Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 8
За місяць : 912
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Тутковський Павло Аполлонович
Рубрики : Персоналії
Тутковський Павло Аполлонович

image

Тутковський Павло Аполлонович [(01.03.(17.02)1858, м-ко Липовець Київської губ., нині місто Вінницької обл. – 03.06.1930, м. Київ] – український геолог, географ, археолог, бібліограф, педагог, громадський діяч. Один із основоположників геології та географії України. Засновник та перший директор Українського науково-дослідного геологічного інституту (УНДГІ) Наркомосвіти УСРР (нині Інститут геологічних наук НАН України), дійсний член Української (1919) і Білоруської (1928) академій наук, Наукового товариства імені Шевченка (1923).

Народився в сім’ї службовців. Дитинство Павла та інших дітей в сім’ї пройшло під впливом матері – жінки високої культури, музично обдарованої. Дружина – Олена Багалій.

У 1877 р. закінчив зі срібною медаллю Житомирську гімназію, у 1882 р. – природниче відділення фізико-математичного факультету Київського університету св. Володимира. Працював консерватором мінералогічного i геологічного кабінету при Київському університеті; проводив геологічні дослідження, захоплювався вивченням викопної мікрофауни, вивчав підземні води України. Автор проекту водопостачання Києва, завдяки чому Київ став одним із перших європейських міст, що постачався артезіанською водою (1884–1895). Викладав природознавство, географію та фізику у гімназіях Києва (1896–1904); зголосившись на пропозицію куратора Київського навчального округу, під час перебування у Луцьку і Житомирі був інспектором та директором народних училищ на Волині (1904–1913).

1910 р. П. Тутковський, минаючи ступінь магістра, захистив докторську дисертацію у галузі мінералогії та геології в Московському університеті з теми «Викопні пустелі північної півкулі» на здобуття вченого звання доктора географії; за видатні дослідження Рада фізико-математичного факультету Казанського університету присудила йому вчений ступінь доктора мінералогії та геогнозії (1911). У 1913 р., повернувшись до Києва, отримав посаду приват-доцента географії, з 1914 р.– професора кафедри географії Київського університету св. Володимира. Ім’я П. Тутковського нерозривно пов’язане з Національною академією наук України. У липні-вересні 1918 р., як представник від природничого відділу Українського Наукового Товариства в Києві, він брав активну участь у роботі Комісії для вироблення законопроекту про заснування Української академії наук, зокрема в обговоренні основних питань її організації. Розробив проект створення академічної кафедри географії. У грудні 1918 р. П. Тутковського було обрано головою правління Академії, він опікувався в УАН також організаційними та господарськими питаннями. Одним із перших став академіком (1919). З 1920 р. очолював Краєзнавчу комісію при УАН, секцію науки Українського Громадського Комітету; входив до складу спеціальних комісій Президії УАН, зокрема, комісії для складання словника української живої мови; займався питанням створення видавничого підрозділу та друкарні академії. У 1921 р. П. Тутковського обрано головою Фізико-математичного відділу ВУАН. У 1924–1926 рр. – керівник науково-дослідної кафедри геології при УАН (1926 р. реорганізована в УНДГІ).

П. Тутковський по праву вважається одним із засновників Національної бібліотеки Української держави (1918; нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського). Він брав активну участь в обговоренні закону про Бібліотеку та її фонд, переймався її комплектуванням. Турбувався з приводу загрози загибелі деяких бібліотек, зокрема, привернув увагу до порятунку цінної книгозбірні Луцького училища. Як член Тимчасового комітету (ТК) із заснування Національної бібліотеки (1920–1922), займався організаційними питаннями; разом з членом ТК академіком В. Липським керував підготовкою відкриття громадської читальні Всенародної (Національної) бібліотеки України (31 серпня 1920 р.); підтримав ідею започаткування відділу рукописів (нині Інститут рукопису НБУВ), пропонуючи до його фонду свій цінний географічний та геологічний каталог природних багатств України.

Помітним був внесок П. Тутковського і у становлення бібліотеки очолюваного ним УНДГІ: дбаючи про її фонди, він передав до неї власне книжкове зібрання; створювати бібліотеку доручив своїй доньці, письменниці, бібліографу Ользі Сно-Тутковській (1926–1929), а після її смерті упродовж 1929–1941 рр. бібліотеку очолювала онука П. Тутковського, донька О. Сно – Олена.

Велику увагу П. Тутковський приділяв громадській діяльності, вважаючи найважливішим засобом пропаганди наукових знань серед народу видання науково-популярної літератури (він є автором 1158 популярних нарисів, розвідок, заміток). Закликав до влаштування народних читалень, видання корисних книжок для народу. У своїх працях підкреслював значення друкованого слова, характеризуючи книгу як сховище і носія духовних народних скарбів. Вчений усіляко сприяв книгорозповсюжденню, пропонував реорганізувати видавничу справу. Велике значення надавав бібліотекам, щоб вони насправді були народними, пропагували книжки, здійснювали вплив на своїх читачів тощо.

Багато зробив учений і для розвитку музейної справи. Завдяки йому Волинський музей став самостійною науковою установою, куди П. Тутковський передав зібрані ним геологічні матеріали; він є також одним із організаторів Національного геологічного музею при Інституті геологічних наук НАН України.

Внесок всесвітньо відомого вченого в науку різнобічний. Він працював практично у всіх галузях природничих наук. За 50 років своєї наукової діяльності написав велику кількість монографій, статей, повідомлень. З-посеред численних його наукових праць з геології, мінералогії, петрографії, геохімії, палеонтології, фізичної географії та інших суміжних дисциплін переважна більшість стосуються території України.

Наукові здобутки П. Тутковського отримали широке суспільне визнання: він обирався почесним членом Київського товариства природознавців, дійсним членом Петербурзького мінералогічного товариства, членом Бельгійського товариства геології і палеонтології в Брюселі, почесним членом товариства любителів природознавства, антропології та етнографії при Московському університеті.

Ім’я П. Тутковського посідає помітне місце і в історії української галузевої бібліографії. Особливо багато зробив він для розвитку природничої науково-допоміжної бібліографії. Він є автором багатьох бібліографічних праць, з-посеред них – як самостійно оформлені покажчики та бібліографічні огляди, так і списки літератури до наукових робіт, які і дотепер не втратили свого практичного значення, а для бібліотечних фахівців слугують взірцем продуманої, планомірної роботи з бібліографування. Так, «Бібліографічний огляд літератури з геології і фізичної географії центрального і південного Полісся» вміщує посилання на 771 роботу російською та іноземними мовами, починаючи від Геродота; список літератури до роботи «Родовища будівельного каміння в Луцькому повіті Волинської губернії» нараховує 96 назв, до роботи «Післятретинні озера в північній смузі Волинської губернії» – 339 назв, до роботи « Викопні пустелі Північної півкулі» – 942 назви.

Крім бібліографічних праць П.Тутковський залишив численні словники та довідники наукової термінології. У 1918 р. за його редакцією було видано «Шкільну мапу України»; він уклав «Словник геологічної термінології» (1923), перший україномовний довідник «Загальне землезнавство» (1927); за його редакцією видано «Географічний атлас України» (1928), який став першим вітчизняним комплексним атласом українських земель.

У кінці 1920-х рр. проти П. Тутковського було розгорнуто кампанію цькування з навішуванням ярлика «націоналіста»; декілька разів його викликали до ДПУ, що спричинило різке погіршення здоров’я вченого і смерть 3 червня 1930 р. Похований на Лук’янівському цвинтарі.

На визнання заслуг вченого у 2007 р. засновано Премію НАН України імені П. А. Тутковського, якою Відділення наук про Землю з періодичністю двічі на три роки відзначає науковців за видатні досягнення в галузі геології, географії, океанології, кліматології та метеорології.

 

Твори

Библиографический обзор литературы по геологии и физической географии Центрального и Южного Полесья / П. А. Тутковский // Записки Киевского общества естествоиспытателей. – Киев, 1910. – Т. 21. – С. 33–238.

Древнейшая добывающая промышленность на Волыни : (разработка горнных пород Овручского у. в каменнном веке и на заре русской истории в ІХ–ХІ вв.) / П. А. Тутковский // Труды О-ва исследователей Волыни. – Житомир, 1915. – Т. ХІІ, вып. 1. – С. 167–198.

Бібліографічний спис літератури по громадській медицині, гігієні і санітарії, по бальнеології, курортам та народній медицині України / Зложив проф. і акад. П. Тутковський // Збірник Медичної Секції Укр. Наук. Т-ва в Києві. – Київ, 1918. – Кн. 4. – С. 109–133.

Бібліографічна справа на Україні // Вістник Природн. секції Укр. наук, т-ва у Києві. – 1918–1919.– Т. I, дод., с. 5, 13.

Нариси з природи України. Вип. 1. Статті та розвідки / П. Тутковський. – Київ : Всеукр. кооп. вид. союз (Друк. Всеукр. кооп. вид. союзу), 1920. – 186 с.

Матеріали для бібліографії мапознавства України: (мапи, плани, альбоми, мапознавча література) / П. А. Тутковський. – Київ, 1924. – Ч. 1. – 63 с.

Матеріали для сільськогосподарської бібліографії України. Вип. 1 / П. А. Тутковський; Всеукр. Акад. Наук. – Київ : Друк. Всеукр. АН, 1924. – 48 с.

Покажчик головнішої літератури про підземні води на Україні та почасти на суміжних просторах у зв’язку з геологічною літературою взагалі. – Київ, 1929. – 99 с. – (Вісті п.-д. Ін-ту водного госп-ва України. Т. З, вип. 2. Мат-ли до гідрогеології України. Т. 1, вип. 2). [У співавторстві].

Джерела

ІР НБУВ, ф. Х, од. зб. 17099–17100; Там само, од. зб. № 4769; Там само, од. зб. № 18102.

Сно О. Бібліографічний спис друкованих праць академіка П. А. Тутковського Збірник пам’яті академіка Павла Аполлоновича Тутковського. – Київ, 1932. – Т. 1. – С. 19–37.

Павло Аполлонович Тутковський, 1858–1930 : бібліогр. покажч. / АН УРСР ; вступ. ст. О. К. Каптаренко-Черноусова ; упоряд. К. О. Коваленко;. – Київ : Наук. думка, 1965. – 70 с.

Сороковська С. В. Павло Аполлонович Тутковський / С. В. Сороковська // Арх. України. – 1966. – № 6. – С. 38–42.

Вознячук Г. Н. П. А. Тутковский – библиограф / Г.Н. Вознячук // Вклад академика П. А. Тутковского в изучение геологического строения земной коры Белоруссии: [к 125-летию со дня рождения ученого-естествоиспытателя] : материалы совещ. Белорус. отд-ния Сов. нац. подкомис. по истории геологии, март, 1983 г. / Акад. наук БССР, Ин-т геохимии и геофизики; [ред.: В. А. Кузнецов, Р. А. Зинова, О. Н. Шпаков]. – Минск, 1985. – С. 20–28.  

Макаренко Д. Е. Жизнь и деятельность П. А. Тутковского / Д. Е. Макаренко // Вклад академика П. А. Тутковского в изучение геологического строения земной коры Белоруссии: [к 125-летию со дня рождения ученого-естествоиспытателя]: материалы совещ. Белорус. отд-ния Сов. нац. подкомис. по истории геологии, март, 1983 г. / Акад. наук БССР, Ин-т геохимии и геофизики; [ред.: В. А. Кузнецов, Р. А. Зинова, О. Н. Шпаков]. – Минск, 1985. – С. 7–16.  

Оноприенко, В.И. Павел Аполлонович Тутковский, 1858–1930: / В.И. Оноприенко; [АН СССР]; отв. ред. А. С. Поваренных. – Москва : Наука, 1987. – 154 с. 

Гуменюк М. П. Бібліографія в геолого-географічних дослідженнях академіка П. А. Тутковського // Гуменюк М. П. Біля джерел української радянської бібліографії. – Київ : Наукова думка, 1991. – С. 53–58. 

Петрикова В. Т. Краєзнавча бібліографія в науковій діяльності академіка П. А. Тутковського / В. Т. Петрикова // Урал в мініатюрі. – Житомир, 1996. – С. 214–216. 

Іванова І. П. А. Тутковський в історії організації української Академії наук і Національної бібліотеки України / І. Іванова // Бібл. вісн. – 1999. – № 6. – С. 46–48.

Скарбами землі зігрітий : біографічна повість з життя видатного українського геолога, академіка Павла Тутковського / В. В. Губарець, І. А. Падалка. – Київ : Київська правда, 2001. – 224 с.+ 16 с. іл. 

Гаврилюк Л. Тутковський Павло Аполлонович / Л. Гаврилюк // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : біобібліогр. довід. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 248–251.

Бочковська Ж. Бібліотека Інституту геологічних наук / Ж.  Бочковська // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського : Бібліотеки Національної академії наук України: історія і сучасність. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 202–209.

Шемета Ю. М. Тутковський Павло Аполлонович / Ю. М. Шемета // Діячі науки і культури України : нариси життя та діяльності. – Київ, 2007. – С. 415–419.

Шкаріна В. Особа академіка Павла Тутковського в контексті бібліографії / В. Шкаріна // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. – 2021. – Вип. 62. – С. 510–528. 


–––––––––––––––––––––––

 

Знай більше. Скарбами землі зігрітий Тутковський // Волинска ОУНБ ім. Олени Пчілки

Наукова спадщина України. Павло Аполонович Тутковський (1858-1930)

Павло Тутковський — фундатор геологічної наукової школи в Україні

ТУТКОВСЬКИЙ (Тутківський) Павло Аполлонович

Тутковський Павло Аполлонович

Тутковський Павло Аполонович (1858-1930) // Електронна бібліотека «Україніка»

Тутковський Павло Аполонович (1858-1930). Профіль науковця на інформаційному порталі «Наука України: доступ до знань»

  

Степченко Ольга Петрівна
Статтю створено : 30.01.2015
Останній раз редаговано : 19.09.2023