Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Тульчинський фаховий коледж культури
Тульчинський фаховий коледж культури

imageТульчинський фаховий коледж культури – комунальний заклад фахової передвищої освіти. Є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області. Функціонує під управлінням Вінницької обласної ради. Готує фахівців з п’яти спеціальностей у т. ч. 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», за денною та заочною формами здобуття освіти, з набуттям освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Співпрацює з Рівненським державним гуманітарним університетом, Київським національним університетом культури і мистецтв, Вінницьким державним педагогічним університетом імені М. Коцюбинського, Уманським державним педагогічним університетом імені П. Тичини. Така співпраця надає можливість випускникам коледжу (вони разом з дипломом про спеціальну освіту отримують атестат про повну загальну середню освіту) продовжити ступеневу фахову підготовку за скороченим терміном навчання.

Тульчинський фаховий коледж культури є одним з найстаріших в Україні закладів освіти,  де  провадиться підготовка майбутніх бібліотечних працівників, і має багату і цікаву історію. Заснований у 1930 р. як технікум масової комуністичної освіти і мав два відділення: організаційно-масове (підготовка клубних працівників) та бібліотечне (підготовка бібліотекарів середньої кваліфікації).

У 1937 р. технікум було реорганізовано: відкрито бібліотечну школу, а для підготовки директорів, інструкторів районних будинків культури, завідувачів клубів, інших культпрацівників – політосвітню школу.

У роки Другої Світової війни заклад не діяв. У травні 1944 р. його роботу було поновлено під найменуванням Тульчинського технікуму підготовки політосвітніх працівників.

У 1947 р. заклад перейменовано в технікум підготовки культурно-освітніх працівників, де поряд із денним було відкрито заочне відділення для підготовки клубних та бібліотечних фахівців.

У 1961 р. технікум перейменовано в культурно-освітнє училище, а у 1980 р. – в Тульчинське училище культури. Підготовкою бібліотечних фахівців займались досвідчені викладачі: П. Антосін, М. Гаркушина, Є. Фолюшняк. З вересня 1988 р. училище перейшло з трирічного на чотирирічний термін навчання.

У липні 1997 р. Тульчинське училище культури було реорганізовано у філію Вінницького державного училища культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича. Це призвело до уповільнення процесу подальшого його розвитку.  За рішенням Вінницької обласної ради від 26 липня 2002 р. №  50 Тульчинській філії повернуто статус самостійного закладу і на її базі створено комунальний вищий навчальний заклад «Тульчинське училище культури». 

 Рішенням 33-ї сесії 7-го скликання Вінницької обласної ради від 15 червня 2018 р. № 678 комунальний вищий навчальний заклад «Тульчинське училище культури» було перейменовано у Тульчинський коледж культури. Сучасна назва з 4 серпня 2020 р.

Для проведення навчальних занять коледж має два двоповерхових корпуси. В одному з них, на вул. Миколи Леонтовича, 52, відомому як палац Потоцьких і визнаному як пам’ятка архітектури у стилі класицизму (збудований у другій половині 18 ст.) заклад функціонує з 1982 р. У 1985 р. освоєно східний корпус палацу, що дозволило суттєво розширити навчальну базу закладу.

Нині у коледжі функціонують 32 навчальні кабінети, 2 лабораторії, 2 комп’ютерні класи, актова зала на 250 місць, 2 зали для хореографічних занять, 30 аудиторій для індивідуальних і 20 – для групових занять. До послуг студентів їдальня на 80 посадкових місць, медичний пункт.

Фахівців із інформаційної, бібліотечної та архівної справи навчає стабільний педагогічний колектив: В. Томчик, викладач-методист, голова циклової комісії; Є. Фолюшняк, викладач-методист, заслужений працівник культури України; Г. Погребняк, Л. Артюхова, Н. Моторна, С. Смолій – викладачі-методисти; С. Пересунько – викладач вищої категорії, В. Чорній, Л. Костюк – викладачі першої категорії. Майже всі вони є випускницями закладу.

Коледж готує фахівців, здатних успішно конкурувати на ринку інформаційних послуг, орієнтуватися в найсучасніших інноваційних формах та методах інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Серед фахових дисциплін, які вивчають студенти – «Основи документознавства та інформаційної діяльності», «Організація потоків та масивів документів», «Основи аналітико-синтетичної обробки документної інформації», «Бібліотечні інформаційно-пошукові системи в ДІС», «Маркетинг інформаційних продуктів та послуг», «Проектна діяльність в ДІС», «Автоматизовані інформаційні технології», «Організація та управління інформаційними системами», «Комп’ютерна графіка та створення презентацій», «Основи архівознавства» та ін.

За роки існування коледжу підготовлено понад три тисячі фахівців для бібліотечної галузі, які здебільшого працюють у книгозбірнях Вінниччини. Серед випускників спеціальності – лідери бібліотечної справи: директор Вінницької обласної бібліотеки для дітей ім. І. Я. Франка Т. Мрищук, заступник директора Вінницької ОУНБ ім. К. А.Тімірязєва Г. Слотюк, директор Барської центральної бібліотеки Л. Кирилюк, директор Тульчинської ЦБС В. Вігуржинська, директор Немирівської ЦБС О. Коваль та багато ін. Головою державної екзаменаційної комісі у Тульчинському культурно-освітньому училищі неодноразово призначався директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва у 1952–1973 рр., Герой Радянського Союзу І. Філіповський.

image
Експонати музею книги у бібліотеці Тульчинського коледжу культури
Важливим структурним підрозділом коледжу, базою навчальної практики для студентів є його бібліотека, також створена у 1930 р. бібліотечному фонді міститься майже 32 тис. пр. видань. До послуг студентів та викладачів також читальна зала на 60 місць, оснащена новою комп’ютерною технікою та з доступом до інтернету, електронна база даних методичного забезпечення занять зі спецдисциплін (опорні конспекти лекцій, методичні рекомендації щодо виконання практичних, самостійних та пошукових робіт) та електронна  бібліотека підручників та посібників. Завідувачем бібліотеки впродовж 20-ти років працює випускниця коледжу О. Трачук. З ініціативи працівників бібліотеки у 2016 р. було відкрито музей книги, у якому - чимало раритетів, є факсимільні видання рукописних книг та стародруків, зокрема «Київського літопису» (12 ст.), «Остромирового Євангелія» (1056–1057), «Азбуки» І. Федорова та ін., богослужбові книги 18–19 ст., книги з особистої бібліотеки магнатів Потоцьких, ельзевір – «Декамерон» Д. Боккаччо (1679), прижиттєве видання «Кобзаря» Т. Шевченка (1860),  «Енеїда» І. Котляревського (1896), окремі номери журналів та альманахів 19 – поч. 20 ст. Бібліотека веде власний блог, як платформу діяльності для заохочення читання, використовує різні форми роботи зі студентами, зокрема літературний дискусійний клуб.

 

 

imageАдреса коледжу:

вул. Миколи Леонтовича, 52, м. Тульчин, Вінницька обл., 23600

https://uatkk.net/

Сторінка відділення «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Тульчинського коледжу культури у фейсбуці:

Інформаційна,бібліотечна та архівна справа Тульчинського коледжу культури

Блог бібліотеки Тульчинського коледжу культури http://tulchinkulture.blogspot.com/

Група у фейсбуці Бібліотека Тульчинського коледжу культури

Джерела

Трачук О. Л. Бібліотека Тульчинського училища культури // Вінниччина бібліотечна. – Вінниця, 2003. – С. 175–176;

Яцуляк М. О. Бібліотечний відділ Тульчинського училища культури // Вінниччина бібліотечна. – Вінниця, 2003. – С. 173–174;

Гортаючи сторінки історії: бібліографічний список (75-річчю навчального закладу присвячується) / укл. Н. І. Моторна. – Тульчин, 2005. –35 с.;

Історія Тульчинського училища культури / укл. С. М. Сауляк. – Тульчин: Сервісний центр «Арго», 2010. – 35 с.

 

———————————————

18 травня  Міжнародний день музеїв [Про Музей книги при бібліотеці Тульчинського  коледжу  культури]

Циклова комісія   інформаційної, бібліотечної  та  архівної  справи. Презентація

Томчик Валентина Олексіївна
Статтю створено : 26.11.2019
Останній раз редаговано : 08.10.2020