Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Рогова Павла Іванівна
Рубрики : Персоналії
Рогова Павла Іванівна

imageРогова Павла Іванівна [02.11.1947, с. Іванівка Кам’янсько-Дніпровського р-ну Запорізької обл. – 25.09.2014, м. Київ] – вчений-бібліотекознавець, бібліограф, педагог вищої школи, громадський діяч. Кандидат історичних наук (2004), старший науковий співробітник (2008), доцент Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2005–2014). Одна з фундаторів і перший директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (1999–2014). Заслужений працівник культури України (2008).

У 1961 р., після закінчення 7 класу середньої школи № 1 м. Кам’янка-Дніпровська, переїхала до Києва, де навчалась у середній школі-інтернаті № 10 та музичній студії при Київській державній консерваторії ім. П. І. Чайковського. Вищу освіту здобула в Київському державному педагогічному інституті імені О. М. Горького (нині – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова) за спеціальністю «вчитель української мови і літератури» (1966–1971).

Трудову діяльність у бібліотечній галузі розпочала в 1970 р. бібліотекарем книгозбірні Київського державного інституту іноземних мов (нині – Київський національний лінгвістичний університет). Упродовж 1972–1989 рр. – старший бібліотекар, згодом – головний бібліотекар, завідувач сектору відділу рекомендаційної бібліографії Державної республіканської бібліотеки УРСР ім. КПРС (нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого).

У 1989–1992 рр. – директор бібліотечного об’єднання (у січні–липні 1993 р. – директор спеціальної педагогічної бібліотеки) Київського міського будинку вчителя. Із серпня 1993 р. – на посаді директора Центральної освітянської бібліотеки (ЦОБ) Інституту системних досліджень освіти України (протягом 1996–1999 рр. ЦОБ перебувала в підпорядкуванні Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України).

В умовах нестабільного фінансування колектив ЦОБ на чолі з П. Роговою розпочав формування національного галузевого книгосховища, тісно співпрацюючи з освітянськими установами, видавництвами, громадськими та благодійними організаціями. За її ініціативою в бібліотеці активно запроваджувались інноваційні форми й методи бібліотечно-інформаційного забезпечення освітян, виокремлено і посилено методичний напрям діяльності установи. Особливу увагу П. Рогова приділяла культурно-просвітницькій роботі, залучаючи до бібліотечних заходів відомих письменників, художників, освітян, акторів. Вісім років вона спільно з Ф. Погребенником, доктором філологічних наук, професором, лауреатом Національної премії імені Т. Шевченка була організатором і ведучою циклу вечорів «Визначні жінки України» у Київському міському будинку вчителя.

За успіхи, досягнуті в розбудові ЦОБ, у 1995 р. П. Рогова була заохочена поїздкою до США з метою ознайомлення з роботою місцевих бібліотек. Удостоєна відзнаки Міністерства освіти України «Відмінник освіти України» (1996), відзначена в номінації «Бізнес-леді –1999» та внесена до збірника Американського біографічного інституту «International Who`s Who of Professional and Business Women» (7th edition, 2000).

Усвідомлюючи гостру потребу розширення функцій ЦОБ, створення сучасного всеукраїнського галузевого інформаційного центру, у кінці 1990-х рр. П. Рогова порушила питання перед Міністерством освіти України щодо заснування Державної науково-педагогічної бібліотеки України.

У 1999 р. у структурі Академії педагогічних наук України (нині – Національна академія педагогічних наук України) за сприяння МОН України на базі фондів ЦОБ і наукової бібліотеки Інституту педагогіки АПН України було створено Державну науково-педагогічну бібліотеку України (з 2003 р. – Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського). Постановою Президії АПН України від 17 листопада 1999 р. № 1-7/10-125 П. Рогову було призначено директором-організатором книгозбірні. Багато праці П. Рогова віддала організації діяльності бібліотеки як науково-дослідної установи з питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, як всеукраїнського інформаційного, науково-методичного та координаційного центру мережі освітянських бібліотек МОН України і НАПН України. Досить швидко нова книгозбірня поєднала у своїй діяльності функції наукової бібліотеки загальнодержавного рівня та академічної. Одночасно з розбудовою ДНПБ України П. Рогова наполегливо просувала ідею створення мережі спеціальних бібліотек освітянської галузі України як ефективної системи, стала розробником і керівником теоретичних, науково-методичних та організаційних засад функціонування мережі освітянських бібліотек МОН України та АПН України.

imageУпродовж 1997–2001 рр. П. Рогова без відриву від виробництва навчалась в аспірантурі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук з теми «Педагогічні бібліотеки України (друга пол. ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.)». Це перше наукове дослідження в Україні, де ґрунтовно розкрито історію становлення та розвитку вітчизняних педагогічних бібліотек. Напрацювання П. Рогової дали змогу уточнити базове поняття «педагогічна бібліотека», стали теоретичною базою для розроблення напрямів діяльності та стратегічних завдань ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

Упродовж 2000–2014 рр. під  керівництвом П. Рогової колективом ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського реалізовано чотири науково-дослідні проекти: «Концепція Державної науково-педагогічної бібліотеки України» (2000), «Створення, становлення і розвиток мережі освітянських бібліотек України (Х–ХХ ст.)» (2001–2005), «Теоретичні засади формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського» (2006–2010), «Теоретичні та науково-практичні аспекти створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського» (2011–2013).

У 2014 р. П. Рогова розпочала роботу над проектом «Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України» (2014–2016), який не встигла завершити.

У зв’язку з недостатньою кількістю бібліотечних кадрів в Україні, у 2003 р. П. Рогова ініціювала підготовку в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова фахівців за інтегрованою спеціальністю «бібліотекар-педагог», там же викладала низку бібліотекознавчих дисциплін.

П. Рогова є автором понад 300 наукових праць, серед яких монографія, концепції, наукові статті у вітчизняних та зарубіжних виданнях, бібліографічні покажчики, методичні посібники. Була науковим консультантом і редактором збірника «Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського», членом редколегій низки часописів із психолого-педагогічних питань і бібліотекознавства. У 2005 р. її обрано членом Президії АПН України.

П. Рогова брала активну участь у роботі громадських організацій: Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського, Української бібліотечної асоціації та ін. Упродовж 1999–2005 рр. була головою секції освітянських бібліотек УБА, у 2009–2014 рр. – членом президії УБА.

Плідна науково-дослідна, науково-виробнича діяльність Павли Іванівни відзначена численними нагородами та грамотами: орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (2013), відзнакою Міністерства освіти України «Відмінник освіти України» (1996), медалями «Ветеран праці» (1987), «Михайло Петрович Драгоманов, 1841–1895 рр.» (2005), медаллю НАПН України «Григорій Сковорода» (2012), знаками АПН України «Ушинський К. Д.» (2007), МОН України «Василь Сухомлинський» (2008), трудовою відзнакою «Знак пошани» Міністерства аграрної політики України (2009), грамотою Верховної Ради України за заслуги перед українським народом (2010), почесними грамотами Кабінету Міністрів України (2007), Міністерства освіти і науки України (1997 та 2000), Міністерства культури України (2014), АПН України (2002, 2003), Української бібліотечної асоціації «За відданість бібліотечній справі» (2005), подяками Української асоціації імені Василя Сухомлинського (2003; 2006).

На вшанування пам’яті П. Рогової ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з 2015 р. проводить щорічні бібліотекознавчі читання, а також заснувала Премію імені Павли Рогової за вагомий внесок у розвиток галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства.

Твори

 

Художня література. Критика. Літературознавство [1974–1975] : реком. бібліогр. покажч. / ДРБ ім. КПРС ; уклад.: Є. К. Бабич, П. І. Рогова. – Київ : Дніпро, 1976. – 143 с;

Організаційно-методичні проблеми становлення Центральної освітянської бібліотеки : (досвід роботи за 6 років) / Павла Рогова // Вісн. Кн. палати. – 1999. – № 5. – С.  12–14 ; № 7. – С. 9–11. – Бібліогр.: 9 назв;

Державна науково-педагогічна бібліотека України: аспекти становлення / П. І. Рогова // Бібл. вісн. – 2000. – № 6. – С. 17–19;

Головна учительська бібліотека / П. Рогова // Свобода (США). – 2001. – 8 черв. (№ 23). – С. 16;

Педагогічні бібліотеки: витоки, становлення [кінець ХІХ–початок ХХ ст.] / П. Рогова // Вісн. Кн. палати. – 2001. – № 7. – С. 33–38 ; № 8. – С. 31–33;

Типологічні ознаки педагогічних бібліотек: іст.-пед. дослідж. / П. Рогова // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2003. – № 5/6. – С. 120–125;

Педагогічні бібліотеки України (ІІ пол. ХІХ–20-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / НАН України, НБУВ ; [наук. кер. Онищенко О. С.]. – Київ, 2004. – 20 с.;

Державна науково-педагогічна бібліотека – науково-методичний центр мережі освітянських бібліотек МОН і АПН: концептуальні засади діяльності / П. Рогова // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2006. – № 5. – С. 50–59;

Науково-дослідна та науково-методична діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в контексті модернізації освіти в Україні / Павла Рогова // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 11. – С. 23–29 ; № 12. – С. 32–36;

Педагогічні бібліотеки України (друга половина ХІХ – 20-ті роки ХХ ст.) : [монографія] / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [наук. ред. О. С. Онищенко ; рецензенти: О. В. Сухомлинська, Л. А. Дубровіна]. – Київ : Четверта хвиля, 2009. – 271 с. : фотогр.;

Модель всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (описова) / П. І. Рогова, Н. В. Вараксіна ; [наук. ред. Рогова П. І.] ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Нілан-ЛТД, 2010. – 80 с.;

Формування всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан і шляхи розвитку / П. І. Рогова // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Пед. думка, 2010. – Вип. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 10–27;

Концепція створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / [Рогова П. І., Артемов Ю. І., Вараксіна Н. В., Лобановська І. Г. ; наук. ред. Рогова П. І.] ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2012. – 23 с.;

Про концепцію створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / П. Рогова // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 10. – С. 8–12;

Роль С. О. Сірополка у становленні і розвитку учительських бібліотек : до 140-річчя від дня народж. С. О. Сірополка – відомого укр. бібліотекознавця / П. І. Рогова // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 61–67;

Дослідження інформаційних ресурсів на відповідність потребам користувачів у контексті перетворень бібліотечного середовища / П. І. Рогова, Ю. І. Артемов // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 2. – С. 22–24.

Джерела

 

Павла Іванівна Рогова – вчений-бібліотекознавець, педагог, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. І., Білоцерківець І. П., Стельмах Н. А. ; наук. ред. Пономаренко Л. О. ; наук. консультант Добко Т. В. ; літ. ред. Білоцерківець І. П.]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 268 с. – (Сер. «Ювіляри НАПН України» ; вип. 31) (Сер. «Майстри бібліотечної справи України» ; вип. 1);

Пономаренко Л.  Життя, як творчість : (пам’яті Павли Іванівни Рогової) / Лариса Пономаренко // Бібл. вісн. – 2014. – № 6. – С. 49–50;

Рогова Павла Іванівна / матеріал підгот. Рубан А. І. // Видатні бібліотекознавці, бібліографознавці, книгознавці та документознавці України та світу :  інформ.-бібліогр. ресурс / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Електрон. дані. – Київ, 2015;

Жданова Р. Подвижник бібліотечної справи : [про дир. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, П. І. Рогову] / Р. Жданова // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 1. – С. 50–52 : портр. – Бібліогр.: 8 назв ; Шкіл. б-ка плюс. – 2004. – Жовт. (№ 20). – С. 2–5 : портр.; 

Онищенко О. Ювілей Павли Рогової / Олексій Онищенко, Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2008. – № 1. – С. 46–47;

Рогова Павла Іванівна // Українські бібліографи : біогр. відомості, проф. діяльність, бібліогр. / Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України» ; [уклад.: Р. С. Жданова, Н. І. Абдуллаєва, В. О. Кононенко]. – Київ : [б. в.], 2010. – Вип. 2. – С. 128–130;

Жадько В. Її бентежне, наповнене любов’ю, серце належить книгам : Рогова Павла Іванівна / Віктор Жадько // Обрані педагогікою : худож.-докум. нариси : у 2 кн. / Віктор Жадько ; [ред. рада: Шпак Віктор (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2014. – Кн. 2 : Подвижники педагогіки. – С. 537–548;

Рубан А. І. Особистість в контексті історії бібліотечної справи / А. Рубан // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2015. – № 2. – С. 68–70. – Бібліогр.: 9 назв;

Rohova, Pavla // International Who’s Who of Professional and Business Women / The American Biographical Institute. – 7-th edition. – USA, 2000. – P. 286.

 

________________

 Рогова Павла Іванівна // Видатні бібліотекознавці, бібліографознавці, книгознавці та документознавці України та світу : інформ.-бібліогр. ресурс [фото, відео, інтерв’ю, повнотекст. база даних] / Держ. наук.-пед. б-ка ім. В. О. Сухомлинського.

Рогова Павла Іванівна: (кандидат наук) // Наука України: доступ до знань : [портал] / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Електрон. дані. – [Київ, б. р.]

Рубан Алла Іванівна
Статтю створено : 23.05.2018
Останній раз редаговано : 26.11.2021