Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Українська дитяча література (бібліографічний посібник)
Українська дитяча література (бібліографічний посібник)

image«Українська дитяча література» – поточний науково-допоміжний бібліографічний покажчик, що акумулює найповнішу інформацію про нові українські видання для дітей, рецензії, критику, дисертації з питань дитячої літератури, присудження літературних премій і т. ін.  Видання Національної бібліотеки України для дітей. Виходить з 1975 р.

Покажчик започаткований за ініціативою відомого фахівця, завідувача бібліографічного відділу Державної республіканської бібліотеки для дітей (нині – НБУ для дітей) О. Колесникової.

Протягом 45 років існування видання відбувалися зміни його жанру, періодичності виходу у світ, видавничого оформлення. Заснований як анотований список для керівників дитячого читання, з 1981-го по 1996 рр. виходив як бібліографічний список, з 1997 р. – науково-допоміжний бібліографічний покажчик. У 1975–1980 рр. покажчик виходив щороку одним випуском, у 1981–2013 рр. – щоквартально, у 2014 р. – двома випусками, з 2015 р. видається один раз на рік. Серед укладачів видання: Л. Стахурська (1975–1976), Н. Новікова (1977), Н. Махінько (1978), О. Буніна (1979, 1980, 1984–1986), І. Торлін (1981–1983), Н. Сергієнко (1987–1988), І. Зеленська (1989–1990), В. Красножон (1991), Н. Гажаман (1992–2000), Н. Загайна (з 2001 р.).

Вміщує бібліографічні описи книжок, статей, інших друкованих документів, що надійшли до фондів НБУ для дітей протягом періоду, зазначеного на титулі того чи іншого випуску. Загалом станом на початок 2020 р. налічується 147 випусків «У. д. л.». Мова видання – українська. Всі випуски друкуються в НБУ для дітей. Обсяг випусків змінюваний. У 1970-х рр. «У. д. л.» виходив накладом 1200 пр. кожний випуск, у 1980-х – 700 пр., у 1990-х – 600 пр., у 2000–2010-х – 170–310 пр., у 2011–2013 рр. – 75 пр. З 2014-го р. і дотепер у друкованому форматі видається 6 пр. «У. д. л.», з одночасним розміщенням на сайті НБУ для дітей електронної версії покажчика (розділ «Видання бібліотек для дітей», підрозділ «Електронна бібліотека методичних та бібліографічних матеріалів», всі випуски з 2011 р. (http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=7332).

З 1975-го по 2013 рр. видання надсилалося до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Книжкової палати України та в усі обласні бібліотеки України для дітей. З 2014 р. розсилання «У. д. л.» в друкованому форматі в обласні бібліотеки припинено.

Структура «У. д. л.» постійно вдосконалювалася. У 1975–1980 рр. щорічник складався із двох розділів: 1) Твори українських письменників для дітей; 2) Критика та бібліографія української дитячої літератури. У першому розділі бібліографічні записи згруповано у двох підрозділах: науково-пізнавальна література та художня література; у межах підрозділів – за віковими категоріями: для читачів молодшого та для читачів середнього та старшого віку. Другий розділ мав підрозділи: персоналії та рецензії. До четвертого випуску (1978) було додано підрозділи «Критичні матеріали» (загальні матеріали з української дитячої літератури) та «Бібліографічні видання» (посібники, підготовлені в бібліотеках України для дітей). Починаючи з третього випуску (1977) в «У. д. л.» вміщувались додаткові бібліографічні списки – доповнення до попередніх випусків (відомості про видання, які надійшли до бібліотеки із запізненням і тому не були відображені раніше).

Перші шість випусків «У. д. л.» (1975–1980) вміщували від 235 до 367 позицій записів про дитячі книжки та літературознавчі праці. Регулярно вміщувалась інформація про твори, а також статті, огляди, відгуки про життя та творчість лауреатів Літературної премії імені Лесі Українки, заснованої в 1971 р.

У 1980-х рр. структура покажчика зазнала змін. У розділі «Твори українських письменників для дітей» бібліографічні записи було згруповано не за жанрами літератури, а насамперед за віковими категоріями читачів-дітей: література для дошкільників та учнів 1–3-х класів; 4–5-х класів; 6–8-х класів. Другий розділ видання перейменовано на «Історія, теорія та критика української дитячої літератури», розділ  «Бібліографічні видання» вилучено.

У цей період помітно зросли обсяги бібліографування: кількість назв видань для дітей і критичних статей про дитячу літературу порівняно з попередніми роками суттєво збільшилась. Щороку в «У. д. л.» вміщувалось від 450 до 700 позицій.

У 1990-ті рр., з урахуванням змін у системі шкільної освіти (запровадження 11-річного терміну навчання), у першому розділі відкориговано назви підрозділів на: література для дошкільників та учнів 1–4-х класів; для учнів 5–6-х класів; для учнів 7–9-х класів. Також окремо виділено розділ: «Твори письменників української діаспори». Кількість книжок, зареєстрованих у посібнику в 1990–1999 рр., помітно знизилась – з 245 до 155 назв за рік. У цей період у покажчику вперше представлено інформацію про твори, літературознавчі статті та огляди творчості письменників, раніше вилучених із літературного процесу та письменників української діаспори.

У першому десятилітті 21 ст. довідково-пошуковий апарат «У. д. л.» розширено, зокрема додано: абетковий покажчик авторів і назв видань; список використаних періодичних видань. У розділі «Твори українських письменників для дітей» виокремлено підрозділ «Видання шрифтом Брайля», а в розділі «Історія та критика української дитячої літератури на сторінках періодичних видань» – «Фольклористика», «Слово о полку Ігоревім», «Релігієзнавча література», «Голодомор 1932–1933 рр. в Україні». Покажчик також було доповнено додатком «Посібники та підручники для школи».

Порівняно з 1990-ми рр. кількість видань, зареєстрованих в «У. д. л.» за рік, збільшилася з 286 позицій у 2000 р. до 420 на кінець десятиліття. Традиційно у випусках покажчика за 2000–2009 р. вміщувались відомості про твори авторів, які раніше були вилучені з літературного процесу та письменників української діаспори. У розділі «Історія та критика української дитячої літератури на сторінках періодичних видань» подавались літературознавчі матеріали про фольклор, до 200-річчя першодруку «Слова о полку Ігоревім», про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні.

Початок другого десятиліття 21 ст. в Україні (2010–2014) позначився наступом на українську культуру і, зокрема, українське книгодрукування. Відповідно, кількість видань, зареєстрованих в «У. д. л.» за ці роки, зменшилася з 420 (1999) до 284 у 2014 р. Революція Гідності спричинила суттєві зміни в політичному, економічному і культурному житті України. Помітно пожвавилось видання дитячої літератури. Так, уже в 2015 р. в покажчику вміщено інформацію про 357 видань, у 2018 – 444, у 2019 – 324.

У 2010–2019 рр. в наповненні «У. д. л.» збереглася та ж вікова градація, що й у попередньому десятилітті.

З 2014 р. структуру покажчика відкориговано. Перший розділ має заголовок «Фольклор. Твори українських письменників для дітей», у ньому подається також інформація про видання, надруковані шрифтом Брайля. До розділу «Історія та критика української дитячої літератури на сторінках серійних та неперіодичних видань» додано підрозділи: «Бібліографічні посібники» (відображаються бібліографічні посібники, підготовлені НБУ для дітей та обласними бібліотеками для дітей) та «Посібники та підручники для школи з української літератури». Довідково-пошуковий апарат містить іменний покажчик та список використаних періодичних видань та видань, що продовжуються. Видання доповнено додатками: «Автореферати дисертацій з питань української дитячої літератури» та «Список книжок письменників – лауреатів літературних премій і конкурсів». У другому розділі покажчика періодично вміщуються тематичні рубрики, приурочені до важливих подій і ювілеїв письменників. Наприклад, у 2014 р. було вміщено рубрику «До 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка», де наведено відомості про 197 літературознавчих праць.

Науково-допоміжний покажчик «У. д. л.» є єдиним вітчизняним кумулятивним виданням, яке з 1975 р. систематично фіксує бібліографічну інформацію про українську літературу для дітей та літературознавчі матеріали про неї. Він є цінним джерелом інформації для бібліотекарів, зокрема в доукомплектуванні бібліотечних фондів й організації роботи з дитячою книжкою, вчителів української літератури – у підготовці уроків і позакласних занять, батьків – у відборі книжок для читання дітям, науковців – у дослідженні кількісних тенденцій видань для різних вікових груп читачів-дітей у різні роки, жанрових особливостей дитячої літератури за певний період, кола авторів, художників, видавництв та видавничих організацій.

Джерела

Українська дитяча література: інформ. анот. список для керівників дит. читання / Держ. респ. б-ка для дітей. – Вип. 1(1975) – . – Київ, 1975–2019. – У 1975–1996 рр. – як бібліографічний список, 1997–2019 – як науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – У 1975–1992 рр. – Держ. респ. б-ка для дітей; 1993–2002 рр. – Держ. б-ка України для дітей; з 2003 р. – Нац. б-ка України для дітей.

Видавнича діяльність Національної бібліотеки України для дітей (1967–2002 рр.) : ретроспект. наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. б-ка України для дітей ; уклад. Н. Душенчук, Н. Гажаман, В. Красножон. – Київ, 2004. – 46 с.

Гажаман Н. Від рекомендаційних списків до науково-бібліографічних покажчиків / Наталія Гажаман // Заради дитини працюємо і творимо! : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конференції, 4–7 жовт. 2017 р. / Нац. б-ка України для дітей ; уклад. Т. М. Кузілова. – Київ, 2017. – С. 107–114.

Загайна Н. В. Науково-допоміжний покажчик «Українська дитяча література»: історія видання за 40 років / Н. В. Загайна // Бібліотека у форматі Д°. – 2015. – № 2. – С. 20–23.

Друковані документи та електронні ресурси Національної бібліотеки України для дітей: (2003–2017 рр.) : ретроспект. наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. б-ка України для дітей ; уклад.: Н. О. Гажаман, В. М. Красножон. – Київ, 2018. – 128 с.

Загайна Надія Василівна
Статтю створено : 27.02.2020
Останній раз редаговано : 27.02.2020