Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 42
За місяць : 780
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Романюк Мирослав Миколайович
Рубрики : Персоналії
Романюк Мирослав Миколайович

image

Романюк Мирослав Миколайович [псевд.: М. Закрівецький, М. Ром.; 27.07.1952, с. Закрівці Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.] – вчений у царині книгознавства, джерелознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, історії української преси та видавничої справи. Доктор історичних наук (2000), професор (2002), член-кореспондент НАН України (2009), заслужений діяч науки і техніки України (2012). Упродовж 2003–2017 рр. – очолював Львівську національну наукову бібліотеку України імені В. Стефаника.

Народився в селянській родині. Початкову освіту здобув у школі с. Закрівці (1959–1962), навчався в середній школі с. Торговиця (1963–1966) та Отинянській середній загальноосвітній трудовій політехнічній школі (1967–1969). Вищу освіту здобув на факультеті журналістики Львівського державного (нині – національного) університету імені Івана Франка (1974–1979). Працював редактором багатотиражної газети університету «За радянську науку» (1977–1986) та в цьому ж виші – асистентом кафедри теорії і практики преси (1979–1986) за сумісництвом, надалі – інструктором Ленінського райкому Компартії України м. Львова (1986–1990). У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію.

У 1990 р. почав працювати у Львівській науковій бібліотеці імені В. Стефаника АН України (з 2008 р. – Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника; ЛННБ України ім. В. Стефаника), де обіймав посади: заступника директора з наукової роботи (1990–2003), директора (2003–2009), генерального директора (2009–2017). Від листопада 2017 р. – на посаді головного наукового співробітника Науково-дослідного інституту пресознавства ЛННБ України ім. В. Стефаника.

У 2000 р. захистив докторську дисертацію за темою «Українська преса Північної Буковини як джерело вивчення суспільно-політичного життя краю (1870–1940 рр.)» в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. У 2002 р. здобув звання професора кафедри редагування і видавничої справи Української академії друкарства. За сумісництвом обіймав посаду професора кафедри бібліотекознавства і бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка (2006–2014). Під керівництвом М. Романюка виконано й захищено одинадцять кандидатських робіт, а також одну докторську дисертацію.

За ініціативою вченого в 1993 р. у бібліотеці було створено Науково-дослідний центр періодики (від 2010 р. – Науково-дослідний інститут пресознавства). На сучасному етапі пріоритетними завданнями НДІ пресознавства, обґрунтованими М. Романюком, є: вивчення проблем зародження та функціонування вітчизняної і зарубіжної преси; розроблення визначальних засад систематизації, аналізу та наукового трактування журналістських явищ минулого; бібліографування української періодики. У науковому доробку НДІ пресознавства понад 150 фундаментальних праць з історії української періодики ХІХ–ХХ ст., матеріали до бібліографії «Періодика Західної України 20–30-х рр. ХХ ст.» та історико-бібліографічне дослідження у трьох томах «Українські часописи Львова (1848–1939 рр.)». Більшість із них написані чи здійснювалися під орудою М. Романюка. Важливою складовою роботи НДІ пресознавства в галузі національної бібліографії є фундаментальне історико-бібліографічне дослідження «Українська преса в Україні та світі ХІХ–ХХ ст.». Під керівництвом М. Романюка вийшли друком чотири томи багатотомника, в яких подано анотовану бібліографію періодики за 1812–1916 рр. Проєкт охоплює газети та журнали, що виходили українською мовою в усіх її історичних, територіальних, діалектних різновидах на українських землях і на різних континентах, двомовні (українською та іншими мовами), а також українські іншомовні часописи. Важливим підсумком дослідження стало висвітлення інформативної площини тогочасної періодики в контексті аналізу певних явищ і особливостей українських реалій у найрізноманітніших сферах національного буття.

М. Романюк є автором понад 700 наукових праць, серед яких – чотири монографії, дев’ять історико-бібліографічних досліджень, сім біобібліографічних видань, два навчальних посібники. Фаховими особливостями цих розвідок є: опрацювання широкого кола архівних документів та інших складових джерельної бази;  опис і аналіз періодичних видань, зокрема раритетних, які ще не були введені в науковий обіг; широке висвітлення історико-соціального та культурно-мистецького тла, на якому зароджувалося, функціонувало й розвивалось українське друковане слово.

М. Романюк також є упорядником, науковим консультантом, науковим та відповідальним редактором понад 200  праць, крім того, відповідальним редактором низки багатотомних наукових видань, як-от: «Репеpтуаp укpаїнської книги, 1798–1916: матеріали до бібліографії» (у 9 т.), бібліографічного покажчика «Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939» (вийшли друком 4 т.), а також двох фахових щорічників бібліотеки – «Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника» та «Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства».

Головними напрямами діяльності ЛННБ України ім. В. Стефаника в період керівництва М. Романюка було: збереження та збагачення ресурсної документно-інтелектуальної потужності установи; забезпечення повного, якісного та оперативного бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів; створення й розвиток власних інформаційних ресурсів; організація доступу до баз даних світової наукової інформації; розширення бібліотечних онлайн-сервісів. За ініціативою М. Романюка в бібліотеці відбулася оптимізація її структури, зокрема, модернізація чинних підрозділів і створення нових. Нині в установі функціонують два інститути (Науково-дослідний інститут пресознавства та Інститут досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів), п’ять самостійних наукових-дослідних відділів, дев’ять науково-організаційних та функціональних відділів, а також допоміжні підрозділи.

У 2007 р. М. Романюк ініціював упровадження в ЛННБ України ім. В. Стефаника автоматизованої бібліотечної інформаційної системи Aleph 500, що дало змогу повністю комп’ютеризувати основні бібліотечні процеси.

Один із провідних напрямів діяльності М. Романюка на посаді генерального директора ЛННБ України ім. В. Стефаника – розвиток міжнародної співпраці. Під його керівництвом укладено низку угод із зарубіжними бібліотеками та спорідненими інституціями. У межах угоди, укладеної між Національним закладом імені Оссолінських у Вроцлаві та ЛННБ України ім. В. Стефаника, забезпечено двосторонній доступ до архівних і бібліотечних фондів, створення страхового фонду документів, участь науковців у конференціях, семінарах та інших заходах, які проводяться цими інституціями, публікація результатів наукових досліджень. Важливим напрямом співпраці з Національним закладом імені Оссолінських у Вроцлаві є проведення спільних Оссолінських читань. У межах угоди про співпрацю між Національною бібліотекою Білорусі та ЛННБ України ім. В. Стефаника проведено низку заходів, присвячених 500-річчю започаткування книгодрукування в Білорусі.

М. Романюк нагороджений Грамотою Верховної Ради України (2008), Почесною грамотою Президії НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (2002), Почесною грамотою Чернігівської обласної державної адміністрації (2009), «Золотим Хрестом» Центру військового капеланства Курії Львівської архиєпархії Української греко-католицької церкви (2011), відзнакою НАН України «За наукові досягнення» (2013).

Твори

Схема повного бібліографічного опису періодичного видання / М. М. Романюк, М. В. Галушко ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів, 1994. – 23 с.

Українська преса Північної Буковини (1918–1940 рр.) / наук. ред. В. А. Качкан ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів : Фенікс, 1996. – 196 с.

Українські часописи Коломиї (1865–1994 рр.) : іст.-бібліогр. дослідж. / М. М. Романюк, М. В. Галушко ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів, 1996. – 238 с.

Українська преса Північної Буковини (1870–1918 рр.) / наук. ред. В. В. Лизанчук ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів, 1998. – 200 с.

Українські часописи Північної Буковини (1870–1940 рр.) : іст.-бібліогр. дослідж. / М. М. Романюк, М. В. Галушко ; наук. консультант Я. Р. Шашкевич ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів : Фенікс, 1999. – 428 с.

Володимир Качкан – вчений, письменник, педагог: бібліогр. покажч. / уклад., авт. вступ. слова М. М. Романюк ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів, 2000. – 112 с.

Українська преса Північної Буковини як джерело вивчення суспільно-політичного життя (1870–1940 рр.) / наук. консультант Я. Р. Дашкевич ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів : Фенікс, 2000. – 588 с.

Українське пресознавство на порозі XXI століття / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів, 2000. – 110 с.

Кроки... : Василь Лизанчук – публіцист, вчений, педагог : бібліогр. покажч., листи, рецензії / уклад. М. М. Романюк ; передм. А. Г. Погрібного ; Акад. вищої шк. України, ЛНУ ім. І. Франка ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів, 2001. – 968 с.

Українські часописи Львова, 1848–1939 рр. : іст.-бібліогр. дослідж. : у 3 т. / М. М. Романюк, М. В. Галушко. – Львів : Світ, 2001. – Т. 1 : 1848–1900 рр. – 744 с. ; 2002. – Т. 2 : 1901–1919 рр. – 692 с. ; 2003. – Т. 3, кн. 1 : 1920–1928 рр. – 912 с., кн. 2 : 1929–1939 рр. – 928 с.

Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студентів спец. «Вид. справа та редагування» / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики ; МОН України, Укр. акад. друкарства, Каф. вид. справи і редагування. – Львів, 2002. – 104 с.

Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студентів спец. «Вид. справа та редагування». – Вид. 2-ге, випр. – Львів, 2003. – 93 с.

Науково-дослідний центр періодики (1993–2003 рр.) : у 2 т. / уклад. М. М. Романюк ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів, 2003 – Т. 1 : Наукова діяльність : покажч. видань. – 328 с. ; Т. 2 : Постаті : біобібліогр. покажч. – 676 с.

Володимир Качкан : біобібліогр. покажч. / уклад. і авт. передм. М. М. Романюк ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів, 2005. – 204 с.

Українська преса в Україні та світі ХІХ–ХХ ст. : іст.-бібліогр. дослідж. / уклад. : М. В. Галушко, М. М. Романюк (кер. проекту), Л. В. Сніцарчук ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів : Оріяна-Нова, 2007. – Т. 1 : 1812–1890 рр. – 560 с. ; 2009. – Т. 2 : 1891–1905 рр. – 480 с. ; 2011. – Т. 3 : 1906–1910 рр. – 496 с. ; 2014. – Т. 4 : 1911–1916 рр. – 568 с.

Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939 : бібліогр. покажч. / уклад.: Л. І. Ільницька (кер. проекту) [та ін.] ; передм. М. М. Романюка ; відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, від. наук. бібліогр. – Львів,  2010. – Т. 1 : 1914–1919. – 472 с. ; 2012. – Т. 2 : 1920–1923. – 804 с. ; 2015. – Т. 3, кн. 1 : 1924–1925. – 448 с. ; 2016. – Т. 3, кн. 2 : 1926–1927. – С. 449–1022 ; 2018. – Т. 4, кн. 1 : 1928–1929. – 498 с. ; кн. 2 : 1930–1931. – С. 499–1044.

Джерела

Мирослав Романюк : бібліогр. покажч. / уклад. Л. В. Сніцарчук ; кер. В. А. Качкан ; ред.: Л. І. Крушельницька, В. А. Качкан ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів, 2002. – 138 c.

Романюк Мирослав Миколайович // Київський літопис XXI століття. Визначні імена та підприємства України. – Київ : Метр, 2005. – С. 35.

 

________________

 

Романюк Мирослав Миколайович (1952)

Мудроха Валентина Олександрівна
Статтю створено : 12.09.2018
Останній раз редаговано : 14.12.2020