Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 43
За місяць : 781
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в ... році
Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в ... році

image«Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в … році» – науково-інформаційне видання у форматі щорічного інформаційно-аналітичного огляду. Готується Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського за матеріалами річних звітів бібліотек наукових установ НАН України. Започатковане Інформаційно-бібліотечною радою НАН України у 1995 р.; станом на кінець 2017 р. видано 22 випуски. Мова видання – українська.

Структура видання є усталеною і складається з п’яти розділів та додатків, які представлені як повнотекстовими так і бібліографічними документами, а також статистичними та довідковими відомостями про бібліотеки та інформаційні підрозділи наукових установ.

У першому, найбільшому за обсягом, розділі «Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотек наукових установ НАН України» подається всебічний аналіз бібліотечної планово-звітної документації,  за винятком двох науково-методичних центрів – Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Львівської національної бібліотеки України імені В. Стефаника. Першочергова увага приділяється аналітичному висвітленню діяльності бібліотек за всіма напрямами їх роботи, відображеної у назвах рубрик (формування бібліотечно-інформаційних ресурсів; збереження фондів; бібліотечно-інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування; матеріально-технічна база бібліотек; кадрове забезпечення), а також ознайомленню з досвідом використання новітніх інформаційних технологій та міжбібліотечного співробітництва.

На виконання Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського функцій методичного центру для бібліотек наукових установ НАН України її провідні співробітники у розділ другий «Консультації» подають матеріали, які готуються  за запитами фахівців і є важливим актуальним інструментарієм для їхньої практичної діяльності. Серед них: «Про створення Державного реєстру національного культурного надбання» Г. Ковальчук (вип. 17); «Сучасні технології та нові матеріали для консервації фондів» Л. Затоки (вип. 16); «Організація роботи з матеріалами для службового користування» М. Леськіва (вип. 19), «Організація обмінного фонду бібліотеки НДУ НАН України» Т. Коваль, О. Кірданової (вип. 20), «Методичні рекомендації зі списання бібліотечних фондів науковими установами НАН України» О. Посмєтної, Т. Клочок, Л. Пестрецової (вип. 21), «Приклади оформлення використаних джерел  відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», підготовлені фахівцями ВД «Академперіодика» НАН України (вип. 22) та ін.

У розділі третьому «Законодавчі та нормативно-інструктивні документи» подається інформація про документи в галузі бібліотечної справи та інформації (закони України, постанови Кабінету Міністрів України, накази міністерств, постанови та розпорядження Президії Національної академії наук України). Вміщуються повні тексти документів, які вийшли упродовж року від часу опублікування попереднього випуску збірника.

У розділі четвертому «Інструктивно-методичні документи» вміщується виклад матеріалів, корисних працівникам академічних бібліотек. Це документи, які регламентують діяльність бібліотек, їх підрозділів, а також офіційні документи бібліотечних асоціацій, включаючи ІФЛА тощо. Зокрема, у вип. 21 опубліковано «Положення про дари до фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» у вип. 19 – «Кодекс етики ІФЛА для бібліотекарів та інших інформаційних працівників», у вип. 22 – «Положення про інформаційний сервіс: «Електронна науково-методична служба» та ін.

У розділі п’ятому «Список нових фахових видань» подається інформація про нові надходження до НБУВ та інших національних бібліотек країни. Зазвичай тут вміщуються бібліографічні описи стандартів, методичних рекомендацій, навчально-методичних посібників, бібліографічних покажчиків тощо, підготовлених бібліотеками різних систем і відомств, ВНЗ та Книжковою палатою України імені Івана Федорова. До вип. 21 розділ мав назву «Список нових фахових надходжень до читального залу бібліотекознавства НБУВ».

Кожний випуск містить також низку додатків, зокрема, таблиці цифрових показників, які ілюструють роботу кожної бібліотеки наукової установи за минулий рік, динаміку руху фондів та ін. Традиційними є переліки бібліотек наукових установ НАН України (алфавітний та географічний) та адресні відомості, які подаються з метою посилення координації роботи бібліотек, функціонування систем МБА та ЕДД.

Підготовку матеріалів та редагування видання здійснює методична група з-посеред співробітників відділу бібліотекознавства, а з 2016 р. – відділу теорії та методології бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства НБУВ, очолювана Г. Солоіденко, вона ж – відповідальний редактор. Серед укладачів видання у різні роки – С. Денисова, В. Здановська, Т. Кулаковська, О. Полякова, А. Свобода, Н. Смаглова, О. Сокур, Г. Солоіденко, Н. Стрішенець. Перші випуски були порівняно невеликими, надалі їх обсяг перевищує 200 с.

Фактично функції видання є ширшими, ніж це окреслено у його назві: крім, власне, щорічної фіксації і аналітичного розгляду стану справ у бібліотеках наукових установ НАН України, він є  збірником законодавчих, нормативно-інструктивних та інших документів, методичним порадником, бібліографічним покажчиком, статистичним, адресним довідником тощо.

Наклад видання – 150 пр., які надсилаються, насамперед, до академічних бібліотек, інформаційних підрозділів наукових установ та партнерам з міжнародного книгообміну. Повні тексти збірника з 2010 . розміщуються на сайті НБУВ, у розділі «Інформаційно-бібліотечна рада НАН України».

Джерела

 

Смаглова Н. І. Безперервна бібліотечна освіта : НБУВ – бібліотекам науково-дослідних установ НАН України / Н. І. Смаглова // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 5. – С. 66–67;

Дубас Т. Бібліотеки науково-дослідних установ НАН України в системі соціальних комунікацій: видавничий аспект / Т. Дубас // Наукові праці НБУВ / НАН України, Нац б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К., 2010. – Вип. 27. – С. 247–255.

Полякова Олена Володимирівна
Статтю створено : 28.12.2017
Останній раз редаговано : 11.02.2020