Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 33
За місяць : 777
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва (м. Львів)
Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва (м. Львів)

imageЦентр дослідження літератури для дітей та юнацтва (м. Львів) (ЦДЛДЮ, Центр) – обласна громадська організація, яка об’єднує дослідників дитячої та підліткової літератури, експертів з промоції читання як культурної цінності, письменників, бібліотекарів, студентів, учнів, читачів, а також різні інституції (університети, партнерські урядові та громадські організації та ін.).

Метою діяльності ЦДЛДЮ є сприяння створенню правових, організаційних, економічних умов для підвищення інтелектуального потенціалу нації, збереження і розвитку культури України, розвитку літератури для дітей та юнацтва; формування громадського інтересу до книжки та читання; покращення якості та різноманітності літератури для молодого покоління з усіх галузей знань; обмін думками про прочитане, підвищення престижності читання як культурної цінності.

ЦДЛДЮ заснований 11 вересня 2009 р. у Львові як обласна місцева незалежна добровільна громадська організація. Її ініціативу та засади діяльності одними з перших підтримали Національна бібліотека України для дітей, Централізована бібліотечна система для дітей м. Львова та Львівська обласна бібліотека для дітей.

Керівними органами ЦДЛДЮ є рада і президент. У складі ради: У. Баран (президент, к. філол. н., доцент кафедри теорії і практики перекладу Донецького національного університету імені Василя Стуса, президент ГО «Вся Україна читає дітям»), Н. Трохим (заступник президента ЦДЛДЮ, поетеса, перекладач, директор видавництва «Джезва», співзасновник ГО «Вся Україна читає дітям»), Л. Грицик (завідувач кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості  Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, д. філол. н., професор), Є. Канчура (к. філол. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики ДУ «Житомирська політехніка», співголова Центру дослідження літератури фентезі при Інституті літератури НАН України ім. Т. Г. Шевченка), Т. Качак (д. філол. н., професор кафедри фахових методик і технологій початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», В. Кизилова (д. філол. н., професор, професор кафедри філологічних дисциплін ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»), Н. Марченко (к. іст. н., с. н. с. Інституту біографічних досліджень НБУВ, провідний бібліограф НБУ для дітей, письменниця (псевдо – Наталя Савчук), літературний критик), І. Мацко (письменниця), Л. Овдійчук (к. пед. н., доцент кафедри української мови та  літератури ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука», м. Рівне), О. Панько (старший викладач кафедри міжнародних комунікацій факультету туризму УжНУ), В. Півень (к. філол. н., доцент кафедри української мови та літератури Донбаського ДПУ, м. Краматорськ), М. Прихода (к. філол. н., доцент кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка), Б. Салюк (к. філол. н., доцент кафедри філологічних дисциплін Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського ДПУ), Б. Шалагінов (д. філол. н., професор кафедри літературознавства НУ «Києво-Могилянська академія»).

Першочерговими завданнями Центру є:

  • популяризація української книжки для дітей та юнацтва;
  • забезпечення українській літературі для дітей та юнацтва особливого місця у світовій критичній думці;
  • виявлення нових авторів і творчих ініціатив, здійснення організаційної, творчої та практичної допомоги в їх розвитку та реалізації.

Засобами досягнення мети діяльності Центру та здійснення його завдань є:

-  організація науково-практичних заходів (конференцій, конгресів, круглих столів, семінарів, симпозіумів тощо);

-   співпраця з бібліотеками;

-   сприяння науковим дослідженням молодих науковців, аспірантів, докторантів у сфері літератури для дітей та юнацтва, надання їм фахової допомоги;

-   активізація в Україні дитячих студій, які б діяли з метою заохочення до процесу читання;

-   участь у національних та міжнародних літературних виставках, фестивалях;

-  налагодження активної співпраці з Міністерством освіти та науки України та іншими органами державної влади.

Невід’ємною складовою діяльності Центру є продукування фахового науково-дослідного діалогу в царині дитячої та підліткової літератури. Центр активно співпрацює з провідними науково-дослідними й освітніми установами та організаціями, бібліотеками України задля актуалізації парадигм наукової та критичної рефлексії стосовно літератури для дітей та юнацтва.

Основним науковим-практичним проєктом організації в 2010–2016 рр. був щорічний мандрівний Міжнародний симпозіум «Література. Діти. Час». Його мета – привернення уваги літературознавців та організаторів дитячого читання (педагогів, бібліотекарів) України до важливості та серйозності дослідження літератури для дітей та юнацтва, необхідності розуміння основних тенденцій та проблем у світлі розвитку історії та теорії цього специфічного феномену; забезпечення дитячій літературі повноцінного місця в загальній системі літературознавства.

У межах симпозіуму «Література. Діти. Час» українські та європейські фахівці обмінювались власним досвідом вирішення проблем, пов’язаних із тенденціями розвитку літератури для дітей та юнацтва. Так, за підтримки Фонду Роберта Боша президент Центру У. Баран організувала низку авторських читань та презентацій в Україні та Німеччині; відомі українські дитячі письменники та ілюстратори брали участь у Європейському  ярмарку дитячої книги в Заарбрюкені (Німеччина) у 2013 та 2016 рр., а в Україні, зокрема і під час Форуму видавців у Львові, виступали німецькі дитячі і юнацькі  письменники, експерти з читання.

Матеріали семи щорічних мандрівних симпозіумів «Література. Діти. Час» викладені у 6-ти випусках Наукового вісника Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва «Література. Діти. Час» та у Серії «Філологія. Літературознавство» Чорноморського державного (з червня 2016 р. – національного) університету ім. Петра Могили (2014). (http://urccyl.com.ua/naukovyi-visnyk-literatura-dity-chas/)

У 2014–2015 рр. ЦДЛДЮ у співпраці з Західним науковим центром НАН України і МОН України організовував для літературознавців, літературних критиків, педагогів, бібліотекарів, книгознавців та ін. зацікавлених курс лекцій із історії та теорії літератури для дітей та юнацтва.

У 2015 р. ЦДЛДЮ вперше підсумував та склав Золотий список рекомендованої літератури для дітей та юнацтва, який містить найкращі зразки художньої творчості українських та зарубіжних класиків та апробованих сучасних письменників.

Представники Центру активно співпрацюють з бібліотечною спільною в науковому дискурсі щодо проблем дитячого читання (Науково-практична конференція «Читання у соціокультурному просторі дитинства: діапазон можливостей і партнерства» (НБУ для дітей, 2016).

У співпраці з Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника ЦДЛДЮ організував науково-практичний семінар «Толерантність у літературі для дітей та юнацтва» (2018), метою якого було підкреслити необхідність усвідомлення входження в нову еру міжкультурної комунікації, зокрема і на рівні тексту для дітей та підлітків.

Інший важливий соціокультурний проєкт ЦДЛДЮ – «Вся Україна читає дітям» українською мовою. Ідею ЦДЛДЮ перейняв  від фундації «Вся Польща Читає Дітям», яка у 2013 р. запропонувала об’єднатися в проєкті «Вся Європа Читає Дітям».

Цілі проєкту «Вся Україна читає дітям»:

-  привернути увагу суспільства до ідеї читання дітям з перших днів життя українською мовою, послідовно пропагувати необхідність систематичного читання вголос для забезпечення інтелектуального розвитку дітей, їхніх комунікативних здібностей;

-  прищепити практику читання українською мовою та популяризувати українських авторів;

- залучити батьків до співпраці у вихованні нового покоління, відкритого до світу, через читання прищепити любов до державної мови;

-  поширити ідею родинного читання в кожній українській сім’ї, виплекати традицію, що стане соціально значущим чинником розвитку гармонійного українського суспільства.

Члени ЦДЛДЮ є координаторами та організаторами різних заходів з промоції читання, зокрема і в межах соціокультурного проєкту «Вся Україна читає дітям»: «Люди-легенди» (автор М. Савка); «Виховна година з книжкою» (У. Баран); «Творче  читання» (Г.  Павлишин); «Багатомовне читання» (Н. Трохим), літературні фестивалі «Дивокрай» та «Бадяка-Маняка» для дітей, які відбувалися у межах симпозіуму «Література. Діти. Час» та охоплювали кілька міст України (І. Мацко), «Інтерактивне читання» (Л. Овдійчук), читацький клуб для підлітків «Коло Книжки» у книгарні «Є» (М. Вовк), фестивальні бібліотечки під відкритим небом за програмою фестивалю «Франко. Місія» у співпраці з МО «Дзиґа» (У. Баран), «Читайте з нами! Закарпаття читає дітям!» (автор Г. Малик), «Шкільні читання» (автор О. Проселкова), «Прочитай дитині книгу!» (автор О. Слижук), «Маріуполь читає дітям» (автор Т. Петрушкіна), «Літературна кавалєрка» (автор Т. Качак) та ін. http://urccyl.com.ua/vsia-ukraina-chytaie-ditiam/sotsiokulturnyi-proekt-vsia-ukraina-chytaie-ditiam/

Центр виступив також незалежним опонентом інтеграційних процесів у реформуванні мовно-літературної освіти України під час обговорення Концепції літературної освіти в 11-річній загальноосвітній школі, затвердженої наказом МОН України від 26.01.2011 р. № 58. У 2016 та 2020 рр. активісти ЦДЛДЮ продовжували наполягати  на збереженні самостійних шкільних предметів, що належать до кола україноцентричних дисциплін, зокрема української мови, української літератури та зарубіжної літератури.

ЦДЛДЮ активно співпрацює з бібліотеками України. Так, Н. Марченко  формує ресурс «Ключ» (Краща Література Юним Читачам) на офіційному сайті НБУ для дітей. Бібліотекарі, що обслуговують дітей та юнацтво, беруть активну участь у семінарах та конференціях, організованих Центром, долучаються до реалізації спільних проєктів, зокрема, «Вся України читає дітям» та інших, а також надають спільну платформу для організації різних читань та майстер-класів для дітей. У взаємодії  Центру з Державною бібліотекою України для юнацтва, Львівською обласною бібліотекою для юнацтва ім. Романа Іваничука, Дружківською міською центральною бібліотекою ім. Лесі Українки у трьох містах – Львові, Києві та Дружківці (Донецька обл.) за підтримки Міністерства культури України відбулась Всеукраїнська акція «Читаки. Писаки. Малюваки» (2017, координатор В. Півень). Представники ЦДЛДЮ з різних регіонів України взяли участь і виступили з ключовими доповідями під час конференції «Проблеми відображення національних спільнот України у вітчизняній книзі для дітей», організованій Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (2017).

 

image

 

Адреса: 79011 м. Львів, вул. Стрийська, 26/6

Офiцiйний сайт Центру:  http://urccyl.com.ua/ua/

e-mail: urccyl.new@gmail.com

Фейсбук: Ukrainian Research Center of Children's and Youth Literature

 

 

 

Джерела 

Гавриш О. Заприятелювали : [про Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва] / Олександр Гавриш // України молода. – 2012. – № 178. 

V Міжнародний симпозіум «Література. Діти. Час» у Миколаєві, або Мистецтво інтелектуально-творчого єднання // Методичні діалоги : науково-методичний журнал. – 2014 – № 5. – C. 52–55.


————————————————

­­­­­­­­­­­

Будугай О., Овдійчук Л. Проблеми, здобутки і перспективи літератури для дітей та юнацтва в об’єктиві ІV міжнародного симпозіуму «Література. Діти. Час»

Відкритий лист Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва до Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра Табачника і директора департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Олега Єреська

Виступ У. Гнідець на відкритті Всеукраїнського письменницького марафону «Рідною мовою» 21 лютого 2011 р. у Львівській міській раді

Відбулася Всеукраїнська акція «Читаки. Писаки. Малюваки»

Велелюдна розмова про книжки для дітей [Фотозвіт про конференцію «Проблеми відображення національних спільнот України у вітчизняній книзі для дітей», (НБУВ, 27 жовтня 2017)]

Звернення науково-педагогічної спільноти, представників громадськості та всіх небайдужих до Міністра освіти і науки України Л. Гриневич

Качак Т. Вісники Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва «Література. Діти. Час»: відродження традиції

Качак Т. Читання як засіб розвитку дитини від 6 місяців, проект «Вся Україна Читає Дітям»

Овдійчук Л. VI Міжнародний симпозіум «Література. Діти. Час»: новий формат

«Сьогодні дитяча література невід’ємна складова літературного процесу у всіх його проявах» : інтерв'ю журналістки НРКУ К. Зайцевої з Л. Грицик

 «Троянський кінь 2016: контекст текстів «Проти інтеграції дисциплін «українська мова», «українська література» та «світова література» в усіх класах та всіх школах України» (18.11.2016 р., У. Баран).

 Українські письменники – дітям

«Хочу, щоб світ вчився у нас!»  : [Розмова Н. Марченко з президентом Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва У. Баран 

Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва // Барабока

Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва

Баран Уляна Святославівна
Статтю створено : 07.08.2020
Останній раз редаговано : 07.08.2020