Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 8
За місяць : 912
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ)
Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ)

image

 

Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ) – структурний підрозділ Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, що забезпечує інформаційну підтримку діяльності органів державної влади; науково-дослідна інституція, предметом спеціальної наукової уваги якої є дослідження електронних інформаційних технологій у бібліотечній сфері. Практична діяльність СІАЗ полягає у підготовці інформаційно-аналітичної та аналітико-прогностичної продукції на базі використання інформації електронних і друкованих ЗМІ, всіх видів фондів НБУВ, інших відкритих джерел. Серед замовників інформаційно-аналітичної продукції СІАЗ – управлінські структури загальнодержавного та регіонального рівнів, наукові установи, громадські організації, а також широке коло користувачів, що цікавляться питаннями суспільного управління.

СІАЗ діє подібно до інформаційно-аналітичних підрозділів у великих зарубіжних бібліотеках. Зокрема: Дослідницької служби Конгресу (Congressional Research Servise) Бібліотеки Конгресу США, Бюро дослідницької та правової інформації (Research and Legislative Reference Bureau) Національної парламентської бібліотеки Японії, Довідкового відділу з права й ухвалення рішень (Law and Decision Making Reference Departmen) Національної бібліотеки Китайської Народної Республіки, Інформаційно-аналітичного відділу Президентської бібліотеки Республіки Білорусь тощо.

В Україні питання про створення інформаційно-аналітичної інституції було вперше порушено в період заснування Національної бібліотеки Української Держави у 1918 р. Академік В. Вернадський висунув пропозицію створити при Національній бібліотеці відділ для Державного Сейму Української Держави, який би акумулював документи політичного змісту, закони, видання з питань парламентаризму і т. ін. Тимчасовий комітет із заснування Національної бібліотеки Української Держави погодився з пропозицією і постановив утворити такий відділ при Національній бібліотеці. Проте, повалення невдовзі Гетьманату П. Скоропадського завадило реалізувати пропозицію українського вченого.

У 1992 р. завдяки ініціативі директора ЦНБ ім. В. І. Вернадського (нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) академіка О. Онищенка, підтриманої Президією Академії наук України, ідея В. Вернадського про створення у складі національної бібліотеки спеціального підрозділу для забезпечення інформаційної підтримки діяльності законодавчого органу держави була реалізована. За наказом директора ЦНБ ім. В. І. Вернадського № 201-к від 29 жовтня 1992 р. новостворений відділ інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної законодавчої, виконавчої та судової влади інформаційно-аналітичного центру очолив на той час к. філос. н., нині – д. і. н., професор В. Горовий.

Починаючи з 1992 р., на базі аналізу публікацій центральних українських газет і журналів (у т. ч. періодичних видань політичних партій) та провідних видань країн СНД була організована щоденна оперативна підготовка анотованих матеріалів за визначеною тематикою, орієнтованих на керівництво сформованих у незалежній Україні вищих органів державної влади. Наповнюється анотована БД «Події, факти, коментарі». З  993 р. розпочато видання щоденного бюлетеня реферативних матеріалів «Україна: події, факти, коментарі».

У 1993–1994 рр. започатковано упровадження комп’ютерних технологій у процеси оброблення інформаційних матеріалів, що дозволило створити систему електронного постачання власної інформаційно-аналітичної продукції замовникам за межі бібліотеки. У цей період активізовано роботу з підготовки довідково-інформаційних матеріалів для забезпечення роботи українських делегацій під час їхніх візитів до зарубіжних країн, налагоджено співпрацю з державними інформаційно-аналітичними структурами в країнах, що ввійшли до складу ГУАМ, з підрозділами МЗС України, у т. ч. й з посольствами за кордоном.

14 грудня 1995 р. на підставі угоди про співпрацю між НАН України та Президією Верховної Ради України, а також з урахуванням рекомендацій Кабінету Міністрів України (лист від 12.12.1995 № 58-3379/49 1995) інформаційно-аналітичний відділ будо реорганізовано в Службу інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (постанова бюро Президії НАН України від 14.12.95 № 334–5 «Про створення Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади в Центральній науковій бібліотеці ім. В. І. Вернадського НАН України»). Основними напрямами діяльності СІАЗ визначено: аналіз політичних, соціально-економічних процесів у ході ринкових перетворень в Україні;  аналіз ставлення до суспільного життя в Україні державних структур, громадської думки країн СНД та далекого зарубіжжя; вивчення державотворчого, законодавчого процесу в зарубіжних країнах і зіставлення його з практикою законотворення в Україні; узагальнення досвіду роботи інформаційно-аналітичних служб у бібліотечній галузі, активного введення в обіг наукової інформації, необхідної для підвищення ефективності діяльності органів державної влади. 1995 р. започатковано оформлення договірних відносин СІАЗ з основними замовниками: інформаційним підрозділом Верховної Ради України та структурними підрозділами Кабінету Міністрів України.

Служба розпочинала свою діяльність із формування анотованої БД «Події, факти, коментарі» за матеріалами періодичної преси (центральні видання України, основні обласні газети, російськомовні зарубіжні видання) та готувала аналітичні матеріали з актуальних питань політичного, економічного життя, проблем державотворення. Згодом до основних напрямів діяльності СІАЗ додається систематичне вивчення політичної, економічної, соціальної ситуації в регіонах, з 1996 р. запроваджується випуск щоденного інформаційного бюлетеня «Вісті з регіонів», метою якого було відображення найважливіших подій у житті кожної з областей України.

imageУ 1998 р. щоденний бюлетень реферативних матеріалів «Україна: події, факти, коментарі» реорганізовано у періодичний інформаційно-аналітичний журнал без зміни назви (виходить двічі на місяць). 2001 р. Служба розширила свою діяльність з інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади до рівня обласних, міських, районних державних адміністрацій. Відповідно до Указу Президента України від 17 лютого 2001 р. № 101/2001 «Про вдосконалення діяльності органів виконавчої влади з питань інформування населення» інформаційно-аналітичний журнал «Україна: події, факти, коментарі» було зареєстровано як друковане видання (Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 5358 від 03.08.2001 р.). Основна мета журналу – публікування актуальної, суспільно значимої інформації, оглядів ЗМІ, аналітичних матеріалів, що відображають актуальні важливі події в житті України та навколо неї, оціночних та прогнозних матеріалів, а також довідкової інформації, орієнтованої на управлінські структури. Електронна версія журналу надсилається користувачам у регіони (в обласні, міські, регіональні адміністрації) для використання в оперативному інформуванні громадян.

Відповідно до запитів різних категорій замовників СІАЗ розробляла необхідну інформаційно-аналітичну продукцію, у т. ч. бюлетень оглядових матеріалів на базі публікацій ЗМІ «Економічне життя України», видання «Преса про економічні злочини та правопорушення», «Фінанси: бізнес, безпека, розвиток», «Суспільно-політичне життя України», «Національна безпека: геополітичні, соціально-економічні та інші фактори», «Політичні партії і громадські об’єднання», «Політичні технологи і технології», «Відгуки про діяльність владних структур». У 2003 р. започатковано бюлетень «Резонанс», що готується на основі аналізу оперативної інформації електронних видань.

Інша інформаційно-аналітична продукція СІАЗ: «Безпека підприємництва» (2008–2014); «Резонанс» (2003–2017); «Конституційна Асамблея: політико-правові аспекти діяльності» (2012–2014), у зв’язку з припиненням діяльності Асамблеї в грудні 2014 р. бюлетень реорганізовано в інформаційно-аналітичний продукт, спрямований на висвітлення та аналіз актуальних питань конституційного процесу, – «Конституційний процес в Україні: політико-правові аспекти діяльності» (з 2014 р., один раз на місяць); «Україна: події, факти, коментарі» (з 1998 р., двічі на місяць); «Соціальні мережі як чинник інформаційної безпеки» (з 2011 р., двічі на місяць); «Шляхи розвитку української науки» (з 2005 р., один раз на місяць); спеціальні видання згідно з потребами замовників. Служба гнучко реагує на розвиток економічної і соціально-політичної ситуації в країні, вносить відповідні зміни у наповнення інформаційно-аналітичної продукції і номенклатуру видань відповідно до актуальності тематик і запитів користувачів. Повний архів видань СІАЗ зберігається на сторінці «Інформаційно-аналітичні проекти» сайту Центру досліджень соціальних комунікацій.

Сучасний етап розвитку СІАЗ обумовлюється стрімким розвитком мережевих технологій, актуалізацією проблеми наукоємності інформаційної продукції, активізацією процесу суспільної модернізації, посиленням глобальних інформаційних впливів та пов’язаними з цим загостренням інформаційного протистояння і необхідністю вироблення ефективних методик та інструментів протидії інформаційній агресії.

У структурі СІАЗ – чотири підрозділи (відділи): політологічного аналізу; оперативної інформації; бібліометрії та наукометрії; програмно-комунікаційних технологій. Загалом за штатним розписом у підрозділах СІАЗ працює 41 співробітник., у т. ч.: два доктори наук і дванадцять кандидатів наук. Вагомий внесок у розвиток Служби внесли: канд. іст. н., с.н.с. О. Ворошилов, канд. н. із соц. ком., с.н.с. Л. Чуприна, д. наук з соц. ком., с.н.с. Т. Гранчак, канд. іст. н., с.н.с. Ю. Половинчак, канд. техн. н. Л. Костенко та ін. Науковий потенціал персоналу постійно зростає: з 2006 по 2018 рр. співробітниками СІАЗ підготовлено і захищено  9 кандидатських і 3 докторські (В. Горовий, Т. Гранчак, М. Закіров) дисертації.

Практичний досвід інформаційно-аналітичної діяльності, підвищення науково-інформаційного рівня працівників СІАЗ уможливили її участь як самостійного виконавця у науково-дослідній роботі НБУВ й реалізації досліджень за темами: «Інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади по вивченню соціально-політичної, економічної ситуації в регіонах України», «Інформаційно-аналітичне забезпечення управління процесами реформування українського суспільства» «Розвиток інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек в процесі демократичних перетворень українського суспільства», «Інформаційно-аналітичний чинник подолання кризових явищ в українському суспільстві», «Оптимізація інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек в умовах інтенсифікації інформаційних обмінів», «Шляхи підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів».

Створено систему «Бібліометрика української науки» – єдиний реєстр наукових декларацій (бібліометричних профілів) учених і дослідницьких колективів.

У кінці 2014 р. СІАЗ разом з Фондом Президентів України та Національною юридичною бібліотекою були об’єднані у Центр досліджень соціальних комунікацій  – науково-дослідний підрозділ НБУВ, фахівці якого вивчають: інформаційно-технологічні особливості формування національного інформаційного простору в період інформаційного протистояння; особливості функціонування національних бібліотек як суб’єктів національного інформаційного ресурсу, спрямованого на зміцнення інформаційного суверенітету та забезпечення інформаційної безпеки; проблеми використання інформаційного ресурсу соціальних мереж в інтересах розвитку інформатизації та соціально-економічного і культурного розвитку.

Дослідницька робота, інформаційна продукція та науковий доробок фахівців СІАЗ представлено на сайті «Центр досліджень соціальних комунікацій. СІАЗ, НЮБ, ФПУ» НБУВ

Веб-сайт – «СІАЗ. Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади»

Представництво в cоціальній мережі Facebook: «СІАЗ Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади»

 

Адреса установи:

НБУВ, Голосіївський просп., 3,

Київ, 03039, Україна.

E-mail: siaz2014@ukr.net

 

Джерела  

Положення про довідково-бібліографічне обслуговування у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського

Постанова бюро Президії НАН України № 334-б від 14 грудня 1995 р.

Горовий В. СІАЗ: нова структура Бібліотеки // В. Горовий // Бібл. вісн. – 1998. – № 5. – С. 50–52.

Горовий В. СІАЗ: обслуговування владних структур / В. Горовий, М. Нечай // Національний інститут стратегічних досліджень. Матеріали науково-теоретичної конференції «Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття соціально-політичних рішень», м. Острог, 22–23 квіт. 2000 р.

Горовий В. Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1992-2006): етапи становлення / В. Горовий // Архіви України. – 2006. – № 1–6(259). – С. 71–78.

Горовой В. Н. Информационная структура нового поколения: этапы становления (на примере «СІАЗа» НБУВ) / В. Н. Горовой // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2008. – Вып. 6. – С. 109–121.

Кулаковська Т. Л. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як науково-дослідна установа: основні напрями діяльності // Вісник Львівського університету. – 2010. – Вип. 5. – С. 165–172.

Кондратенко О. Ю. Інформаційне забезпечення вищих органів державної влади та електронне урядування / Кондратенко О. Ю. // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм. – 2011. – Том 1, № 3.

Протокол № 14 К[омітету]ту Н[аціональн]ої б[ібліоте]ки Української Держави 18 жовтня 1918 року // Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського / О. С. Онищенко, В. А. Смолій, Л. А. Дубровіна. – Київ, 2011. – Т. 1. – Кн. 1. – С. 385.

Гранчак Т. Ю. Бібліотека у інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект : монографія / Тетяна Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 184 с.

Пальчук В. Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів державної влади : монографія / В. Пальчук ; [наук. ред. В. М. Горовий] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. –279 с.

Інформаційно-аналітичні центри університетів та бібліотек: виклики часу / Олег    Сербін, Тетяна Ярошенко // Український інформаційний простір. – 2022. – № 2(10). – С. 293–312.

 

­

Закіров Марат Борисович
Статтю створено : 22.06.2018
Останній раз редаговано : 28.12.2022