Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 42
За місяць : 780
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Сигнальний примірник
Сигнальний примірник

Сигнальний примірник – перший пробний примірник видання, який виготовлювач (друкарня) передає видавництву або редакції для перевірки відповідності його виготовлення встановленим вимогам. Після схвалення та затвердження у видавництві (підписання на вихід у світ) С. п. стає зразком для подальшого друкування  визначеного накладу видання. С. п. також використовується у співпраці видавництв з книготорговельними організаціями, бібліотеками та в рекламуванні видання.

 

Джерела

 

Партико З. В. Загальне редагування : нормат. основи : [навч. посіб.] / З. В. Партико. – Львів : Афіша, 2001. – 411 с. : іл., табл.;

Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Олма-Пресс, 2003. – 560 с.;

Словник книгознавчих термінів / Кн. палата України ; [уклад.: В. Я. Буран та ін.]. – Київ, 2003. – 159 с.;

Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250 000 : [А–Я] / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – Київ ; Ірпінь : Перун, [2007]. – VIII, 1719, [8] с. 

Макогон Світлана Володимирівна
Статтю створено : 15.05.2017
Останній раз редаговано : 15.05.2017