Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 820
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Ученые записки
Ученые записки

image«Ученые записки» Харківського державного бібліотечного інституту (ХДБІ) – є продовженням видання «Труды Харьковского государственного библиотечного института», що виходили в 1940–1941 рр. З кінця 1950-х рр. ХДБІ (з 1998 р. – Харківська державна академія культури) відновлює видання наукових збірок під іншими назвами: «Ученые записки» (1956, вип. 2), «Учені записки» (1957–1960, вип. 3–5), «Наукові записки» (1962, вип. 6). Ці видання розглядалися як спадкоємні і мали продовжувану (наскрізну) нумерацію. Тобто, «Труды ...» вважалися першим, «Ученые записки» – другим виданням і т. д. Як зазначає Євсеєв О. І.: «Наприкінці 1956 року через шістнадцять років після  виходу в світ першого випуску, вийшов другий випуск «Ученых записок» інституту». В монографії, присвяченій 50-річчю Харківського державного інституту культури, зазначалося: «Институт продолжал издавать свои «Ученые записки». До 1959 г. было издано три выпуска. Многие из опубликованных в них работ представляли собой серьезные научные исследования». Російськомовним був лише один випуск № 2 за 1956 р. Він містив 12 статей викладачів семи кафедр. У статтях висвітлювалися проблеми історії України (Ф. І. Єщенко, І. В. Дьомкін), соціалістичної економіки (А. М. Томашевський, І. Н. Гальперін), літератури та мови (М. О. Габель, І. Я. Каганов, І. Г. Рікман), культурно-освітньої роботи (А. П. Виноградов), бібліографії (В. Т. Витяжков, Д. Д. Тараманов, І. І. Корнєйчик), бібліотечної роботи (М. С. Демченко).

«Ученые записки» ХДБІ дістали позитивну оцінку громадськості. В рецензії «Интересный научный сборник», опублікованій у харківській газеті «Красное знамя» (1957, 19 червня), зазначалося: «Висновки багатьох з дванадцяти вміщених в збірнику матеріалів мають не тільки теоретичне, але й практичне значення для працівників народного господарства, науки і культури, для пропагандистів».

Склад редакційної колегії усіх випусків (від 2 до 6) залишався майже постійним: А. А. Ашукін, А. П. Виноградов, М. М. Герман, І. Я. Каганов, Д. Д. Тараманов, Н. Я. Фрідьєва. З 1957 р. незмінним відповідальним редактором видання був Г. А. Кравець.

Упродовж 1957–1960 рр. виходив україномовний варіант видання – «Учені записки» (вип. 3–5). У третьому випуску вміщено 11 статей викладачів ХДБІ. З них 6 присвячені історії України і культурному будівництву (Д. С. Саранчук, І. В. Дьомкін, М. С. Павлюк, А. П. Виноградов, В. О. Вєтров, С. А. Канавенко), 2 – літературознавству та книгознавству (Л. І. Коломійченко, Г. А. Кравець), рекомендаційній бібліографії (О. П. Довгопола), організації бібліотечного обслуговування (Р. Б. Гуревич).

Четвертий випуск вийшов у трьох тематичних серіях та в трьох томах. У першому томі – «Питання літератури» (1959) розміщено 6 статей з літературознавства працівників ХДБІ (С. Н. Трушевський, Г. А. Кравець, М. О. Габель, Є. С. Полянська, К. М. Лойко, Й. Я. Волісон). У другому томі – «Питання історії та теорії культосвітньої роботи» (1959) опубліковано вісім статей, сім з котрих присвячені історії України та всесвітній історії, одна – підвищенню культурного рівня робітників України (А. І. Епштейн). У третьому томі – «Питання бібліотекознавства і бібліографії» (1960) вміщено 7 статей викладачів кафедр бібліографії та бібліотекознавства ХДБІ. Серед них: О. І. Коломійченко (про бібліографію видань творів основоположників марксизму-ленінізму в Україні); І. Я. Каганова (про героїв О. М. Горького – читачів); С. І. Волкової (про поліпшення бібліотечного обслуговування на селі); Л. І. Вовченко (про мережу масових бібліотек у сільській місцевості); І. О. Вовченко (про розвиток бібліографії та бібліографічної справи); Т. О. Скрипник (про книжкові видавництва України); І. І. Корнєйчика (про бібліографічну діяльність І. Я. Франка).

П’ятий випуск «Учених записок» (1960) «Питання історії та історії культосвітньої роботи» також був тематичним і містив 9 публікацій 11 викладачів ХДБІ. В основному статті були присвячені питанням історії та економіки України. Але не було жодної статті, присвяченої історії культосвітньої роботи.

Шостий випуск видання (1962) мав найменування «Наукові записки» і вийшов під назвою «Питання історії культосвітньої роботи». До збірника увійшли 9 статей: Р. Б. Гуревич, що присвячена громадському огляду державних масових бібліотек Української РСР (1956–1958 рр.), С. А. Канавенка, В. О. Вєтрова – історії культурно-освітньої роботи в Україні; С. А. Піналова  –  про політико-освітню роботу; А. П. Виноградова – про агітпоїзди в Україні; В. В. Афанасьєва – про виробничу пропаганду; О. О. Шимона – з історії зародження кіно в Україні; М. Г. Каліберди – з історії вітчизняної фотографії; Г. Й. Чернявського – про масово-політичну роботу в Болгарії; Ф. Т. Ковпика – про погляди А. С. Макаренка на естетику дисципліни в дитячому колективі. Усі автори – викладачі ХДБІ.

На цьому видання припинило існування і трансформувалося в інші наукові збірники інституту:  «Бібліотекознавство та бібліографія» (1964–1992, вип. 1–31), «Культурно-освітня робота» (1964–1972, вип. 1–7), «Культура України» (з 1993 р. і дотепер), «Вісник Харківської державної академії культури» (з 1999 р. і дотепер).

Детальний розгляд змісту випусків збірників ХДБІ обумовлений їх унікальністю та історичною рідкістю. Вони збереглися в одиничних примірниках у фондах бібліотеки ХДАК, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, ЦНБ Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Ці видання залишаються джерельною базою для дослідження генези бібліотечної науки, освіти і практики України.

 

Джерела

Ученые записки / Харьков. гос. библ. ин-т. – Харьков: Кн. Палата УССР. – 1956. Вып. ІІ. – 257 с.;

Євсеєв О. І. Підготовка культосвітніх працівників в Харківському бібліотечному інституті / О. І. Євсеєв, А. П. Виноградов, О. А. Майборода // Учені записки. – Вип. 3. – Харків, 1957. – С. 3–5;

Харьковский государственный институт культуры. 1929–1979. Под. ред. А. Л. Оприщенка. – Х. «Вища школа»: Изд-во при Харьков. ун-те, 1979. – 72 с.;

Кушнаренко Н. З історії бібліотечної періодики: фахові видання Харківської державної академії культури / Наталя Кушнаренко // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 11. – С. 38–41.

Кушнаренко Наталя Миколаївна
Статтю створено : 19.02.2016
Останній раз редаговано : 09.08.2018