Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Ужгородський інститут культури і мистецтв
Ужгородський інститут культури і мистецтв

imageУжгородський інститут культури і мистецтв – заклад вищої освіти. Підпорядковується департаменту культури Закарпатської обласної державної адміністрації, фінансується з обласного бюджету. Готує фахівців різного профілю за галуззю знань «культура і мистецтво», у т. ч. за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Повне найменування – Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради.

Заклад заснований згідно зі спільною постановою ЦК КП(б)У та Ради Міністрів УРСР від 24 липня 1946 р. № 1287 «Про організацію в м. Мукачеві Закарпатської області технікуму по підготовці працівників культурно-освітніх установ» та відповідним наказом Комітету у справах культосвітніх установ при Раді Міністрів УРСР від 9 серпня 1946 р. № 943 з метою підготовки кадрів сфери культури передусім для створеної і приєднаної до України того ж року Закарпатської області. Започаткування технікуму відбувалося у складних умовах. Через відсутність належної інфраструктури у Мукачеві первісне базування закладу було змінено і він діяв у м. Хусті. За планом прийому 1946/47 навчального року передбачався набір 120 учнів. Однак гостро бракувало приміщень для занять і проживання, тому навчальний процес розпочався лише 5 квітня 1947 р., а до навчання змогла приступити лише одна академічна група, а саме – майбутні бібліотекарі, у складі 36 осіб.

image
м.Хуст, приміщення культурно-освітнього технікуму
image
Перший випуск Хустського технікуму

Того року навчання на бібліотечному відділенні відбувалося у приміщенні школи № 3 на вул. 24 Жовтня (нині – Карпатської Січі), 58, яке згодом було передано військовій частині, а Хустському технікуму з підготовки культосвітніх працівників виділено досить велике приміщення колишнього окружного суду. Через рік було відкрито клубне відділення як зі стаціонарною, так і заочною формами навчання. Навчально-виховний процес у перші роки роботи технікуму здійснювали 10 викладачів.

 У 1961 р. за постановою колегії Міністерства культури УРСР  технікум перейменовано в Хустське культурно-освітнє училище, розширилось коло фахівців, яких готував заклад. Викладачами бібліотечних дисциплін тривалий час працювали С. Алексишинець, Н. Гармаш, М. Дулка, подружжя Ю. та І. Залязи, Ф. Левінштейн, Е. Пальчей, Б. Петровицький, Г. Черевко та ін. Очолювали заклад директори: І. Медведенко (1947–1950), А. Котляр (1950–1958), Д. Савченко (1958–1969), К. Паранич (1969–1985), заступники директорів: І. Кучеренко (1947–1948), Д. Савченко (1948–1958), С. Шехтмейстер (1958–1983).

З 1 липня 1985 р. заклад разом із викладачами, до яких приєднались ще 70 новоприйнятих фахівців, переведено до м. Ужгорода в новозбудоване просторе приміщення на вул. Минайській, 38/80, де він діяв як Ужгородське культурно-освітнє училище, згодом (з 1990 р.) – як училище культури. Рішенням Закарпатської обласної ради від 16 березня 2006 р. № 715 «Про реорганізацію Ужгородського училища культури» заклад перейменовано в Ужгородський коледж культури і мистецтв. Директором став М. Митровка (1985–2011), заступником директора з навчальної роботи залишився М. Петрушевський (1983–2011).  5 листопада 2019 р. згідно з рішенням Закарпатської обласної ради заклад було перейменовано  на Інститут культури і мистецтв.

image
м.Ужгород, будівля коледжу

Навчання за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» здійснюється на відділенні фахової передвищої освіти за денною і заочною формами навчання. Навчальний план містить цикл дисциплін професійної підготовки: «Основи документознавства та інформаційної діяльності», «Аналітико-синтетична обробка документної інформації», «Обслуговування в документно-інформаційних системах», «Організація потоків і масивів документів», «Автоматизовані інформаційні технології», «Маркетинг інформаційних продуктів і послуг», «Основи архівознавства», «Проектна діяльність» та ін. Базами проходження переддипломної практики є обласні бібліотеки Закарпаття, ЦБС, архівні та інші документно-інформаційні установи.

У складі циклової комісії інформаційної, бібліотечної та архівної справи працюють 6 викладачів: С. Алексишинець, М. Апшай, М. Гомоляк, Я. Митровка, М. Стойка, О. Телеп. У різні періоди комісію очолювали: Е. Пальчій, Г. Черевко, О. Лемак, М. Стойка, а нині організовує її роботу М. Гомоляк. Напрями і зміст навчально-виховного процесу постійно змінювались відповідно до соціально-економічних перетворень у суспільстві, нових вимог до рівня кваліфікації і обсягу знань майбутніх бібліотекарів. Зокрема, для забезпечення безперервної ступеневої освіти випускників бібліотечного відділу у 1994 і 1995 рр. 19 випусників за результатами державних іспитів та фахової співбесіди були зараховані студентами Київського державного інституту культури (нині – Київський національний університет культури і мистецтв) на основі угоди про навчальний комплекс «училище-вуз». Від 2000 до 2015 рр. кращі студенти  мали можливість здобути вищу фахову освіту, навчаючись на Ужгородському заочному факультеті КНУКіМ.

У 2018 р. Ужгородський коледж культури і мистецтв отримав ліцензію на здійснення освітньої діяльності за освітнім ступенем «бакалавр», за спеціальностями: «Музичне мистецтво», «Хореографія», «Сценічне мистецтво», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Створено кафедру соціокультурної діяльності, на якій викладають: професор В. Ільганаєва, кандидати наук: В. Апшай, М. Апшай, Н. Апшай, Г. Біланич, П. Федака, Н. Шетеля. Отримуючи вищу освіту, випускники стають фахівцями широкого профілю у сфері соціальних комунікацій і соціокультурної діяльності з організації роботи з документами, інформацією, володіють навичками діловодства та документообігу в різних організаціях  з використанням сучасних інформаційних технологій, аналізу й менеджменту інформації та комунікації.

За 70 років діяльності закладу спеціальність фахівця бібліотечної справи здобули понад 3 тис. осіб. Серед них – заслужені працівники культури України К. Вашкеба, Г. Василиха, П. Гадар, Л. Григаш, І. Ковач, А. Лефтер, О. Почекутова. Більшість випускників працюють у бібліотечних установах краю – директорами ЦБС, завідувачами відділів обласних, районних, міських, дитячих бібліотек та бібліотек закладів освіти (Г. Бандурка, Є. Варга, Г. Дорош, Л. Дума, І. Ключкей, А. Лакатош, О. Левко та  багато ін.). Л. Рубіна – завідувач сектору абеткових каталогів відділу каталогізування Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого. Н. Шетеля є директором коледжу, канд. психол. наук, О. Телеп – заступником директора.

Від 2004 р. на базі закладу діють обласні курси підвищення кваліфікації працівників культури, на яких щороку проходить навчання понад 300 бібліотечних та клубних працівників, викладачів шкіл естетичного виховання.

image
Фрагмент читальної зали бібліотеки
Разом із навчальним закладом всі етапи свого розвитку пройшла бібліотека, створена в 1947 р. на базі культосвітнього технікуму в м. Хусті. На той час її книжковий фонд налічував лише кілька сотень примірників. Першими читачами була академічна група студентів-бібліотекарів. Бібліотекарями працювали Ю. та І. Залязи. Згодом бібліотеку очолювали О. Могіш (1960-ті рр.), Г. Даниленко (1970–1980-ті рр.). У бібліотеці працюють випускниці навчального закладу Т. Касинець та Е. Лукеча.

Нині до послуг користувачів − бібліотечний фонд обсягом 47 тис. пр. друкованої продукції, читальна зала на 100 посадкових місць, сховище художньої та нотної літератури, відділ навчальної літератури. Бібліотека має сучасне технічне обладнання, формуються медіатека, бази даних електронних ресурсів. Сторінка «Бібліотека» на сайті коледжу містить понад 20 рубрик, зокрема  «Інформаційне забезпечення», «Законодавчо-нормативна база бібліотеки», «Соціокультурна діяльність», «Віртуальні виставки», «Календарний інформер», «Галерея кращих читачів», «Новинки літературного процесу» та ін.

До 70-річчя створення закладу працівники бібліотеки уклали літопис «Історія бібліотеки коледжу культури і мистецтв в іменах», каталог подарованих видань з автографами «Безцінний дарунок», збірку бібліотечного фольклору «Бібліотечні курйози», який збирався тривалий час. До ювілейної дати приурочено й книжку-фотоальбом «Ужгородський коледж культури і мистецтв: 70 років творчості, досягнень і визнань» .

 

Адреса інституту: 88015, м. Ужгород, вул. Минайська, 38/80.

https://institute-culture.uz.ua/ua/sp-cyklovi-komisiyi

е-mail: uzhgorodkkm@gmail.com

 

Джерела

Зейкан Ю. Організаторами народжуються…або? / Ю Зейкан // Закарпатська правда. – 1986. – 2 липня. – С. 2;

Митровка М. Ставка – на умелого специалиста : Ужгородскому культурно-просветительному училищу – 40 лет // Закарпатская правда. – 1987. – 29 мая. – С. 4;

Митровка М. Нові сили культури / Інтерв’ю з директором училища культури М. Митровкою вела Людмила Кудрявська// Вісті Ужгородщини. – 1992. – 15 верес. – С. 2;

Петрушевський М. Перше в Україні училище-вуз / М. Петрушевський // Новини Закарпаття. – 1994. – 23 липня. – С. 2;

Митровка М. Вийшли всі ми з училища…/ Інтерв’ю з директором училища культури М. Митровкою вела Людмила Кудрявська // Вісті Ужгородщини. – 1997. – 12 квітня. – С. 2;

Руснак В. Свято талантів / В. Руснак // Новинка. – 1997. – Квітень – С. 1–2;

Митровка М. Училище культури: сьогодні, завтра…/ М. Митровка // Вісті тижня. – 1999. – 7 серпня. – С. 2;

Черевко Г. Г. Ужгородське училище культури // Бібліотечне Закарпаття: Сторінки історії та сучасності. – Ужгород, 2000. – С. 151–152.

Черевко Г. Г. Підготовка бібліотечних спеціалістів: сучасні вимоги та проблеми // Бібліотечна орбіта інформаційного суспільства : до 60-річчя заснування Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки. – Ужгород, 2005. – С. 233–236;

Митровка М. Кузнею краянської духовності нині є Ужгородський коледж культури і мистецтв / Інтерв’ю з директором коледжу М. Митровкою вів В. Танасійчук // РІО. – 2010. – 27 лют. – С. 12;

Черевко Г. Г. Підготовка бібліотечних фахівців в області: проблеми, перспективи // Бібліотеки Закарпаття в добу перемін. – Ужгород, 2010. – С. 201–209;

Черевко Г. Професія, що має майбутнє (Ужгородському коледжу культури і мистецтв – 65) / Г. Черевко // Бібл. планета. – 2012. – № 1. – С. 27–30;

Алмаші І. Шість десятиліть у мистецтві : [про діяльність Ужгородського коледжу культури і мистецтв] // Карпаті Ігаз Со. – 2014. – 6 лют. – С. 3;

Лукеча Е. Актуально, професійно, колоритно [про відзначення Всеукраїнського дня бібліотек у коледжі] // Культурологічні джерела. – 2014. – № 3–4. – С. 25–26 : фото;

Лукеча Е. Ю. Інноваційні форми роботи бібліотеки Ужгородського коледжу культури і мистецтв / Е. Ю. Лукеча // Бібліотеки Закарпаття: здобутки та нові напрями діяльності : матеріали «круглого столу», присвяч. 70-річчю Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка / – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2015. – С. 88–91;

Лукеча Е. Ю. Інноваційні форми роботи бібліотеки вищого навчального закладу: еволюція позитивних змін (з досвіду роботи бібліотеки Ужгородського коледжу культури і мистецтв) // Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 23 квіт. 2015 р.) – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. – С. 144–146;

70 років творчості, здобутків і визнань / Упр. культури Закарпат. Облдержадміністрації // Культурологічні джерела. – 2017. ‒ № 4 (40). – С. 23;

Глуханич О. Ужгородський коледж культури і мистецтв – освітній центр, де виховують таланти // РІО. – 2016. – 16 квіт. – С. 6;

Лукеча Е. Ю. Бібліотечні курйози / Е. Лукеча. – Шкільна бібліотека. – 2017. – № 2. – С. 117 – 122;

Алдон М. Наталія Шетеля про зоряних випускників, перспективи студентів та культурне життя Закарпаття / Марина Алдон, Михайло Носа // Неділя. – 2018. – 20–26 квіт. – С. 5, 24.

 

––––––––––––––––

 

Бібліотека Ужгородського коледжу культури і мистецтв

Попович О. Ужгородський коледж культури і мистецтв здобув власний герб

Презентацією книги-альбому «Ужгородський коледж культури і мистецтв підсумував ювілейний рік»

Про зоряних випускників, перспективи студентів та культурне життя Закарпаття розповіла Наталія Шетеля

Ужгородський коледж культури і мистецтв з нового учбового року надаватиме базову вищу освіту 

Циклова комісія «Інформаційної бібліотечної та архівної справи»

Лукеча Елеонора Юліївна
Статтю створено : 19.03.2019
Останній раз редаговано : 08.10.2020