Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 5
За місяць : 789
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України
Рубрики : Бібліотеки
Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України

imageЦентральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України – галузевий спеціалізований заклад загальнодержавного значення, що акумулює найбільший у державі фонд документів з металургії, гірничої справи та суміжних галузей, центр координації бібліотечно-бібліографічного обслуговування фахівців промисловості України та надання організаційно-методичної допомоги науково-технічним бібліотекам підприємств і організацій галузі та Придніпровського економічного району, галузевий депозитарій України та центр системи МБА. Перебуває в підпорядкуванні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Офіційне найменування – Державний заклад «Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України» (ДЗ «ЦДНТБ ГМК України»).

Історія бібліотеки бере відлік з відбудови народного господарства України після закінчення Другої світової війни. За наказом Міністерства чорної металургії України від 11 січня 1955 р. № 4-К була створена технічна бібліотека при Міністерстві чорної металургії УРСР. Наприкінці 1955 р. її фонд становив майже 5 тис. пр. книжок та журналів. Бібліотека розміщувалась у приміщенні Міністерства чорної металургії у м. Дніпропетровську (нині – Дніпро) за адресою пл. Леніна (нині – Героїв Майдану), 1. Фундатором і першою директоркою бібліотеки стала Р. Істоміна.

image
Будинок Бюро-технічної інформації, в структурі якого перебувала ЦНТБ
У 1959 р. технічна бібліотека була реорганізована в Центральну науково-технічну бібліотеку чорної металургії УРСР – на правах самостійного підрозділу у структурі Будинку науково-технічної пропаганди з цільовим фінансуванням Мінчорметом України. Тоді ж бібліотека перемістилася до щойно реконструйованого Будинку Техніки на вул. Дзержинського (нині – Вернадського), 23, де їй було надано приміщення загальною площею 1145,2 м 2. У цій будівлі, зведеній приблизно у 1890 р. зодчими Ф. Гагеном та академіком Є. Кітнером як садиба В. Павлової, перебудованій 1911 р. архітектором Ф. Булацелем для Катеринославського комерційного зібрання (після 1920 р. тут розміщувалися різні установи та організації), бібліотека перебуває й дотепер.

У 1962 р. з метою поліпшення пропаганди літератури з питань науково-технічного прогресу, нової техніки та передового промислового досвіду, налагодження організаційно-методичного керівництва мережею технічних бібліотек, відповідно до розпорядження Ради народного господарства від 15 вересня 1962 р. № 931-р бібліотека набула статусу координаційного та методичного центру для науково-технічних бібліотек гірничо-металургійної галузі УРСР. Бібліотека, маючи в штаті одного методиста, розгорнула роботу з виявлення й формування мережі НТБ підприємств та організацій регіону, надання їм методичної допомоги.

За наказом Міністерства чорної металургії СРСР від 20 листопада 1970 р. № 704 на бібліотеку були покладені функції центру міжбібліотечного абонемента науково-технічних бібліотек галузі, опорної бібліотеки для НТБ територіально-галузевої групи. Ці функції були підтверджені та конкретизовані й наказом зазначеного міністерства від 18 грудня 1974 р. «Про підвищення ролі бібліотек підприємств і організацій галузі».

У 1974 р. Дніпропетровським державним проєктним інститутом житлового і цивільного будівництва «Дніпроцивільпроєкт» був розроблений проєкт (за № 11943/2) нової відокремленої споруди бібліотеки (головний архітектор проєкту – В. Товстик), який, однак, не був реалізований.

Відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 29 жовтня 1975 р. № 830-р «Про організацію республіканських і міжгалузевих бібліотек-депозитаріїв» бібліотека була визначена державним депозитарієм з металургії. Згідно з наказом Центрального бюро технічної інформації підприємств Мінчормету УРСР від 25 листопада 1975 р. № 170 установа набула статусу державного центру науково-технічних бібліотек гірничо-металургійного комплексу (ГМК) України.

Від 29 грудня 1997 р. установа має статус юридичної особи і офіційне найменування Державний заклад «Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України» (ДЗ «ЦДНТБ ГМК України»).

 На ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» покладаються такі основні завдання:

  • інформаційний супровід та документне забезпечення державних програм розвитку гірничо-металургійного комплексу України;
  • координування діяльності та надання методичної допомоги НТБ галузі;
  • комплектування та збереження галузевого бібліотечного фонду з металургії та гірничої справи;
  • повноцінне та якісне бібліотечно-бібліографічне обслуговування спеціалістів підприємств та організацій галузі, забезпечення їх достовірною інформацією про кращий виробничий досвід, нове обладнання, прогресивні технології тощо та сприянні впровадженню цих новацій в практику;
  • створення і наповнення електронного банку даних з металургії та гірничої справи в Україні.

У структурі бібліотеки функціонують 7 відділів: комплектування; наукової обробки літератури; обслуговування користувачів і організації фонду літератури; бібліографічного обслуговування користувачів; методичної роботи; патентної документації; нормативно-технічної документації.

image
У читальній залі бібліотеки
До послуг користувачів – дві читальні зали, облаштовані сучасним комп’ютерним обладнанням, креативний простір для спілкування, зустрічей та заходів, зона wi-fі, а також послуги міжбібліотечного абонементу, електронного доставляння документів, сканування, ламінування та ін.

Галузевий фонд бібліотеки вміщує понад 1,5 млн. пр. (книги, періодичні видання, патентна та нормативно-технічна література) українською, російською, англійською, французькою, німецькою, польською та іншими мовами, зокрема: 1,2 тис. назв журналів (436 – іноземними мовами); 123 тис. пр. спеціальних видів науково-технічної літератури (промислових каталогів, державних стандартів України, міждержавних стандартів; нормативних документів; кошторисних, будівельних і санітарних норм і правил і т. ін.). Фонд комплектується виданнями з металургії, гірничорудної промисловості, автоматизації виробничих процесів, збагачувального обладнання, геології, мінералогії, загального і спеціального машинобудування, будівельної техніки, економіки промисловості, транспорту та інших суміжних галузей. Цей фонд є найбільшим спеціалізованим та найповнішим за рівнем укомплектованості в Україні.

Бібліотека обслуговує понад 430 підприємств і організацій усіх галузей промисловості та понад 20 тис. користувачів (за ЄРК та онлайн), серед яких – науковці, викладачі, інженерно-технічні фахівці підприємств гірничо-металургійного комплексу та інших галузей промисловості не лише Придніпровського регіону, а і інших регіонів України та зарубіжжя. Запити на необхідні видання надходять від користувачів з України, Росії, Білорусі, Молдови, Туреччини, Ізраїлю та інших країн світу.

Серед раритетних видань у фондах книгозбірні – журнал «Stahl und Eisen» (від 1901 р.), деякі інші фахові видання.

Починаючи з 2009 р. для ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» закріплено право на отримання обов’язкового примірника документів з металургії та гірничої справи, що видаються в Україні, що уможливлює безперебійне поповнення національного галузевого документного фонду з металургії, повноцінне і якісне виконання інформаційних запитів користувачів. Значна увага приділяється й належному зберіганню цього фонду.

Довідково-пошуковий апарат бібліотеки функціонує як у традиційному форматі, так і в електронному. До послуг користувачів система карткових каталогів (алфавітний; систематичний; алфавітний та предметний каталоги промислових каталогів; нумераційний каталог нормативно-технічного фонду; абетково-предметний покажчик до систематичного каталогу) і картотек (довідково-бібліографічна тематична за технологічними напрямами металургії та суміжних галузей; законодавчих нормативних актів України; періодичних видань; тематичних списків, довідок, добірок; перекладів; адресна (вміщує адреси виробництв металургійної продукції); обліково-реєстраційна картотека користувачів (колективних та індивідуальних).

У межах створення «Національної системи електронного інформаційного бібліотечного ресурсу» працівники ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» розробили й упровадили в практику автоматизовану бібліотечно-інформаційну систему АРМ «Автоматизоване місце бібліотекаря» (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 19589 від 12 лютого 2007 р.), яка дозволила автоматизувати складові бібліотечного процесу (комплектування та каталогізування фонду, створення бібліографічної продукції, облік та обслуговування користувачів). Система має зручний інтерфейс для бібліотекарів та відвідувачів, розвинену систему пошуку, модуль каталогізування з вбудованим УДК, здатність працювати з будь-якою кількістю підрозділів, відвідувачів (у т. ч. за їх категоріями), примірників (у т. ч. за їх категоріями) та інших бібліотечних даних. АРМ «Автоматизоване місце бібліотекаря» впроваджується в НТБ галузі та інших відомств, уможливлює розширення можливостей інформаційного обслуговування, налагодження необхідних зв’язків між бібліотеками різних систем і відомств.

У 2009 р. створено сайт ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» (http://www.cgntb.dp.ua). Крім традиційних для бібліотечних сайтів довідкових рубрик містить низку спеціалізованих розділів: «Історія металургійних і гірничорудних підприємств», «Сторінка стандартизатора», «Винахіднику і раціоналізатору» (містить корисні посилання, інформує про роботу консультаційного пункту з питань інтелектуальної власності та раціоналізації, нормативні документи, тематичні збірники  «На допомогу винахіднику і раціоналізатору», «Рідкісні книги», «Вчені-металурги Дніпропетровщини», «Бібліотека – виробництву», «Сталий розвиток», «Переклади» та інше). У 2019 р. сайт перейшов на нову платформу, з україно- та англомовною версіями.

Електронний каталог бібліотеки доступний для користувачів на сайті бібліотеки. Обсяг ЕК станом на 01.01.2019 р. становив 240 490 записів.

Створено локальні бази даних ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» (ретроспективні та тематичні) з металургії і суміжних галузей промисловості, а також з окремих типів і видів літератури (каталоги, атласи, стандарти, нормативи тощо), що використовуються для поточного інформування й обміну інформацією між бібліотеками. Налагоджено міжбібліотечну взаємодію та документообмін. Формується локальна електронна база даних з металургії, що містить понад 70 тис. повнотекстових документів.

ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» як координаційний центр мережі науково-технічних бібліотек ГМК забезпечує функціонування єдиної галузевої інформаційної системи, залучаючи всі бібліотеки-учасниці до кооперативного каталогізування, формування зведеного ЕК нових надходжень, що дозволяє вести пошук необхідної інформації за багатьма параметрами та здійснювати раціональне скоординоване комплектування та кооперування у використанні бібліотечних фондів галузі.

Завдяки запровадженню онлайн-послуг за останні 5 років вдвічі зросла кількість користувачів книгозбірні. Це переважно науковці, інженерно-технічні працівники, викладачі, аспіранти, студенти закладів освіти технічного профілю, управлінський персонал підприємств, робітники та ін.

Щорічно ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» організовує понад 100 заходів, більшість із яких відбуваються безпосередньо на підприємствах галузі. Під час таких заходів література за запитами фахівців видається по МБА. У системі інформаційного обслуговування фахівців бібліотека використовує комплекс різних форм і методів, у тому числі виставки, відкриті перегляди, дні інформації, тематичні добірки, експрес-інформації, віртуальні виставки та ін.

Інформаційна діяльність ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» спрямована на ефективне використання документних ресурсів і диференційоване обслуговування фахівців і здійснюється за напрямами:

– інформаційне обслуговування керівників і фахівців підприємств і організацій ГМК України відповідно до їхніх інформаційних потреб у режимах: випереджального інформування, поточного інформування про нові надходження і тематичного інформування з актуальних питань розвитку виробництва; добірок із загальноекономічної тематики та ін.;

– довідково-бібліографічне обслуговування підприємств, організацій, фахівців у режимі «запит-відповідь» шляхом: укладання тематичних бібліографічних списків і покажчиків; надання фактографічних довідок; ведення бібліографічної тематичної картотеки з металургії; створення архіву виконаних тематичних бібліографічних довідок та ін.

Щорічно ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» готує понад 120 інформаційних збірників, 130 тематичних добірок, 300 бібліографічних списків і покажчиків з розвитку металургійного виробництва та економіки, аналітико-кон’юнктурні огляди стану металургії в зарубіжних країнах, експрес-інформації про нові надходження; експрес-добірки «На допомогу працівнику НТБ», з питань винахідництва, сертифікації та стандартизації, які тиражуються і розсилаються всім зацікавленим підприємствам і організаціям.

Інформаційне і довідково-бібліографічне обслуговування здійснюється як безпосередньо в бібліотеці, так і онлайновому режимі.

Як методичний та координаційний центр для НТБ галузі ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» щорічно організовує курси підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, науково-практичні семінари, конференції, практикуми, вебінари з актуальних питань, що постають перед книгозбірнями.

ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» входить до складу Науково-технічного товариства металургів України як колективний член. Спільно з товариством організовуються щоквартальні засідання Науково-технічної ради Об’єднання підприємств (ОП) «Укрметалургпром». Питання забезпечення металургійних підприємств інформацією про досягнення сучасної металургійної науки, про функціонування науково-технічних журналів і видань з питань металургії, науково-технічних бібліотек і музеїв уведено до перспективного плану роботи Науково-технічної ради ОП «Укрметалургпром», затвердженого керівництвом об’єднання.

Діяльність бібліотеки оперативно відображається на сторінках в інстаграмі (library_foto), та фейсбуці (cgntbgmk ukrainy).

У штаті бібліотеки – 30 осіб, серед них бібліотечних фахівців – 22. Вищу освіту мають 19 працівників.

Значний внесок у розвиток бібліотеки зробили її керівники: Р. Істоміна (1955–1985), М. Тітаренко (1985–1998), Т. Єрмілова (1998–2002), Л. Жарська (2002–2005), провідні фахівці О. Бовкун, О. Буц, О. Голубнича, Л. Чабаненко, С. Чернова та ін. З 2005 р. бібліотеку очолює І. Перепелиця.

ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» є партнером Української бібліотечної асоціації та Дніпропетровської бібліотечної асоціації.

 

Адреса: 49027, м. Дніпро, вул. Вернадського, 23.

тел./факс: 746-12-91 тел.: 770-23-12;

www.cgntb.dp.ua

е-mail: bibliot@ukr.net

 Instagram (library_foto)

Facebook (cgntbgmk ukrainy) https://www.facebook.com/cgntbgmk

 

Зображення

image
Перегляд нової літератури
image
Заходи в бібліотеці
image
Бібліотечна фотозона
image
Сучасний бібліотечний простір

 

Джерела

 

Перепелиця І. Г. ЦДНТБ ГМК України – 50 років // Україна. Кращі підприємства. – 2006. – № 1 – С. 6;

Перепелиця  І. Працюємо на майбутнє / Ірина Перепелиця // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 1. – С. 42–44;

Перепелиця І. Г. ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» – 60 років // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2015. – № 1. – С. 164–165;

 

————————————————

Державний заклад «Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України» (ДЗ «ЦДНТБ ГМК України»)

Державний заклад «Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України» : тенденції розвитку

Створення орієнтованого на читача середовища у Державному закладі «Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України» // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : ІIІ наук.-практ. інтернет-конф., Харків, НБ ХНМУ, 22–29 жовтня 2018 р.;

Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України. Стаття і Вікіпедії

Перепелиця Ірина Григорівна
Статтю створено : 21.12.2019
Останній раз редаговано : 21.12.2019