Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 33
За місяць : 777
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Українська книга (видання)
Українська книга (видання)

image«Українська книга» – місячник, присвячений бібліології та бібліофільству; орган Бібліологічної  комісії НТШ та Українського товариства  бібліофілів. Видавався у Львові (1937–1939) та Кракові (1942–1943).

Видання часопису започатковано у 1937 р. з ініціативи Українського товариства бібліофілів (УТБ), яке звернулося до Бібліологічної комісії НТШ з пропозицією об’єднати наукові та організаційно-фінансові зусилля і налагодити випуск спільного книгознавчого періодичного видання. Ініціатори сподівалися, що новостворений часопис заповнить прогалину в українській книгознавчій періодиці, яка утворилася після закриття  «Бібліологічних вістей». На об’єднаних засіданнях Бібліологічної  комісії НТШ та УТБ 17 грудня 1936 р. та 1 січня 1937 р. було ухвалено рішення про назву часопису – «Українська книга», а також остаточно залагоджено організаційні питання. Редакцію «У. к.» весь час її існування очолював досвідчений бібліограф, літературознавець, журналіст Є.-Ю. Пеленський. Адміністративними проблемами займалося львівське видавництво «Ізмарагд»: воно вирішувало всі поточні питання, включаючи й фінансові, дбало про художнє оформлення і друк кожного числа.

Програма «У. к.», заявлена у першому числі, передбачала ґрунтовне висвітлення таких важливих проблем: історія української рукописної та друкованої книги і преси; виготовлення та поширення книжкової продукції; стан тогочасного українського книговидання; створення бібліографічних покажчиків з актуальних питань; ведення поточної західноукраїнської бібліографії; історичне і сучасне бібліотекознавство; мистецтво книги; бібліофілія та ін. Матеріали вміщувались у відповідних рубриках видання: «Історичне книгознавство», «Бібліотекознавство», «Мистецтво книги», «Бібліографія», «Книжкова справа в сучасному», «Нові видання», «Рецензії», «З життя книгознавчих установ» та ін.

За 1937–1938 рр. у Львові було випущено по десять чисел часопису, у 1939 р. – один зшиток, а в 1942–1943 рр. у Кракові світ побачили два річники за цими ж датами. Серед публікацій «У. к.» й досі мають наукову цінність дописи Є.-Ю. Пеленського («Українська друкарня Карла ХІІ», «Книжкова продукція на Наддніпрянщині», «Бібліотека Якова Марковича»), І.  Крип’якевича  («З історії книги у Львові. Рукописна книга до ХVІ ст.», «Каталог бібліотеки Львівської Ставропігії з 1619 р.»), В. Короліва-Старого («Перша спроба: «Книгарь»), В. Дорошенка («Чи можна у нас говорити про книжки?»), статті Л. Биковського («Книгознавство», «Бібліотечна педагогіка»), С. Сірополка («Василь Анастасевич як бібліограф і книголюб», «Систематичний і предметний каталог як засіб наблизити книгу до читача»), С. Єфремова («Ідея українського журналу у Шевченка»), а також фундаментальний цикл П. Зленка «Українські приватні бібліотеки». Серед авторів також – відомі вчені та діячі книги М. Андрусяк, М. Возняк, А. Ґенсьорський, А. Животко, о. Р. Лукань, Т. Пачовський, В. Січинський та ін. Чимало матеріалів, уперше опублікованих в «У. к.», увійшли згодом до серії «Українська книгознавча бібліотека» (засновник і редактор – Є.-Ю. Пеленський). Помітне місце у часописі займала й поточна бібліографія (західноукраїнських та діаспорних видань), яку опрацьовував Б. Романенчук. В останніх числах за 1937 та 1938 рр. укладач зробив спробу підбити загальний підсумок стану книговидання в Західній Україні. В умовах фактичного розгрому УНІКу, припинення книгознавчих, бібліотекознавчих досліджень та видавання відповідних праць в УРСР «У. к.» відіграла помітну роль у продовженні наукових студій і примноженні традицій і здобутків українських книгознавців.

Видання друкувалось на високоякісному папері, з численними ілюстраціями (частина з них – унікальні). Оригінальним є художньо-технічне оформлення обкладинки часопису авторства М. Бутовича.

Після закриття НТШ у 1939 р. випуск «У. к.» було припинено, однак у 1942 та 1943 рр. у Кракові вдалося опублікувати матеріали двох річників. Наступником часопису, зі збереженням обкладинки М. Бутовича, став діаспорний щоквартальник «Українська книга», що виходив у м. Філадельфії (США) протягом 1971–1982 рр.

 

Джерела

Грузов М., Шудря М. «Українська книга»: Анотований покажчик змісту часопису. – Київ: МАГ, 1998. – 58 с.;

Черниш Н. І. «Українська книга» – спеціалізований книгознавчий журнал галицьких бібліологів / Н. І. Черниш // Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги (1909–1939). – Київ: Наша культура і наука, 2006. – С. 71–84;

Плехова І. Д. Роль часопису «Українська книга» (1937–1943) у розвитку книгознавчої думки кінця 30-х років ХХ ст. / І. Д. Плехова // Редактор і видавець. – 2007. – Ч. 1. – С. 211–214;

Черниш Н. І. Проблеми книжкової справи на шпальтах часопису «Українська книга» (1937–1943) / Н. І. Черниш // Українська журналістика: умови формування та перспективи розвитку : зб. наук. пр. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2007. – С. 499–504;

 

________________

 

Плехова І. Д. Часопис «Українська книга» (1937–1943) у контексті становлення української книгознавчої періодики першої половини ХХ  ст. / І. Д. Плехова // Дисертації України: сайт.

Плехова І. «Українська книга»: семирічний форпост українського книгознавства

Черниш Наталія Іванівна
Статтю створено : 15.11.2017
Останній раз редаговано : 17.06.2021