Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 38
За місяць : 776
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Швалб Михайло Григорович
Рубрики : Персоналії
Швалб Михайло Григорович

imageШвалб Михайло Григорович [29.12.1926, с. Баранівка Житомирської округи (нині – місто Житомирської обл.) – 02.06.1995, Харків] – бібліограф, бібліотекознавець.

Народився в родині робітника порцелянового заводу. У п’ятирічному віці унаслідок нещасного випадку зазнав важкого каліцтва і втратив обидві ноги. З 1937 по 1941 р. навчався у спеціалізованій школі-інтернаті для дітей з обмеженою рухомістю, яку закінчив з відзнакою. У 1941–1944 рр. перебував з батьками і сестрами в евакуації у м. Чимкенті Казахської РСР, де в 1944 р. з відзнакою закінчив середню школу. Того ж року вступив на біологічний факультет Харківського державного університету (ХДУ, нині – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна). За відмінне навчання одержував Сталінську стипендію. Вищу освіту здобув 1949-го р., отримавши диплом з відзнакою.

Маючи потяг до науки, М. Швалб готувався вступити до аспірантури. На заваді стали репресивна кампанія, що провадилась у перші повоєнні роки в біологічній науці, а також сумновідома боротьба з «космополітизмом». Відтак здібний учень опального проф. Е. Уманського і, потенційно, вчений-біолог, влаштувався до Центральної наукової бібліотеки (ЦНБ) ХДУ (нині – Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна).

Трудовий шлях у ЦНБ розпочав у 1949 р. як бібліограф зі спеціалізацією «біологічні науки». У 1956 р. призначений на посаду головного бібліографа з виконанням обов’язків завідувача науково-бібліографічного відділу ЦНБ.

У 1979 р. посів посаду завідувача редакційного відділу, у 1985 р. – заступника директора ЦНБ з наукової роботи.

Понад 40 років працюючи у ЦНБ, М. Швалб активно долучався до всіх загальнобібліотечних справ: був головою технічної комісії з організації переїзду бібліотеки у нове приміщення (початок 1960-х рр.); брав участь у переведенні на бібліотечно-бібліографічну класифікацію (ББК) розділу систематичного каталогу з біології; ініціював створення Музею праць учених Харківського університету (1965); розробив новий навчальний курс з основ бібліографії та інформатики для першокурсників усіх факультетів та спеціальні заняття для дипломників і аспірантів ХДУ (кінець 1950-х рр.).

Найбільш плідним напрямом діяльності М. Швалба було бібліографування. У співпраці з колегами він розробляв принципи бібліографічної діяльності вищого навчального закладу, які успішно втілювалися у практичній діяльності як ЦНБ ХДУ так і бібліотек інших вишів. Серед понад 180 праць, підготовлених ним самостійно чи у співавторстві, відчутно переважають саме бібліографічні покажчики (понад 150), завдяки яким М. Швалб став в СРСР одним з найбільш знаних і авторитетних фахівців у сфері галузевої бібліографії.

У творчому доробку М. Швалба: покажчики, які розкривають фонди ЦНБ; біобібліографічні посібники, присвячені вченим ХДУ; бібліографічні видання, що висвітлюють доробок науковців окремих колективів (факультетів, кафедр, товариств, установ у складі ХДУ), відображають історію навчального закладу та його підрозділів; про зміст періодичних видань університету; проблемно-тематичні покажчики публікацій з актуальних напрямів науки; посібники на допомогу навчальному процесу та виховній роботі у виші; покажчики, що спрямовані на полегшення орієнтування у численних бібліографічних ресурсах.

Більшість бібліографічних видань, укладених М. Швалбом, – це посібники з природознавчої (частіше – біологічної) тематики, покажчики літератури з актуальних напрямів науки, з історії ХДУ та його підрозділів, біобібліографії вчених. Останні становлять чверть його загального творчого доробку. Його перу належать біобібліографічні покажчики, присвячені професорам ХДУ, зокрема всесвітньовідомим природоохоронцям, репресованим у 1930-ті рр. – В. Станчинському (1992) та С. Медведєву (1991), історику й бібліотекознавцю Д. Багалію (1992). За його ініціативою в ЦНБ започатковано видання фундаментального біобібліографічного видання «Биобиблиографический словарь ученых Харьковского университета». Перший том цього видання під назвою «Ректоры (1805–1919, 1933–1995)» (1995) отримав почесну відзнаку Української бібліотечної асоціації «Бібліографічний посібник року».

Свої наукові розробки і досвід роботи М. Швалб популяризував у багатьох публікаціях з проблем біології, бібліотекознавства та бібліографознавства. Спільно з колегою, канд. біол. наук В. Граммою він досліджував методику бібліографування галузевої літератури, зокрема біологічної та сільськогосподарської. У 1965 р. виступив на Ломоносовських читаннях в Науковій бібліотеці Московського державного університету з доповіддю «Отраслевая библиография в области биологических наук и ее координация в университетских библиотеках», де висвітлив проблеми координації галузевої бібліографії у закладах вищої освіти й запропонував шляхи їх вирішення.

М. Швалб є автором першого нарису про видатного бібліотекознавця, директора бібліотеки ХДУ К. Рубинського (у співавторстві з бібліографом та бібліотекознавцем В. Мазманьянц), опублікував статті «Удосконалення діяльності бібліотек вузів в умовах перебудови вищої освіти в країні» (у співавторстві з директором ЦНБ Е. Баллою), «Основные направления деятельности Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина по созданию библиографических пособий» (у співавторстві з бібліографами В. Граммою та С. Глибицькою) та ін.

Великий внесок М. Швалба у бібліотечну справу, зокрема в теорію і практику галузевого бібліографування, був гідно поцінований: він став першим лауреатом премії імені бібліотекознавця К. Рубинського (заснована у лютому 1995 р. Вченою радою Харківського державного університету).

 

Твори

Систематический указатель к «Запискам Харьковского университета» за 1874–1919 гг. / сост. Э. С. Беркович, К. А. Валицкая, М. Г. Швалб. – Харьков : Изд-во ун-та, 1953. – 59 с.

К вопросу о строении радужной оболочки и регенерации линзы у озерной лягушки // Учен. Зап. Харьков. ун-та. – 1954. – Т. 51: Тр. НИИ биологии. – Т. 19. – С. 103–117.

Систематический указатель к трудам Общества испытателей природы при Харьковском университете за 1869–1930 гг. / сост. М. Г. Швалб. – Харьков : Изд-во ун-та, 1955. – 44 с.

Систематический указатель к «Ученым запискам Харьковского гос. университета им. А. М. Горького», трудам факультетов и научно-исследовательских учреждений за 1934–1953 гг. / сост. Э. С. Беркович, В. А. Станишевский, М. Г. Швалб. – Харьков : Изд-во ун-та, 1955. – 63 с.

Указатель к трудам Общества научной медицины и гигиены при Харьковском университете за 1883–1915 гг. / сост. М. Г. Швалб. – Харьков : Изд-во ун-та, 1955. – 25 с.

Библиография отечественной медицинской библиографии : (сводный каталог указателей, имеющихся в библиотеках г. Харькова за 1866–1959 гг.) / сост. М. В. Алексеев, Л. И. Суетина, М. Г. Швалб. – Киев : Госмедиздат УССР, 1962. – 114 с.

Николай Павлович Барабашов : библиография / сост. В. И. Езерский, В. А. Станишевский, М. Г. Швалб. – Харьков : Изд. Харьк. ун-та, 1965. – 36 с.

Отраслевая библиография в области биологических наук и ее координация в университетских библиотеках : [реф. докл., прочит. на Ломоносов. чтениях в НБ МГУ] // Библиотеки СССР : Опыт работы. – 1965. – Вып. 30. – С. 44.

Развитие на Украине исследований по истории биологии / Л. Л. Гельфенбейн, М. Г. Швалб // Биологическая наука в университетах и педагогических институтах Украины за 50 лет : материалы межвуз. респ. конф. – Харьков, 1968. – С. 196–197.

Библиография трудов членов Харьковского отдела Географического общества Украины (1964–1970) : [сист. указ.] / сост. А. Д. Бабич, Г. П. Дубинский … М. Г. Швалб [та ін.]. – Харьков : ХГУ, 1970. – 90 с.

Малый университетский энциклопедический словарь // Спутник вступающего в Харьковский университет. – Харьков, 1971. – С. 139–166. – Автор не зазначений.

Костянтин Іванович Рубинський : [нарис життя і діяльності, біобібліографія] / В. К. Мазманьянц, М. Г. Швалб // Бібліотекознавство та бібліографія. – 1974. – Вип. 15. – С. 128–134.

То же, на рус. яз. // История Центральной научной библиотеки Харьковского университета (1805–1917 гг.) / В. К. Мазманьянц, Б. П. Зайцев, С. М. Куделко. – Харьков, 1992. – С. 59–64.

Полосковые линии и устройства сверхвысоких частот : библиогр. указ. лит. (1953–1973) / сост. Г. И. Белявская, Ж. П. Корнева … М. Г. Швалб [и др.]. – Харьков : ХГУ, 1977. – 375 с.

Охрана и рациональное использование природы : в 3 ч. : указ. лит. (1960–1975 гг.). / сост. А. Л. Драголи, И. А. Кривицкий, М. Г. Швалб, Н. И. Коваленко. – Харьков : ХГУ, 1979–1983.

Харьковская астрономическая обсерватория : библиогр. указ. (1917–1967 гг.) / сост. М. Г. Швалб, Т. В. Карпова, В. А. Станишевский. – Харьков : ХГУ, 1981. – 70 с.

Иван Николаевич Буланкин : библиогр. указ. / сост. М. Г. Швалб ; ред. и вступ. ст. Е. В. Париной. – Харьков : ХГУ, 1982. – 31 с.

Методические рекомендации по библиографическому оформлению дипломной и научной работы / сост. М. Г. Швалб, В. Д. Прокопова. – Харьков : ХГУ, 1982. – 28 с. ; 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : ХГУ, 1987. – 29 с.

Владимир Николаевич Никитин / сост. М. Г. Швалб. – Киев : Наук. думка, 1982. – 77 с. – (Библиография ученых УССР).

Библиографический указатель основных научных публикаций кафедры генетики и цитологии Харьковского государственного университета им. А. М. Горького за 50 лет, 1933–1983 / сост. М. Г. Швалб, В. Ф. Чешко. – Харьков, 1983. – 34 с.

Библиография [трудов А. М. Никольского и литературы о нем] // Александр Михайлович Никольский (1858–1942) / Б. Н. Мазурмович. – Москва, 1983. – С. 55–75.

Гетерозис: генетика, биохимия, биофизика, физиология : библиогр. указ. отеч. лит. за 1900–1917 гг. / сост. М. Г. Швалб, В. Г. Шахбазов, В. Ф. Чешко. – Харьков : ХГУ, 1983. – 100 с.

Комплексные высокомолекулярные соединения : рек. список основной отеч. лит. для студентов хим. ф-та / сост. Л. В. Мирошник, М. Г. Швалб. – Харьков : ХГУ, 1984. – 31 с.

Систематический указатель к «Вестнику Харьковского университета» № 1–100 (1964–1973) : в 3 вып. / сост. М. Г. Швалб, А. М. Ерофеева. – Харьков : ХГУ, 1984–1987.

Горькознавство на Україні (1919–1980 рр.) : бібліогр. покажч. / [уклад. В. Д. Прокопова, І. О. Блохіна … М. Г. Швалб та ін.]. – Харків : ХГУ, 1986. – 72 с.

Валерий Гаевич Шахбазов – профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / сост. М. Г. Швалб, В. Ф. Чешко. – Харьков : ХГУ, 1987. – 30 с.

То же // Экологическая и биофизическая генетика : избр. тр. / В. Г. Шахбазов. – Харьков, 2001. – С. 392–431. 

История славяноведения в Харьковском университете : в 2 ч. : библиогр. указ. / [сост. А. В. Евтушенко, С. Ю. Страшнюк … М. Г. Швалб и др.]. – Харьков, 1988–1990.

Удосконалення діяльності бібліотек вузів в умовах перебудови вищої освіти в країні / Е. В. Балла, М. Г. Швалб // Бібліотекознавство та бібліографія. – 1988. – Вип. 28. – С. 12–18.

Бібліографування як метод аналізу документального масиву та потоку із природознавства / В. М. Грамма, М. Г. Швалб // Програма наук.-теорет. конф. «Жовтень, культура, перебудова» : [тези доп.]. – Харків, 1989. – С. 40.

Александр Васильевич Нагорный : библиогр. указ. / сост. А. Ф. Коченков, М. Г. Швалб. – Харьков : ХГУ, 1989. – 51 с. – Прил.: Рукописи А. В. Нагорного; Список основных трудов научной школы А. В. Нагорного; Тематические сборники научных трудов школы А. В. Нагорного.

Основные направления научной деятельности С. И. Медведева : (Библиографический анализ научного наследия ученого) // Вестн. Харьков. ун-та. – 1990. – № 346. – С. 56–58.

Систематический указатель к «Вестнику ХГУ» № 101–200 (1973–1980) / сост. М. Г. Швалб, Т. П. Худоярова. – Харьков : ХГУ, 1990. – 188 с.

Каталог диссертаций, защищенных в Харьковском университете в 1971–1980 гг. : библиогр. указ. / сост. М. Г. Швалб, В. К. Мазманьянц. – Харьков : ХГУ, 1991. – 155 с.

Сергей Иванович Медведев – профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / сост. М. Г. Швалб, В. Н. Грамма. – Харьков : ХГУ, 1991. – 100 с. – Прил.: 1. Список новых для науки таксонов, аберраций, морф, описанных или переописанных С. И. Медведевым; 2. Список таксонов, сведенных С. И. Медведевым в синонимы или статус которых им изменен; 3. Таксономический список личинок пластинчатоусых жуков, описанных и доописанных С. И. Медведевым; 4. Виды насекомых, названные в честь С. И. Медведева.

Владимир Владимирович Станчинский – профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / сост. В. Н. Грамма, М. Г. Швалб. – Харьков : ХГУ, 1992. – 48 с.

Владимир Петрович Макридин – профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / сост. Н. И. Коваленко, М. Г. Швалб. – [2-е изд., испр. и доп.] – Харьков : ХГУ, 1992. – 41 с. – Прил.: Таксоны брахиопод, установленные и ревизованные В. П. Макридиным.

История древнего мира в Харьковском университете : библиогр. указ. / сост. В. Д. Прокопова, М. Г. Швалб, Е. А. Покалнетова ; науч. ред. В. И. Кадеев. – Харьков : ХГУ, 1992. – 108 с.

Систематичний покажчик до «Учених записок Харківського університету, працям факультетів та науково-дослідних закладів за 1954–1966 рр.» / уклад. М. Г. Швалб, М. П. Валюконіс, В. А. Станішевський, Т. М. Сова. – Харків : ХДУ, 1992. – 168 с.

Некоторые проблемы методики библиографирования биологической литературы / В. Н. Грамма, М. Г. Швалб // Проблемы дифференциации и интеграции в отраслевой библиографии : межвуз. сб. науч. тр. / Моск. ин-т культуры. – Москва, 1992. – С. 109–118.

Теоретичні й методологічні проблеми створення біобібліографічного словника природознавців і аграріїв / В. М. Грамма, М. Г. Швалб // Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті : [тези доп.], Київ, 12–15 жовт. 1993 р. – Київ, 1993. – Ч. 2. – С. 178–179.

Дмитро Іванович Багалій – професор Харківського університету : бібліогр. покажч. / уклад. Ю. Г. Шевченко, Р. А. Ставинська, М. Г. Швалб. – Харків, 1992. – 129 с. ; [2-ге вид., допов.] // Багалій Д. І. Вибрані праці: у 6 т. – Харків, 1999. – Т. 1. – С. 473–576.

Історія Центральної наукової бібліотеки Харківського університету (1805–1992) : бібліогр. покажч. / упоряд. М. Г. Швалб, Ж. П. Корнєва, Р. А. Ставинська. – Харків : ХДУ, 1993. – 92 с.

2-ге вид. під назвою «Історія Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за 210 років (1804–2014)» виставлено в електронному архіві ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

Биобиблиографический словарь ученых Харьковского университета. Т. 1 : Ректоры (1805–1919, 1933–1995) / [сост. В. Д. Прокопова, Р. А. Ставинская, М. Г. Швалб и др.]. – Харьков : НФТЦ, 1995. – 127 с.

2-ге вид., допов., під назвою: Ректори Харківського університету. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразина, 2015. – 192 с.

Фауна и флора Харьковской области : сист. указ. лит. за 1791–1985 гг. Вып. 1. Животный мир / [сост. В. Н. Грамма, И. А. Кривицкий, М. Г. Швалб и др.]. – Харьков : ХГУ, 1995. – 128 с.

Зі змісту: История изучения фауны Харьковской области / В. Н. Грамма, И. А. Кривицкий, М. Г. Швалб. – С. 3–16.

Издания типографии Харьковского университета в фондах ЦНБ : библиогр. указ. : в 2 ч. : [Ч. 1. 1805–1860, ч. 2. 1861–1917] / сост. М. Г. Швалб, Л. П. Калинина, С. Н. Мельник. – Харьков : ХГУ, 1999–2006.

Ч. 2 представлена в електронному архіві ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

Харківське історико-філологічне товариство : бібліогр. покажч. / уклад. М. Г. Швалб, С. Б. Глибицька. – Харків : МД, 2002. – 88 с.

Історія Харківського університету за двісті років : у 3 ч. : сист. бібліогр. покажч. / [уклад. М. Г. Швалб, В. Д. Прокопова, С. Б. Глибицька та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – 752 с.

Бібліографічні видання Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету за 200 років (1807–2007) : покажч. / [авт. вступ. ст. В. М. Грамма, М. Г. Швалб, С. Б. Глибицька ; уклад. М. Г. Швалб, Р. А. Ставинська, В. Д. Прокопова та ін.]. – Харків : [ХНУ імені В. Н. Каразіна], 2013. – 64 с.

Зі змісту: Основные направления деятельности Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина по созданию библиографических пособий / В. Н. Грамма, М. Г. Швалб, С. Б. Глибицкая. С. 3–12.

Створення бібліографічних посібників – основний напрям діяльності Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна / M. Швалб, В. Грамма, С. Глибицька // Бібл. вісн. – 2013. – № 3(215). – С. 30–35.

 

Джерела

Шахбазов В. Не было равных : [памяти библиографа М. Г. Швалба] / В. Шахбазов, В. Макридин, С. Глибицкая // Вечерний Харьков. – 1995. – 15 июня.

Грамма В. М. До аналізу наукової спадщини М. Г. Швалба (1926–1995 рр.) / В. М. Грамма, Н. М. Березюк, С. Б. Глибицька // Бiбл. вiсн. – 1998. – № 3. – С. 30–34.

Грамма В. М. Життя, віддане Центральній науковій бібліотеці : (До 70-річчя М. Г. Швалба / В. М. Грамма // Другі читання пам’яті Костянтина Івановича Рубинського. – Харків, 1999. – С. 37–43.

Глибицкая С. Б. Вклад известного библиографа М. Г. Швалба в развитие украинской библиографии / С. Б. Глибицкая // Бібліографічні читання пам’яті українського бібліографа Федора Максименка. – Харків, 2002. – С. 80–91.

Глибицкая С. Б. Библиография как судьба : (К 80-летию М. Г. Швалба) / С. Б. Глибицкая // Universitates: Наука и просвещение. – Харьков, 2006. – № 4. – С. 96–103 : ил.

Михаил Григорьевич Швалб – библиограф Центральной научной библиотеки Харьковского университета : К 80-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. ; избр. ст. [о М. Г. Швалбе] / сост. С. Б. Глибицкая. – Харьков, 2006. – 116 с. – (Сер. «Лауреаты премии имени К. И. Рубинского»).

Глибицкая С. Б. Вклад М. Г. Швалба в краеведение как зеркало краеведческой работы ЦНБ Харьковского университета / С. Б. Глибицкая // Від ХІХ до ХХІ ст.: трансформація бібліотек у контексті розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12–14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. «Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка». – Харків, 2011. – С. 122–126.

Глибицька С. Б. Швалб Михайло Григорович / С. Б. Глибицька // Українські бібліографи : Біогр. відомості : Проф. діяльність : Бібліографія. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 150–154.

Глибицька С. Б. Талант вченого : До 90-річного ювілею видатного харківського бібліографа М. Г. Швалба / С. Б. Глибицька // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 4. – С. 52–54.

Глибицька Світлана Борисівна
Статтю створено : 22.07.2020
Останній раз редаговано : 05.10.2021