Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 9
За місяць : 759
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва
Рубрики : Бібліотеки
Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва

imageЧернігівська обласна бібліотека для юнацтва – спеціалізований заклад, що здійснює бібліотечне, бібліографічне та довідково-інформаційне обслуговування юнацтва, а також спеціалістів із питань виховання, освіти, соціальної адаптації, організації дозвілля молодого покоління. Повне найменування – Комунальний заклад «Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва» Чернігівської обласної ради.

Мета діяльності закладу – створення умов для реалізації прав молодих громадян на вільний доступ до інформації та знань; залучення їх до цінностей національної та світової культури, науки та освіти, що зберігаються в бібліотеці.

Чернігівська ОБЮ створена 1 лютого 1978 р. відповідно до рішення облвиконкому від 8 грудня 1977 р. № 562. Бібліотеці було надано пристосоване приміщення загальною площею 213 м2 за адресою вул. Шевченка, 63. У 2018 р. книгозбірня отримала в оперативне управління адміністра­тивну будівлю площею 253,6 м2 за адресою вул. Шевченка, 54.  Загальна площа бібліотечних приміщень нині становить 466,6 м2, що  значно поліпшило умови діяльності ОБЮ.

imageГоловний корпус  бібліотеки  (вул. Шевченка, 63) є старовинною спорудою, що виконана в готичному стилі та прикрашена вітражами і визнана пам’яткою архітектури місцевого значення кінця 19 ст. Це колишній будинок В. Тарнов­ського-молодшого (1838–1899), гостями якого було чимало видатних діячів України. 1902-го р. за заповітом власника в цій будівлі було відкрито музей українських старожитностей В. Тарновського – єдиний на той час в Російській імперії український музей, згодом перейменований в Чернігівський історичний музей. На згадку про колишнього власника будинку у стіні читальної зали бібліотеки вмонтовано плиту з лаконічним написом: «В. В. Тарновський».

Першим  керівником ОБЮ  було призначено В. Кадощенко (за наказом Чернігівського обласного управління культури від 31 січня 1978 р. №16). Структурно у 1980-ті роки бібліотека складалась з шести функціональних відділів: комплектування, обробки літератури і організації каталогів; обслуговування (групи абонементу та читальної  зали); організації, збереження і використання книжкового фонду; мистецтв; інформаційно-бібліографічного; науково-методичного з групою профорієнтації і науково-технічної творчості молоді, а також адміністрації і господарської частини. Штат бібліотеки станом на 1 січня 1979 р. становив 8 осіб (7 працівників з вищою спеціальною освітою і 1 із середньою спеціальною).

На початку заснування закладу було виконано значну роботу зі формування матеріально-технічної бази та персоналу, позаяк обласна бібліотека для юнацтва створювалася без опори на будь-які базові ресурси. З цієї причини   бібліотека відчинилася для читачів лише у  квітні 1979 р., після завершення підготовчих робіт (ремонту приміщення, добору кадрів, оснащення меблями, формування бібліотечного фонду тощо).

За записами в сумарній книзі, станом на 5 квітня 1978 р. книжковий фонд бібліотеки налічував 6904 примірників друкованих видань, на 1 січня 1979-го – 11 706. Подальше формування фонду визначалося читацькими інтересами з урахуванням вікової категорії. Значна увага приділялася придбанню літератури з різних галузей знань, зокрема на допомогу засвоєнню шкільної програми та профорієнтації. У комплектуванні  першочерговим завданням було придбання книг краєзнавчого спрямування. Джерелами комплекту­вання стали бібліотечний колектор, книгарні міста, обмінні і резервні фонди бібліотек області. Завдяки цьому станом на 1 січня 1982 р. фонд бібліотеки зріс більш ніж уп’ятеро (до  66 876 пр.), з них – книжок 49 909 пр. Щороку оформлювалась передплата періодичних видань. Так, у 1978 р. було передплачено 39 журналів та 16 газет, в 1979-му – набагато більше – 180 журналів та 35 газет.

 У 1979 р. бібліотека мала 4289 читачів, в 1981-му – 6181. Кількість відвідувань – відповідно 25 853 і 57 386, документовидача – 61 266 і 127 620, книгозабезпеченість – 6,1 та 11.

У сучасній структурі бібліотеки – п’ять функціональних відділів: комплектування фондів, каталогізування документів та зберігання бібліотечних фондів; науково-методичної, інформаційно-бібліографічної роботи та соціокультурної діяльності; читальної зали;  абонементу; інформаційних технологій  та електронних ресурсів, а також відділ матеріально-технічного забезпечення та бухгалтерська служба.

image
Читальна зала
image
виставкова зала Library Art Center
image
Артстудія
image
В інтернет-центрі

Фонд бібліотеки універсальний, його загальний обсяг на початок 2020 р.  становить 61 723 пр. документів українською та іноземними мовами. Склад фонду за видами видань:  53 456 пр. – книги,  8 066 – періодика,  81 – аудіовізуальні матеріали та електронні видання.

Довідково-бібліографічний апарат ОБЮ складається з системи традиційних карткових каталогів і картотек та електронних баз даних.  Від 2008 р. діє  електронний каталог «Library», до якого уведено інформацію на весь фонд бібліотеки. Так само з 2010 р. систематична картотека статей ведеться  в режимі електронної бази даних. До послуг користувачів також картотека краєзнавчих статей.

Упродовж 2019 р. усіма підрозділами бібліотеки обслуговано   10 тис. користувачів, з них зареєстрованих за ЄРК – 9 тис. Документо­видача становила 200,4 тис., кількість відвідувань – 126,9 тис., у т. ч. –  75,0 тис. звернень на вебсайт ОБЮ.

При бібліотеці діють Центр правової інформації для молоді, молодіжний англомовний клуб «Languagetime», бібліотечний Арт-центр (LibraryArtCenter), екоакадемія, артстудія.

Бібліотека надає безкоштовні послуги користувачам відповідно до їхніх потреб. Зокрема, з 2011 р. діють курси комп’ютерної грамотності.  Для користувачів бібліотеки  організовані вільні  wi-fi-зони. Проводяться соціокультурні  заходи різної тематики.

Чернігівська ОБЮ надає бібліотекам області, незалежно від форми їх власності, різноманітну науково-методичну допомогу з питань бібліотечно-бібліографічного обслуговування юнацтва.  За результатами постійного вивчення стану бібліотечного обслуговування молодих користувачів в області готуються аналітичні матеріали. ОБЮ видає методичні посібники, рекомендації на допомогу бібліотечним працівникам, огляди діяльності книгозбірень, публікацій про них у пресі, організовує заходи з підвищення кваліфікації бібліотекарів, які працюють з юнацтвом (семінари-практикуми, школи передового досвіду тощо). Ведеться робота з виявлення, вивчення, узагальнення та запровадження кращого досвіду та бібліотечних інновацій в практику книгозбірень Чернігівщини.

У репертуарі видавничої продукції ОБЮ також історично-краєзнавчі нариси, рекомендаційні списки літератури, бібліографічні дайджести та ін. Повні тексти видань в електронному форматі розміщено на сайті бібліотеки.

Бібліотека бере регулярну участь у міжнародних та регіональних конкурсних проєктах, неодноразово виборювала в них перемогу. 

Зокрема, у 2013-го р. Чернігівська ОБЮ стала фіналістом заключного четвертого раунду конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» програми «Бібліоміст» і отримала комп’ютерну техніку для реалізації проєкту з долучення до Інтернету осіб з інвалідністю. 2014-го р. 50 осіб, зареєстрованих у Територіальному центрі соціального обслуговування Деснянської районної ради у м. Чернігові та 40 вихованців Чернігівського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» оволоділи в ОБЮ прийомами роботи з комп’ютерною технікою та навчилися використовувати можливості Інтернету для задоволення потреб у доступі до інформації, спілкуванні, самореалізації, професійному розвитку. Навчання незахищених верств населення  комп’ютерній грамотності триває і після завершення проєкту (щорічно – до 40 зацікавлених осіб).

imageЗ 2013 р. бібліотека реалізовує проєкт «ЕКО-бібліотека», метою якого є організація змістовного дозвілля дітей та юнацтва, які під час літніх канікул залишаються в місті. Всі соціокультурні заходи, що організовуються в межах цього проєкту, спрямовані на залучення читачів до бібліотеки  та заохочення їх до ознайомлення з кращими зразками вітчизняного і світового письменства.

Чернігівська ОБЮ активно розвиває  бібліотечний туризм. В 2015 р. в межах проєкту «Читай і подорожуй!», що включає краєзнавчі мандри Черніговом разом з бібліотекою, розроблено цикл відеоподорожей містом за сторінками книжок із фондів ОБЮ (відео розміщені на сайті бібліотеки, https://cutt.ly/FgkPoIW). До послуг користувачів книгозбірні  не лише віртуальні, а й реальні подорожі містом, під час яких бібліотекар виконує роль екскурсовода й ознайомлює всіх охочих з унікальними архітектурними пам’ятками та історією Чернігова,  використовуючи наявні ресурси ОБЮ.

У 2017 р. на базі читальної зали ОБЮ створено Центр правової інформації для молоді, основними завданнями якого є: організація доступу користувачів, особливо молоді, до документів правового змісту; оперативне та  якісне задоволення інформаційних потреб; формування правової культури молоді.

У 2018 р. за фінансової підтримки Українського культурного Фонду бібліотека реалізувала грантовий проєкт «Library Art Center» (створення мистецької платформи для креативних молодіжних ініціатив). У ході проєктної діяльності були облаштовані виставкова зала, вітальня та артмайстерня, де демонструються персональні виставки молодих професійних художників, експозиції робіт обдарованої молоді, професійними художниками проводяться майстер-класи,  удоступнено інтерактивні лекції з історії мистецтва та театру, відеорозповіді з тематичними оглядами літератури з мистецтва, кінопокази про видатних художників та краєзнавчі артподорожі.   

Чернігівська ОБЮ співпрацює з освітянськими, культурно-просвітни­цькими закладами та громадськими організаціями, які займаються молодіжними проблемами, іншими бібліотеками, інформаційними центрами для забезпечення повноцінного інформаційного обслуговування юнацтва. Серед постійних партнерів книгозбірні: Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей; Чернігівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; лікувально-оздоровчий табір «Дружба»; громадські організації «Март», «Вільні люди», «Опора» та ін.

Сайт ОБЮ, створений у 2008 р., містить відомості з історії і сьогодення бібліотеки, інформує про послуги, структуру, режим роботи відділів, нові надходження, події в книгозбірні і т. ін.

Чернігівська ОБЮ має розгалужене представництво в соціальних медіа, яке охоплює: її офіційну сторінку, сторінки інтернет-центру та Арт-центру, спільноту «Книгоманія» в мережі «Фейсбук»; низку інформаційних блогів («Центр правової інформації для молоді», «Бібліотечний мікс», «Інформаційне вітрило», «Криголам «Україна», «Книжковими сторінками (з фонду Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва)»); профіль в інстаграмі; власний канал на ютубі.  Окрім цього, у фейсбуці відкрито інформаційну платформу «Молоді патріоти Чернігівщини», яка об’єднує бібліотекарів області, що працюють з молоддю. Всі учасники мають змогу інформувати про заходи патріотичної тематики, які відбуваються в бібліотеках області.

У штаті закладу – 31 працівник, з них бібліотечних – 21. Очолює колектив  бібліотеки директор М. Латамарчук.

Вагомий внесок в розвиток бібліотеки зробили її керівники В. Кадощенко, М. Латамарчук, заступники директора Л. Дима, О. Костенко та провідні фахівці бібліотеки М. Каплан, Н. Салацька, Г. Лобода та ін.

image

 

Адреса бібліотеки: 14013, м. Чернігів, вул. Шевченка, б. 63

Сайт: http://obucn.org.ua

 

 

 

 

 

 

 

Блоги бібліотеки:

Центр правової інформації для молоді

Інформаційне вітрило

Криголам «Україна»

Книжковими сторінками з фонду (Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва)

 

Сторінки в соціальних мережах:

Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва

LibraryArtCenter

Інтернет центр Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва

Книгоманія

Канал на відеохостингу YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCIr-KwA-vqKVH9QhPKQxbMg

Інстаграм – https://www.instagram.com/chelibrary_youth/

Зображення

image
Засідання в Центрі правових знань
image
Вечір-зустріч «На першій лінії оборони АТО», захід присвячено українцям, які віддали своє життя за незалежність України
image
Урок національної пам’яті «Головний урок – боротьба за свободу», який відбувся в рамках проєкту «За нашу і вашу свободу»
image
Бібліографічний огляд «Війна за правду триває: ворог інший, методи ті ж самі» (до Дня вигнання нацистських військ з України)
 

 

Джерела

Латамарчук М. О. Гра в «класики» / М. О. Латамарчук // Чернігів. відом. – 1999. – 11 лют.

Ковалець Я. «Ми – діти твої, Україно» : [День захисту дітей в юнацькій бібліотеці] / Я. Ковалець // Чернігів. відом. – 1999. – 11 черв.

Бабак В. Переможці «Джерела» / В. Бабак // Гарт. – 2007. – 30 листоп. – С. 3.

Коновалова Н. С. «Спасибі за книгу! Вона мені дуже допомогла!» / Н. С. Коновалова // Гарт. – 2008. – 1 лют. – С. 22.

«Створимо портрет Т. Шевченка власними руками»  // Сіверщина. – 2014. – 30 січ. – С. 12.

Єрмак В. Українська зона ГУЛАГУ / В. Єрмак // СВІТ-інфо. – 2017. – 14 верес. – С.2.

Єлісєєва М. «Невичерпне джерело» Олени Блаватської / М. Єлісєєва // Чернігів. відом. – 2018. – 4 квіт. – С. 15.

Єрмак В. «Майдан Софії Русової : історія без міфів» / Володимир Єрмак // Деснян. правда. – 2019. – 23 трав. – С. 4.

«За вашу і нашу свободу» // Світ-інфо. – 2020. – 5 берез. – С. 13.


­­__________________

Бібліотечний Арт-центр // Youtube / сюжет телеканалу «Новий Чернігів». – Чернігів. – Електрон. відеодані. – Чернігів, 2018, 21 верес. 

Чернігівська молодь заколядувала в бібліотеці // Youtube / сюжет ChelineTV. – Електрон. текст та відеодані. – Чернігів, 2018, 12 січ.

В Чернігівській обласній бібліотеці для юнацтва відкрилась Еко-бібліотека // Чернігівщина: події і коментарі. – Чернігів, [2014]. 

https://www.youtube.com/watch?v=W5o7yVhKs2g 

У Чернігові на базі обласної бібліотеки для юнацтва відкрили новенький Арт-центр // ИнформБюро: новости. – Чернігів, 2018, 22 верес.

У Чернігові відкрився мистецький майданчик для креативних ініціатив – бібліотечний Арт-центр // Чернігівщина: події і коментарі. – Чернігів, [2018]. 

Дозвілля для людей поважного віку в Чернігові. Ранок (4.02.20)  // Youtube / сюжет телеканалу UA: ЧЕРНІГІВ. – Чернігів, 2020.

Суботня тема дня (14.02.2020). Сучасні бібліотеки // Youtube / сюжет телеканалу UA: Суспільне–Чернігів. – Чернігів, 2020.

Костенко Ольга Григорівна
Кравченко Людмила Андріївна
Статтю створено : 30.12.2020
Останній раз редаговано : 14.01.2021