Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Філіпова Людмила Яківна
Рубрики : Персоналії
Філіпова Людмила Яківна

imageФіліпова Людмила Яківна (13 березня 1952 р., м. Харків) – український науковець у галузі бібліографознавства, інформаційної діяльності та документальних комунікацій; педагог. Доктор педагогічних наук (2000), професор (2003).

Народилася в сім’ї службовців. У 1973 р. закінчила Харківський державний інститут культури, працювала в бібліотеці Харківського інженерно-економічного інституту бібліографом, завідувачем довідково-бібліографічного відділу; очолювала сектор науково-технічної інформації при бібліотеці (1973–1980).

У Харківській державній академії культури (ХДАК) працює з 1980 р. Займала посади викладача, старшого викладача, доцента, професора кафедр: галузевого бібліографознавства, інформатики, інформаційних технологій, інформаційно-документних систем. З 1999 р. по 2014 р. – декан факультету документознавства та інформаційної діяльності, з 2014 р. – декан нового факультету – соціальних комунікацій Харківської державної академії культури.

У 1992 р. закінчила аспірантуру Московського державного інституту культури, захистила кандидатську дисертацію з бібліографознавства за темою: «Формирование региональной системы научно-вспомогательных библиографических пособий по технике (на примере Украины)». Кандидат педагогічних наук з 1992 р.; доцент – з 1995 р. Працюючи на бібліографічній кафедрі, публікувала наукові статті, тези доповідей на конференціях, навчально-методичні матеріали, видала конспект лекцій «Розвиток технічної бібліографічної інформації в Україні та за кордоном».

Після навчання в докторантурі ХДАК захистила докторську дисертацію (1999) за темою «Бібліографічні системи України в інформаційно-комп’ютерному просторі: теорія, організація, технологія», за якою було опубліковано 2 монографії: з автоматизованих бібліографічних БД та з інформаційно-бібліотечних ресурсів Інтернет.

Отримала грант на 4-місячне наукове стажування в США, Чикаго, Іллінойському університеті (2000) за міжнародною програмою USIA RSEP (Регіональна програма обміну вченими) Американської Ради з міжнародної освіти ACTR/ACCELS, за темою: «Впровадження Інтернет-технологій в бібліотеках України»; одержала сертифікат. В Україні, з метою підтримки підвищення кваліфікації працівників культури та мистецтва, проводила численні навчальні семінари та тренінги з «Основ Інтернет для бібліотечних та інформаційних працівників», співпрацюючи з міжнародною програмою IREX/IATP. Розробила та апробувала авторську навчальну програму післядипломної освіти «Інтернет та бібліотеки. Інформаційний сервіс» (2002), проект практичного курсу дистанційного навчання «Інформаційно-бібліотечні ресурси Інтернет». Підготувала електронне навчальне видання з основ роботи в Інтернеті для підвищення кваліфікації бібліотекарів і тренерів (2010).

Є ініціатором розроблення та впровадження нових навчальних дисциплін «Інформаційний сервіс Інтернет», «Комп'ютерна етика» (за досвідом американського університетського навчання), за якими підготовлені навчальні посібники. Започаткувала наукову школу з вивчення користувацького підходу до інформатизації та комп’ютеризації інформаційно-бібліотечної сфери. Під її науковим керівництвом аспіранти та здобувачі – громадяни України, Йорданії, Китаю – захистили 9 кандидатських та 1 докторську дисертації. Вона є науковим керівником докторанта, аспірантів, пошукувачів, магістрантів.

Має більше 200 публікацій, серед яких за останні роки вийшли 2 навчальні посібники. Брала участь у багатьох міжнародних наукових та методичних конференціях та семінарах; за доповідь «Освіта та підвищення кваліфікації в галузі бібліотечних та інформаційних наук: Україна–Німеччина» (Київ, 2002) отримала грант від Німецького культурного центру «Ґете-Інститут в Україні».

Є заступником голови спеціалізованої вченої ради ХДАК із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей 27.00.02, 27.00.03; членом редколегії збірника наукових праць «Вісник Харківської державної академії культури»; інших фахових збірок наукових праць м. Києва, Харкова, Одеси та ін.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства культури і мистецтв України (2002); Дипломами обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінаціях: «Декан» (2001/2002); «Науковець» (2000/2001).

 

Зображення

 

image
Разом з випускниками

Твори

 

Формирование региональной системы научно-вспомогательных библиографических пособий по технике (на примере Украины) : дис. канд. пед. наук : 05.25.03 / Л. Я. Нагорная (Филиппова) ; Моск. гос. ин-т культ. – Москва, 1992. – 215 с.;

Автоматизированные библиографические базы данных: пользовательский поход : книга для работников электронных библиотек и информационных служб / Л. Я. Филиппова. – К. : ЧП «Интеграл Кин», 1998. – 191 с.;

Информационно-библиотечные ресурсы Интернет / Л. Я. Филиппова. – Харьков: «К-Центр», 1998. – 80 с.;

Розвиток технічної бібліографічної інформації в Україні та за кордоном : тексти лекцій з курсу «Бібліографічні ресурси» для студ. ін­ту культури / Л. Я. Філіпова ; Харківська держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1998. – 96 с.;

Библиографические системы Украины в информационно-компьютерном пространстве: теория, организация, технология : дис. д-ра пед. наук : 07.00.08 / Л. Я. Филиппова ; Харьк. гос. акад. культ. – Х., 1999. – 436 с.;

Ukrainian Internet Resources: Search Systems, Content, and Library Resources / Lyudmyla Filipova // Library Hi Tech News (USA). – 2000. – Vol. 17, N   8. – P. 30– 35 (англ.; США);

Питання змісту бібліотечних Web-сайтів в Інтернеті / Л. Я. Філіпова // Бібліотечна планета. – К., 2001. – N 3(13). – С. 12–15;

Електронна бібліотека в системі дистанційної освіти / Л. Я. Філіпова // Вісник ХДАК : зб. наук. пр. – Вип. 14. – Х. : ХДАК, 2004. – С. 133–140;

Информационный сервис Интернет (для пользователей) : учеб. пособие / Л. Я. Филиппова ; Харьк. гос. акад. культуры. – Харьков : ХГАК, 2004. – 143 с.;

Компьютерная этика : учеб. пособие / Л. Я. Филиппова, В. С. Зеленецкий. – Х., 2006. – 210 с. (в соавт.);

Повышение компьютерно-профессионального уровня библиотечных работников (опыт США и возможности его использования в Украине) / Л. Я. Филиппова // Библиотечный форум. – 2006. – № 3. – С. 20–25;

Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч. посібник / Л. Я. Філіпова, І. В. Захарова. – К. : ЦУЛ., 2013. – 339 с. (в співавт.);

Інші публікації див. на персональній веб-сторінці Л. Я. Філіпової в Google Academy: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=HVzcEzIAAAAJ&view_op=list_works&is_public_preview=1.

Джерела

 

Друковані праці викладачів та співробітників Харківської державної академії культури (1999-2003) : Бібліогр. покажч. / Харк. держ. акад. культури ; [Уклад. С. В. Євсеєнко та ін. ; Ред. Л. П. Семененко]. — Х., 2004. — 199 с.;

Харківська державна академія культури: до 80-річчя з дня заснування : монографія / Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2009. – 195 с. (за імен. покажч.);

Терентьєва Г., Фоменко І. Професіонал і вчений у сфері сучасних інформаційно-документних комунікацій / Г. Терентьєва, І. Фоменко // Вісник Книжк. палати. – К., 2012. – № 3. – С. 39–41.

 

________________

 

Друковані праці викладачів та співробітників Харківської державної академії культури (2004–2008) (за імен. покажч.);

Гареев К. Тренер для интернета / К. Гареев // «2000». – 2012. – № 12 (599) 23–29 марта.

Шелестова Анна Миколаївна
Статтю створено : 28.09.2015
Останній раз редаговано : 28.09.2015