Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 14
За місяць : 822
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Художня література. Критика. Літературознавство (бібліографічний посібник)
Художня література. Критика. Літературознавство (бібліографічний посібник)

image«Художня література. Критика. Літературознавство» – поточний галузевий рекомендаційний бібліографічний покажчик. Укладався ДРБ УРСР ім. КПРС (далі – ДБУ, НПБУ; нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого). Виходив упродовж 1975–2011 рр.; загалом опубліковано 29 випусків покажчика. Видання адресоване бібліотечним працівникам, літературознавцям, викладачам філологічних дисциплін, студентам, учням та усім, хто цікавиться новинками художньої літератури.

Покажчик формує уявлення про сучасний літературний процес, ознайомлює читачів з художніми творами письменників України, української діаспори, а також зарубіжних авторів в українських та російських перекладах, що вийшли друком на території України упродовж року, який передував тому чи іншому випуску покажчика. Представлено також інформацію про видання з питань історії й теорії літератури, фольклору, мовознавства.

У 1975–1989 рр. переддрукарська підготовка покажчика здійснювалась у видавництві «Дніпро». Перші два випуски видання вийшли у 1975 та 1976 рр.; з 1977 по 1989 рр. покажчик виходив один раз на два роки.

З 1990 р. укладанням та виданням покажчика займалась ДБУ / НПБУ на власній поліграфічній базі, повернушись до практики щорічних випусків. Випуски за 1989 та 1990 рр. вийшли у 1991 р. У 1996 та 1997 рр. покажчик не виходив друком.

За час існування покажчика його змістове наповнення, художнє оформлення, а також і назва, періодично зазнавали змін. Так, випуски за 1993, 1994, 1995–1996 рр. мали назву «Художня література. Критика. Літературознавство. Мовознавство» (із зазначенням року чи років у дужках у підзаголовку). Видання за 1993 та 1994 рр. виходили в двох частинах. Перша – містила відомості про книжкові видання, друга – інформувала про публікації художніх творів на сторінках літературно-художніх журналів України.

У перших випусках видання основні розділи мали такі назви: «Твори письменників Радянської України», «Література народів СРСР», «Література народів СРСР в українських перекладах» та ін. З часом їх було змінено на «Твори письменників України», «Література народів ближнього зарубіжжя», «Іноземна література в українських перекладах» та ін.

З 1992 р. до змісту видання додались розділи: «Фольклор», «Мовознавство», «Твори письменників української діаспори», «Російськомовні письменники України», «Літературні портрети», «Перша книга прозаїка, поета», «Вони повертаються назавжди», «Епістолярії», «Довідкові та бібліографічні видання» тощо. Незмінним у всіх випусках залишався розділ «Критика та літературознавство».

Покажчик споряджено довідково-пошуковим апаратом, вміст якого упродовж тривалого існування видання зазнавав певних змін. Перші випуски видання містили алфавітний та тематичний покажчики, від 1982 р. – покажчик авторів і назв та тематичний покажчик. Останні випуски містили три покажчики – іменний, тематичний та творів, описаних під назвою.

Серед укладачів видання – Є. Бабич, М. Дроб’язко, О. Заваліна, А. Ільченко (Шаповалова), М. Комська, Г. Межевич, К. Науменко (Сомкіна), С. Остапенко, О. Приходько, П. Рогова, С. Савченко, О. Федотова; літературні редактори – О. Бохан, К. Камінська, Н. Маслова-Зоріна, Н. Нагаєвська.

Електронні версії випусків покажчика за останні три роки його укладання (2008, 2009, 2010) представлено у форматі PDF в електронній бібліотеці «Культура України» на сайті Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (http://elib.nplu.org/object.html?id=8741).

 

Джерела

Художня література. Критика. Літературознавство : рек. бібліогр. покажч. – Київ, 1975–1993, 1999–2011;

Художня література. Критика. Літературознавство. Мовознавство : рек. бібліогр. покажч. – Київ, 1994, 1995, 1998;

Патока В. Видання Парламентської бібліотеки / Валентина Патока // Слово і час. – 1997. – № 5/6. – С. 78–81. – Про покажч.: с. 80;

Патока В. Система рекомендаційних бібліографічних посібників: сучасні проблеми та їх вирішення / Валентина Патока // Вісник Книжкової палати. – 1999. – № 3. – С. 3–4. – Про покажч.: с. 4;

Швецова-Водка Г. М. Бібліографічні ресурси України : заг. характеристика : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2000. – 205 c. – Про покажч.: с. 106;

Добко Т. В. Бібліографія літературна / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України / Наук. т-во ім. Шевченка, Координац. бюро Енциклопедії Сучас. України НАН України ; голов. редкол. 2-го т.: І. М. Дзюба (голова) [та ін.]. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 625–627. – Про покажч.: с. 626;

Савченко С. Бібліографічні видання Національної парламентської бібліотеки України з питань художньої літератури та літературознавства / Світлана Савченко // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 5. – С. 16–18. – Про покажч.: с. 16;

Вилегжаніна Т. Українська класична література – значний ресурс невичерпного натхнення / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2009. – № 2. – С. 4–6. – Про покажч.: с. 4;

Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 219 с. – Про покажч.: с. 126;

Швецова-Водка Г. Рекомендаційна бібліографія в Україні на початку ХХІ ст. / Галина Швецова-Водка // Бібл. вісник. – 2017. – № 1. – С. 11–16. – Про покажч.: с. 12.

Білик Олена Іванівна
Статтю створено : 14.02.2019
Останній раз редаговано : 06.10.2022