г. Швецової-Водки послідовно втілювались у результативних дослідженнях типології книги та документа, класифікації бібліографічних посібників, теорії, історії, організації та методики бібліографії, комп'ютерної бібліографії, бібліографічної освіти, типології документа як об’єкта бібліографії, загальної теорії документа і документознавства тощо.

Г. Швецова-Водка вирізнялася зосередженістю на вістрі наукових пошуків і дискусій щодо актуальних проблем бібліологічних наукових дисциплін: бібліотеко-, бібліографо-, книго-, документознавства, соціальної інформатики й активною прилученністю до розвитку наукової думки означених галузей та на їх перетині. Дослідниця ініціювала формування багатьох принципово нових наукових ідей в бібліології, документології, бібліосфері, інфосфері та розробила авторську концепцію ноокомунікології. Укладена Г. Швецовою-Водкою авторська багатоаспектна видова фасетна класифікація документа активно використовується як підгрунття багатьох наукових розвідок.

Природний талант, аналітичний розум, цілеспрямованість, надзвичайна працездатність стали запорукою входження імені Г.  Швецової-Водки до історії документології, бібліографознавства, бібліології, ноокомунікології, утвердження її як однієї з провідних вчених у цих сферах не лише в Україні, а й на пострадянському просторі.

У квітні 2002 р. вона захистила  докторську дисертацію з теми «Документ і книга в системі соціальних комунікацій» за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство у спеціалізованій вченій раді в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

Науковий доробок вченої охоплює понад 370 наукових, навчальних та навчально-методичних праць, у т. ч. 4 монографії («Документ і книга в системі соціальних комунікацій» (Рівне, 2001), «Документ в свете ноокоммуникологии» (Москва, 2010) та ін.), 2 авторські збірники статей, 14 навчальних посібників. За її підручниками «Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика» (2000), «Вступ до бібліографознавства» (2004), навчаються студенти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», а навчальний посібник «Документознавство» (2007) був перевиданий російською мовою під назвою «Общая теория документа и книги» (Киев–Москва, 2009). Активно використовуються укладені нею довідкові видання «Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики» (1998, у співавторстві з колегами по кафедрі бібліографознавства РДГУ) та «Документознавство: словник-довідник термінів і понять» (2011, 2012).

image
Швецова-Водка Г. М. Типологія книги. Київ, 1999.
image
Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. Київ, 2004.
image
Швецова-Водка Г. М. Документознавство : словник-довідник термінів і понять. Київ, 2012.
image
Швецова-Водка Г. М. Ноокомунікологія : навч.-метод. посіб. для студентів магістратури спеціальності 029 «Інформ., бібл. та арх. справа» Київ, 2019.

Створивши власну наукову школу «Актуальні питання бібліографознавства, бібліотекознавства, документології», Г. Швецова-Водка успішно керувала групою аспірантів. Під її науковим керівництвом захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук М. Шатрова, Ю. Остапчук, О. Промська, Л. Трачук, О. Постельжук, З. Романуха.

Висока наукова, редакторська культура Г. Швецової-Водки зумовили її ефективну роботу у складі редколегій фахових журналів та наукових збірників – «Бібліотечна планета», «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», «Вісник Книжкової палати», «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету», «Економіка та менеджмент: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету», «Волинські історичні записки» Житомирського державного університету імені Івана Франка, «Термінологія документознавства та суміжних галузей знань», «Слов’янський вісник» та ін. У 2010-і роки була членом спеціалізованої вченої ради в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства.

image
З викладачами кафедри бібліотекознавства і бібліографії РДГУ і студентами, 2011 р.
Суспільним визнанням заслуг дослідниці стали нагородження Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за вагомий особистий внесок у становлення і розвиток національної освіти (2002), Почесною відзнакою Української бібліотечної асоціації за внесок у розвиток бібліографії та бібліографознавства (2003), нагрудним знаком «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України (2014), а також занесення прізвища Г. Швецової-Водки до Книги пошани Української бібліотечної асоціації за номінаціями «За внесок у розвиток бібліотечної освіти» й «За внесок у розвиток бібліографії та бібліографознавства». Двічі визнавалась переможцем конкурсів «Науковець РДГУ» у 2009 і 2012 рр.

Віхи життя та місце наукового доробку Г. Швецової-Водки в скарбниці вітчизняної науки висвітлені в біобібліографічних покажчиках та довідниках «Галина Миколаївна Швецова-Водка» (2004), «Українські бібліографи. Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія» (2010), «Швецова-Водка Галина Миколаївна» (2012) та ін.

Наукова та освітня спадщина дослідниці розміщена в інформаційному блоці «Науковці України» комплексного проєкту «Наука України: доступ до знань» (із можливістю автоматичного формування списку документів на основі електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). Електронні версії праць Г. Швецової-Водки доступні на сайті Інституційного репозитарію Рівненського державного гуманітарного університету та в електронному каталозі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки у базі даних «Бібліотека творів авторів Рівненщини».

 

Твори

Загальне бібліографознавство: (Основи теорії бібліографії) : навч. посіб. для студ. ін-тів культури / Г. М. Шевцова-Водка ; Рівнен. держ. ін-т культури. – Рівне : РДІК, 1995. – IV, 183 с. : іл.

Типологія документа : навч. посіб. для студ. ін-тів культури / Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Кн. палата України, 1998. – 79 с.

Типологія книги : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. культури і мистецтв / Г. М. Швецова-Водка; Рівнен. держ. ін-т культури. – Київ : Кн. палата України, 1999. – 68 с.

Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2000. – 205 с.

Документ і книга в системі соціальних комунікацій : [монографія] / Галина Миколаївна Швецова-Водка; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2001. – 437 с. : іл.

Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Г. М. Швецова-Водка; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Київ : Кондор, 2004. – 217 с.

Документознавство : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2007. – 398 с. – (Вища освіта XXI століття).

Теорія, історія, організація та методика бібліографії : вибр. пр. / Г. М. Швецова-Водка; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : ПП Дятлик М. С., 2011. – 495 с.

Документознавство : словник-довідник термінів і  понять : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – 2-е вид. – Київ : Знання, 2012. – 320 с.

Загальна теорія документа і книги : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2014. – 405 с. – (Вища освіта XXI століття).

Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України  : навч. посіб. для студентів спец. 029 «Інформ., бібл. та архів. справа» / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 219 с.

Науково-допоміжна бібліографія в діяльності універсальних бібліотек усеукраїнського рівня національної системи НТІ України / Г. М. Швецова-Водка // Вісник Харків. держ. акад. культури. Сер.: Соціал. комунікації. – 2017. – Вип. 50. – С. 112–123.

Рекомендаційна бібліографія в Україні на початку XXI ст. / Г. Швецова-Водка // Бібл. вісник. – 2017. – № 1. – С. 11–16.

Українська метабібліографія / Г. М. Швецова-Водка // Вісник Одес. нац. ун-ту. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2017. – Т. 22, вип. 1(17). – С. 175–188.

Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посіб. для студентів спец. 029 «Інформ., бібл. та архів. справа» / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Кондор, 2018. – 202 с. 

Ноосфера как объект библиотечно-библиографических исследований / Г. Н. Швецова-Водка // Вісник Одес. нац. ун-ту. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2018. – Т. 23, вип. 1 (19). – С. 187–197.

Бібліотекознавство в системі наук ноокомунікологічного циклу: термінологічний аспект / Г. Швецова-Водка // Бібл. вісник. – 2019. – № 5. – С. 3–12.

Інфосфера як складник ноосфери / Г. Швецова-Водка // Вісник Кн. палати. – 2019. – № 6. – C. 10–13.

Ноокомунікологія : навч.-метод. посіб. для студентів магістратури спеціальності 029 «Інформ., бібл. та арх. Справа» / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Київ : Кондор, 2019. – 108 с.

Соціальна інформаційна комунікація як об’єкт ноокомунікології / Г. М. Швецова-Водка // Бібл. Меркурій [Вісник Одес. нац. ун-ту. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство]. – 2019. – Вип. 2 (22). – С. 244–258.

Метабібліографічний посібник «Покажчики змісту українських часописів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» як наукове бібліографічне видання. / Г. Швецова-Водка // Вісник Кн. палати. – 2020. – № 11 – C. 22–23.

Загальна класифікація документа: зміни та доповнення / Г. Швецова-Водка // Бібл. Меркурій [Вісник Одес. нац. ун-ту. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство]. – 2021. – № 2 (26). – С. 143–164.

Документознавство : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; Г. М. Швецова-Водка, М. С. Костенко. – Київ : Кондор, 2021. – 140 с.

Передумови виникнення і становлення документології / Г. Швецова-Водка // Бібл. Меркурій [Вісник Одес. нац. ун-ту. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2023. – № 1 (29). – С. 7–23.

Плагіат сьогодні / Г. Швецова-Водка // Вісник Кн. палати. – 2023. – № 4. – C. 18–20.

Інші публікації див. на персональній веб-сторінці Г. М. Швецової-Водки:

 http://scholar.google.com.ua/citations?user=-c_VOfUAAAAJ&hl=ru.

Джерела

Швецова-Водка Галина Миколаївна // Від пошуку – до визнання : наук. та навч.-метод. пр. викл. Рівнен. держ. ін-ту культури : біобібліогр. покажч., присвяч. 20-річчю Рівнен. держ. ін-ту культури / Рівнен. держ. ін-т культури ; [ред.: В. Д. Ясьмо (голов. ред.), І. В. Мілясевич, Г. М. Швецова-Водка]. – Рівне : РДІК, 1999. – С. 32–43.

Галина Миколаївна Швецова-Водка : біобібліогр. покажч. / ; [укладач-бібліограф та авт. нарису В. І. Лутовинова ; наук. ред. В. О. Кононенко]; Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2004. – 58 c.

Лутовинова В. Покликання – бібліографія / В. Лутовинова // Вісник Кн. палати. – 2004. – № 4. – С. 44–48.

Швецова-Водка Галина Николаевна // Биобиблиографический указатель авторов юбилейного выпуска научного журнала Культура народов Причерноморья». – Симферополь, 2007. – № 100. – Т. 3. – С. 94–104.

Бездрабко В. В. Концепція документознавства Г. М. Швецової-Водки : генеза і зміст / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 1. – С. 52–71.

Бездрабко В. В. Документознавчі погляди Г. М. Швецової-Водки // Бездрабко В. В. Історіографічні ескізи з документознавства або персональний текст про персональні тексти / В. В. Бездрабко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Четверта хвиля, 2010. – С. 168–195.

Швецова (Швецова-Водка) Галина Миколаївна // Українські бібліографи : Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія / Нац. парлам. б-ка України ; [авт.-уклад.: Р. С. Жданова, Н. І. Абдуллаєва, В. О. Кононенко]. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 201–204;

Швецова-Водка Галина Миколаївна // Покликання – бібліотекар : до 40-річчя вищої бібліотечної освіти у Рівному / І. В. Мілясевич, В. М. Жук, Г. М. Швецова-Водка, В. Д. Ясьмо ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ф-т докум. комунікацій та менедж., Каф. бібліотекознавства і бібліогр. – Рівне : [РДГУ], 2011. – С. 187–224.

Швецова-Водка Галина Миколаївна : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова. – Рівне : РДГУ, 2012. – 179 с. – (Академіки, доктори наук, професори РДГУ).

Корифею українського бібліографознавства – 70! : (до ювілею Галини Миколаївни Швецової-Водки) // Вісн. Кн. палати.– 2013.– № 12.– С. 35–37.

Давидова І. Галина Миколаївна Швецова-Водка: життя як служіння науці / І. Давидова, І. Павленко // Вісн. Кн. палати. – 2023.– № 5. – С. 49–52.

 

_____________________

 

Галина Миколаївна Швецова-Водка: до 80-річчя від дня народження : віртуальна виставка // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Життя як служіння науці. До 80-річчя від дня народження Галини Миколаївни Швецової-Водки (1943–2023) // Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека

Корифей українського бібліографознавства: до 80-річчя від дня народження Галини Миколаївни Швецової-Водки : віртуальна виставка // Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека

Трачук Людмила Федорівна
Костенко Марина Степанівна
Статтю створено : 19.11.2015
Останній раз редаговано : 08.12.2023