Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 13
За місяць : 821
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Фонд виконаних бібліографічних довідок
Фонд виконаних бібліографічних довідок

Фонд виконаних бібліографічних довідок – складова довідково-бібліографічного апарату бібліотеки, що містить упорядковані певним чином зібрання копій довідок, виконаних за запитами користувачів.

У бібліотечній практиці застосовуються також синонімічні терміни: «фонд неопублікованих бібліографічних посібників», «архів виконаних бібліографічних довідок».

Залежно від характеру запитів бібліографічні довідки поділяються на тематичні, фактографічні, адресні, уточнювальні.

У Ф. в. б. д. зазвичай зберігаються копії відповідей на складні запити користувачів, що вимагали багатоаспектного бібліографічного пошуку, з тем, які не втратили своєї актуальності, а також на запити, що регулярно повторюються. Значний за обсягом Ф. в. б. д. дає змогу оптимізувати виробничі процеси, здійснювані бібліографами, прискорити довідково-бібліографічне обслуговування користувачів.

Виконані довідки можуть зберігатися як у паперовому, так і в електронному форматах. З автоматизацією робочих місць бібліографів виконання і зберігання довідок в електронному форматі є пріоритетним, оскільки уможливлює внесення відповідних актуальних коректив у наявний Ф. в. б. д. та швидкий пошук у ньому релевантних документів за ключовими термінами, забезпечує обслуговування користувачів у режимі онлайн.

 

Джерела

 

Терминологический словарь по библиотечному делу и смежным отраслям знания / сост.: З. Г. Высоцкая (отв. ред.), В. А. Врубель, А. Б. Маслов, Л. К. Розеншильд ; РАН, Б-ка по естеств. наукам. – Москва, 1995. – С. 22, 199.

Бази даних служби довідково-бібліографічного обслуговування : анот. кат. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; упоряд. Т. В. Добко. – Київ, 1996. – 20 с.

Добко Т. В. Інформаційні ресурси довідково-бібліографічного обслуговування: стан та проблеми удосконалення / Добко Т. В. // Бібліографознавство: теорія і практика / М-во культури і мистецтв України, Нац. парлам. б-ка України, Київ. держ. ін-т культури ; редкол.: В. С. Бабич (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 1997. – С. 46–56.

Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / Г. М. Швецова-Водка (керівник), Г. В. Сілкова, Л. О. Черепуха [та ін.]. – Київ : Кн. палата України, 1998. – С. 54.

Добко Т. В. Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування : практ. посіб. / Т. В. Добко, М. А. Чиж, О. М. Василенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2004. – 92 с.

Авдонина Н. А. Фонд выполненных справок - важный элемент СБА / Н. А. Авдонина, Н. С. Масловская // Библиография. – 2008. – № 5. – С. 30–34.

Шевчук Віра Рангольдівна
Статтю створено : 19.11.2020
Останній раз редаговано : 19.11.2020