Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 41
За місяць : 708
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Стелаж
Стелаж

Стелаж (від нім. Stellage) у бібліотеках – конструкція (пристрій) у вигляді багатоярусних горизонтальних чи нахилених настилів (полиць) для компактного і безпечного розміщення книг, журналів, газет, інших носіїв інформації різних форматів у бібліотечних приміщеннях – книгосховищах, читальних, виставкових залах тощо. Перевага С. полягає в мінімізації площі, яку вони займають, і зручному доступі до документів, що зберігаються на них.

За способом доступу С. можуть бути однобічними (здебільшого упритул до стіни чи іншої будівельної конструкції і прикріпленими до неї) чи двобічними, з підходом з двох сторін; за конструктивними особливостями – стаціонарними, переставними чи пересувними; за матеріалом виготовлення – металевими, дерев’яними, комбінованими та ін. Сучасні С. здебільшого мають модульну конструкцію. Конструктивна різноманітність С.,  взаємозамінність модулей забезпечують варіативність способів розстановки фондів, залежно від формату документів, їх цільового та читацького призначення, раціональне використання площ книгосховищ. Найбільшу щільність у розташуванні фондів на певній площі забезпечують спеціальні С. (компактуси), що пересуваються за допомогою спеціального механізму зі штурвалом на торці стійки по заглибленим у підлозі жолобах чи рейках.

image
Двобічні металеві стелажі

image
Мобільний металевий стелаж на колесах

image
Однобічні комбіновані стелажі

image
Стелаж з вбудованим місцем для читача

Кожний С., незалежно від конструктивних особливостей (специфікації), згідно з вимогами техніки безпеки повинен забезпечувати власну стійкість до перекидання та чітко визначене граничне навантаження. Не допускається заповнення С. понад розрахункове навантаження, яке вказується у відповідній технічній документації та табличці на С. Документи, розміщені на С., не повинні виступати за межі полиць для уникнення фізичних пошкоджень. На кожній полиці С. мають бути книгоутримувачі.

Бібліотечні С. розташовуються перпендикулярно до вікон. Встановлення, монтаж, кріплення С. до стін або інших будівельних конструкцій здійснюються технічними спеціалістами. Конструкція металевого С. з перфорованими стійками дозволяє змінювати відстань між полицями в залежності від формату документів, що мають розміщуватись на них. При потребі, наприклад, для документів на нетрадиційних носіях, полиці на С. можуть замінюватись пластиковими ящиками. Нижня полиця С. повинна бути встановлена вище підлоги не менш як на 10 см для забезпечення можливості прибирання пилу під С.

При висоті С. не більше 110 см верхня полиця може бути замінена похилим пюпітром, який дозволяє читати стоячи. У приміщеннях з вільним доступом до фондів максимальна висота полиць С. підбирається в залежності від вікової категорії користувачів: у книгозбірнях для дітей вони нижчі, для юнацтва і дорослих – вищі.

Відстань між паралельно розташованими С. повинна бути не менше ніж 1 м; між торцями С. та елементами конструкцій або інженерного обладнання – щонайменші 0,45 м; між стіною та найближчим паралельно розташованим С. не менше ніж 0,75 м.

 

Джерела

НПАОП 92.0-1.03-13. Правила охорони праці для працівників бібліотек. Затверджені Наказом МНС України № 1398 від 12.12.2012 р.;

Гаскюэль Ж. Пространство для книги: Руководство для всех тех, кто строит, оборудует и обновляет библиотеку / Жаклин Гаскюэль; Пер. с франц. М. А. Руновой. – Москва : Рудомино, 1995. – 303 с.

Алешин Л. И. Материально-техническая база библиотек : учебное пособие для вузов по специальности 071201 «Библиотечно-информационная деятельность» / Л. И. Алешин. – Москва : Форум, 2012. – 448 с.

Кравченко Світлана Миколаївна
Статтю створено : 26.06.2017
Останній раз редаговано : 04.01.2018