Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Рекламант
Рекламант

Рекламант (від лат. reclamo – викрикую) – у книжковій справі – спеціальна помітка в середньовічних рукописних книгах у вигляді одного слова (інколи – з розбивкою на склади, або з двох-трьох слів), що подається як останній рядок на кожній сторінці або ж виноситься на її береги; з цього ж слова (слів) починається перший рядок тексту на наступній сторінці.

image
Рекламант у рукопису. Бургау, Німеччина, 1470 р. Із бібліотеки Гейдельбергського університету
За відсутності пагінації чи фоліації сторінок, тобто до початку 16 ст., Р. виконував суто технічну функцію розпізнавання і послідовного добору аркушів у зошити, а потім у зшитки (кодекси) в потрібному порядку. Це випливало з двох поширених способів виготовлення рукописних книг: у першому тексти (записи) робили на нерозрізаних аркушах у вигляді сувоїв; у другому – на окремих аркушах, які на завершальному етапі створення книги мали складати в зошити у чіткій послідовності. В обох випадках через відсутність пагінації сторінок виникали труднощі в правильному складанні окремих аркушів та у сприйнятті тексту. Для полегшення цього процесу та усунення плутанини і застосовували Р. Спершу він використовувався в арабських рукописах, згодом, починаючи з 10–11 ст., був запозичений у маврів іспанцями і поступово поширився у скрипторіях при монастирях в інших регіонах Європи як надійний спосіб уникнення помилок у складанні аркушів рукописних книг. З появою у другій половині 15 ст. перших друкованих книг (інкунабул) Р. почали заміняти більш лаконічною кустодою.

 

Джерела

 

Овчінніков В. С. Історія книги : [навч. посіб. для студентів, які навчаються за спец. «Образотворче мистецтво»] / Володимир Овчінніков. – Львів : Світ, 2005. – Кн. 1–3. – 414 с. : іл.

Ковальчук Г. Рукописні книги та стародруки / Галина Ковальчук ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – 100 с., іл. – Про рекламант: с. 21.

Bieńkowska В. Zarys dziejów książki / Barbara Bieńkowska, Halina Chamerska. – Warszawa : Wydawnictwo Spółdzielcze, 1987. – Про рекламант: с. 75–77, 113.

Нелипа Галина Павлівна
Статтю створено : 19.04.2024
Останній раз редаговано : 19.04.2024