Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 38
За місяць : 776
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Чернівецький обласний фаховий коледж мистецтв імені Сидора Воробкевича
Чернівецький обласний фаховий коледж мистецтв імені Сидора Воробкевича

imageЧернівецький обласний фаховий коледж мистецтв імені Сидора Воробкевича – вищий навчальний заклад комунальної форми власності І рівня акредитації. Є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області. Засновником коледжу є Чернівецька обласна рада. Підпорядкований, підзвітний та підконтрольний Управлінню культури Чернівецької обласної державної адміністрації. Провадить освітню діяльність, пов’язану зі здобуттям вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», готує фахівців у галузі культури та мистецтва, у т. ч. за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Повне офіційне найменування – Комунальний заклад «Чернівецький обласний коледж мистецтв імені Сидора Воробкевича».

Заклад засновано згідно з постановою Ради Народних Комісарів УРСР і ЦК КП(б)У від 28 червня 1945 р. як політосвітній технікум з денною формою навчання з двома відділами: бібліотечним і клубним. Перший випуск фахівців відбувся у 1947/48 навчальному році; документи про набуття фаху отримали, зокрема, 35 бібліотечних працівників.

У 1947 р. назву закладу змінено на технікум підготовки культурно-освітніх працівників. Від 1948 р., з відкриттям заочного відділу, кількість студентів помітно збільшилась. У 1961 р. відбулося перейменування технікуму в культурно-освітнє училище.  У 1990 р., відповідно до наказу Міністерства культури УРСР від 27 листопада 1990 р. № 196 навчальний заклад набув статусу училища культури.

Згідно з розпорядженням Чернівецької обласної державної адміністрації від 5 травня 1997 р. № 247, постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 р. № 526 «Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів», рішення ХІІІ сесії ХХІІ скликання Чернівецької обласної ради від 18 квітня 1997 р. і за згодою Міністерства культури і мистецтв України (лист від 2 квітня 1997 р. № 14-166/17) на базі ліквідованих Чернівецького музичного училища ім. С. Воробкевича (засноване у листопаді 1940 р., поновило діяльність з вересня 1944 р., надавало мистецьку освіту) і Чернівецького училища культури створено єдиний навчальний заклад – училище мистецтв ім. С. Воробкевича. Підготовку бібліотечних фахівців у новоствореному училищі було збережено.

На підставі рішення Чернівецької обласної ради від 22 лютого 2007 р. № 20-10/07 училище перейменовано в Комунальний заклад «Чернівецьке обласне училище мистецтв ім. Сидора Воробкевича». Згідно з рішенням ХVІІІ сесії VІІ скликання Чернівецької обласної ради від 7 грудня 2017 р. № 235-18/17 навчальний заклад перейменовано в Комунальний заклад «Чернівецький обласний коледж мистецтв імені Сидора Воробкевича».

imageНавчальний процес у коледжі здійснюється у п’яти корпусах, розташованих у центрі міста. Майбутні фахівці в галузі бібліотечної справи навчаються у корпусі № 3 (вул. Д. Загула, 1) і № 4 (вул. Братів Руснаків, 11).

Студенти, що навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (спеціалізація «Бібліотечна справа») засвоюють теоретичні знання та набувають практичних навичок фахової підготовки з основ документознавства, діловодства, інформаційної діяльності, аналітико-синтетичного опрацювання документної інформації, бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, створення та функціонування традиційних та новітніх інформаційно-пошукових систем, інформаційного сервісу, маркетингу інформаційних продуктів і послуг, а також інших фундаментальних дисциплін загальної, професійної та практичної підготовки. Базами навчальної та переддипломної практики є кращі бібліотеки міста та області. Підготовку бібліотечних кадрів здійснюють досвідчені викладачі Н. Загородна, К. Ксьондзик, канд. іст. наук О. Шилюк. Їх попередниками були високоосвічені фахівці Ф. Дутко, В. Довжинська, С. Лучик (Гуска), С. Нішенко, А. Редько, Г. Савельєва, В. Швець.

Культурною цінністю Буковини є бібліотека коледжу, яка заснована 1948 р. і розміщена у відокремленому приміщенні в навчальному корпусі на вул. Братів Руснаків, 11. Початковий книжковий фонд становив 6,5 тис. пр. Нині вона є важливим структурним підрозділом коледжу, що здійснює забезпечення навчально-виховного процесу, оперативне інформування викладацького та студентського колективів. На початок 2019 р. фонд книгозбірні становив 61 919 пр. видань, у т. ч. навчальної літератури – 8 368 прим., художньої літератури різними мовами – 19 547 прим., нотних видань – 34 004 прим. Щороку обслуговується до 1000 користувачів. До їх послуг – читальна зала, абонемент, ДБА.

Унікальним є зібрання нотних видань, що містить рідкісні, старовинні видання 19–20 ст. зарубіжних та вітчизняних композиторів, рукописні музичні твори, подаровані авторами та викладачами коледжу. Бібліотека передплачує понад 30 назв періодичних видань. Функціонує читальна зала на 24 місця. У штаті два працівники – Н. Мазуряк і С. Фокій, обидві – випускниці коледжу.

За роки діяльності закладу підготовлено понад 3 тис. бібліотечних фахівців. Випускники коледжу працюють директорами ЦБС, завідувачами та бібліотекарями сільських та міських бібліотек-філій, шкільних бібліотек, на провідних посадах в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка, Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей, Муніципальній бібліотеці імені Анатолія Добрянського, бібліотеках Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Буковинського державного медичного університету та інших закладів вищої освіти. Загалом понад 85% бібліотечних працівників Буковини є випускниками коледжу.

Гордістю бібліотечного відділення коледжу є його вихованці – авторитетні фахівці, заслужені працівники культури України К. Боднар, М. Довгань (вона ж – лауреат обласної літературно-мистецької премії ім. Сидора Воробкевича), Т. Ковбан, М. Малицька. Державних нагород удостоєні також Н. Абрамович, Л. Гончар, П. Дворський, І. Діанова, М. Лупул, В. Тулюлюк, І. Ярошенко. Лауреатом обласної літературно-мистецької премії ім. Сидора Воробкевича є О. Гаврилюк, лауреати обласної премії з краєзнавства ім. О. Романця – Ю. Боганюк, І. Рутько, Л. Шарабуряк. Почесною медаллю «На славу Чернівців» нагороджено Л. Щербанюк.

 

Адреса коледжу:

58002 м. Чернівці, вул. Митрополита Гакмана, 3.

Сайт коледжу:  https://sydirvorobkevych.wixsite.com/choumimsv

Загальнодоступна група коледжу у Фейсбук:

https://www.facebook.com/groups/1301216063331893/

 

Джерела

 

Чернівецьке училище мистецтв. Підготовка бібліотечних кадрів // Бібліотечна Буковина : довідник / уклад. В. В. Найда. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 61–63;

Шилюк О. Становлення бібліотечної мережі та початок підготовки бібліотечних кадрів в Чернівецькій області (друга половина 40-х років ХХ століття) / О. Шилюк // Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Серія : Історія. – Івано-Франківськ :  Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2011. – Вип. 20. – С. 107–111.

Ксьондзик Катерина Василівна
Статтю створено : 10.04.2019
Останній раз редаговано : 27.05.2021