Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 6
За місяць : 756
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Соціологічні дослідження в бібліотеках (видання)
Соціологічні дослідження в бібліотеках (видання)

image«Соціологічні дослідження в бібліотеках» – інформаційно-аналітичний бюлетень з питань науково-дослідної роботи, передусім соціологічного спрямування. Адресований керівникам бібліотек, бібліотечним фахівцям, викладачам, аспірантам, студентам закладів вищої освіти.

Заснований у 1992 р. Державною бібліотекою України (нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого) задля інформаційної підтримки соціологічних підрозділів, що створювались у багатьох ОУНБ України на рубежі 1980–90-х рр. Мета бюлетеня – оперативне та всебічне ознайомлення бібліотечної громадськості з результатами загальнодержавних, регіональних і локальних соціологічних досліджень, інших науково-дослідних робіт, які виконують НБУ імені Ярослава Мудрого та публічні бібліотеки України.

Бюлетень спершу виходив щоквартально (1992–1995), а з 1997 р. – 1–2 рази на рік. Тричі випуски виходили здвоєними (17/18, 19/20, 44/45). Наклад не заявлений. Мова видання – українська. Видання не має фіксованого обсягу, відтак і обмежень у кількості публікацій. Друкується на поліграфічній базі НБУ імені Ярослава Мудрого. Протягом 1992–2019 рр. видано 50 випусків «С. д. в б.». Розповсюджувався шляхом розсилання у провідні бібліотеки; з 2010-х рр. – удоступнений для загального користування на сайті електронної бібліотеки «Культура України» (http://elib.nplu.org/object.html?id=8737), де представлено всі випуски бюлетеня.

Підготовка видання покладена на науково-дослідний відділ НБУ імені Ярослава Мудрого. Наукові редактори бюлетеня – заступники генерального директора: О. Александрова (1992–2001), З. Савіна (2002–2015), Н. Розколупа (від 2016 р.). Протягом 1992–2001 рр. наукове консультування здійснював соціолог, д. філос. н., проф. О. Семашко (1937–2008). Укладачами «С. д. в б.» в різні роки були Л. Петрова, В. Студенкова, Т. Богуш, О. Мастіпан, Л. Любаренко та ін.

Структура випусків бюлетеня є сталою. Крім розміщення безпосередньо матеріалів за результатами соціологічних та інших досліджень постійними є рубрики «Події, факти» та «Книжкова полиця соціолога». В окремих випусках «С. д. в б.» присутня рубрика «Школа соціолога».

Протягом 1992–2019 рр. у «С. д. в б.» оприлюднено понад 135 публікацій різного характеру. Серед авторів переважають фахівці НБУ імені Ярослава Мудрого та з багатьох ОУНБ. Представлені також матеріали, що надійшли з Одеської національної наукової бібліотеки, Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, Національної історичної бібліотеки України, Державної бібліотеки України для юнацтва, Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих м. Києва, Кримської республіканської установи «Універсальна наукова бібліотека ім. І. Я. Франка», Національної бібліотеки Білорусі та інших закладів.

Інформація про соціологічні дослідження, представлена у «С. д. в б.», охоплює чотири основні тематичні комплекси:

– бібліотека як соціальний інститут (її роль, місце, імідж в сучасному суспільстві, стан і рівень забезпечення населення України бібліотечним обслуговуванням);

– читач (користувач) бібліотеки (структура читацької аудиторії, місце читання у структурі культурних потреб читачів, проблема незадоволеного читацького попиту, місце української літератури у запитах сучасного читача, читацькі потреби та стан бібліотечного обслуговування національних груп населення);

– бібліотечні фонди (комплектування, отримання обов’язкового примірника документів, збереження та використання бібліотечних фондів);

– кадри бібліотек (сучасний стан та перспективи розвитку бібліотечної професії, психологічні особливості, професійні якості та читацькі інтереси бібліотечних фахівців, морально-психологічний клімат у колективі та ін).

На сторінках бюлетеня подаються також статті оглядового, аналітичного характеру, в яких розглядаються питання функціонування соціологічних служб у бібліотеках України, впливу соціологічних досліджень на прийняття управлінських рішень, проблематики науково-дослідної роботи (вип. 358); розкрито використання деяких наукових методів, зокрема психологічних, у бібліотечних розвідках (вип. 5, 14); друкуються розвідки з історії соціологічних вивчень читача та читання у другій пол. 19 – на поч. 20 ст. (вип. 3, 111319/20); серія матеріалів про життя українців за кордоном (вип. 9–15).

Окремі числа бюлетеня присвячені певним темам чи подіям: першим соціологічним читанням «Бібліотека в новій соціокультурній ситуації», що відбулися у 1993 р. на базі Сумської ОУНБ (вип. 8); конкурсу на кращу науково-дослідну роботу ОУНБ України, організованого 1996 р. (вип. 6); 15-й річниці з часу виходу першого числа «С. д. в б.» (вип. 33).

Від 2000 р. більшість випусків «С. д. в б.» містять результати конкретних соціологічних досліджень – як загальнодержавних, так і регіональних та локальних: «Соціальний портрет бібліотекаря» (вип. 25, 26, 28); «Бібліотечні ресурси Донеччини» (вип. 27); «Моніторинг купівельного та читацького попиту населення України (1997–2003)» (вип. 29); «Обов’язковий примірник документів» (вип. 30); «Незадоволений читацький попит на вітчизняну книжкову продукцію у публічних бібліотеках України» (вип. 31, 40, 49); «Комплектування фондів публічних бібліотек вітчизняними науковими та виробничо-практичними журналами у галузі економіки, права» (вип. 32); «Публічні бібліотеки України в соціокультурному просторі регіону» (вип. 34); «Розподіл у регіонах книг, отриманих за Державною програмою розвитку та функціонування української мови на 2004–2010 роки» (вип. 37); «Вивчення стану забезпечення сільського населення України бібліотечним обслуговуванням (вип. 43); «Вивчення стану забезпечення міського населення України публічними бібліотеками» (вип. 44/45), «Дослідження бібліотек України з питань обслуговування національних меншин» (вип. 46); «Книга. Читання. Бібліотека» (вип. 47, 48) та ін.

Випуски «С. д. в б.» є важливим джерелом інформації про стан бібліотечної справи в України, починаючи з 1990-х років, за багатьма складовими (кадри, фонди, користувачі, місце бібліотек у соціокультурному просторі тощо), динаміку змін читацьких інтересів, професійних якостей бібліотекарів, комплектування фондів та ін.

Джерела

До наших читачів // Соціологічні дослідження в бібліотеках: інф.-аналіт. бюлетень / М-во культури України, Держ. бібл. України. – 1992. – Вип. 1. – С. 4–6.;

Любаренко Л. Інформаційно-аналітичному бюлетеню «Соціологічні дослідження в бібліотеках» – 15 років / Л. Любаренко // Соціологічні дослідження в бібліотеках: інф.-аналіт. бюлетень / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2008. – Вип. 33. – С. 3–15;

Любаренко Л. Науково-дослідна робота Національної парламентської бібліотеки України (1969–2009): стан і тенденції / Л. Любаренко // Бібліотечна планета. – 2010. – № 1. – С. 9–13

Швачка Тетяна Олександрівна
Статтю створено : 05.04.2019
Останній раз редаговано : 21.10.2020