Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 44
За місяць : 782
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Текстове (символьне) електронне видання
Текстове (символьне) електронне видання

Текстове (символьне) електронне видання - електронне видання, яке містить переважно текстову інформацію, подану у формі, що уможливлює по символьне обробляння

 

Джерела

Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості : ДСТУ 7157:2010. — К. : Держспоживстандарт України, 2010. — IV, 13, [1] с. — (Національний стандарт України).

Статтю створено : 14.05.2014
Останній раз редаговано : 24.09.2014