Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 1
За місяць : 306
Кількість
статей : 965
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Ретроспективний пошук
Ретроспективний пошук

Ретроспективний пошук – у бібліотечно-бібліографічній та інформаційній діяльності цілеспрямоване розшукування потрібних відомостей (у режимі «запит – відповідь»), що виконується у нагромадженому за певний минулий проміжок часу масиві документів. Відповідно до ДСТУ 5034:2008 «Науково-інформаційна діяльність», Р. п. –  «інформаційний пошук у всьому накопиченому масиві документів чи фактів за минулий період (понад два роки)».

За наявності електронних каталогів та баз даних Р. п. може здійснюватись в автоматизованому режимі. Результатами Р. п. можуть бути виписка, підбірка фактологічної інформації, список відповідних посилань на джерела, ретроспективний бібліографічний посібник за темою запиту тощо.

Джерела

Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 5034:2008. – [Введено вперше; чинний від 2009-01-01]. – Київ: Держспоживстандарт України, 2009. – III, 38 с. – (Національний стандарт України);

Иениш Е. В. Ретроспективный поиск технической литературы : Справ. пособие-путеводитель / Е. В. Иениш; Гос. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. – Москва : Книга, 1980. – 230 с.;

Лиханова І. Бібліографічний покажчик «Книга в Україні. 1861–1917»: методичні аспекти створення / І. Лиханова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 372–381;

Тодорова І. М. Історико-методичний аспект концепції ретроспективної національної бібліографії (РНБ) України / Тодорова І. М. // Вісник Харківської державної академії культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 152–162.

Гаращенко Марина Вікторівна
Статтю створено : 03.01.2018
Останній раз редаговано : 04.01.2018