Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 14
За місяць : 822
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
Рубрики : Бібліотеки
Чернівецька обласна бібліотека для дітей

imageЧернівецька обласна бібліотека для дітей – комунальна спеціалізована бібліотечна установа; загальнодоступний культурний, освітній, інформаційний, дозвіллєвий центр бібліотечно-бібліографічного обслуговування дітей та організаторів дитячого читання; найбільше регіональне за обсягом сховище літератури для дітей, педагогів, батьків, спеціалістів у галузі гуманітарних та інших наук; методичний центр з питань надання бібліотечно-інформаційних послуг у бібліотеках Чернівецької області, що обслуговують дітей.

Заснована через п’ять місяців після визволення Чернівців від окупантів, відповідно до рішення НКО УРСР та наказу Чернівецького облвно від 10 вересня 1944 р. № 613 як обласна бібліотека для дітей. З 1950 по 1962 рр. – обласна бібліотека для дітей та юнацтва, з 1963 р. – обласна бібліотека для дітей, з 1997 р. – державна установа культури «Чернівецька обласна бібліотека для дітей», з 2007 р. – Чернівецька обласна бібліотека для дітей, з 2009 р. повне офіційне найменування – комунальна установа «Чернівецька обласна бібліотека для дітей» (згідно з розпорядженням голови обласної ради від 10 березня 2009 р. № 51).

Бібліотека розпочала роботу 27 вересня 1944 р. у приміщенні обласної бібліотеки для дорослих (нині – Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка) на вул. О. Кобилянської, 47, де для дитячої книгозбірні було виділено одну кімнату із книжковим фондом обсягом 1 тис. пр. Першим директором бібліотеки було призначено А. Костовецьку. Вона опікувалася збиранням і упорядкуванням книжок до бібліотечного фонду, добирала працівників,  керувала ремонтом приміщення, яке надали для бібліотеки (три кімнати на другому поверсі житлового будинку в центрі міста на вул. Т. Шевченка, 17 (нині Т. Шевченка, 29). Поступово площа бібліотеки у цій будівлі, де вона розташована й досі, збільшувалась (використовували вивільнювані помешкання) і нині становить 486 кв. м.

Урочисте відкриття бібліотеки відбулося 29 листопада 1944 р. Бібліотечний фонд налічував 6 тис. пр., у штаті – 18 працівників. 11 грудня 1944 р. відбулася перша читацька конференція, на якій були присутні 150 читачів і 14 доповідачів. Бібліотека розпочала активно формувати бібліотечні фонди з урахуванням етнічної характеристики регіону, адже історично склалося так, що тривалий час державними мовами на Буковині були німецька і румунська, а населення – багатонаціональним (українці, румуни, молдовани, росіяни, поляки, євреї, вірмени, німці, а також представники інших національностей, яких і дотепер налічується понад 120). Кожна громада мала свій національно-культурний осередок – «Народний дім», за національною ознакою діяли і школи. Зважаючи на ці обставини і задля задоволення потреб у читанні рідною мовою, 1945 р. при абонементі бібліотеки було створено відділ іноземної літератури. Бібліотекарі ОБД усіляко намагалися залучити дітей до систематичного читання, надавати їм допомогу в засвоєнні набутих у школі знань. У бібліотеці започатковано гурток художнього читання. Недостатня кількість дитячої літератури в бібліотеках області спонукала до створення пересувного фонду, яким активно користувалися колективи шкіл міста та області, дитячих будинків, а також сільські бібліотеки, організації та установи. Під час літніх канікул літературою забезпечувалися всі літні табори, дитячі санаторії на території області. Наприкінці 1949 р. обсяг пересувного фонду становив 7,2 тис. пр.

Основним напрямом роботи ОБД у 50–60-х рр. 20 ст. було ознайомлення з радянською дитячою літературою, якої у бібліотечному фонді було вдосталь, її вивчення, та популяризація. Читачі мали змогу вивчати українську і російську класику, читати твори письменників народів СРСР, літературу з мистецтва. У бібліотеці працювали дитячі клуби за інтересами («Художнього читання», «Друзі бібліотеки»), налагоджувалася співпраця зі школами та батьками. Бібліотека організовувала цікаві й змістовні заходи з використанням нових форм індивідуального та масового обслуговування, прищеплювала любов до книжки, як джерела знань, універсального засобу духовного зростання молоді. Було започатковано конкурс «Кращий читач книг з техніки». У цей період в області розширюється мережа дитячих бібліотек (у 1953 р. їх налічувалось 22), а ОБД стала опановувати функції методичного центру. З вересня 1954 р. на посаду заступника директора з методичної роботи призначена В. Довжинська; з 1 лютого 1956 р. по 19 жовтня 1972 р. вона очолювала бібліотеку. За багаторічну сумлінну працю її було нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора. Під керівництвом В. Довжинської бібліотека надавала методичну допомогу міським, районним і шкільним бібліотекам, організовувала для бібліотекарів області семінари, наради, консультації, виїзди на місця, вивчала і пропагувала передовий досвід інших книгозбірень.

У 70–80-х рр. 20 ст. бібліотечне обслуговування дітей було підпорядковане завданням ідейно-політичного, трудового, естетичного виховання. Бібліотека зосереджувала увагу на пропагуванні літератури на допомогу всебічному розвитку школярів, організації керівництва позакласним читанням у зв’язку зі змінами у шкільних навчальних програмах. Обсяг бібліотечного фонду станом на 01.01.1978 р. становив 114 262 пр., у т. ч. книжки, діафільми, грамплатівки, діапозитиви, періодика. Бібліотека обслуговувала понад 8,5 тис. читачів.

У 1990-х рр. в умовах утвердження незалежності України, відродження української національної культури бібліотека активно розвивала краєзнавчий напрям, зосереджуючись на дослідженнях історії краю. Затребуваною стала допомога школам в інформаційному супроводі уроків та факультативних занять із народознавства та краєзнавства. За участю працівників Чернівецької ОБД проводилися свята рідної мови, виставки народної творчості, зустрічі із місцевими письменниками. Налагоджувались контакти з громадськими організаціями української, румунської, польської культури, обласним дитячим фондом, посилилась увага до комплектування ОБД літературою мовами національних меншин. Обсяг бібліотечного фонду збільшився до 125 580 пр. (станом на 01.01.1991 р.).

Нині у структурі бібліотеки (затверджена рішенням голови  Чернівецької обласної ради від 10 вересня 2014 р.) діють чотири спеціальні відділи – науково-методичної та інформаційно-бібліографічної роботи; комплектування, обробки, зберігання та реставрації документів; обслуговування дітей дошкільного віку та учнів 1–4 кл. (абонемент, читальна зала); обслуговування учнів 5–9 класів (два абонементи: для 5–6 та для 7–9 класів, читальна зала); функціонують також бухгалтерська служба та відділ господарсько-технічного забезпечення.

Фонд Чернівецької ОБД універсальний, у його складі: дитяча, художня, довідкова та навчальна література, видання з історії і права, педагогіки і психології, сімейного виховання, етики та естетики, різних видів мистецтва, народознавства, краєзнавства. Станом на 01.01.2024 р. сукупний обсяг бібліотечного фонду становить 89 598 пр. документів, у т. ч.: книжок – 86 328, брошур – 745, нотних видань – 43, періодичних видань – 2482, аудіовізуальних матеріалів – 0, електронних видань – 0; за мовами: українською – 52 209, російською – 35 784, мовами національних меншин – 223, іноземними – 1 382.

У складі ДБА – система традиційних каталогів і картотек: службовий генеральний абетковий каталог, читацькі – абетковий та систематичний каталоги для учнів 5–9-х класів, абетково-предметний покажчик каталог назв творів та систематична картотека статей для учнів 5–9-х класів та організаторів дитячого читання (педагогів, батьків, бібліотекарів), систематична картотека методично-бібліографічних матеріалів, картотека творів лауреатів літературних премій; база даних «Буковиніана» (вміщує записи із краєзнавчої картотеки, картотек «Чернівці» та «Гордість Буковини»).

З 2009 р. у бібліотеці впроваджено АБІС «МАРК-SQL», формується база даних електронного каталогу, яка спершу наповнювалась лише аналітичними записами статей, а з 2014 р. електронному бібліографуванню підлягають всі нові надходження. Станом на 01.01.2018 р. обсяг електронної бази даних – 49 974 записи, з них 2840 – в електронному каталозі. 

До послуг читачів-дітей – дві читальні зали: для учнів 1–4-х та для 5–9-х класів, а також кімната для дозвілля «Почитаймо та пограймо!», де відбуваються бібліотечні заходи, зустрічі з письменниками та краєзнавцями, майстер-класи, етнографічні свята, перегляди мультимедійних презентацій, турніри ерудитів, заочні мандрівки, конкурси і т. ін.

Пріоритетним напрямом діяльності Чернівецької ОБД є краєзнавство. У реалізації краєзнавчих культурологічних програм і проєктів бібліотека активно взаємодіє з закладами освіти, музеями (краєзнавчим, архітектури та побуту Буковини, літературно-меморіальними –  О. Кобилянської, Ю. Федьковича, В. Івасюка, української діаспори), обласним навчально-методичним центром культури Буковини, обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та позашкільними установами.

image
ХІІ Обласний конкурс юних читців віршів-посвят Володимиру Івасюку
У 2002 р. у співпраці з Чернівецьким меморіальним музеєм Володимира Івасюка з нагоди 85-річчя від дня народження його батька – видатного письменника, літературознавця, фольклориста, педагога, громадського та культурного діяча Михайла Івасюка – було започатковано конкурс на краще читання віршів зі збірки-посвяти «Елегії для сина». Відтоді щороку напередодні дня народження М. Івасюка відбувається Обласний конкурс юних читців віршів-посвят Володимиру Івасюку. У 2011 р. Буковина долучилася до Національного проекту «Україна читає дітям», започаткувавши регіональний проект «Буковина читає дітям», метою якого є відродження традиції читання у колі української родини, розвиток потреби дітей і молоді в користуванні друкованою книжкою, заохочення їх до систематичного читання. До участі у проекті долучилися відомі й успішні буковинці: письменники Х. Венгринюк, В. Демченко, В. Довгий, О. Калиновська, В. Китайгородська, Мар’ян та Мирослав Лазаруки, О. Логінова, З. Мензатюк,  В. Місевич, О. Савченко-Гнатюк, Е. Скіпор, професор Чернівецького національного університету В. Антофійчук, директор драмтеатру ім. О. Кобилянської Ю. Марчак, диктор обласного радіо М. Андронік та ін. Бібліотека розвиває партнерську взаємодію з місцевими видавцями, успішно реалізуючи проект «Букрек пропонує, бібліотека популяризує».

Працюють клуби за інтересами: «Цікаві зустрічі» та «Буковинчики», гуртки «Мистецтво орігамі» та «Книжкова лікарня», театр ляльок «Коли оживають ляльки».

Чернівецька ОБД активно розвиває проєктну та грантову діяльність.

2016 р. започатковано цільовий проєкт «Я – буковинець! Я – українець!» (за участю письменників М. Брозинського, Ю. Гусара, Мирослава Лазарука, М. Лисича, О. Приходько-Возняк, Г. Шевченка та ін.).

У співпраці з Управлінням патрульної поліції в Чернівецькій області реалізовано проєкт від програми ПОЛіС «Поліція і Спільнота» за підтримки та сприяння Міжнародної організації IREX в партнерстві з Міністерством внутрішніх справ України, Міжнародною організацією розвитку права (IDLO) за фінансової підтримки Відділу з правоохоронних питань (INL) Посольства США. У межах проєкту проводилися заходи для дітей різних вікових категорій: відкритий мікрофон «Моя професія поліцейський»; stop-children «Як не стати учасником ДТП»; абетка  маленького пішохода «Світлофоркін попереджає»;  бібліотечний навігатор «Автомобіль. Дорога. Пішохід»; бібліоралі «Зі знаками дружи – не знатимеш біди». Співпраця триває у проєктах «Безпечне літо з поліцейським» та «Казка з поліцейським».

З 2020 р. бібліотека перейшла на новий формат роботи та почала проводити культурно-просвітницькі заходи онлайн, реалізовувати соціально-культурні проєкти з використанням різних платформ ZOOM, Googl Meet.

Вперше до Міжнародного дня захисту дітей відбулася онлайн-презентація книги для дітей і про дітей «Буковинчики» до якої ввійшли твори понад 60 письменників Буковини. По  завершенні якої започатковано онлайн-проєкт «Читаємо «Буковинчики»». Для книголюбів читають свої твори сучасні буковинські письменники, а також відомі краяни, для яких книга і читання посідають важливе місце у їхньому житті.

2021 р. започатковано онлайн-проєкт «Читай_думай_нотуй» з популяризації сучасної літератури для підлітків від Українського інституту книги за участі читачки бібліотеки, переможниці конкурсу «Найкращий читач року – 2020»  Анастасії Лучишиної та поетеси, журналістки Олени Логінової. За вміло організовану промоцію дитячих та підліткових книжок за допомогою зрозумілих сучасним читачам методів та форм донесення інформації, залучення до цієї роботи активних читачів та місцевих письменників, формування високого рівня світогляд Чернівецьку ОБД нагороджено Дипломом переможця Всеукраїнського огляду-конкурсу  обласних бібліотек для дітей – 2021 у номінації «Обслуговування користувачів-дітей» проєкт «Reised by books – вихований книжками» та «Читай_думай_нотуй».

Популярним у дітей є проєкт «Майстерка добра "Читаємо з чотирилапими"» (з 2021 р.). На зустрічах дітям проводять бесіду як правильно та безпечно поводитися з собаками, вчать розуміти мову тіла тварини за допомогою малюнків, знайомлять з нею, граються, спільно читають книжки тощо.

В умовах воєнного стану Чернівецька ОБД активізувала діяльність у сфері бібліотерапії та психологічної підтримки внутрішньо переміщених дітей, для поліпшення їхнього ментального здоров’я також використовується каністерапія.

В січні 2023 р. спільно з Чернівецьким міським центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді організовано Зимовий табір для читачів, де проведено низку заходів, зокрема хендмейд «Подарунок від душі», майстерка «Світло надії» з виготовлення окопних свічок, майстер-клас в рамках всеукраїнської акції «Різдво разом» від студентського братства Українського Католицького Університету, новорічний хендмейд «Гномик – символ доброти», майстер-клас «Диво-тісто» (декупаж підсвічника з солоного тіста), фольклорне веретено «Наше Різдво від Романа до Йордана», майстерка «Листівка воїну ЗСУ» тощо.

Чернівецька ОБД активно популяризує свою діяльність та послуги шляхом публікацій у професійних виданнях, виступах на всеукраїнських конференціях і семінарах. Діяльність бібліотеки висвітлюється на сторінках газет «Молодий буковинець», «Буковинське віче», «Буковина», «Освіта Буковини», у телепрограмах Чернівецької регіональної дирекції ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», в ефірі місцевих телерадіокомпаній «Місто», «ТВА» та «Чернівецький промінь».

Щороку Чернівецька ОБД обслуговує понад 10 тис. читачів, за ЄРК 6,5 тис.; кількість документовидач становить більш як  200 тис.; показник відвідувань – понад 67,5 тис.; масові заходи відвідують понад  9 тис. осіб.

Науково-методична діяльність бібліотеки спрямована на аналіз та прогнозування стану бібліотечного обслуговування дітей та підлітків Буковини, вивчення і поширення кращого бібліотечного досвіду, підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, які працюють з дітьми. ОБД надає всебічну допомогу 15 спеціалізованим бібліотекам для дітей області та дитячому відділу при Герцаївській ЦРБ, а також 337 сільським, 329 освітянським та 22 міським бібліотекам для дорослих, що обслуговують і дітей. Бібліотека, як своєрідна обласна лабораторія випробовування та вдосконалення нових форм бібліотечного обслуговування дітей, провадить соціологічні дослідження; сприяє розвитку та функціонуванню бібліотек для дітей Буковини; розробляє рекомендації з упровадження інноваційного досвіду в бібліотечну практику; готує видання з актуальних питань бібліотечного обслуговування дітей, переважно краєзнавчого характеру (серії «Вони прославили наш край», «Письменники – ювіляри року»). У 2023 р. започатковано Обласний краєзнавчий конкурс віртуальних виставок «Буковина – колиска моя» для бібліотек територіальних громад, що обслуговують дітей з метою популяризації творчості письменників рідного краю серед читачів-дітей (один раз на два роки). За результатами аналізу звітів ОБД укладає щорічники: «Основні показники роботи дитячих бібліотек Чернівецької області за….р.», «Діяльність дитячих бібліотек Чернівецької області: аналітичний огляд» (з 2000 р.), «Основні показники роботи з користувачами-дітьми області» (з 2009 р.), «Чернівецька обласна бібліотека для дітей в цифрах» (з 2012 р.).

З 2012 р. на допомогу загальноосвітній школі двічі на рік виходить інформаційний бюлетень «У скарбничку сучасному педагогу: методика, теорія, досвід» (випуски: «Світова література», «Викладачам природничого та гуманітарного циклів», «Українська мова та література», «Література рідного краю», «Початкова школа: навчання, цікаве для дітей», «В позаурочний час. Сценарії»), що інформує про нові нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки України, статті про інновації та кращий досвід педагогів-практиків, розробки конспектів уроків, орієнтовного планування навчальних занять і т. ін.

Чернівецька ОБД бере участь у всеукраїнських соціологічних та моніторингових дослідженнях, організатором яких є Національна бібліотека України для дітей: «Краща книга року», «Незадоволений читацький попит на дитячу літературу в бібліотеках України для дітей», а також долучається до створення серії бібліографічних посібників «Справжній читач».

Бібліотека є учасником проєктів електронних ресурсів Національної бібліотеки України для дітей. З 2010 р. – Корпорації бібліотек з аналітичного розпису періодичних видань (КОРДБА), з 2014 р. – «КЛЮЧ» (електронні продукти «Література Буковини для дітей», «Дитячий дивограй Станіслави Солонар», «Буковинський казкар Василь Мельник», «Олена Логінова про Юлію Косівчук та її книжку «Мама, в якої зламалася пружинка», «Янголи, «помаранчевість», магнетизм та емоційність творчості Юлії Косівчук», «Наша Зірка»), з 2023 р. «Почитайко»  (16 аудіофайлів віршів поетеси Олени Логінової та 7 аудіофайлів з оповіданнями Степана Панчука у виконанні авторів) та «Електронна бібліотека методичних та бібліографічних матеріалів» (матеріали «Вартовий перлини снів: поетичні гостини з нагоди 80-річного ювілею Василя Бабуха: дайджест-пам’ятка для читачів», «Неймовірна щирість душі Олени Логінової: біобібліографічний портрет до 50-річчя з дня народження», «Справжній будівничий національної ідеї: біобібліонарис до 160-річчя від дня народження Бориса Грінченка» та ін.)

Бібліотека має доступ до мережі Інтернет. До послуг користувачів – власний вебсайт ОДБ, де розміщено інформацію про бібліотеку, бібліотечні заходи та проєкти, видання бібліотеки, новинки надходжень, відомості про мережу спеціалізованих бібліотек для дітей Чернівецької області та ін. Створено блог для популяризації дитячого читання, а також віртуальне представництво бібліотеки в соціальній мережі Фейсбук.

Чернівецька ОБД має свій фірмовий стиль, розроблений у співпраці з художницею обласного лялькового театру Н. Балабан. Логотип  бібліотеки – «Буковинчики» ЧОБД – розміщується на видавничій продукції бібліотеки.

У штаті бібліотеки станом на 1 січня 2018 р. 28 працівників, серед них –18 бібліотечних фахівців.

Значний внесок у становлення та розвиток бібліотеки зробили: директори – А. Костовецька (1944–1953), І. Бережний (1953–1954), В. Довжинська (1954–1972), Н. Абрамович (1972–1992, нагороджена орденом «Знак Пошани»), О. Заїчкова (1992–2011, заслужений працівник культури України), Л. Кирилюк (2011–2018) та фахівці бібліотечної справи – Є. Александрова, Л. Бурлаченко, В. Верега, В. Вітова, С. Гераськіна, Т. Дудчак, О. Заєрко, В. Іваніцька, О. Ільвес, Н. Кадюк, Ж. Максимова, В. Маринчук, О. Мороз, М. Нестерова, Г. Резник, П. Рудая, Р. Селіфанова, К. Тарновецька, Н. Широкова та ін.

З березня 2018 р. бібліотеку очолює А. Біла.

 

Адреса: 58000 м. Чернівці, вул. Т. Шевченка, 29

е-mail: childlibbuk@ukr.net

сайт: http://bukovinchiki.cv.ua/

блог: http://children29.blogspot.com

сторінка у фейсбуці: https://www.facebook.com/bukovinchiki.cv.ua/

сторінка в інстаграмі:

https://www.instagram.com/biblioteka_ bukovinchiki

сторінка в телеграмі: https://t.me/bukchobd

 

Зображення

image
Відкриття регіонального проекту ”Буковина читає дітям” (гості заходу)

image
Зірка Мензатюк в регіональному проекті ”Буковина читає дітям”

image
Поет М. Лазарук в регіональному проекті ”Буковина читає дітям”

image
ХІV Обласний конкурс юних читців віршів-посвят В. Івасюку (журі)

Джерела

 

Бібліотечна Україна: довідник / уклад. О. Ф. Артемюк, Т. М. Слєпцова. – К. : Абрис, 1996. – С. 333–337;

Заїчкова О. С. З історії «Буковинчиків»: Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей – 60 // Світ дитячих бібліотек. – 2004. – № 2. – С. 9–10;

Рудая П. Своє коріння плекаймо й бережімо // Світ дитячих бібліотек. – 2004. – № 2. – С. 10–12;

Турбаніст Т. Свято книги на Буковині // Світ дитячих бібліотек. – 2004. – № 2. – С. 7–8;

Хайнацька Н. Веселка над Буковиною і Прикарпаттям // Веселочка. – 2004. – № 2–3. – С. 60-61;

Рудая П. Краєзнавство як сходинка до виховання духовності читачів-дітей // Світ дитячих бібліотек. – 2005. – № 4. – С. 35–36;  

Заїчкова О. С. Конкурс на краще виконання віршів М. Г. Івасюка як форма роботи бібліотеки з формування духовності читачів-дітей // Світ дитячих бібліотек. – 2006.– № 4. – С. 52–53;

Бібліотечна Буковина: довідник. – Чернівці : Рута, 2007. – С. 56–60;

Рудая П. М. Спільними зусиллями або партнерство заради майбутнього / П. М. Рудая // Інноваційна місія дитячих бібліотек у формуванні духовного потенціалу нації: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю Хмельн.обл. б-ки для дітей ім. Т. Г. Шевченка (5–6 груд. 2007 р.). – Хмельницький, 2007. – С. 168–172;

Рудая П. Бібліотека і телебачення – партнери в організації читання юних громадян// Світ дитячих бібліотек. – 2008. – № 4. Спец. вип. – С. 47;

Рудая П. Ми вшановуємо пам'ять Шевченка // Світ дитячих бібліотек. – 2010. – № 2. – С. 25–26;

Рудая П. М. Створення позитивного іміджу «Буковинчиків» / П. М. Рудая Бібліотека для дітей: нове бачення, нові орієнтири та соціальне партнерство: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. директорів обл. б-к для дітей. – Хмельницький, 2011. – С. 157–160;

Рудая П. М. Дитяча бібліотека як соціокультурний інститут та організаційно-методичний центр регіону / П. М. Рудая // Дитяча бібліотека в новому вимірі: професійні цінності та інновації: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. директорів обл. б-к для дітей,  9–13 верес. 2013 р. – Севастополь : НВЦ «ЕКОСІ-Гідрофізика», 2013. – С. 195–201;

Рудая П. Літературне краєзнавство як засіб патріотичного виховання і формування творчих здібностей дітей / П. Рудая // Цивілізаційні ідеї Івана Франка й сучасні виклики перед Україною і українством. Бібліотечна реальність: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. директорів обл. б-к для дітей, 4–6 жовт. 2016 р. – Вінниця, 2016. – С. 126–134.

Біла А. М. Чернівецька обласна бібліотека для дітей – майданчик вільного спілкування та проведення дозвілля : [до 75-річчя від дня заснування Чернівецької обласної бібліотеки для дітей] / А. Біла // Бібліотека у форматі Д. – 2019. – № 4. – с. 61–64.

Рудая П. Я – буковинець! Я – українець! : [про цільовий проект «Я – буковинець! Я – українець!» в Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей] / П. Рудая // Бібліотека у форматі Д. – 2019. – № 4. – с. 50–52.

Біла А. Бібліотеки Буковини в нових реаліях : урізноманітнення спектру послуг для дітей : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конференції директорів обл. б-к для дітей України, 10–12 лист. 2020. – С. 67–72.

Краснова А. З книгою до читача через соціальні мережі : реалії COVIDного часу в Чернівецькій ОБД / А. Краснова // Сучасна дитяча книга і читання в епоху цифрової культури : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару. – Київ, 2020. – № 2. – С. 19–20.

Біла А. Частинка Буковини у дитячих серцях / А. Біла // Бібліотека для дітей: користувачам, громаді, суспільству : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конференції директорів обл. б-к України для дітей, 18–20 жовт. 2022 р. – Київ, 2021. – С. 121–125.

Дудчак Т. Читаємо, інформуємо, популяризуємо разом із друзями-поліцейськими / Т. Дудчак  // Бібліотека у форматі Д°. – 2021. – № 3. – С. 23–24.

Краснова А. Екотерапія : цілюща сила природи / А. Краснова // Зелена хвиля екочитання : зб. матеріалів Всеукр. семінару-тренінгу, 24–26 трав. 2021 р. – Київ, 2021. – С. 141–147.

Рудая П. Знайомтесь: новинка: вітчизняний та зарубіжний досвід / П. Рудая // Бібліотека у форматі Д°. – 2021. – № 1. – С. 25.

Дудчак Т. Дитяча бібліотека – волонтерський острівець безпеки: [про роботу Чернівецької обласної бібліотеки для дітей з дітьми внутрішньо переміщених осіб] / Т. Дудчак  // Бібліотека у форматі Д°. – 2022. – № 3.  – С. 21–23.

Гринівська Н. Всеукраїнський тиждень дитячого читання-2023 у буковинчиків : вітчизняний та зарубіжний досвід / Н. Гринівська // Бібліотека у форматі Д°. – 2023. – № 2. – С. 29–30.

Дудчак Т.   «Буковина – колиска моя»: віртуальна виставка як ефективний інструмент популяризації літератури та письменників рідного краю : професійне спілкування / Т. Дудчак // Бібліотека у форматі Д°. – 2023. – № 3. – С. 14–17. 

Ковалець Н. Для читайликів-переселенців / Н. Ковалець // Слово просвіти. – 2023. – Ч. 22, 1–7 черв. – С. 11.

Рудая П. Бібліотека – територія креативу, розвитку творчості та дозвілля для дітей : вітчизняний та зарубіжний досвід / П. Рудая // Бібліотека у форматі Д°. – 2023. – № 2. – С. 17–18.

Рудая П. Читання з собаками : вітчизняний та зарубіжний досвід / П. Рудая // Бібліотека у форматі Д°. – 2023. – № 3. – С. 27–29.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­—————————————————

Дудчак Т. Наша Зірка! // Зірці Мензатюк – 65!  // КЛЮЧ. – 2019. – 24 берез.

Конкурс читців. У Чернівцях продовжують відзначати столітній ювілей М. Івасюка (відео, фото)

Рудая Прохіра Михайлівна
Статтю створено : 19.07.2018
Останній раз редаговано : 21.05.2024