Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 21
За місяць : 945
Кількість
статей : 957
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Українське бібліологічне товариство
Українське бібліологічне товариство

imageУкраїнське бібліологічне товариство (УБТ) – громадське об’єднання провідних діячів української книги, вчених, мистецтвознавців, бібліофілів. Створене у Києві ініціативною групою книгознавців, що працювали в установах УАН, у ВБУ, УНІК. Метою УБТ проголошувалось гуртування українських бібліологів і практиків книжкової справи для спільної праці з книгознавчих питань (історія, економіка, техніка книги, мистецтво її оформлення та ін.). Товариство діяло близько 6 місяців, з 8 грудня 1928 р., коли відбулося перше засідання, по червень 1929 р., однак досить продуктивно. Головою УБТ було обрано літературознавця, академіка УАН та АН СРСР В. Перетца, його заступниками – бібліотекаря, філолога і книгознавця С. Маслова та художника А. Середу, секретарем – книгознавця, бібліографа М. Іванченка, скарбником – бібліографа Я. Стешенка. Керівний орган – Рада УБТ (поет і філолог М. Зеров, літературознавець П. Попов та ін.). Крім киян, до товариства  входили діячі книги з інших міст УСРР, а також зі Східної Галичини, яка на той час перебувала у складі Польщі, Чехословаччини.

Діяльність УБТ зводилась до наукових засідань (від 1 до 4 щомісяця), на яких зачитувались доповіді за результатами досліджень, що проводились членами товариства за місцем роботи. Загалом відбулось 13–14 засідань, два з них були присвячені пам’яті М. Комарова та Т. Шевченка (відповідно 20 і 27 квітня 1929 р.). Чверть доповідей стосувалась питань бібліотечної справи і бібліографії: «Основні проблеми сучасного радянського книжкового ринку» (Б. Борович), «Поняття бібліотечного і архівного матеріалу» (М. Яновський), «Розвідка з історії критики української дитячої книжки» (А. Марголіна), «Бібліографічна діяльність М. Комарова» (М. Ясинський), «Початок екслібриса на Україні» (І. Крип’якевич), «Враження від огляду білоруських бібліотек у Мінську» (В. Перетц). Доповіді планувалося публікувати у «Записках УБТ», однак цей намір, як і організація Першої Всеукраїнської виставки графічних мистецтв, видання серії вибраних творів української літератури, ілюстрованих та оформлених видатними тогочасними українськими графіками, не були реалізовані у зв’язку з припиненням діяльності УБТ. Частина членів УБТ невдовзі була репресована.

Джерела

Берков П. История советского библиофильства (1917–1967) / П. Н. Берков. – Москва, 1971. – 256 с.;

Ковальчук Г. Українське бібліологічне товариство (УБТ) / Галина Ковальчук // Вісн. Книжк. палати. – 2004. – № 4. – С. 34-35;

Ковальчук Г. Українське бібліологічне товариство / Г. І. Ковальчук // Библиофилъ: Альманах. – Нью-Йорк, 2006. – № 11. – С. 40-43;

Ковальчук Г. Украинское библиологическое общество / Г. И. Ковальчук // Книжная культура в трудах ученых стран СНГ.  – Москва, 2006. – С. 99-102.

Зворський Сергій Леонідович
Статтю створено : 15.12.2017
Останній раз редаговано : 23.02.2022