Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 1
За місяць : 371
Кількість
статей : 843
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Сенченко Микола Іванович
Рубрики : Персоналії
Сенченко Микола Іванович

imageСенченко Микола Іванович [01.05.1945, м. Ніжин Чернігівської обл.] – вчений у галузі обчислювальної техніки, а також книгознавства, організатор бібліотечної справи та державної бібліографії, педагог, громадський і політичний діяч. Доктор технічних наук (1988), професор (1995). Заслужений діяч науки і техніки України (1999).

Після закінчення середньої школи у 1961 р. вступив на перший курс фізико-математичного факультету Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя (нині – Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), з якого згодом перевівся до Харківського інституту радіоелектроніки (нині – Харківський національний університет рідіоелектроніки) на факультет обчислювальної техніки за спеціальністю «Математичні лічильно-розв’язувальні прилади та пристрої».

Після закінчення вишу (1966) того ж року розпочав трудову діяльність у Харківському інституті інженерів комунального будівництва (ХІІКБ, нині Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова) на посаді завідувача лабораторії обчислювальної техніки, яку через короткий проміжок часу зумів реорганізувати у великий інформаційно-обчислювальний центр із застосуванням ЕОМ.

Паралельно вів наукові дослідження з проблем розроблення автоматизованих інформаційних систем, працював над кандидатською дисертацією «Розробка й дослідження принципів синтезу автоматизованих обчислювальних структур». Роботу над нею продовжував і під час строкової військової служби (призваний у 1971 р., служив оператором радіопередавальних пристроїв на станції стеження за супутниками у м. Петропавловську-Камчатському). У 1974 р. закінчив заочно аспірантуру Харківського інституту радіоелектроніки і захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Обчислювальні машини, комплекси, системи і мережі». Того ж року розпочав педагогічну діяльність – спершу на посаді старшого викладача кафедри вищої математики, керівника обчислювального центру ХІІКБ, а від 1980 р. – доцента кафеди прикладної математики та обчислювальної техніки. Розробляв питання використання електронно-обчислювальної техніки для зберігання й опрацювання значних масивів інформації, опублікувавши за цією темою кілька праць.

На енергійного, талановитого і перспективного фахівця звернули увагу в АН УРСР і запросили очолити Центральну наукову бібліотеку АН УРСР (нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) з прицілом на завершення будівництва її нового приміщення на нинішньому Голосіївському просп, 3, що на той час стало вже довгобудом, та на автоматизацію основних бібліотечних процесів у книгозбірні.

За роки роботи в ЦНБ (1985–1992) М. Сенченко не тільки зумів організувати успішне завершення будівництва нового 27-поверхового корпусу (найбільшого за площею і функціональними можливостями серед бібліотечних будівель України), уведення його в експлуатацію, а й забезпечив швидке (протягом 5 місяців) переміщення і розстановку 7 млн пр. бібліотечних фондів. Одночасно в ЦНБ під його керівництвом розгорнулась інтенсивна наукова та організаційна робота. Наукові інтереси вченого відтоді пов'язувалися з удосконаленням бібліографічної діяльності, її наукової організації, визначенням місця книги і бібліографії в інформаційному суспільстві. У лютому 1988 р. ЦНБ присвоєно ім’я фундатора Української Академії наук В. Вернадського, вона отримала статус науково-дослідної установи, перетворилася на всеукраїнський центр книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства.

 imageУ стислий термін за найактивнішої участі М. Сенченка було розроблено технічний проєкт першої черги автоматизації бібліотеки, створено локальну комп’ютерну мережу. У новому приміщенні налагоджено продуману систему обслуговування користувачів за багатьма галузями знань у спеціалізованих відділах і читальних залах, зокрема в залі зарубіжної україніки (1990). Проведено першу в Україні міжнародну бібліотечну конференцію «Роль бібліотек у розвитку суспільства» (10–13 жовтня 1989 р., надалі такі конференції стали традиційними і відбуваються щороку в жовтні), організовано низку книжкових виставок з міжнародною участю, створено Інформаційно-бібліотечну раду АН України (1990). У квітні 1992 р. висунуто ідею і розпочато роботу із започаткування спеціалізованого професійного часопису «Бібліотечний вісник» (перший номер вийшов з друку наступного року), який перервав багаторічний, що тривав з 1947 р., період відсутності в Україні фахової бібліотечної преси.

 У 1988 р. вчений захистив докторську дисертацію (за спеціальністю 05.13.13 «Обчислювальні машини, комплекси, системи і мережі», з грифом «таємно»).

Звільнившись за власним бажанням з бібліотеки, працював проректором з наукової роботи щойно відродженого Університету «Києво-Могилянська академія» (1992–1993), з нуля організовував у новому виші дослідницьку діяльність, налагоджував міжнародні зв’язки з багатьма навчальними та науковими інституціями, брав участь у міжнародних освітніх програмах, займався питаннями інформатизації в Україні, а паралельно – дослідженнями в галузі інформації.

У 1993–1995 рр. – на роботі в Київському державному інституті культури (нині – Київський національний університет культури і мистецтв). На посадах проректора з питань економіки та міжнародних зв’язків, завідувача кафедри документознавства також виявив організаторський хист, сприяв зростанню вишу як провідного закладу України з підготовки працівників галузі культури. М. Сенченко підготував 10 кандидатів і докторів наук, регулярно виступав офіційним опонентом на захистах докторських і кандидатських дисертацій.

У листопаді 1995 р. розпочався новий етап творчої праці М. Сенченка на посаді директора Книжкової палати України. Як і в ЦНБ АН УРСР, одразу під його керівництвом розпочалися комп’ютеризація основних виробничих процесів у Палаті, структурні перетворення в установі як провідній у сфері державної бібліографії. Було налагоджено моніторинг видавничої справи, ведення статистики друку та інформаційної діяльності. Розроблялися проєкти відповідних національних стандартів та інших нормативних документів. З набуттям чинності вони активно  запроваджувалися в бібліотеках та інформаційних установах. Через рік започатковано випуск науково-практичного журналу «Вісник Книжкової палати», який й дотепер є єдиним в Україні серед часописів в галузі соціальних комунікацій, який виходить щомісяця. Помітно активізувалася наукова робота із застосуванням бібліометричних методів – з теорії та практики бібліографії, книгознавства, соціології книги та читання, зі складання аналітичних оглядів з питань дотримання суб’єктами видавничої справи норм національних стандартів щодо оформлення вихідних відомостей у виданнях, з розроблення та обґрунтування короткострокових і довгострокових прогнозів розвитку видавничої та бібліографічної справи в Україні тощо. Провадились дослідження історії Палати, до 80-pіччя заснування установи М. Сенченко написав монографію «Книжкова палата України. Історія і сьогодення» (1999).image

Наслідком помітної активізації досліджень у Палаті стало набуття установою у 2003 р. статусу наукової.

У перші роки 21 ст. під керівництвом М. Сенченка розробляються нові напрями наукових досліджень, що уможливило розширення функцій Книжкової палати України і підвищення її суспільної значущості як головної науково-бібліографічної й інформаційної установи України, центру національної бібліографії. Майже удвічі збільшено штат Палати, який посилився багатьма висококваліфікованими спеціалістами, у т. ч. з провідних бібліотек Києва.

У 2002 р. остаточно завершено роботу з переміщення фондів Палати з Харкова до Києва. Загалом упродовж 1996–2002 рр. до Києва було перевезено і розміщено в Палаті як Державному архіві друку України 7 800 370 од. зб.

За активної участі М. Сенченка у Палаті відроджено засади державної бібліографії, повністю відновлено випуск державних поточних бібліографічних покажчиків («Літописів» за видами друків, до яких додалися нові: з 1997 р. видається «Літопис картографічних видань», з 1999 р. – «Літопис авторефератів дисертацій». Він ініціював також підготовку ретроспективних науково-допоміжних бібліографічних посібників в серії «Етноси України», проведення наукових досліджень унікального фонду цензурованої свого часу літератури, т. зв. спецфонду. У 2003 р. завершено перший етап цих досліджень і видано науковий бібліографічний покажчик «Спецфонд Книжкової палати України (1917–1921)».

Різнобічність наукових інтересів М. Сенченка знаходить втілення у багатьох авторських ідеях, моделях, наукових працях, зокрема щодо створення єдиного інформаційного простору для видавництв, книжкової торгівлі і бібліотек. Велику увагу вчений приділяє практичним питанням входження України у світовий інформаційний простір, впровадженню норм i правил, що відповідають світовій практиці. Так, у 2002 р. під керівництвом М. Сенченка  видано еталонний варіант таблиць Універсальної десяткової класифікації українською мовою; таблиці УДК у семи книгах (друге видання, протягом 2008–2017 рр.). Видано також «Англо-американські правила каталогізації» (2004).

Усвідомлюючи велике значення інформатизації суспільства, учений розробив проєкт оцифровування фондів Державного архіву друку, поступова реалізація якого забезпечить віддалений доступ користувачів до скарбниці національного надбання.

М. Сенченко – автор понад 300 наукових й публіцистичних статей і понад 50 монографій у галузі інформаційних систем, бібліотекознавства, видавничої справи, історії, геополітики, політології та конспірології.

Незмінний головний редактор наукового журналу «Вісник Книжкової палати», в якому регулярно друкує власні статті з актуальних питань сьогодення. Лауреат літературної премії імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності у номінації «За кращу наукову роботу в інформаційній сфері» за книгу «Енциклопедія для видавця та журналіста» (2010).

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2009), медаллю «За трудову доблесть» (1981), Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР (1990). Член Національної спілки письменників України і Національної спілки журналістів України.

 

Твори  

 

Программное обеспечение аналого-цифровых вычислительных систем / Н. И. Сенченко, Ю. Н. Якушев. – Москва : Машиностроение, 1985. – 184 с. : ил.

Автоматизированная библиотечно-информационная система республиканских научных библиотек Украинской ССР : техн. задание / Н. И. Сенченко, М. И. Берлинская, Л. И. Костенко [и др.]. – Киев, 1988. – 21 с.

Библиотека и компьютеры : к изучению дисциплины / Н. И. Сенченко. – Киев : Наук. думка, 1990. – 213 [1] с. : ил.

Доля бібліотеки : [про б-ку Ін-ту євр. культури] / І. Сергєєва, М. Сенченко // Вечірній Київ. – 1990. – 27 листоп. – С. 2.

З історії формування колекції єврейської літератури Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського / І. Сергєєва, М. Сенченко // Світ. – 1991. – № 3/4. – С. 64–87.

Документальна пам'ять України : [про стан та збереження бібл. фондів] / М. Сенченко // Київська старовина. – 1992. – № 2. – С. 90–92.

Науково-дослідна програма «Документальна пам’ять України» / Сенченко М. // Вісник Академії наук України. – 1992. – № 4. – С. 50–54.

Проблеми, проблеми, проблеми? : [нагальні проблеми національної бібліографії, бібліотекознавства та видавничої справи в Україні] / М. Сенченко // Вісн. Кн. палати. – 1996. – № 6. – С. 6–17.

Роль національної бібліографії в інформатизації України // Палітра друку. – 1996. – № 4. – С. 4–6.

Проблеми національної бібліографії // Бібл. вісн. – 1997. – № 1. – С. 7–9.

Бібліотеки. Комп’ютери. Бібліотекарі / М. Сенченко // Вісн. Кн. палати. – 1998. – № 3. – С. 3–5.

Киево-Могилянская академия: История Киево-братской школы / Н. И. Сенченко, Н. Э. Тер-Григорян-Демьянюк. – Киев : Серж, 1998. – 175 c.

Книжкова палата України 1919–1999 : історія і сьогодення / М. І. Сенченко. – Київ : Кн. палата України, 1999. – 159 c.

Книжкова палата України. Становлення державної бібліографії / М. І. Сенченко. – Київ : Кн. палата України, 1999. – 116 с.

Національна бібліографія. Проблеми і перспективи / М. І. Сенченко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 1999. – Вип. 1. – С. 13–21.

Проблеми державної бібліографії й книговидання в Україні / М. Сенченко // Духовність і культура у формуванні особистості та відродженні національної свідомості : матеріали Міжнар. наук. конф. (Одеса, 27-28 верес. 1999 р.) / [редкол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) та ін.]. – Одеса : Офсетик, 1999. – С. 25–32.

Універсальна десяткова класифікація в Україні: [вступ. ст. М. Сенченка] // Універсальна десяткова класифікація (УДК) : у 2 кн. / підгот. вид.: М. Й. Ахвердова [та ін.] ; UDC consortium, Кн. палата України. – Київ : [б. в.], 2000. – Кн. 1 : Таблиці. – С. 7–8.

Про намагання незаконно ввести цензуру на продаж книг / М. Сенченко // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 7. – С. 3–5.

Світове книговидання і випуск творів друку в Україні / М. Сенченко // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 4. – С. 3–11.

«Культурна революція» в Україні, або Управління деградацією / М. І. Сенченко; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ: МАУП, 2004. – 209, [1] с. – (Бібліотека журналу "Персонал")

Невеселі роздуми про друковану спадщину України / М. Сенченко // Вісн. Кн. палати. – 2005. – № 1. – С. 3–6.

Книжкова справа України: ретроспектива і перспектива / М. Сенченко // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 9. – С. 3–12.

Становление украинской книги, 1917–2006 гг. / Сенченко Н. И. // Книга : исслед. и материалы.. – Москва, 2007. – Вып. 87, ч. 1. – С. 103–123.

Трансформація цензури – від явної до латентної / М. Сенченко // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 11. – С. 3–6 ; № 12. – С. 3–6.

Управління інформацією і цифрові бібліотеки / М. Сенченко // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 10. – С. 3–5.

Депозитарна цифрова бібліотека – як єдина можливість вирішення проблеми книгосховищ / М. Сенченко // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 2. – С. 3.

Державній науковій установі «Книжкова палата України імені Івана Федорова» – 90 років / М. Сенченко // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 1. – С. 3–7.

Українська книга в контексті світового книговидання / О. В. Афонін, М. І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України імені Івана Федорова, 2009. – 277 с.

Формування електронної депозитарної бібліотеки на основі обов'язкового примірника документів : (матеріали з доп. на семінарі, присвяч. створенню електрон. парлам. б-ки й електрон. архіву Верховної Ради України 2 лип. 2010 .) / М. Сенченко // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 7. – С. 3–7.

Від ери Ґутенберга до ери комп’ютексів // Книга в сучасній культурі України : у 2 т. / [редкол.: Безклубенко С. Д., Новальська Т. В., Сенченко М. І.]. – Біла Церква, 2011. – Т. 1 : Хрестоматія. – С. 311–321.

Центральна наукова бібліотека АН УРСР у пошуках досконалості: 1985–1992. Моє бібліотечне життя / М. І. Сенченко. – Київ: КИТ, 2011. – 386, [1] c.

Читання, соціальна нерівність, електронна книга / М. Сенченко // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 1. – С. 3–6.

Еволюція книжкової сфери: минуле і сучасність // Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Одеса, 23-26 верес. 2014 р.) / ОНУ ім. І. І. Мечникова, ДНУ "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Одеса, 2014. – С. 8–17.

«Великі книги» і як їх визначити – технологія Мортімера Адлера / М. Сенченко // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 6. – С. 3—8 ; № 8. – С. 3–7.

Книга як засіб покращення іміджу України в умовах інформаційних війн / М. Сенченко // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 9. – С. 3–8.

Мои воспоминания о прошлом : [Вычислит. центру ХИИКСА – 50 лет] / Н. И. Сенченко. – Киев : КИТ, 2016. – 135 с. : ил.

Національна бібліографія в цифрову епоху / М. І. Сенченко, О. М. Сенченко // Полиграфические, мультимедийные и web-технологии : тез. докл. 1-й Междунар. науч.-техн. конф. (16-20 мая 2016 р.) / редкол.: В. Ф. Ткаченко [и др.]. – Харьков, 2016. – С. 77–78.

Життя людини і книги // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 11. – С. 3–4.

Чи вміємо ми читати? / Сенченко Микола Іванович // Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв : антологія / [уклад. В. М. Медведєва]. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 287–293.

Зародження центру державної бібліографії в Україні / М. Сенченко // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 10. – С. 3–9.

Книжкова палата України : 100 років системних та інноваційних трансформацій : 1919–2018 / Сенченко Микола Іванович ; [наук. ред. Н. О. Петрової]. – Київ : Кн. палата України, 2019. – 200 с. : фотоіл., табл.

Невидимая война : психофизическое оружие / Н. И. Сенченко. – Киев : Лира-К, 2019. – 383 с. : іл.

 

Джерела 

Сенченко Микола Іванович // Хто є хто в український політиці / [уклад. та ред.: Г. Андрущак, Ю. Марченко, О. Телемко]. – Київ : К.І.С., 1998. – Вип. 4. – С. 358.

Сенченко Микола Іванович // Хто є хто в економіці, культурі, науці Києва / [редкол.: В. В. Болгов та ін.]. – Київ : Одекс плюс, 1999. – [Т. 1]. – С. 269.

Сенченко Микола Іванович // Хто є хто у видавничій і бібліотечній справі : [довідник / відп. за вип. В. Г. Волох]. – Київ : Книжкова палата України імені Івана Федорова, 1999. – С. 123–124.

Сенченко Микола Іванович // Імена України : біогр. щоріч. / уклад.: Л. Г. Андрієнко [та ін.] ; Укр. акад. наук нац. прогресу, Ін-т гуманіт. дослідж. – Київ : Фенікс, 1999. – С. 381.

Сенченко Микола Іванович // Хто є хто в Україні / [уклад. та ред.: Ю. Марченко, О. Телемко] ; Київ. наук. т-во ім. П. Могили. – Київ : К.І.С., 2001. – С. 405.

Сенченко Микола Іванович // Енциклопедія для видавця та журналіста / Ю. В. Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко. – Київ : Персонал, 2010. – С. 287.

 Мельников О. В. Сенченко Микола Іванович: до 65-ліття з дня народження / О. В. Мельников // Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). – 2010. – Вип. 1 (17). – С. 210–212.

 Сенченко Микола Іванович // Книгознавча школа : антологія / [уклад. В. М. Медведєва]. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 262–263.

Микола Іванович Сенченко : біобібліогр. покажч. / уклад. : Устіннікова О. М., Хайло А. С. ; передм. Н. Петрової, О. Устіннікової. – Київ : Книжкова палата України імені Івана Федорова, 2020. – 115 с.

 

________________

Сенченко Микола Іванович // Електронна бібліотека «Україніка»

Сенченко Микола Іванович. Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ // Наука України. Доступ до знань.

Сенченко Микола Іванович

Васьківська Ольга Леонідівна
Статтю створено : 22.07.2020
Останній раз редаговано : 22.07.2020