Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Цуріна Інна Олексіївна
Рубрики : Персоналії
Цуріна Інна Олексіївна

imageЦуріна Інна Олексіївна [10.01.1946, Київ – 01.02.2023, там само] – бібліотекар, бібліограф, організатор бібліотечної справи, зокрема, у сфері методичного забезпечення діяльності бібліотек Києва (1988–2002) та України (2002–2017).

Із сім’ї робітників. Загальну середню освіту здобула в Київській середній школі № 59. Ще старшокласницею закінчила перші київські курси громадських бібліотекарів, що в подальшому вплинуло на вибір нею професії.

Одразу після закінчення школи розпочала трудову діяльність у бібліотеці № 9 Московського району м. Києва (1963). Одночасно здобувала фахову освіту в Київському обласному культурно-освітньому училищі (нині – Академія мистецтв імені Павла Чубинського), яке закінчила у 1965 р.

Вищу освіту здобула заочно в Київському державному інституті культури (нині – Київський національний університет культури і мистецтв, КНУКІМ) за фахом «Бібліотекознавство та бібліографія» (1970).

У 1968–1969 рр. працювала старшим техніком відділу науково-технічної інформації в Обчислювальному центрі Держплану УРСР, у 1969–1972 рр. – старшим бібліографом в Українському науково-дослідному гідрометеорологічному інституті.

 Перші кроки в методичній діяльності зробила у 1974–1975 рр. у Центральній науковій сільськогосподарській бібліотеці Південного відділення ВАСГНІЛ (нині – Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України) на посаді головного бібліографа науково-методичного відділу. У 1987–1988 рр. працювала в методичному відділі київської Центральної міської бібліотеки для юнацтва «Молода гвардія» (нині – Міська спеціалізована молодіжна бібліотека).

image
У колі співробітників ПБ ім. Лесі Українки
У 1988 р. І. Цуріна очолила науково-методичний відділ Центральної міської бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих (з 1998-го – Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих міста Києва, ПБ ім. Лесі Українки), де впродовж наступних 14 років (1988–2002) була координатором організаційно-методичної діяльності мережі київських книгозбірень, упровадження в них бібліотечних інновацій.

Була одним із активних ініціаторів трансформації державних масових бібліотек Києва в публічні (загальнодоступні). На початку 1990-х рр. доклала чимало зусиль і творчої думки для напрацювання практичних засад концепції публічної бібліотеки, її основних завдань: функціонування як демократичної установи в царині освіти, культури та інформації; забезпечення вільного доступу мешканців Києва до інформації; формування інформаційних ресурсів для різних категорій користувачів, у т. ч. дітей, студентів та осіб з інвалідністю. Активно вивчала успішний зарубіжний досвід, зокрема, практику американських публічних бібліотек. Сформовані на підставі цього аналізу зарубіжного досвіду пропозиції І. Цуріної були враховані в розробленні окремих статей Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та, згодом, проєкту Концепції розвитку бібліотечної справи України.

До кола її професійних інтересів цього періоду належали питання: запровадження якісних змін у роботі бібліотек на принципах демократизації бібліотечної справи з урахуванням нових умов господарювання; надання допомоги в підготовці до комплексного вивчення (а не перевірки) діяльності централізованих бібліотечних систем (ЦБС); утілення пілотного проєкту моделі бібліотеки сімейного читання; апробація маркетингової концепції в організації бібліотечного обслуговування користувачів на основі планування методичної роботи з урахуванням не лише побажань працівників ЦБС, а й читацької думки про бібліотечне обслуговування.

За ініціативою та під керівництвом І. Цуріної в 1997 р. започатковано підготовку видання «Про статистичні дані діяльності масових бібліотек м. Києва за … рік» на основі державних форм статистичної звітності. Зібрані вичерпні відомості давали змогу кожній ЦБС отримувати конкретніші знання про якість своєї роботи та, керуючись цими знаннями, формувати перспективу власного розвитку.

Під керівництвом І. Цуріної та очолюваного нею науково-методичного відділу ПБ ім. Лесі Українки київські публічні бібліотеки одними із перших з-посеред ЦБС України розпочали процес перетворення книгозбірень у регіональні (місцеві) інформаційно-довідкові центри. Чітко налагоджене інформаційне забезпечення державних і регіональних місцевих цільових програм сприяло зміцненню зв’язків бібліотек з органами влади та місцевого самоврядування. На новий рівень інформативності було виведено рекомендаційну бібліографію: у виданнях бібліографічного характеру органічно поєднувалася змістовна фактографічна інформація з рекомендаційним списком документів з обраної тематики.

На початку 2000-х рр. І. Цуріна активно цікавилася зарубіжним досвідом окреслення місії та ролі публічних бібліотек у громадах, розроблення відповідних довгострокових програм, формування на основі маркетингової концепції схеми планово-звітної документації книгозбірень. За її діяльною участю бібліотеки для дорослих м. Києва стали експериментальною базою запровадження інноваційних підходів до організації бібліотечної справи.

Продуктивна взаємодія з владними структурами, звіти перед громадськістю та місцевим депутатським корпусом, організація дитячих куточків і кімнат у бібліотеках для дорослих, облаштування інформаційних зон, актуалізація тематики видань у жанрі рекомендаційної бібліографії, спроби спеціалізації окремих книгозбірень, індивідуалізації їхньої діяльності – всі ці новації, невіддільні від імені І. Цуріної як їх ініціатора, стали візитівкою роботи бібліотек м. Києва на рубежі 20–21 ст., а набутий ними досвід – платформою для обміну і кооперації з бібліотеками України.

У творчій біографії І. Цуріної цього періоду органічно поєдналися новаторська бібліотечна практика, результативна науково-методична та наставницька діяльність, а здобутий і заслужений авторитет став визнанням її високого професіоналізму. Вона читала лекції слухачам Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (нині – Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв), керувала практикою студентів Київського державного університету культури; була активною членкинею Всеукраїнської громадської організації Українська бібліотечна асоціація (далі – ВГО УБА).

У 2002 р. І. Цуріну було призначено на посаду завідувача науково-методичного відділу Національної парламентської бібліотеки України (нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого), де вона змогла втілити напрацьовані новаторські підходи до методичного забезпечення розвитку бібліотек країни; популяризувати положення, викладені у Маніфесті ІФЛА/ЮНЕСКО про публічні бібліотеки; здійснювати вплив на формування бібліотечно-інформаційної політики на різних рівнях; аналізувати виклики і ризики децентралізації влади для публічних бібліотек.

image
У колі редакційної колегії журналу ”Бібліотечна планета”( зліва-направо): Ю. Ворона (сидить), О. Александрова, В. Халецький (стоїть), С. Басенко, М. Слободяник, І. Цуріна, Л. Бейліс, А. Корнієнко (головний редактор),
image
Інна Цуріна (четверта зліва)серед учасників семінару директорів публічних бібліотек Хмельницької обл. (м. Ізяслав, 2008)
image
Міжрегіональний ярмарок ”Бібліотечні інновації для громад: створюємо майбутнє” (м. Вінниця, Бібліоміст, 2013)
image
Всеукраїнська школа методиста, 2007

Упродовж 2002–2017 рр. І. Цуріна була ініціатором і активним учасником:

– реалізації концепту сайту «Бібліотечному фахівцю» (2002). Ідея розробки методичного модуля полягала в тому, щоб створити своєрідний віртуальний довідник бібліотекаря, в якому б знаходили своє відображення різні напрями діяльності книгозбірень, найактуальніші проблеми. Родзинкою цього сайту вважають віртуальну довідку, яка дає змогу здійснювати консультування фахівців у режимі «запитання – відповідь»;

–  започаткування в 2004 р. видавничої серії «Публічні бібліотеки», в якій узагальнено досвід бібліотек світу з найзначущих питань бібліотечної практики (у серії побачили світ 10 назв видань різної тематики);

–  поновлення в 2006 р. у новому актуалізованому форматі щорічної «Примірної / рекомендованої тематики семінарів працівників районних і міських бібліотек» (була відповідальною редакторкою цієї серії, в якій вийшло друком 13 видань);

–   започаткування Всеукраїнської школи методиста, що відбувається, починаючи з 2007 р., раз на два роки, та Школи фахівця (з 2014 р.) – для працівників НБУ ім. Ярослава Мудрого.

Розробляла та рецензувала багато методичних матеріалів.

У межах своїх повноважень І. Цуріна постійно долучалася до формування нормативно-правових засад державної бібліотечно-інформаційної політики: підготувала пропозиції до Інструкції про облік і збереження бібліотечних фондів (2002), форми статистичної звітності № 6-НК (2002, 2006, 2016), Інструкції про порядок документообігу між бібліотеками (2003), таблиць паспортизації публічних бібліотек (2014), мінімальних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні (2015).

Під керівництвом І. Цуріної підготовлено випуски видань: «Документні ресурси бібліотек (законодавчі, інструктивно-регламентуючі та методичні матеріали)» (2005, 2006), «Бібліотека в правовому полі» (2006, 2010, 2015), «Інформатизація бібліотек (законодавчі, інструктивно-регламентуючі та методичні матеріали)» (2007).

Багато років поспіль (1998–2017) була активним членом редколегії й постійним дописувачем науково-виробничого журналу «Бібліотечна планета», долучалася до формування його проблемно-змістового наповнення.

У доробку І. Цуріної – понад 40 опублікованих статей, десятки виголошених доповідей на міжнародних, всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, нарадах, семінарах бібліотечних працівників, де вона окреслювала нагальні проблеми галузі, репрезентувала інноваційний досвід роботи публічних бібліотек України. Активно позиціонувала власну точку зору з бібліотечної проблематики на радіо та телебаченні.

Професійна, громадська діяльність І. Цуріної охоплювала широке коло актуальних питань. Вона була:

–  учасницею Міжнародної конференції «Бібліотеки та асоціації в мінливому світі: нові технології, нові форми співпраці» у Криму (2001, 2002) та доповідачем на Львівському бібліотечному форумі (2015, 2016);

– членом журі Всеукраїнського конкурсу «Бібліотека року» (2010), який проводять з 2008 р. за ініціативою ВГО УБА;

– впродовж багатьох років – експертком КЗ КОР «Київські обласні курси підвищення кваліфікації працівників культури»;

– серед ініціаторів запровадженої в 2015 р. Електронної системи моніторингу базової мережі публічних бібліотек України (ЕСМаР).

Як висококваліфікований, ініціативний спеціаліст І. Цуріна заслужено мала високий авторитет і повагу у професійному бібліотечному середовищі, багато методистів по праву вважають її своєю наставницею.

Плідна професійна, науково-методична, громадсько-просвітницька діяльність І. Цуріної відзначена нагородами та грамотами: вона удостоєна почесного звання «Заслужений працівник культури України» (2015), медалі «Ветеран праці» (1991), подяк Міністерства культури і мистецтв України та Голови Київської міської державної адміністрації (обидві – 1998).

Твори

Свято відбулось, проблеми залишились / І. Цуріна // Бібл. планета. – 1998. – № 2. – С. 9–10.

Маркетингова концепція – перші кроки / І. Цуріна // Інформаційні потреби населення України в умовах трансформації суспільства : матеріали Соціологічних читань'98 (20–21 трав. 1998 р.) / Нац. парлам. б-ка України ; уклад. В. Студенкова. – Київ : [б.в.], 1999. – С. 84–86.

То хто ж він, наш читач? / І. Цуріна // Інформаційні потреби населення України в умовах трансформації суспільства : матеріали Соціологічних читань'98 (20–21 трав. 1998 р.) / Нац. парлам. б-ка України ; уклад. В. Студенкова. – Київ : [б.в.], 1999. – С. 82–84.

Ще раз про бібліотечну статистику / І. Цуріна // Бібл. планета. – 1999. – № 3. – С. 16.

Готуючись до планування / І. Цуріна // Бібл. планета. – 2000. – № 1. – С. 16–18.

Працюємо за програмами. Плануємо роботу / підгот. І. Цуріна // Бібл. планета. – 2000. – № 4. – Додаток. – С. 9–16.

Орієнтуючись на ринок: збір та аналіз даних / І. Цуріна // Бібл. планета. – 2001. – № 3. – С. 24–25.

Регіональні інформаційні портали: деякі аспекти створення / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України ; [уклад.: І. Цуріна ; ред.: С. Басенко]. – Київ, 2002. – 23, [1] с. : іл.

Роль обласних універсальних наукових бібліотек в інформаційному просторі регіону / матеріал опрац. І. Цуріною // Бібл. планета. – Інформ. бюл. – 2002. – № 4. – С. 1–3.

Нова статистика обліку / І. Цуріна // Бібл. планета. – 2003. – № 2. – С. 35–36.

Публічна бібліотека – інформаційний центр громади / Ю. Ворона, І. Цуріна // Бібл. планета. – 2003. – № 3. – С. 34–35.

 Електронні ресурси бібліотек / матеріал підгот. І. Цуріна // Бібл. планета. – Інформ. бюл. – 2003. – № 4. – С. 1–3.

Публічна бібліотека. Веб-сайт: десять кроків до успіху / М-во культури і мистецтв України, Нац. парлам. б-ка України ; [підгот. І. Цуріна, H. Цуріна ; пер. з англ. А. Абдуллаєвої]. – Київ, 2004. – 31 с. : іл. – (Публічні бібліотеки).

Публічна бібліотека: місія : (з досвіду різних країн : погляд методиста) / М-во культури і мистецтв України, Нац. парлам. б-ка України ; [підгот. І. О. Цуріна, H. О. Гудімова]. – Київ, 2004. – 42, [1] с. : іл., табл. – (Публічні бібліотеки).

Стратегічне планування : (дайджест) / М-во культури і мистецтв України, Нац. парлам. б-ка України ; [підгот.: І. О. Цуріна, С. М. Кравченко]. – Київ, 2004. – 51 [1] с. – (Публічні бібліотеки).

Національні бібліотеки світу на початку XXI століття / М-во культури і мистецтв України, Нац. парлам. б-ка України ; [підгот.: І. Цуріна, Л. Горбунова ; пер. з англ.: Л. Горбунової]. – Київ, 2005. – 47 с. – (Публічні бібліотеки).

Планування: стратегія і тактика / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України ; [підгот.: І. Цуріна ; пер. з англ.: А. Абдуллаєвої]. – Київ, 2005. – 71 с. : табл. – (Публічні бібліотеки).

Соціокультурна діяльність / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України ; [підгот.: С. Кравченко, І. Цуріна ]. – Київ, 2005. – 66 с. – (Публічні бібліотеки).

Аналіз діяльності бібліотек України через призму державної статистики / І. Цуріна // Бібл. планета. – 2005. – № 3. – С. 12–14.

До питання підвищення професійного рівня: Деякі аспекти з історії та сьогодення Національної парламентської бібліотеки України / І. Цуріна // Бібліотека і книга в контексті часу : зб. наук. ст. Міжнар. наук.-практ. конф., 11–13 травня 2006 р., м. Київ / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України ; [уклад.: С. Басенко, Н. Маслова-Зоріна ; редкол.: Т. Вилегжаніна (голова) та ін.]. – Київ, 2006. – С. 245–252.

Інтерактивне середовище: як досягти бібліотеці компромісу між можливостями, доцільністю та необхідністю? / І. Цуріна // Бібл. планета. – 2006. – № 3. – С. 15–16.

Методична робота в офлайновому режимі / І. Цуріна, М. Талалаєвська // Бібл. планета. – 2006. – № 2. – С. 17–19.

Бібліотека та Інтернет : [метод. матеріали] / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України ; [підгот.: І. Цуріна, Ю. Новальська ; пер. з англ. Л. Горбунової]. – Київ, 2007. – 43 с. – (Публічні бібліотеки).

Кравченко С. Сільська бібліотека: знайомство зблизька / С. Кравченко, І. Цуріна // Бібл. планета. – 2007. – № 4. – С. 39–41.

Списання як засіб актуалізації книжкових фондів публічних бібліотек / І. Цуріна // Проблеми формування та використання бібліотечних фондів публічних бібліотек України : зб. наук. ст. Всеукр. наук.-практ. конф. директорів держ. та обл. універс. наук. б-к, м. Севастополь, АР Крим, 3–7 верес. 2007 р. / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України ; [редкол.: Т. Вилегжаніна (голова), Н. Розколупа, З. Савіна ; уклад. С. Басенко]. – Київ, 2007. – С. 94–97.

Як зробити веб-сайт публічної бібліотеки успішним? / І. Цуріна // Бібл. планета. – 2007. – № 2. – С. 34–36.

Матеріально-технічні ресурси публічних бібліотек для забезпечення обслуговування користувачів (за результатами аналізу статистичних даних 2007 р.) / І  Цуріна // Сучасний читач і бібліотека : зб. матеріалів круглого столу, 15–18 верес. 2008 р., м. Сімферополь / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України ; [редкол.: Т. Вилегжаніна, Н. Розколупа, З. Савіна, І. Цуріна]. – Київ, 2008. – С. 97–104.

Влада інвестує в активного бібліотекаря : [сіл. б-ки Бородянківського та Білоцерківського р-нів Київ. обл.] / І. Цуріна // Бібл. планета. – 2008. – № 3. – С. 22–23.

Гудимова Н. Формування фонду періодичних видань у бібліотеці / Н. Гудимова, І. Цуріна // Шк. б-ка. – 2010. – № 6. – С. 29–32.

Виртуальная методическая помощь. Используем новый ресурс / И. Цурина // Библ. дело. – 2010. – № 11. – С. 39–41.

На порядку денному – сільська бібліотека : [за матеріалами Всеукр. дослідж. «Сільська б-ка на мапі України»] / І. Цуріна // Бібл. планета. – 2010. – № 4. – С. 36–38.

Публічна бібліотека в умовах економічної кризи: (З досвіду діяльності бібліотек світу) / І. Цуріна // Роль методичної служби у забезпеченні професійної компетентності бібліотекаря : матеріали II Всеукр. шк. методиста, 2–5 листоп. 2009 р. / М-во культури і туризму України, Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України» ; уклад. О. Зозуля. – Київ, 2010. – С. 105–111.

Бейліс Л. Дружба, співробітництво, спільне служіння освіті й культурі / Л. Бейліс, І. Цуріна // Бібл. планета. – 2011. – № 3. – С. 26–30.

Діяльність обласних універсальних наукових бібліотек у 2005–2009 рр. : інформ.-стат. зб. / матеріал підгот. С. Кравченко, І. Цуріна ; М-во культури України, Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України». – Київ, 2011. – 48 с.

Стан і розвиток сільських бібліотек України в 2008–2010 рр. : інформ.-стат. огляд / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; [підгот.: С. Кравченко, І. Цуріна]. – Київ, 2011. – 27 с. : іл.

До питання децентралізації публічних бібліотек: стан та проблеми / І. Цуріна // Бібл. планета. – 2011. – № 2. – С. 9–12.

Роль методичної служби у забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки / І. Цуріна // Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали III Всеукр. шк. методиста, 7–11 листоп. 2011 р. : [збірник] / М-во культури України, ДЗ «Нац. парлам. б-ка України» ; [уклад. О. В. Зозуля]. – Київ, 2011. – С. 107–111.

IIІ Всеукраїнська школа методиста / І. Цуріна, О. Білик // Бібл. планета. – 2011. – № 4. – С. 13–14.

Цуріна І. Кращі бібліотеки України 2012 року / І. Цуріна // Бібл. планета. – 2012. – № 4. – С. 23–25.

Шляхи оптимізації формування фонду періодичних видань у бібліотеці / І. Цуріна, Л. Поперечна // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2012. – № 4. – С. 20–27.

Проблеми адаптації бібліотечної статистики до діяльності сучасної публічної бібліотеки / І. Цуріна // Бібліотека і книга в контексті часу : зб. наук. ст. VII Всеукр. наук.-практ. конф. : Тема року: «Публічні бібліотеки: традиції і сучасність», 17–18 квіт. 2013 р., НПБУ, м. Київ / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; [редкол.: Т. Вилегжаніна (голова) та ін. ; уклад. С. Басенко]. – Київ, 2013. – С. 105–110.

Ковальчук С. 50 років підрозділу професійної самоосвіти НПБУ / С. Ковальчук, І. Цуріна // Бібл. планета. – 2014. – № 3. – С. 36–38.

Відкриваємо світи бібліотек Львова та Польщі / І. Цуріна // Бібл. планета. – 2014. – № 4. – С. 11–14.

Публічна бібліотека як інструмент створення соціального капіталу / І. Цуріна // V Львівський бібліотечний форум «Бібліотека – відкритий світ». – Київ : Укр. бібл. асоц., 2014. – С. 7–10.

Методичне забезпечення процесів децентралізації бібліотечної галузі : (тези доп.) / І. Цуріна // Бібліотека і книга в контексті часу : зб. матеріалів X Всеукр. наук.-практ. конф. : Тема року: «Бібліотеки України в контексті євроінтеграційних процесів» / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [уклад. О. Зозуля]. – Київ, 2017. – С. 35–37.

Джерела 

Про І Всеукраїнський конгрес бібліотекарів : (огляд. довідка) / М-во культури України, Держ. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистецтва. – Київ, 1992. – Вип. 9/4. – 20 с.

Вітаємо ювілярів // Бібл. планета. – 2001. – № 1. – С. 40.

Лобовик І. Зачароване коло, або Культура на узбіччі // Укр. культура. – 2001. – № 2. – С. 4–5.

Налаштована на творчість // Бібл. планета. – 2006. – № 1. – С. 41.

Інна Цуріна: Я проти бібліотечного егоцентризму // Друг читача. – 2008. – 16 трав.

 

­­­____________________

 

Цуріна Інна, учасниця конференції на тему «Бібліотечні інновації для громад: створюємо майбутнє», 2013 : ютуб-канал Ресурсного центру ГУРТ 

Адаменко Марина Петрівна
Статтю створено : 29.01.2024
Останній раз редаговано : 19.02.2024