Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 41
За місяць : 779
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Соляник Алла Анатоліївна
Рубрики : Персоналії
Соляник Алла Анатоліївна

imageСоляник Алла Анатоліївна (17.06.1964 р., м. Смоленськ РФ)  – український бібліотекознавець, фондознавець, документолог, педагог, організатор вищої бібліотечно-інформаційної освіти. Доктор педагогічних наук (2006), професор (2007).

У 1985 р. закінчила з відзнакою бібліотечний факультет Харківського державного інституту культури.

З 1985 р. трудова діяльність пов’язана з академією. З 1999 по 2004 рр. – заступник декана факультету бібліотекознавства та інформатики, з 2006 по 2014 рр. – декан факультету бібліотекознавства та інформатики, з 2015 р. – завідувач кафедри документознавства та книгознавства. Окрім науково-педагогічної та адміністративної діяльності, А. А. Соляник веде активну громадську роботу: у 2000-2006 рр. – секретар фахового наукового збірника України «Вісник Харківської державної академії культури», з 2002 по 2006 рр. – учений секретар спеціалізованої вченої ради ХДАК Д 64.807.02 з правом прийняття до розгляду та захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство; з 2007 по 2010 рр. – заступник, з 2010 р. – голова спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02 з правом прийняття до розгляду та захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальностей: 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій, 27.00.03 — книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (в галузі соціальних комунікацій). З 2014 р. – голова спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02 з правом прийняття до розгляду та захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальностей: 27.00.02 — документознавство, архівознавство, 27.00.03 — книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (в галузі соціальних комунікацій).

Коло основних наукових інтересів пов’язано з розробкою проблем бібліотечного фондознавства, документознавства, методологічних проблем документології та теорії соціальних комунікацій, організації та методики науково-дослідної діяльності, бібліотечно-інформаційної освіти. Науковий керівник комплексної науково-дослідної теми ХДАК «Документально-комунікаційні структури суспільства: інноваційні стратегії розвитку», науковий консультант і керівник докторських і кандидатських дисертацій з теорії та історії соціальних комунікацій, сучасних проблем бібліотекознавства. Під керівництвом А. А. Соляник захищено п’ять кандидатських дисертацій. Вона є розробником номенклатури наукових спеціальностей нової наукової галузі України — «Соціальні комунікації», їхніх формул, паспортів, напрямів наукових досліджень, програм кандидатських іспитів та вступних іспитів до аспірантури; організатором та учасником багатьох міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, зокрема міжнародних наукових конференцій: «Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань» (2009), «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку» (2010-2012), міжнародного симпозіуму з проблем вищої інформаційної освіти (ХДАК, 2013) та ін., членом Української бібліотечної асоціації, постійним учасником її громадських і наукових форумів.

Автор понад 200 наукових і науково-методичних праць, серед них: 3 монографії, 2 навчальних посібника.

У 2006 р. нагороджена Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації і дипломом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Науковець».

 

Твори

 

Документні потоки та масиви : навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв / А. А. Соляник; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2000. – 111 с.;

Система документопостачання бібліотечних фондів: закономірності розвитку : монографія / А. А. Соляник. – Харків : ХДАК, 2005. – 230 с.;

Документоснабжение библиотечных фондов : учебно-метод. пособие / А. А. Соляник. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 128 с.;

Эволюция библиотечного фондоведения : монография / Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник. – Москва : Гранд-Фаир, 2007. – 688 с.;

Підготовка фахівців для книжкової галузі України: змістовні та організаційні трансформації / А. А. Соляник // Поліграфія і видавнича справа. – 2011. – Вип. 2. – С. 3-9;

Этап начальной институционализации научных исследований в отрасли социальных коммуникаций: опыт Украины / Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник // Науч. и техн б-ки. – 2011. – № 6. – С. 49-55;

Культуроцентрическая модель модернизации высшего библиотечно-информационного образования / А. А. Соляник // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 31-41;

Обов’язковий примірник мережевого документа як гарантована форма постачання Національної електронної бібліотеки / А. Соляник // Бібл. вісн. – 2013. – № 6. – С. 25-29;

Надія Яківна Фрідьєва – видатний український бібліотекознавець, фундатор вищої бібліотечної освіти в Україні / Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Харків, 2014. – Вип. 44. – C. 55-63;

Векторы модернизации библиотечно-информационного образования на Украине / А. А. Соляник // Науч. и техн. б-ки. – 2015. – № 5. – С. 20-27;

Інші публікації див. на персональній веб-сторінці А. А. Соляник: http://scholar.google.com.ua/citations?user=kn2bq3UAAAAJ&hl=ru.

Кушнаренко Наталя Миколаївна
Статтю створено : 18.11.2015
Останній раз редаговано : 10.04.2018