Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 37
За місяць : 124
Кількість
статей : 972
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Труды Харьковского государственного библиотечного института
Труды Харьковского государственного библиотечного института

«Труды Харьковского государственного библиотечного института» перше фундаментальне професійне бібліотечне періодичне видання на теренах вищої школи України, засноване в 1940 р. Харківським державним бібліотечним інститутом (ХДБІ) .

У перше десятиліття свого існування (1929–1939 рр.) інститут започаткував проведення щорічних науково-практичних конференцій своїх випускників, за результатами яких виходили друком збірники матеріалів конференцій. Однак першим фундаментальним виданням вважаються «Труды …», які стали своєрідним брендом фундування в Україні професійної бібліотечної преси, що для тих часів було унікальним явищем для всього бібліотечного співтовариства колишнього СРСР.

Перший том «Трудов …» побачив світ у 1940 р. Він  вийшов друком до п’ятиріччя заснування ХДБІ. Його відповідальним редактором став Давид Мойсейович Лекаренко – завідувач кафедри бібліотекознавства (1936–1941 рр.), декан бібліотечного факультету (1939–1941 рр.), викладач бібліотечних дисциплін Українського бібліотечного інституту (з 1939  р. – ХДБІ). Д. М. Лекаренко 11 квітня 1938 р., першим у СРСР, захистив дисертацію з бібліотекознавства «Изучение читателей дореволюционной России (Алчевская Х. Д., Анский С. А., Рубакин Н. А.)». За результатами захисту йому було присуджено, як зазначалося в офіційній довідці, вчений ступінь кандидата педагогічних наук з бібліотекознавства. Постать цієї непересічної особистості вченого надала виданню особливої авторитетності.

У передмові до Першого тому «Трудов …» зазначено: «Настоящий выпуск трудов является первым печатным сборником института. В данном выпуске помещены статьи научных работников различных кафедр. Поэтому труды лишены единства тематики. Последующие выпуски будут включать статьи родственных кафедр».

У «Трудах …» вміщено п’ять об’ємних статей і три рецензії. Серед статей: «Сталин и развитие исторической науки» (В. А. Гольденберг), «О библиографии и ее задачах» (М. М. Фельдштейн), «Изучение читателей народниками» (Д. М. Лекаренко), «К вопросу о теории детской литературы» (Ф. Гуревич),  «Материалы к работе «Повесть А. П. Чехова «Три года» (А. А. Ивановская). Серед рецензій: Т. М. Кейсерман на працю В. Іванова та С. Хлебцевич «Как составить план работы и смету районной библиотеки» (М., 1939); А. Єромицького «О программе «Библиография производственно-технической литературы» – на видання «Программы по специальным дисциплинам на 1939–1940 учебный год. Вып. 1» (М., 1939); М. Левіна – на працю Блисс Г. Є. «Организация знаний в библиотеке и классификация книг» (Нью-Йорк, 1934).

Упродовж 1941 р. готувався до друку другий том «Трудов …», однак через війну та окупацію Харкова його не було видано. Рукопис видання не зберігся. Перший том «Трудов …» є бібліографічною рідкістю, однак і нині він зберігає свої аксіологічні якості як надійне джерело дослідження становлення та розвитку бібліотечної науки, освіти і практики в Україні.

З кінця 1950-х рр. ХДБІ відновлює видання наукових збірок під іншими назвами: «Ученые записки» (1956, вип. 2), «Учені записки» (1957–1960, вип. 3–5), «Наукові записки» (1962, вип. 6), котрі є логічним продовженням «Трудов…» і мають з ними наскрізну нумерацію.

Джерела

 

Труды Харьковского библиотечного института. Вып. 1. – Харьков: Изд. Кн. палаты  УССР, 1940. – 99 с.;

Євсеєв О. І. Підготовка культосвітніх працівників в Харківському бібліотечному інституті / О. І. Євсеєв, А. П. Виноградов, О. А. Майборода // Учені записки. – Вип. 3. – Харків, 1957. – С. 3–51;

Кушнаренко Н. М. Фундатор бібліотечної освіти в Україні / Н. М. Кушнаренко // Вісн. Харків. держ. акад. культури: зб. наук. пр. – Х., 2000. – Вип. 2 – С. 110–123;

Кушнаренко Н. З історії бібліотечної періодики: фахові видання Харківської державної академії культури / Наталя Кушнаренко // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 11. – С. 38–41;

Столяров Ю. Н. Первый отечественный кандидат наук по библиотековедению  –  Д. М. Лекаренко / Ю. Н. Столяров // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку: матеріали міжнар. наук конф. (26–27 листопада 2015 року). – Харків, 2015. – С. 120–124.

Кушнаренко Наталя Миколаївна
Статтю створено : 23.02.2016
Останній раз редаговано : 29.02.2016